ارتباط ورتیسیلیوم Verticillium با شوری خاک در پسته

ارتباط ورتیسیلیوم Verticillium  با شوری خاک در پسته

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ارتباط تغذیه nutrition با بیماریهای گیاهی یک امر مسلم ثابت شده است. برخی از بیماریهای گیاهی با وجود یا عدم وجود برخی از عناصر همبستگی مثبت یا منفی دارند. مثلا عنصر پتاسیم K و کلسیم   Ca تا حد زیادی اینتراکشن منفی با برخی از آفات و امراض گیاهی دارند!! حتی در مورد آفات هم عناصر در شیوع و توسعه آفات اهمیت دارند. مثلا در مورد پسیل پسته مطالعات نشان داده که کودهای نیتروژنه N و کودهای حاوی روی Zn موجب افزایش تراکم پسیل یا شیره خشک در باغات پسته میشوند و عناصری مانند Ca موجب کاهش دانسیته یا تراکم آفت پسیل  در باغ می شود بهمین دلیل است که دادن کودهای ازته در اوج طغیان پسیل موجب افزایش جمعیت آفت می شود و محلولپاشی کودهای کلسیمی موجب کاهش تراکم آفت می شوند!! علاوه بر بحث عناصر تنش های فیزیولوژیکی هم موجب کاهش قدرت گیاه و افزایش شدت بیماریهای گیاهی می شوند. مثلا شوری خاک موجب افزایش بسیاری از بیماریهای گیاهی می شود و معمولا در خاکهای شور شدت بیماری های گیاهی هم بالاتر است. اما در مورد شوری این یک قانون کلی نیست مثلا در مورد قارچ عامل ایجاد کننده گموز در پسته Phytophthora مطالعات مشخص کرده که معمولا در خاکهای شور شدت بیماری کمتر است!! در مورد پسیلومایسز پسته با قارچ آلوده کننده Paecilomyces مطالعات مشخص کرده که همبستگی مثبت بین شوری و شیوع و گسترش سرخشکیدگی حاصل از پسیلومایسز در پسته وجود دارد!! عواملی که به هر علت موجب ضعف درختان میشوند بدون شک زمینه را برای گسترش امراض و بیماریهای گیاهی هموار می کنند. پسیلومایسز در باغات پسته ای که مدیریت مناسبی ندارند و در معرض تنش های مختلف هستند شیوع بسیار بیشتری دارد. در بخش بیماریهای گیاهی مطالعات مختلف و جالبی در مورد ارتباط بیماریهای مختلف گیاهی با عوامل محیطی و عوامل تغذیه ای یا عناصر انجام شده و یا در حال انجام است. از انواع و اقسام قارچهای بیماریزا بگیر تا حتی نماتدها و باکتریها و حتی ویروس های گیاهی!! بخش تحقیق و توسعه در کارخانجات معتبر تولید کننده کودها و سموم شیمیایی در صدد دستیابی به ترکیباتی هستند که منشا عنصری داشته باشند و روی کنترل آفات و امراض گیاهی موثر باشند!! ترکیباتی در بازار مصرف کشاورزی ایران و دنیا وجود دارند که بیس یا پایه عنصری دارند و در ساختار آنها از هیچ گونه سم شیمیایی استفاده نشده و تا حد زیادی هم اثر بخش بوده اند حتی در مورد ویروس های گیاهی!! ورتیسیلوم Verticillium یک قارچ مخرب در همه نباتات محسوب می شود و هر سال خسارات فراوانی را به محصولات کشاورزی در کل دنیا وارد می کند. ورتیسیلیوم میزبانهای بسیار زیاد و متنوعی دارد از گیاهان زراعی مانند پنبه بگیر تا درختان میوه و خشکبارها مانند پسته. ورتیسیلیوم در آمریکا در دهه های پیش بسیار خسارتزا بوده به آن دلیل که آمریکاییها در کالیفرنیا گاها برای احداث باغات پسته از زمین هایی استفاده می کردند که قبلا سابقه کاشت محصولات زراعی را داشتند و در مورد ایران هم این قضیه صدق می کند. در California هزاران هزار اصله درخت پسته را در سالهای نچندان دور بدلیل ورتیسیلیوم کلا ریشه کن و نابود کردند!! پایه های بومی پسته نسبت به بیماری ورتیسیلوم حساس هستند اما با شدت و درجات مختلف!! اما پایه آمریکایی UCB1 نسبت به Verticillium مقاوم است. Verticillium در پسته بسیار ناشناخته و مهجور مانده است و مطالعات بسیار کمی در مورد Verticillium در ایران موجود است. هر چند در مورد برخی از امراض درختان پسته مانند قارچ Phytophthora قارچ عامل بیماری گموز در پسته مطالعات نسبتا خوب و مفصلی وجود دارد اما در مورد Verticillium اطلاعات کمی وجود دارد از پراکندگی جغرافیایی بگیر تا شدت خسارت و علایم و مبارزه و روش های پیشگیری!! در مورد Verticillium ان شالا سعی می کنم در مقالات بعدی بیشتر به بحث بپردازم اما هشدارها در مورد Verticillium در پسته ایران بسیار جدی است. یکی از موارد جالبی که من در مورد Verticillium برخورد کردم تحقیقی بود که در سال 2005 توسط دانشگاه شیراز و دکتر بنی هاشمی و محمدی در نشریه معتبرJournal of Plant Nutrition بچاپ رسیده بود و خلاصه مطلب این مقاله این بود که همبستگی مثبت میان Verticillium و شوری خاک soil salinity وجود داشت! شوری خاک و افزایش مقدار NaCl در تیمارهای مختلف موجب افزایش شدت بیماری ورتیسیلیوم شد!! از میان سه پایه مورد آزمایش قرار گرفته شامل بادامی Badami، سرخس و قزوینی هر سه نسبت به بیماری حساس ارزیابی شدند اما پایه سرخس علایم آلودگی به ورتیسیلیوم را زودتر نشان داد و این در حالی است که واریته سرخس واریته حساسی نسبت به شوری است!! پایه بادامی که نسبتا به شوری مقاوم تر از دو پایه قزوینی و سرخش بود در مورد ورتسیلیوم نیز بنظر رسید توانایی و تاب تحمل بیشتری از خود دارد!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٦
تگ ها :

آفات ثانویه تهدیدی جدی برای پسته ایران!!

آفات ثانویه تهدیدی جدی برای پسته ایران!!

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

آفات ثانویه دسته ای از آفات هستند که در اثر ضعیف شدن درختان به درختان حمله ور می شوند. آفات ثانویه در همه درختان و در جاهای مختلف وجود دارند از درختان بلوط در زاگرس ایران بگیر تا باغات پسته کرمان. آفات ثانویه دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و معمولا بعنوان عوامل فرصت طلب برشمرده می شوند بدین صورت که در اثر هر عاملی که موجب ضعف درختان شود به درختان حمله ور می شوند و سرعت نابودی درختان را چندین برابر سرعت می بخشند!! تغییر شرایط اقلیمی، کاهش میزان بارندگی، کمبودهای غذایی و درگیر شدن درختان در آن واحد به چندین مشکل مختلف زمینه را برای فعالیت مخرب آفات ثانویه همراه می کند!! درختان پسته ای را در نظر بگیرید که در آن واحد درگیر پروانه چوبخوار، پسیلومایسز، شوری خاک و آب، مسمومیت بور ... است و مسلم آن است که بمرور درخت ضعیف و ضعیف می شود تا حدی که چوبخوارها و پوستخوارها—آفات ثانویه—به درختان حمله ور می شوند!! آفات ثانویه یک مشکل مهم در مورد فضاهای سبز و شهرداری هاست و درختانی که به هر دلیلی در سطح شهر ضعیف می شوند مورد هجوم پوستخوارها و چوبخوارها قرار می گیرند. آفات ثانویه معمولا جزو خانواده سخت بالپوشان یا سوسکها هستند!! سوسکهای پوستخوار پسته از جمله آقات ثانویه ای هستند که بسیاری از مناطق پسته کاری با سابقه بالا آلوده به این مشکل هستند. هر جا که اثری از سرخشکیدگی پسیلومایسیزی و سیاه شدگی پوست تنه درخت است در بسیاری از موارد زیر ناحیه سیاه شده سوراخهای ریزی وجود دارد و در صورت کنار زدن پوست کانالهای سوسک پوستخوار و خود سوسکها بخوبی قابل مشاهده هستند. فضولات آفت کاملا در زیر پوست قابل مشاهده هستند و همچنین از محل خروج و یا ورود آفت به پوست آلوده یک قطره صمغ کوچک و شفافی دیده می شود.  بنظر می رسد ارتباط تنگاتنگی میان بیماری پسیلومایسزی در پسته و ظهور و بروز سوسک پوسخوار پسته وجود داشته باشد!! در مورد آفات سوسکی درختان پسته بعدا یک مقاله جداگانه خواهم آورد و آنها را با هم مقایسه خواهم کرد اما ذکر این مطلب ضروری است که آفتی که بنام سوسکو یا سوسک جوانه خوار پسته در پسته معروف است و با نام علمی  سوسک سرشاخه خوار یا جوانه خوار پسته Hylesinus vestitus جزو آفات ثانویه نیست و درختان ضعیف و قوی را آلوده می کند اما سوسک پوستخوار پسته با نام علمی Estenoborus perrisi جزو آفات ثانویه است و زمان ضعف درختان به درختان حمله می کند. سوسک پوستخوار پسته آفتی بسیار رایج شده و حتی در درختان که هنوز برگ سبز دارند اما بهر علتی ضعیف شده اند مشاهده می شود و سرعت نابودی درختان را بیشتر می کنند. گاها آفات ثانویه موجب نابودی بسیاری از درختان تنومند شده اند. بهترین راه مقابله با آفات ثانویه در هر درختی استفاده از روش های تقویت درختان است و سم پاشی درختان چندان ثمر بخش نیست مگر در موعد مناسب و در یک بازه زمانی محدود در اوایل بهار!! لاروهای Estenoborus perrisi در زیر پوست از ناحیه کامبیوم تغذیه کرده و با ایجاد دالانهایی درجهات مختلف باعث قطع آوندها و سرانجام مرگ درخت میشوند. حشره کامل سوسک ریزسیاه رنگی به طول 2میلیمتراست. بالپوشها و پاها و قسمت قدامی سینه اول قرمز است. این  حشره زمستان رابه صورت حشره کامل یالا رود زیر پوست درخت به سر میبرد. حشره کامل در زمستان فعالیتی نداشته و داخل دالانهای تغذیه ای بسرمیبرد. دراوایل بهاراین حشرات باگرم شدن هوا خارج می شوند. آنگاه حشره برای ورود به زیرپوست به وسیله قطعات دهان خود سوراخی به قطریک میلیمتر ایجاد کرده سپس وارد می شوند. با انجام عملیات صحیح زراعی و قطع درختان خشک و سرشاخه های آنها وانهدام آنها و به خصوص تنظیم برنامه آبیاری و تقویت خاک می توان ازخسارت این افت جلوگیری کرد. برای مبارزه شیمیایی با آفت میتوان در اوایل بهار و هنگام ظهور حشرات کامل سم پاشی را آفت کش های مناسب انجام داد. هرس شاخه های آلوده در پسته کار بسیار مهمی در کنترل بیماری است و گاها هرس دوباره و سه باره در طول سال لازم است و متاسفانه گاها در اوج تابستان بریدن و سوختن سرشاخه های آلوده الزامی می شود!! هر چند که هرس تابستانه کار صحیحی نیست!!! در پایان از همه دوستانی که مطالب را دنبال می کنند خواهشمندم که سوالات خود را مطرح نکنند چون وقت چندانی برای پاسخگویی نیست. به امید آینده ای بهتر برای صنعت پسته ایران.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٤
تگ ها :

Ask the Expert: Be Prepared for Heavy NOW Pressure in Pistachios

Ask the Expert: Be Prepared for Heavy NOW Pressure in Pistachios

By Jeff Pacheco, Technical Sales Agronomist, DuPont Crop Protection

http://westernfarmpress.com

Q: With three consecutive drought years in California, heavy navel orangeworm (NOW) pressure is anticipated. Are any management changes recommended  ? A: Without relatively cold, wet winter weather to accelerate pistachio mummy breakdown and decomposition, NOW pressure remains at the high level experienced during the past few years. This season’s warm spring has accelerated degree days (DD) and pistachio development, which may lead to more extended harvests and possibly an additional NOW generation. Depending on NOW pressure in orchards and the number of shakes anticipated, USDA-ARS Research Entomologist Dr. Joel Siegel recommends using at least three spray timings at 1,700, 2,200 and 2,700 DD from January 1 to achieve effective NOW control. A fourth generation of NOW may require an additional application at approximately 3,200 DD. For resistance management, it is very important to rotate insect control products from different insecticide groups to avoid treating successive generations of NOW with the same mode of action insecticide. This recommendation extends to adjacent orchards of almonds and pistachios, since NOW populations may move between them. Since early hull-split applications in almonds typically occur around, or overlaps with, the 1,700 DD stage in pistachios, treating both crops with the same product during this timeframe helps growers avoid exposing successive NOW generations to the same insecticide group, which could potentially lead to resistance development. For optimum control, it’s always best to treat NOW early in the pests’ life cycle to reduce the build up of populations and to protect nuts as the season progresses, so growers can maximize yield potential. DuPont™ Altacor® insect control powered by Rynaxypyr®, an anthranilic diamide (Group 28) insecticide, is an effective, long-lasting management option for NOW in rotation with products from other insecticide groups. Altacor® provides ovicidal1, ovi-larvicidal, larvicidal and adult activity2,3 on NOW for contact, ingestion and extended residual control. While Altacor® is strong on NOW, it is soft on predators and parasitoids, and therefore will not flare mites.  Altacor® offers a short 10-day preharvest interval for greater flexibility and utility with extended harvests. Altacor® may be applied at a rate of 3.0 to 4.5 ounces per acre up to a maximum of 9.0 ounces per acre per year. With heavy NOW pressure, the 4.5-ounce rate is recommended for best results on all life stages of NOW. To achieve adequate spray coverage, apply Altacor® with 100 to 200 gallons of water per acre and keep sprayer ground speed at 2 miles per hour or slower. Growers should talk to their DuPont representative or pest control adviser for the best recommendation for their acres.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٤
تگ ها :

California Pistachios: U.S. Production Forecast 10% Higher

California Pistachios: U.S. Production

Forecast 10% Higher

 

From USDA February 20, 2015, http://agfax.com

Global production for 2014/15 is forecast at 608,000 metric tons, up 20 percent from the previous year as the United States, Iran and Turkey enter the on-year of the alternate bearing crop cycle. As a result of larger available supplies, world consumption and ending stocks are expected to rise. Global exports are forecast to increase 3 percent to 335,000 tons primarily due to continued growth in Turkey’s imports, with top markets China and the European Union (EU) expected flat. World consumption is forecast to rebound on gains in producing countries. U.S. production is forecast nearly 10 percent higher to 233,000 tons due primarily to increased bearing area, with on-year yields only marginally higher than last year. Orchards needed irrigation due to drought conditions. Exports are forecast to drop 10 percent to 160,000 tons on strong competition from Iran as well as lackluster demand in the EU and China. Consumption is expected to rise on ample supplies. Iran’s on-year production is forecast to surge nearly 30 percent to 220,000 tons on increased yield as bearing area remains unchanged. Exports are forecast up nearly 25 percent to a record 170,000 tons. Strong early-season shipments destined for China are expected to slow for the remainder of the year. Consumption is forecast to increase as a result of the larger harvest. Although Turkey’s production is forecast to skyrocket 70 percent to 85,000 tons, it will have limited effect on trade as almost the entire harvest is consumed domestically. Imports are forecast to increase a second consecutive year to reach 20,000 tons. China’s imports are forecast unchanged at 80,000 tons following several years of growth. Shanghai and Beijing are key markets for U.S. pistachios, whereas other cities prefer more competitively-priced imports from Iran. EU imports are forecast nearly unchanged at 75,000 tons. The United States supplies a majority of the market and is its top market.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٢
تگ ها :

How to take a soil sample

How to take a soil sample

Beneficial results of a soil test depend on a good sample. The sample should represent the area it is taken from. A soil sample must be taken at the right time and in the right way. The tools used, area sampled, depth and uniformity of the sample, information provided, and packaging all influence the quality of the sample. Correct Sampling Time:  Take a soil sample a few months before initiating any new landscaping—whether it be laying sod, starting a vegetable garden, putting in a flower bed, or planting perennials. This way, if the soil test report recommends lime, you will have enough time to apply it and have it adjust the soil pH before you plant. Sample established areas—lawns, trees, shrubbery, and other perennials—once every three or four years. You can sample at any time of year; however, mid-August through mid-September is an ideal time to take samples for cool-season grasses, such as fescue, bluegrass, and ryegrass. By sampling at this time, you can be ready to apply lime in the fall. If an established area exhibits abnormal growth or plant discoloration, take a soil sample right away. You may want to submit matching plant tissue samples or separate soil samples for nematode assay. For areas recently limed or fertilized, delay sampling at least six to eight weeks. Use Clean Sampling Equipment: Use a soil-sampling probe, an auger, a spade or shovel. Tools should be either stainless steel or chrome-plated. Do not use brass, bronze, or galvanized tools because they will contaminate samples with copper and/or zinc. If a shovel or a spade is used, dig a V-shaped hole to sample depth (4-6’’), then cut a thin slice as shown on the right. Mix soil cores for each sample in a clean, plastic bucket. If the bucket has been used to hold fertilizer or other chemicals, wash it thoroughly before using it for soil samples. Sampling Area: Each sample should represent only one soil type or area—for example, a lawn, vegetable garden or perennially landscaped area. For each unique area, take at least six to eight samples. Place all the samples for one unique area in a plastic bucket and mix thoroughly. Use the mixture in the bucket to fill a soil sample bag about two-thirds full. Look for the fill line on the bag. If one area of your yard seems healthy and another has bare or yellow areas, sample healthy and unhealthy areas separately even if both are lawn grasses or flower gardens, etc. Sampling Depth: For lawns, sample to a depth of four inches, excluding any turf thatch. For vegetable and flower gardens, sample to the depth that you plan to incorporate lime or fertilizer, usually four to six inches. For shrubbery, remove any mulch or surface debris, then sample to a depth of four to six inches around the base of plants. Avoid zones where lime or fertilizer has been recently applied. Submitting Samples: Put samples in A&L sample bags or medium zip-lock bags. Use a ballpoint pen or water proved marker to label each sample bag and complete the soil submittal form. Do not use felt tip pens since most of them do not contain waterproof ink. Bags labeled with a pencil can be very difficult to read if they become dirty. List the crop code shown on the back of the information sheet in the appropriate column. Do not put information sheets inside sample bags. Attach information sheets to the outside of the shipping bag or put them inside the shipping box next to or on top of the samples. Do not use sample bags as mailing containers. Samples should be shipped in a sturdy, corrugated cardboard box.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٠
تگ ها :

Ways to Control Weeds Without Chemicals

Ways to Control Weeds Without Chemicals

Weeds are many home gardeners’ biggest enemy. Roundup and other chemicals may seem like the best weapon in the arsenal against weeds. However, many experts discourage the use of chemicals. They can leach into fruits and vegetables. They also run off and trickle down into groundwater. Moreover, they are more expensive and less effective than many other methods. Ronald Smith of the North Dakota State University Department of Plant Sciences said “weed and seed” combinations in particular are typically weak and practically useless on home gardens and lawns. He said a blanket herbicide application cannot reverse a heavy weed infestation in a lawn. “This is not a debatable point. It is something we nailed down here at NDSU years ago in field trials,” Smith said. Fortunately, there are better ways to prevent and control weeds before they take over. However, Smith notes that only a full-time assault on weeds can keep out every weed. “It is totally unrealistic to think that anything short of the efforts, budget, and fanaticism that a professional golf course superintendent puts into caring for the greens, tees, and fairways, will produce a weed-free lawn,” he said. Here are seven strategies for preventing weed growth, and four methods of controlling existing weeds, with the advantages and disadvantages of each method. 1-Crowd out weeds with thick lawn cover. 2-Maintain healthy soil. 3- Till the garden. 4-Hoe the topsoil. 5-Mulch garden beds. 6-Cover the ground with landscape fabric. 7- Block everything with plastic sheets. 8-Burn weeds. 9-Keep weeds from going to seed. 10-Use biological controls such as insects and animals. 11-Vinegar and other organic herbicides. None of these methods will work by themselves, but some vigilance, regular control of undesirable plants and proper care for desirable plants should minimize weed growth without the need for any chemical controls. Also consider controlling your reaction to weeds. Some homeowners and even experts suggest a live and let live philosophy, so to speak. “If you look at my lawn, you would think this is my approach. It all depends on the persons wants,” Hartzler said. “My lawn has deep shade from trees, and two labs using it as their playground, so I realize it will be impossible to get a vigorous lawn, so I accept weeds. In my garden I weed enough to eliminate competition between the vegetables and weeds, but I accept a few weeds that emerge later in the season.” Lanini agrees. He notes that some grasses are technically weeds, but he doesn’t worry about them. Though he hunts down his perennial bindweed, he lets annual angel bluegrass grow every year.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۸
تگ ها :

نیاز سرمایی در درختان میوه

نیاز سرمایی در درختان میوه

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

همانطور که روزهای تابستان سپری می شود و پاییز و زمستان فرا می رسند بمرور روزها کوتاه تر و سردتر می شوند و دوره رکود و استاپ رشدی درختان آغاز میشود. برگها شروع به ریزش می کنند، کاهش دما آغاز می شود و دوره فریزینگ یا یخبندان آغاز می شود!! درختان میوه منجمله پسته برای رشد زایشی و رویشی نرمال خود در سال بعد نیاز به سرما بینی در فصل زمستان دارند!! زمستانهای گرم و ملایم اصلا بنفع درختان میوه نیست!! به مینیمم ساعات سرمایی در دماهای مشخص (نه هر دمایی) برای رشد نرمال درخت در سال آینده نیاز سرمایی یا chilling requirement گفته می شود! علاوه بر تامین نیاز سرمایی برای محصولدهی خوب درختان پسته عوامل دیگری هم لازم هستند از جمله تغذیه مناسب، آبیاری، گرده افشانی و..... نیاز سرمایی برای درختان مختلف و حتی واریته های مختلف بسیار متفاوت است. نیاز سرمایی یا chilling requirement برای درخت سیب اساسا با نیاز سرمایی در درختان پسته فرق می کند یا مثلا در واریته های مختلف پسته نیاز سرمایی متفاوت است!! مثلا درختان اکبری با بالای 1000 ساعت نیاز سرمایی و واریته های دیگر پسته 700-800 و.... متفاوت هستند. واریته های با محصول خوب واریته هایی هستند که با توجه خصوصیات  climate منطقه از نظر نیاز سرمایی کاشت شده باشند. Climate نیشابور با تربت حیدریه با انار رفسنجان و بیرجند و کاشان کاملا متفاوت است!! مثلا در مناطق گرمسیری که سرمای چندانی وجود ندارد بهتر است از واریته هایی استفاده شود که نیاز سرمایی کمتری دارند مثلا احمدآقایی!! اگر نیاز سرمایی در فصل زمستان بخوبی تامین نشود رشد زایشی (گلدهی و گرده افشانی و خوشه بندی و...) و رشد رویشی (آب نرمال شدن رشد برگها و جستها و شاخسارها و...) اتفاق خواهد افتد! اتفاقی که امسال در بسیاری از باغات پسته ایران افتاد و بنده مطلب کاملی قبلا در این مورد نوشته ام!! نیاز سرمایی حتی روی کمیت و کیفیت دانه ها و میوه های درختان هم اثرات سو بر جای خواهد گذاشت!! کیفیت نیاز سرمایی در درختان میوه اهمیت زیادی دارد. منظور از کیفیت این است که نیاز سرمایی از نظر بازه زمانی در موعد مناسب و بموقع تامین شود. تامین دورهنگام یا زودهنگام نیاز سرمایی هر دو اثرات سویی روی درختان بر جای می گذارد. تامین زود هنگام نیاز سرمایی موجب شروع رشد درختان در اواسط فصل زمستان می شود و برخورد درختان با یک سرمای دیرهنگام موجب آسیب جدی به جوانه های زایشی درختان خواهد شد!! گرم شدن درختان در زمستان امسال و بعدا بارش برف در اسفندماه لطمات و صدمات جدی را امسال به بسیاری از باغداران تحمیل نمود!!  نیاز سرمایی و برآورد آن رابطه مستقیمی با زادآوری دارد!! نیاز سرمایی پرفکت و کامل برابر خواهد بود با تولید گلهای بسیار فراوان در فصل بهار و سال On بسیار پررنگ تر خواهد بود و سال بعد سال Off اتفاق خواهد افتاد در حد فوق العاده!! بهر روی بسیاری از کشاورزان ترجیح می دهند که نیاز سرمایی آنچنان هم پرفکته پرفکت نباشد چون سال آینده درختان بعلت زاد آوری فوق العاده محصول چندانی نخواهند داشت!! ساعات سرما یا chill hours در نیاز سرمایی نقش اساسی دارد. روش های متنوعی برای برآورد نیاز سرمایی و محاسبه آن در درختان میوه مختلف وجود دارد و سرآمد محققین نیاز سرمایی در درختان میوه اسراییلیها هستند!!! Volcani Center -ARO - . ساده ترین روش تعیین ساعات نیاز سرمایی یا chill hours در درختان میوه عبارتست از محاسبه یا مجموع ساعات دمایی زیر 45 درجه فارنهایت (F) در طول دوره خواب درختان یا dormant period. از autumn leaf fall تا spring bud break!! بارها تاکید شده که درختانی که کاشته می شود باید بر اساس اقلیم منطقه تکثیر شود!! یکی از دلایل مهم در نظر گرفتن اقلیم در کاشت و توسعه درختان میوه در یک منطقه ملحوظ کردن نیاز سرمایی است!! یکی از اشتباهات مهم در مورد نیاز سرمایی این است که نیاز سرمایی را با یخبندان و سرمای شدید در فصل زمستان برابر شمرده می شود که ابدا صحیح نیست. در مورد درختانی مانند بادام almonds  و پسته pistachios دماهای زیر صفر درجه یا freezing در تامین نیاز سرمایی هیچ جایگاهی ندارند!! در پسته ایران ما یک مدل تامین نیاز بومی نداریم و مدلهایی که اکنون در دسترس است فقط جایگزینی اعداد و ارقام است در مدلهای آمریکایی!! تازه اگر ارقام و اعداد و دیتاهای وطنی صحیح باشند و دماهای سازمان هواشناسی ایران از دقت بالایی برخوردار باشند!! کلا پسته کاری ایران بر اساس مشیت الهی می چرخد تا دخالت علم و تحقق در آن!! اقلیم مناطق مختلف پسته کاری ایران بسیار متنوع است و باید برای هر منطقه یک مدل مخصوص نیاز سرمایی تعریف شود!! پراکندگی اقلیم پسته کاری در ایران محاسبه صحیح نیاز سرمایی را با مشکل مواجه می کند!! محاسبه نیاز سرمایی و پارامترهای آن و دقتی که باید در کار ملحوظ شود اهمیت زیادی دارد و حتی امریکاییها هم گاها در تعیین دقیق نیاز سرمایی با مشکل مواجه هستند!! بررسی واریته ها در یک محصول مهمی مانند پسته بسیار مهم است و باید خصوصیات دقیق واریته ها در دسترس باشد و هر سال آپ تو دیت شود!! زمانی که کشاورز بخواهد برای انتخاب واریته در منطقه x اقدام کند بهترین واریته به کشاورز معرفی شود و کشاورز نباید 10 سال و گاها بیشتر با استفاده از روش آزمون و خطا بتواند به واریته مناسب در منطقه خود برسد تازه اگر آبی موجود باشد برای کاشت و توسعه و باغریزی!! در نواحی سردسیر هم باید واریته هایی کشت شوند که مناسب با نیاز سرمایی و شرایط منطقه ای مورد نظر باشد!! توجه به پایه ها و واریته های بومی در هر منطقه برای موفقیت پسته کاران نقش مهمی دارد و توصیه اکید به کشاورزان این است که تا میتوانند از پیوندهای بومی استفاده کنند این مساله در مورد تامین مناسب نیاز سرمایی بر اساس اقلیم منطقه هم اهمیت زیادی دارد!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٥
تگ ها :

Movento

Movento

www.bayercropscience.us

Product Information: A revolutionary systemic foliar insecticide, Movento® offers truly unique two-way control, moving both upward and downward within plant tissue to find and control even hidden pests wherever they live and feed. Offering broad-spectrum control of many sucking pests, Movento is an important addition to pest management programs in grapes, citrus, vegetables, tree fruits, tree nuts and potatoes. Movento belongs to the tetramic acid chemical class and has a unique mode of action classified as a Lipid Biosynthesis Inhibitor (LBI). It is active by ingestion against immature insect pests feeding on treated plants. A foliar application of Movento protects young and new developing leaves not present at the time of application. In addition, studies have also shown significant impact on exposed female adult pests by reducing fecundity and survival of off spring, providing more effective overall reduction in pest pressure. For best results, Movento must be tank mixed with a spray adjuvant having spreading and penetrating properties. Key Benefits: two-Way Systemicity - Moves up and down within the plant to provide excellent pest control in dense crop canopies and on plant roots. Long-Lasting Protection - High level of residual efficacy and protection of new plant growth. Integrated Pest Management - Provides minimal risk to natural predators when used as directed. Low-Use Rate - Lower spray volume can typically be utilized on certain crops, resulting in time and labor savings, as well as more timely application to the entire area to be treated.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٥
تگ ها :

← صفحه بعد

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED