حکم قانونی رانت خواری و اختلاس از بیت المال چیست؟

حکم قانونی رانت خواری و اختلاس از بیت المال چیست؟

سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». و به استناد ماده 268 و 276 قانون مجازات، سرقت به سرقت حدی و تعزیری - غیر حدی – تقسیم می‌شود. سرقت حدی دارای شرایطی می‌باشد و هر گاه یکی از آن شرایط در موردی محقق نشود، آن مورد از سرقت‌های تعزیری و غیر حدی شمرده می‌شود. طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات، حد سرقت عبارت است از: الف؛ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب؛ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. د؛ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ج؛ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. به استناد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، شرایط سرقت حدی عبارت‌اند از: 1.  شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. 2. مال مسروق در حرز باشد. 3. سارق هتک حرز کند. 4. سارق مال را از حرز خارج کند. 5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. 6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. 7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. 8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. 9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. 10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. 11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. 12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. 13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. 14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. همان‌گونه که در بند 8 این ماده آمده، سرقت از اموال دولتی یا عمومی که رانت خواری و اختلاس در بیت المال نیز از مصادیق بارز آن است، از مواردی است که مشمول سرقت حدی نمی‌شود، اما به استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات، که میگوید: «سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است»، رانت خواری و اختلاس از اموال عمومی و دولتی از سرقت‌های تعزیری و غیر حدی شمرده می‌شوند که بر حسب مورد و مقدار اختلاس و رانت خواری، دارای احکام متفاوت خواهند بود که به برخی از احکام و تبعات قانونی آن اشاره خواهیم کرد.

 1. به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، کسی که در نظام اقتصادی کشور اخلال نموده و یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی داشته و هم‌چنین با اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تحصیل مال نموده یا پورسانت و رشوه گرفته باشد در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد پس از صدور حکم و قطعیت آن باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

2. به استناد ماده 47 قانون مجازات، هر گاه کسی دارای جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد از تسهیلات قانونی تعویق و تعلیق در حکم محروم خواهد شد.

3. به استناد ماده 286 قانون مجازات، هر گاه کسی به گونه‌ای در اموال عمومی و دولتی تصرف غیر قانونی کند که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، شود به اعدام محکوم می‌گردد.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٢٢
تگ ها :

Pistachio industry gives 1M $ for applied research

Pistachio industry gives 1M $ for applied research

University of California will create two endowed chairs to address tree nut challenges

http://westernfarmpress.com

Two new endowed chairs within the University of California’s Division of Agriculture and Natural Resources -UCANR- will be funded from $1 million donated by the California Pistachio Research Board -CPRB-. The donation leverages an equal match UC President Janet Napolitano promised to dedicate in an effort to improve applied research funding at the land grant university. The money will fund applied research within the division’s cooperative extension program. The announcement was made at the UC Kearney Agricultural Research and Extension Center by new UCANR Vice President Glenda Humiston, who in her first few months on the job indicates a desire to seek innovative ways to fund important agricultural research by the university. Humiston told Western Farm Press that the funding is part of Napolitano’s presidential matching program for endowed chairs. In short, Napolitano said she would match $500,000 from industry or private contributions to create endowed chairs. “I’m excited about this because it’s the first time we’ve done one of these,” Humiston said of the endowed chairs within UCANR. Humiston said future endowed chairs within the UCANR system could be forthcoming as discussions are currently under way with organizations. The two presidential endowed chairs will address various challenges facing tree nut growers, and not be solely dedicated to pistachios, said Bill Frost, associate vice president of UCANR. “The Pistachio Research Board was very generous when they donated this money not to make it specific to pistachios,” Frost says. “This research can go to help other tree nut crops.” The first chair will address tree nut genetics; a second will tackle soil science and plant water relations. According to Frost, who said the competitive application process will be open to cooperative extension advisors and specialists. Because the positions will draw from existing UCANR staff the money invested from the endowments will supplement the university’s research and outreach budget to benefit tree nut programs. A group of university and industry officials will review proposals submitted and award the chairs accordingly, Frost says. Frost expects to release requests for proposals shortly and have the chairs filled through the competitive application process by the first of the year. The positions will be awarded for five years with the opportunity for existing chairs to reapply if they wish. Frost says a committee of industry and university officials will review the applications and award the chairmanships.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٢٢
تگ ها :

مدیریت کوددهی تحت شرایط شور-قسمت دوم

مدیریت کوددهی تحت شرایط شور-قسمت دوم

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع و یا اجازه رسمی نویسنده باشد

در ادامه بحث مدیریت کوددهی تحت شرایط شور همانطور که تاکید شد، استفاده از مواد کاهش دهنده شوری بهترین نتیجه را در خاکهای حاصلخیز دارد. کلا در خاکهای حاصلخیز مدیریت مسایل بغرنج بسیار راحت تر از خاکهای فقیر و کمتر حاصلخیز است. نکته بسیار مهم در مورد اراضی یا باغات دارای شوری بالا این است که کارشناسان توصیه به آبشویی سنگین در زمستان برای شسته شدن نمکها از سطح خاک و محیط اطراف ریشه یا ریزوسفر است!! البته عمل آبشویی یا leaching برای کاهش اثرات شوری در خاک جزو الزامات است اما باید توجه داشت که آبشویی سنگین موجب شسته شدن عناصر غذایی و کاهش مخزن یا ذخیره عناصر در اطراف محیط رایزوسفر خواهد شد و این یک نکته منفی است!! بهر روی برای مدیریت تغذیه هم که شده باید در آبشویی سنگین دقت کرد!! گاها مشاهده میشود کشاورزان کم اطلاع گاها در اواسط تابستان و اوج گرما آبیاری سنگین انجام میدهند و موجب از دسترس خارج شدن عناصر ضروری بخصوص برای پر شدن مغز می کنند که کار اشتباهی است!!  شوری به سه طریق عمده تغذیه نباتات و جذب عناصر را تحت تاثیر قرار میدهد اول تغییرات در نگهداری، تثبت و تبدیل عناصر غذایی در خاک، دوم اختلال در جذب عناصر غذایی توسط ریشه ها و نهایتا کاهش قدرت جذب ریشه-درختانی که از شوری بالا رنج می برند دارای رشد و توسعه ریشه مناسبی نیستند- و سوم مختل کردن متابولسیم در داخل بافت گیاهی که عمدتا منجر به کاهش جذب آب میشود!!-درختانی که از شوری فوق العاده رنج می برند با وجود آبیاری مناسب بمانند درختانی هستند که دارای عطش خشکی هستند!! از یک دیدگاه دیگر اثرات شوری را بر درختان می توان به دو سری واکنش ها دسته بندی کرد 1-واکنش های بیرون گیاه و 2- واکنش های داخل گیاه. البته واکنش های داخل بافت گیاهان برمی گردد به بحث مورد علاقه من یعنی فیزیولوژی گیاهی!! باید خاطر نشان کرد که تحقیقات در مورد واکنش های شوری بیشتر در مورد واکنش های بیرونی محدود شده است و تحقیقات در مورد شوری داخل بافتهای گیاهی یا بحث فیزیولوژی کم هستند. در مورد کودهای ازته N، فسفره P، K پتاسه مطالعات نشان داده که معمولا افزودن کودهای نیتروژنه N بصورت اتوماتیک موجب شوری خاک می شود و این نکته مهمی است. مصرف بی رویه و خودسرانه کودهای نیتروژنه موجب افزایش شوری می شود و این اتفاقی است که سالهای قبل و هم اکنون در بسیاری از باغات پسته صورت می گیرد. ذات عنصر نیتروژنN  و نمکهای آن حلالیت فوق العاده کودهای N است. چندی قبل بنده در تلگرام این سوال را طرح کردم که چرا اوره موجب افزایش شوری خاک می شود و دلایل علمی در چیست؟ واکنش های کود اوره در خاک نشان می دهد که اوره در واقع یک کود اسیدی زا است و کودی که صرفا اسیدی زا باشد نمی تواند الزاما شوری زا نباشد!! این نکته بسیار مهمی است که ما شوری یا Salinity را از اسیدیته یا pH جدا کنیم و اشتباه آنجاست که بسیاری از دوستان ایندو را با هم یکسان می پندارند و یا حداقل در ذهن آنها اینطور نقش بسته که الزاما کودهای شوری زا کودهای قلیایی هستند و کودهای کاهش دهند شوری الزاما کودهای اسیدی زا!! که البته در حالت کلی ممکن است تا حدی درست باشد اما یک قانون کلی و اصل متقن نیست!! اشباهات و عقاید اشتباهی در مورد شوری وجود دارد که باید اصلاح شوند!! مثلا اینکه افزودن پتاسیم K به خاک موجب کاهش شوری می شود!! البته باید توجه داشت در مقام مقایسه حتما  کودهای نیتروژنه N در مقایسه با کودهای پتاسه K تاثیر بیشتری روی افزایش شوری دارند و نکته جالب اینجاست حتی افزودن پتاسیم K تاثیر چندانی روی pH یا اسیدیته هم ندارد!! یک تصور غلط هم در مورد شوری وجود دارد و آن این است که الزاما دادن کودهای کلسیمی Ca به خاک موجب کاهش شوری نخواهد شد. در محیطهایی که عنصر کلر Cl وجود داشته باشد در مقادیر بالا افزودن کلسیم موجب ایجاد Cacl2 یا نمک کلرید کلسیم می شود که اگر چه نسبت به Nacl اثرات سو کمتری دارد اما الزاما چیز مفیدی نیست!! بحث مدیریت کوددهی و دادن کودهای شیمیایی بخصوص بحث مهمی از نظر محیط خاک است و مطالعات نشان داده که افزودن کودهای شیمیایی مختلف مستقیما روی خواص خاک از جمله EC، pH و غلظت یونهای Na، Mg، Ca و حتی K محلول خاک دارند. تاثیر کودهای مختلف بر فشار اسمزی خاک تحت عنوان  شاخصی بنام شاخص نمک در بحثهای خاکشناسی مطرح میشود-Salt index- طبق تعریف Salt index عبارتست از نسبت افزایش پتانسیل اسمزی ناشی از یک کود شیمیایی به مقدار هم وزن نیترات سدیم. SI برای خود نیترات سدیم 100 در نظر گرفته میشود و بر اساس آن Salt Index برای کودهای مختلف ارزیابی میشود!! اگر به جدول SI دقت کنیم نکات جالبی بدست می آید از جمله اینکه کلرور سدیم NaCl  و کلرور پتاسیم KCl دارای شاخص شوری بسیار بالایی هستند که مربوط به حلالیت فوق العاده این نمکهاست و تاثیری است که روی افزایش فشار اسمزی خاک دارند!!  لازم به ذکر است که با وجود شوری بسیار بالای کود کلرور پتاسیم KCL و همچنین شوری فوق العاده بالای محلول خاک در اکثر باغات پسته این کود به تناژ بالا در اداره جات به اصطلاح جهاد کشاورزی توزیع می شد و همین سال گذشته با برند و کیفیت مناسب خارجی و با سوپسید دولتی توزیع میشد و کشاورزان هم اکثرا بخاطر سوپسیدی بودن و قیمت نازل کود نسبت به سایر کودها بصورت گسترده ای استقبال کردند تا کلا کلک درختان را بکنند!! EC 10 و. 12 هزار و حتی بیشتر و کود کلرور پتاسیم Kcl در اوج گرمای تابستان برای پر شدن مغز!! اینهم از عجایب روزگار ماست!! بگذریم!! کودهای فسفره P معمولا Salt Index پایین تری دارند چون از حلالیت کمتری برخوردارند!! در قسمت فینال بیشتر بحث خواهیم کرد!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٢۱
تگ ها :

The Terminology of Salinity

The Terminology of Salinity

Ions

Salinity in based on the presence of charged ions, which can have either a positive charge –cations- or a negative charge –anions-. These ions can be toxic to plants, depending on the plant and the concentration. Milligrams per liter -mg/L- is the typical unit of measure for ions. Examples of common ions affecting salinity:

cations: calcium -Ca++-, sodium -Na+-, magnesium -Mg++-

anions: chloride -Cl--, bicarbonate -HCO3-

Monovalent ions have an ionic charge of 1; divalent ions have an ionic charge of 2.

Boron –B- can be toxic to plants, but does not contribute to salinity. Boron is measured in parts per million -ppm-.

 

Electrical Conductivity –EC-

The ions bind together in soil, based on their opposing charges, but these bonds are broken in water. The resulting presence of charged ions controls the electrical conductivity of the water. EC is a measure used to determine total salinity of water. Deciseimens/meter -dS/m- is the unit of measure for EC. ECe= EC for a soil-water . ECw = EC for irrigation water.

 

SAR

SAR is measured in irrigation water to evaluate sodium levels, called sodicity. It is the ratio of soluble cations: Na: (Ca+ Mg)1/ and is more useful than sodium values alone, because more sodium can be tolerated when calcium is present.

1/The formula: Na+/sqrt(Ca+++Mg++)/2

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۸/۱۱
تگ ها :

مدیریت کوددهی تحت شرایط شور-قسمت اول

مدیریت کوددهی تحت شرایط شور-قسمت اول

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع و یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ارتباط پدیده شوری salinity با عناصر معدنی یک رابطه پیچیده است. اینکه در خاکها و آبهای شور تاثیر عناصر معدنی ماکرو-N, P,K- و میکرو Fe, Zn, Mn, … چگونه واکنشهایی دارند جالب و عین حال پیچیده است!! تاثیر شوری به دو صورت بروز پیدا می کند اول تاثیرات منفی شوری بر روی جذب عناصر مختلف، دوم اثر مثبت یا منفی شوری در ایجاد رقابت یونهای مختلف! مثلا افزایش شوری خاک موجب کاهش جذب فسفر P و کاهش غلظت آن در بافتهای گیاهی خواهد شد! چیزی که عموما بعنوان شوری رایج است در واقع برمی گردد به یک عنصر خاص بنام سدیم Na+، در محیطهای با سدیم بالا چیزی که عمومیت دارد کاهش جذب کلسیم Ca++ است و نتیجتا کاهش یافتن غلظت آن در بافت گیاهان!! در مورد خاکهای برخی از مناطق پسته کاری مساله اصلی و مشکل زا غلظت بالای مقدار سدیم Na+ در آب و خاک است! همین سدیم بالای محلول خاک موجب عدم جذب و یا کاهش جذب کلسیم در خاک خواهد شد و این در حالی است که کلسیم Ca++ بوفور در خاک باغات وجود دارد چون ذاتا خاکهای بسیاری از باغات پسته جزو خاکهای آهکی دسته بندی می شوند!! بصورت کلی تحقیقات نشان داده است که شوری salinityباعث کاهش جذب و انباشت عناصر در گیاهان می شود!! یک ارتباط جالب دیگر و مضر از دیدگاه ما این است که وجود یا ازدیاد غلظت یون سدیم Na+ موجب کاهش جذب پتاسیم K+ می شود!! از یک طرف با وجود یون یا بعبارت بهتر آنیون Cl- مقدار جذب نیترات NO3- کاهش پیدا می کند!! آنیون Cl- همان یونی است که با یون سدیم Na+ تشکیل نمک یا NaCl را میدهد!! یک نکته منفی و مهم از نظر بنده این است که خاکهای شور و سدیمی اساسا قابل اصلاح نیستند!! افزودن هر گونه ماده ای یا عنصری یا کودی خاصیت موقتی و گذار شرایط سخت را دارد!! در انتخاب زمین و همچنین آب باید به پارامتر شوری یا EC توجه ویژه شود!! همانطور که گفتم اساسا خاکهای شور باید مدیریت شوند و قابل اصلاح اساسی به معنای واقعی کلمه نیستند!! حتی تحقیقاتی وجود دارد که اثبات کرده افزودن موادی که امروزه بعنوان کاهش دهند شوری استفاده می شوند در برخی موارد تاثیر چندانی در افزایش عملکرد نداشته اند و این نکته تاسف بار است بخصوص در نواحی arid و semi arid!! بعنوان مثال در تحقیقی که در استرالیا انجام شد نشان داد که افزودن کلسیم به خاکهای شوری موجب افزایش کیفیت محصول تولیدی شد نه افزایش کمی!! البته این مطلب هم فی نفسه نکته مثبتی است!! بمعنای واضح تر، افزایش مقدار کوددهی در خاکهای شور اگر تازه اپتیمم باشد روی کیفیت محصول تولید اثرگذار خواهد بود!! شوری بیش از حد خود گاها موجب مساعد کردن صدمات به بافتهای گیاهی خواهد شد. بصورت کلی گیاهان عناصر مورد نیاز خوشان را از سه طریق بدست می آورند اول هوا، دوم آب و سوم خاک. کربن C و مقداری از اکسیژن O از طریق هوا کسب می شوند! هیدروژن H و بخشی از اکسیژن O و همچنین بخشی از کربن C از طریق محلول خاک جذب می شود! بهر روی در نواحی خشک و نیمه خشک مناطق پسته خیز اساس مشکل شوری دارند و ذات و طبیعت ایندسته مناطق شوری است!! اولین عنصری که مورد بررسی دامنه کفایت و حد سمیت  توسط دانشمندی بنام میچرلیخ قرار گرفت عنصر نیتروژن N بود سال 1909 میلادی!! میچرلیخ نشان داد که افزودن نیتروژن N به محیط آزمایش تا دامنه کفایت موجب افزایش عملکرد خواهد شد و از اگر غلظت عنصر N از دامنه کفایت تجاوز کند و به حد سمیت برسد نتنها افزایش عملکردی نیست بلکه شدیدا کاهش عملکرد را داریم!! در واقع در مورد شوری یا Salinity هم این نکته صداقت دارد! در واقع در شوری هم ما با چند عنصر خاص روبرو هستیم که غلظت آنها از حد کفایت خارج میشود و به حد سمیت می رسند!! در واقع اگر بخواهیم در مورد پدیده شوری بروز عدم تعادل بین عناصر غذایی را در خاکهای شور مطرح کنیم قانون بازده نزولی از ارایه راه حل ناتوان است!! یک سر دیگر ماجرای شوری ارتباطی است که شوری با خشکی دارد!! تحت شرایط شور بر همکنش خشکی و شوری ضمن تاثیر مستقیم بر رشد و نمو ریشه ها، منجر به کاهش میزان تعرق، اختلال در جذب فعال و نفوذپذیری غشا شده و میزان انتقال عناصر غذایی از ریشه ها به بخش هوایی را نیز کاهش می هد!! کاهش رطوبت خاک همچنین سرعت انتشار عناصر غذایی از خاک به سمت سطح قابل ریشه را کم می کند. یکی از مباحث فیزیولوِژی جالب در مورد شوری بررسی نسبتهای عناصر Ca++، Na+، K+، Mg2+،  NO3-، Cl- است! اختلاف یونی وابسته به این عناصر بر مولفه های بیوفیزیکی و یا متابولیکی رشد گیاه اثر میگذارد. بهر روی در شرایط شور و خشک مدیریت کوددهی یک امر مهم و پیچیده است. از بین دو فاکتور شوری و خشکی مسلما کوددهی در شرایط خشکی مدیریت سخت تری را می طلبد. برای مثال در شرایط خشکی افزایش دادن مقدار کوددهی باعث افزایش رشد گیاه خواهد شد و گیاه را دچار تنش بیشتر می کند!! بعنوان مثال در باغات پسته ای که دوره آبیاری 60 یا 70 روز و حتی بالاتر دارند و اصطلاحا جزو باغات خشک محسوب می شوند دادن کودهای شیمیایی سنگین بخصوص در تابستان نتنها کمک کننده نیست بلکه کار را بدتر خواهد کرد حتی سولوپتاس ها-اوره و سولفات آمونیوم دیگر جای خود را دارند-!! این چیزی است که کشاورزان و باغداران قدیمی بخوبی از آن آگاهند و بخصوص در تابستان و در اوج گرما توصیه به منع مصرف کود در شرایط باغات با دوره آبیاری بالا می کنند و بصورت خیلی عامیانه می گویند کود ندهید چون درختان را تشنه تر می کنید!! مطالعات نشان داده در خاکهای حاصلخیزی بالا و دارای رطوبت کافی مدیریت شوری بمراتب آسان تر است و در این گونه خاکهاست که میتوان با افزودن مواد کاهش دهنده شوری به افزایش عملکرد دست یافت! یعنی افزایش کمیت و نه کیفیت!! بهر روی کنترل شوری در شرایط خشک اقلیم پسته خیز کاری بمراتب دشوارتر است. در قسمت دوم بیشتر بحث خواهیم کرد.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/۱۱
تگ ها :

Characterization of Phytophthora pistaciae, the causal agent

Characterization of Phytophthora pistaciae, the causal agent of pistachio gummosis, based on host range, morphology, and ribosomal genome

http://www.fupress.net

Abstract

Gummosis is the most important disease of pistachio trees in Iranian pistachio orchards. Phytophthora pistaciae, the main causal agent of this disease, was isolated and described from Kerman province of Iran for the first time. The present study aimed to establish the host range, morphological characteristics and ribosomal genome of P. pistaciae isolates. During 2009–2010, isolates of P. pistaciae were sampled from 12 infected pistachio plantations in Kerman and Yazd provinces of Iran. Based on phylogenetic analysis of ITS regions, all isolates belonged to a monophyletic clade and clustered with P. pistaciae from other studies. The isolates were high temperature tolerant and produced non-papillate, ellipsoid to ovoid sporangia with polar caps, and were non-caducous, sympodial and had internal and external proliferation. The isolates were homothallic and produced spherical oogonia with smooth walls and paragynous, rarely amphigynous, spherical to ovoid antheridia. Oospores were spherical, colorless and aplerotic. Isolates generated chlamydospores in host tissues. The host range of P. pistaciae is not limited to pistachio species. Almond, walnut, apricot, grape, mango, sour cherry, among woody plants, and pea, different types of beans, chickpea, faba bean, safflower and okra, among herbaceous plants, were shown to be potential hosts of the pathogen. This study showed that isolates of P. pistaciae were homogenous in ITS rDNA genome and their host range, and morphological traits were similar

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/۱٠
تگ ها :

Aflatoxin, an invisible food hazard

Aflatoxin, an invisible food hazard

http://www.foxnews.com

Aflatoxin is a potent carcinogen produced by the Asergillus flavus and Aspergillus parasiticus molds, which grow on corn, peanuts, cottonseed, milk, walnuts, pistachios and Brazil nuts. The proliferation of these molds and the resulting contamination by the poison they produce occur when crops have been weakened by insects, drought or other adverse conditions, or have been stored improperly. Aflatoxin, which can cause liver cancer, is transmitted to people through milk products, meats from animals fed contaminated field corn or nut meals, and from peanut butter, cornmeal and grits. In the United States aflatoxin contamination is most common is the southeast in peanuts and corn products. Fresh, frozen or canned sweet corn typically does not contain any aflatoxin. Both the U.S. Department of Agriculture (USDA) and the Food and Drug Administration (FDA) recognize aflatoxin as a serious health risk, and the FDA has set a tolerance for aflatoxin at 20 parts per billion, which is a very tiny amount. These standards only apply to foods that cross state lines, though. These standards do not apply to foods produced and sold in the same state. Additionally, FDA does allow corn and cottonseed meal contaminated with aflatoxin exceeding the 20 parts per billion level to be fed to livestock. In the early 1990’s, federal inspectors found that high levels of aflatoxin were present in Midwestern corn and grains grown during the 1988 drought. They subsequently discovered that meats and milk products contained unacceptable levels of this toxin. Despite this, no additional actions were taken to improve public safety. At present, federal law allows up to 300 parts per billion of aflatoxin in corn, peanut products and cottonseed meal fed to livestock. This imparts small amounts of toxins to meats products, and may pose a health risk. According to the International Food Policy Research Institute, consumption of even tiny amounts of aflatoxin can have a cumulative effect, and can lead to liver damage, gastrointestinal dysfunction, decreased appetite, decreased reproductive function, decreased growth, and decreased production. Due to lack of any federal inspection, actual aflatoxin concentration in animal feed may at times be higher. While there is some governmental inspection of crops for aflatoxin, industry is largely responsible to self-monitor foods to ensure they are not contaminated with this substance. Of all sources of aflatoxin contamination, the most potentially problematic is grind-your-own peanut butter, an offering available in various food stores. Peanut butter making machines can become contaminated with aflatoxin. The peanuts to be ground may contain the toxin, which can increase during storage. Unless peanut butter machines are thoroughly cleaned daily, they can become breeding grounds for the Aspergillus molds. If you grind your own peanut butter at a store or at home, ask to make sure that the machine is fastidiously cleaned daily, otherwise jar peanut butter is a safer option. Another tip is to avoid nut pieces. Broken nuts are more likely to contain aflatoxin than whole nuts. And if you encounter moldy, rotten or bitter nuts, do not eat them at all. Though aflatoxin is a potentially very dangerous agent, you can reduce your risk of exposure by following the above simple guidelines. Fortunately, cases of aflatoxin poisoning from foods are rare in the US. But with droughts and an ever-increasing food supply coupled with a general lack of inspection, vigilance is key to maintaining public safety.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/۱٠
تگ ها :

AMERICAN PISTACHIO INDUSTRY

 

AMERICAN PISTACHIO INDUSTRY

 2016 Annual Conference

FEBRUARY 17-19-PAL DESERT, CA

http://apgpower.org/

American Pistachio Growers

9 River Park Place East, Suite 410

Fresno, California, info@AmericanPistachios.org

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٧
تگ ها :

← صفحه بعد

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED