بررسی علل تنک شدن بهاره خوشه ها در درختان پسته

بررسی علل تنک شدن بهاره خوشه ها در درختان پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

تنک شدن خوشه ها در درختان پسته بصورت خلاصه عبارتست از کم شدن تعداد دانه ها در خوشه ها و نهایتا عدم خوشه بندی مناسب. خوشه بندی مناسب زمانی حاصل می شود که تعداد دانه ها در خوشه زیاد باشد. در برخی از سالها خوشه ها اگر چه در اوایل ظهور پردانه و خوب بنظر می رسند اما بمرور در اواسط فصل بهار دانه ها می خشکند و می ریزند. تنک شدن خوشه ها در درختان پسته چند علت عمده دارد که به اختصار عبارت است از 1-بازدگی: بادزدگی بهاره یکی از علل اصلی تنک شده خوشه ها در بهار است. بادهای شدید می تواند گاها بسیار خسارتزا باشد چون که در اوایل رشد دانه ها دانه ها ظریف و حساس هستند و باد می تواند براحتی موجب تخریب بافت و خشکیدن دانه ها شود یکی از راهکارهای جلوگیری از خسارت بادزدگی ایجاد بادشکن ها بخصوص در جهت های مناسب است این بادشکن ها معمولا درختان زود رشدی هستند که می توانند تا حدی جلو بادهای شدید را سد کنند. تقویت درختان بصورت غیر مستقیم می تواند موجب مقاومت درختان نسبت به بادزدگی شود. بهر روی درختی که قوی باشد مقاومت بیشتر در برابر همه عوامل نامساعد محیطی از جمله بادزگی دارد. درخت قوی خوشه های قویتری هم تولید می کند. 2-عدم گرده افشانی و یا گرده افشانی نامناسب: یکی از مشکلات اصلی باغات پسته ایران کم بودن تعداد درختان نر باغات پسته ایران است در کالیفرنیا به ازای هر 5 درخت ماده یک درخت نر وجود دارد. درختان نر در باغات پسته ایران بعلت عدم اورلب یا همپوشانی مناسب با گلهای ماده و درختان ماده نرهای مناسبی نیستند. باید سعی شود از نرهای دیرگل بمنظور افزودن تعداد درختان نر سود جست. یکی از روشهای بسیار موثر روش گرده افشانی مصنوعی است که می تواند عملکرد را چندین برابر کند. پرواضح است که بسیاری از دانه های بعلت گرده افشانی نامناسب و عدم تشکیل نطفه در مغز بمرور در طول فصا بهار می خشکند از طرف دیگر بارندگی بهاره اگر در هنگام گرده افشانی حادث شود متاسفانه گرده افشانی نامناسب خواهد بود. اخیرا از ترکیه گرده های درختان نر پسته وارد ایران شده اند و در بازار مصرف وجود دارند که می توانند بسیار کارساز باشند البته باید گرده ها را در زمان مناسب و بر اساس پروتوکل مخصوص روی درختان اسپری کرد و مسلما عملکرد را افزایش خواهند یافت. 3-عدم توجه به عناصری که در گرده افشانی و لقاح دخیل هستند از جمله بور (B) و کلسیم (Ca) است. علاوه بر این دو عنصر عناصر دیگر از جمله روی (Zn) هم در گرده افشانی مناسب بسیار اهمیت دارند. اگر در دوره گلدهی از این عناصر بصورت محلولپاشی روی درختان استفاده شود در تلقیح مناسب و نهایتا تنک نشدن خوشه ها اهمیت دارد. علاوه براین عناصر سایر عناصر ماکرو و میکر هم اگر بمقدار مناسب در اختیار درختان گذارده شوند در گرده افشانی مناسب و نهایتا تنک نشدن خوشه ها موثر ارزیابی می شود. 4-بارندگی بهاره: بارندگی شدید در فصل بهاره اگر چه برای درختان بسیار مفید است اما موجب تنک شدن خوشه ها و از بین بردن دانه ها در درختان پسته می شود. امسال مشکل اصلی و علت اصلی تنک شدن خوشه ها در درختان پسته بخصوص در رقم اوحدی بارش شدید و دراز مدت باران در طول بهار بوده است. چندین ساعت بارندگی مداوم و شدید روی خوشه های جدید تازه روییده و تازه تلقیح شده موجب خرابی در دانه ها و از بین رفتن دانه های ریز در خوشه ها شد. متاسفانه بارندگی بی موقع بهاره بشدت موجب تخریب دانه ها در خوشه ها می شود از طرف دیگر بارندگی طولانی مدت در دوره گرده افشانی راندمان گرده افشانی را بشدت کاهش خواهد داد!! اگر دقت کنیم خوشه هایی که در وسط درختان و لابلای برگها بوده اند بدلیل داشتن حفاظ در مقابل بارندگی و بازدگی مقاوم بوده اند و تنکی در خوشه ها زیاد وجود ندارد و خوشه ها سالم می مانند.

ادامه مطلب   
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٦
تگ ها :

ناسازگاری سموم و کودهای محلولپاشی-بخش دوم

ناسازگاری سموم و کودهای محلولپاشی-بخش دوم

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ناسازگاری سموم و کودهای محلولپاشی ممکن است به 4 طریق اتفاق بیفتد 1-ناسازگاری فیزیکی یا physical imcopatibility در ناسازگاری فیزیکی مخلوط سموم و کودها در داخل تانکر سم پاش اختلاط مناسبی با هم ندارند. در ناسازگاری فیزیکی مخلوط کودها و سموم در داخل تانکر کاملا محلول در هم نیستند و اگر هم در مراحل اولیه بهم زدن یا اختلاط، همگونی حاصل شود پس از گذشت مدت زمان کمی موادی که در داخل تانکر ریخته شده اند حالت همگون اولیه خود را از دست می دهند. ته نشین شدن کودها یا سمومی که داخل تانکر ریخته می شوند می تواند یکی از نشانه های ناسازگاری فیزیکی باشد. یکی دیگر از نشانه های ناسازگاری فیزیکی وجود یا تشکیل رسوب نمکی شکل در داخل تانکر است. تولید کف فوق العاده زیاد در داخل تانکر نیز می تواند یکی از نشانه های ناسازگاری فیزیکی باشد اما اگر مقدار کف کم باشد اهمیت چندانی ندارد و جزو ناسازگاری های فیزیکی محسوب نمی شود. اگر بلافاصله پس از اضافه کردن دو یا چند سم یا کود بهم در داخل تانکر کف فوق العاده زیادی تولید شد این می تواند ناسازگاری فیزیکی باشد. ایجاد حالت ژله مانند هم می تواند یکی از نشانه های ناسازگاری فیزیکی باشد. ایجاد حالت لایه لایه هم می تواند جزو ناسازگاری فیزیکی باشد. 2-ناسازگاری شیمیایی یا chemical imcompatibility: ناسازگاری شیمیایی زمانی حادث می شود که بعد از اختلاط سموم و یا کودهای محلولپاشی در داخل تانکر ماهیت شیمیایی سموم و یا کودهای شیمیایی چنج (عوض) می شود!! این ناسازگاری بسیار شایع است و بسیاری از افراد واقعا خبر ندارند که زمانی که سموم یا کودهای ناسازگار از نظر شیمیایی زمانی که در داخل تانکر ریخته میشوند در واقع بعلت این ناسازگاری از کارکرد لازم برخوردار نیستند. بعنوان مثال ممکن است زمانی که کودهای محلولپاشی با سموم ناسازگاری شیمیایی داشته باشند سم بسرعت هیدرولیز شده و خاصیت کنترل کنندگی خودش را از دست بدهد!! در مورد کودهای محلولپاشی ناسازگار از نظر شیمیایی نیز این اتفاق می افتد و اثرات کودهای محلولپاشی در صورت اختلاط ناصحیح کاهش می یابد. این نوع ناسازگاری شایع ترین ناسازگاری در مورد سم پاشی و محلولپاشی در باغات پسته است و متاسفانه علایم چندانی قابل مشاهده نیست!! ناسازگاری شیمیایی بسیار شایع است و علایمی در داخل تانکر ندارد اما پس از سم پاشی یا محلولپاشی یکی از عوامل کم اثر بودن سموم یا کودهای محلولپاشی روی درختان یا آفات پسته می تواند ناسازگاری شیمیایی باشد!! 3-ناسازگاری جابجا شدن یا placement incompatibility: این ناسازگاری زمانی حاصل می شود که سموم یا کودهایی که برای هدف های مشخص استفاده می شوند از نظر مکان تاثیر روی گیاه جابجا شوند و نهایتا این جابجا شدن منجر به ناسازگاری شود بعنوان مثال علف کش ها زمانی که بصورت اشتباه بر روی گیاه اصلی یا غیر هدف پاشیده شوند موجب ایجاد ناسازگاری جابجایی می شود. معمولا خسارات ناشی از ناسازگاری حاصل از جابجایی شدید خواهد بود (گیاهسوزی و خشک شدن گیاه). در واقع زمانی کودهای محلولپاشی که بمنظور تغذیه درختان پسته مورد مصرف هستند بصورت ناخواسته روی علفهای هرز  پاشیده می شوند در واقع یک نوع ناسازگاری جابجا شدن است اما در حقیقت این جابجایی نتنها برای علف هرز ضررو زیانی ندارد بلکه بسیار مفید است و متاسفانه موجب رشد بهتر علفهای هرز می شود!! 4-گیاهسوزی یا phytotoxicity: گیاهسوزی در واقع ملموس ترین نوع ناسازگاری کودها و سموم شیمیایی محسوب می شود و بسیاری از کشاورزان با این نوع ناسازگاری کاملا آشنایی دارند. ناسازگاری حاصل از گیاهسوزی ممکن است چند ساعت بعد از اسپری شدن روی درختان قابل مشاهده باشد. در مورد ترکیباتی که دارای مقادیر بالای عنصر مس یا کلسیم هستند اگر در دوزهای بالا مصرف شوند ایجاد گیاهسوزی غیر قابل اجتناب خواهد بود. در مورد بسیاری از سموم بی کیفیت نیز ممکن است گیاهسوزی قابل مشاهده باشد!! در مورد هر سم یا کودی که در مارکت کشاورزی ایران وجود دارد می توان جدول اختلاط سموم و سازگاری یا ناسازگاری ایجاد کرد اما این کار کار آسانی نیست چون هر سال سموم و کودهای جدیدی به لیست اضافه می شوند و تازه هر سال دهها شرکت جدید و فرمولاسیون های مختلف وارد بازار می شوند و برای رسیدن به جدول ناسازگاری باید راه زیادی پیموده شود و وقت زیادی مصرف شود. جدول اختلاط سمومی که اکنون در دسترس است اولا فقط مربوط به اختلاط سموم است و در آن اختلاط کودها و محلولها لحاظ نشده و ثانیا به سالهای قبل از انقلاب و عهده بوق بر می گردد. کار کار ساده ای نیست و به وقت و بودجه نیاز دارد و مرد محقق!! به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٢
تگ ها :

ناسازگاری سموم و کودهای محلولپاشی-بخش اول

ناسازگاری سموم و کودهای محلولپاشی-بخش اول

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ناسازگاری و سازگاری کودها و سمومی که بمنظور کنترل آفات و همچنین تغذیه درختان پسته مورد استفاده هستند بسیار مهم است. سازگاری یا compatibility عبارتست از زمانی که سموم و کودهایی که داخل تانکر با هم ریخته می شوند مشکل ایجاد نکنند. بعبارت واضحتر زمانی که یک یا چند آفت کش یا کود محلولپاشی با هم روی درختان اسپری می شوند هیچ عوارض سویی روی درختان بر جای نگذارند و در ضمن روی خود هم اثر منفی یا آنتاگونیستی نداشته باشند. این احتمال وجود دارد که اختلاط یک یا چند سم با یک یا چند کود محلولپاشی روی درختان عوارض ایجاد نکنند اما زمانی که با هم مخلوط شوند اثرات هم را کاهش دهند!! بصورت استاندارد باید سموم را جداگانه روی درختان اسپری کرد و همچنین کودهای مایع را نیز بصورت جداگانه روی درختان اسپری کرد اما بعلت صرفه جویی اقتصادی و بسیاری از ملاحظات دیگر در بسیاری از موارد مجبوریم که کودها و سمومی کشاورزی را با هم مخلوط کنیم و روی درختان بپاشیم. درختان پسته ای را در نظر بگیرید که هم از نظر پتاسیم دچار کمبود شدید است و هم آفت پسیل پسته حالت طغیانی با برگ  دارد در اینچنین مواردی می توانیم کودهای پتاسیمی را با سمومی که در کنترل پسیل مورد مصرف هستند را با هم مخلط کنیم و روی درختان بپاشیم!! اختلاط سموم و کودهای کشاورزی خیلی کار ساده ای نیست و متاسفانه اکثر پروتوکل هایی که در بازار وجود دارند کاملا غیرکاربردی هستند چون کیفیت کودها و سموم کشاورزی سال به سال در حال دگرگونی است و هر سال با توجه به تجربه ای که حاصل می شود می توان بصورت مطمن فرمول اختلاط را داد. متاسفانه اطلاعات کاربردی در مورد اختلاط سموم و کودهای محلولپاشی در باغات پسته ایران وجود ندارد و هیچ گونه کار علمی و تحقیق مستدلی نیز در این رابطه وجود ندارد!! بسیاری از محققین بجای کار روی پروژه های کاربردی و قابل لمس روی پروژه هایی کار می کنند که ارزش اقتصادی و کاربردی ندارند! بنظر می رسد اگر حداقل طرحهای تحقیقاتی که نوشته می شوند بهتر است اثرات 2 یا چند سم و محلول موجود در بازار را روی درختان پسته تست کنند تا مثلا پزوژه های غیر کاربردی و بسیار بلندپزوازانه ای که در شرایط ایران حرف زدن و عمل شدن به آنها به مضحکه می مانند تا به تحقیق کاربردی. در اثر ضعف مفرط مراکز تحقیقاتی کشاورزی بسیاری از کشاورزان خوش ذوق خودشان دست به عمل زده اند و در کنار مزرعه یا باغ خود به تست و آزمون و خطا می پردازند تا فرمول قابل قبول خود را که جنبه کاربردی دارد را برای خود تهیه کنند!! کشاورزی را می شناسم که در کنار باغ خود آزمایشگاهی کوچک درست کرده و انواع کودها و سموم موجود در بازار را تست می کند و بعدا در سطح وسیع مورد استفاده در باغ خود قرار می دهد که متاسفانه رد شرایط فعلی این تنها راه برخی از باغداران است. تعداد افراد معدودی در ایران وجود دارند که واقعا تجربه و دانش اختلاط سموم در برحه های زمانی مختلف رشدی درختان پسته را دارند. خوشبختانه ترکیبات زیادی در بازار مصرف وجود دارند که اثرات بسیار مثبت روی رشد و کارآیی درختان پسته دارند از ترکیبات هیومیکی و فالویکی بگیر تا اسیدهای آمینه و کودهای ریزمغذی و بسیاری از موارد دیگر. خوشبختانه علم محلولپاشی یا تغذیه نباتات از طریق شاخ و برگ در دنیا رو به توسعه است و هر زوز ترکیبات مفیدتر و جدیدتری با فرمولاسیون های بهتر و موثزتز و جدیدتر وارد بازار نهاده های کشاورزی ایران می شوند اما بسیاری از این ترکیبات اطلاعی ندارند و فقط به آت و اشغالهایی که برخی از ارگانها به عنوان کود کشاورزی به کشاورزان تحمیل می کنند را منجی درختان می برطرف کننده نیازهای غذایی درختان می دانند که باعث تاسف است. ترکیباتی مانند هورمونها اگر در مواقع مناسب و دوز مناسب برای درختان پسته تجویز شوند اثرات بسیار مثبت خواهد بود البته برخی از افراد ترکیبات بی کیفیت چینی را بعنوان ترکیبات هورمونه وارد بازار مصرف کرده اند که نتنها سودی در پی نداشته بلکه بشدت مشکل ساز بوده است. تفکر قدیمی و منسوخ کشاورزان یکی از مشکلات مهم است و باید استفاده از روش های نوین برای آگاه سازی کشاورزان مد نظر باشد. برخی از تر کیبات با کیفیت بخصوص کودهای محلولپاشی که در بازار ایران وجود دارند بسیار موثر و مفید هستند و از علم روی دنیا بهر می برند اما افسوس که بسیاری اطلاعات ندارند و حاضر نیستند بخاطر دریافت اطلاعات هزینه کنند. مطمنا هیچ کارشناسی فی سبیل ا...کار نمی کند و اگر کار کند بنظرم از نظر مغزی مشکل دارد!! البته هستند کارشناسانی که فقط اسم کارشناس را یدک می کشند و کوچکترین اطلاعاتی را ندارند. شکی نیست که درختان پسته دچار مشکل هستند و راه حل مشکلات استفاده از روش های جدید و روی آوردن به تکنولوژی های جدید است. مشکلات باغات پسته بصورت ماهانه و سالانه در حال تغییر هستند و هر روز مشکلی نو و حتی در برخی از موارد بدون کوچکترین سابقه قبلی بوجود می آیند که باید با استفاده از روش های جدید به حل آنها پرداخت. یکی از همین مسایل اختلاط سموم و کودهای کشاورزی است که در بازدهی درختان پسته دارای اهمیت بسیار زیادی است و یک فرمول محلولپاشی می تواند تا حتی 50 درصد یک درخت را به بهبودی بازگرداند و برعکس یک دستور نادرست حتی موجب خشکیدن خوشه ها و برگها شود.

ادامه مطلب   
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۱
تگ ها :

استامی پرید، گفته ها، ناگفته ها، هشدارها

استامی پرید، گفته ها، ناگفته ها، هشدارها

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

استامی پرید سمی است با نام تجاری موسپیلان که سابقه چندانی برای مبارزه با آفات پسته در باغات پسته ندارد و چند سالی است که مصرف این سم رایج شده است.  تولید این سم به سال 2002 میلادی برمی گردد و سم نسبتا جدیدی محسوب می شود. استامی پرید یا موسپیلان سمی سیستمیک است بدین معنی که زمانی که روی درختان پاشیده می شود وارد شیره نباتی شده و در کل گیاه بحرکت در می آید و اگر بعدا حشره از شیره نباتی تغذیه کند از بین خواهد رفت. موسپیلان جزو سموم گروه نیونیکوتینید است. استامی پرید سمی است تماسی و گوارشی که بر علیه طیف وسیعی از آفات از جمله آفات مکنده بکار می رود. در مورد پسته استامی پرید برای مبارزه با شیره خشک (پسیل پسته) به ثبت رسیده است. علاوه بر پسیل استامی پرید برای برخی دیگر از آفات از جمله زنجره و سنکها هم کاربرد دارد. یکی از عوامل مهمی که موجب مصرف زیاد این سم در مناطق پسته کاری شده (بخصوص در سالهای قبل) قیمت پایین این سم بوده است. فرمولاسیون استامی پرید در ایران بصورت پودر قابل تعلیق در آب (وتابل) است. رنگ پودر سفید و یا کرمی رنگ است. استامی پرید سمی است که بیشترین کاربرد و مصرف را در فصل بهار دارد. در اوایل فصل که پسیل پسته طغیان چندانی ندارد استفاده از استامی پرید می تواند موثر باشد ولی در اوج طغیان آفت استفاده از استامی پرید با دوز توصیه شده و بثبت رسیده کارآیی چندانی در کنترل پسیل ندارد. استفاده مداوم از هر سمی منجمله استامی پرید موجب مقاوم شدن آفت نسبت به سم می شود و بهتر است در مصرف استامی پرید زیاده روی نکرد. بسیاری از کشاورزان سم استامی پرید را سمی ملایم برای درختان و موثر در کنترل آفات پسته می دانند و فقط در طول سال از استامی پرید استفاده می کنند و از سموم دیگر استفاده نمی کنند که امر صحیحی نیست. استامی پرید سمی غیر انتخابی و قدرت پارازیت کشی زیادی دارد و این یک نقطه ضعف برای این سم محسوب می شود. با توجه به باقیمانده بالای سم استامی پرید در داخل مغز پسته بهتر آن است که کشاورزان بصورت مداوم از سم استامی پرید برای کنترل آفات بخصوص پسیل پسته استفاده نکنند. پر واضح است که اگر مقدار باقیمانده سم استامی پرید در مغز پسته های صادر شده به کشورهای پیشرفته مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالا باشد پسته برگشت خواهد خورد به بهانه باقی بودن مقدار بالای سم استامی پرید در داخل مغز!! علاوه بر استامی پرید استفاده بی رویه از سموم دیگر هم امر صحیحی نیست و می تواند در آینده محیط زندگی انسانها و اکوسیستم طبیعت را دچار اختلال کند و از طرف دیگر باقیمانده سم در داخل مغز را افزایش دهد. استفاده از سموم کم خطر تر و استفاده از روش های غیر شیمیایی مبارزه با آفات مختلف همیشه باید مد نظر باغداران باشد. تولید آفتکشها یک روند پیچیده، پرهزینه و زمانبر است. اگر چه ممکن است رسیدن به یک فرمولاسیون یا تولید یک سم زیاد کار زمانبری نباشد اما بررسی اثرات جانبی یک سم روی محیط زیست و زندگی حیوانات و انسانها گاهها چندین سال بطول می کشد. یک سم زمانی مجوز مصرف می گیرد که آزمایشات زیست محیطی آن بصورت کامل انجام شده باشد و از عدم تاثیرات سو سم اطمینان حاصل شود. سم شناسی کشاورزی علمی کاربردی و مهم است که کار اصلی افراد متخصص این رشته بررسی تاثیر سموم روی آفات و همچنین بررسی اثرات زیست محیطی و اکولوژیکی سموم است. این احتمال وجود دارد که یک سم از نظر کنترل کنندگی بسیار کارا باشد اما چون اثرا سو زیست محیطی داشته باشد و بالاجبار از چرخه مصرف حذف شده باشد!! این اتفاق در مورد سم اندوسولفان و آمیتراز (میتاک) افتاده است. بعبارت واضحتر اگر چه این سموم می توانستند سموم خوبی در کنترل آفات باشند اما بدلیل خطرات و اثرات سویی که روی سلامتی انسانها و حیات وحش و موجودات دیگر دارند از نظرمصرف ممنوع اعلام شده اند. در مورد یک سم ممکن است اثرات سویی که یک سم روی محیط زیست و سلامتی انسانها دارد ممکن است سالها ناشناخته باشد و بعد از گذشت چندین سال بمرور اثرات سو سموم مشاهده شده اند و بناچار سموم از چرخه مصرف جمع آوری شده است. مانند حشره کش د.د.ت. در مورد استامی پرید مطالعات بیواسی (زیست سنجی) سرطانزایی برای انسانها در دوزهای توصیه شده را نامحتمل ارزیابی می کنند.  اثرات سو سموم ممکن است به طرق مختلفی بروز یابند. یکی از عوارض استفاده از آفت کش ها باقیمانده سموم در داخل میوه است که اصطلاح انگلیسی آن residue است. در مورد پسته یکی از مشکلات مهم باقیمانده سم در داخل میوه یا مغز پسته است. باقیمانده سموم در داخل مغز حاصل استفاده بی رویه از سمومی است که قدرت تجزیه پذیری کمتری دارند. در مورد برخی از سموم ایجاد باقیمانده سم در داخل مغز پایین است و مشکل چندانی برای مصرف کننده ایجاد نمی کند اما برای برخی از سموم مانند استامی پرید (موسپیلان) باقیمانده سموم مشکلات زیادی را برای صادر کنندگان پسته ایجاد کرده است. استامی پرید اگر در محیط خاک وجود داشته باشد سریعا تجزیه می شود اما زمانی که در داخل مغز پسته رسوب یابد مشکل بوجود خواهد آمد. استامی پرید معمولا آلودگی چندانی برای منابع آبی ایجاد نمی کند و همچنین خطر چندانی برای زنبور عسل ندارد. پر واضح است که اگر استامی پرید به مقادیر بالا وارد مغز پسته یا حتی آبهای سطحی و زیر سطحی شود می تواند در غلظت های بالا موجب ایجاد مسمومیت شود. بصورت معمول همیشه یک مقدار مشخصی از باقیمانده سموم در داخل مغز را بعنوان حد بحرانی تصویب می کنند. در مورد برخی از کشورهای وارد کننده پسته مقررات سختی از نظر باقیمانده سموم در داخل مغز پسته وجود ندارد اما در مورد برخی از کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا همیشه حد مشخصی از باقیمانده سم در داخل مغز را قابل قبول می دانند و اگر پس از آزمایش و تجزیه نمونه مغز مشخص شد مقدار باقیمانده سم بیشتر از حد مجاز مورد نظر است حاضر به خرید پسته از کشور صادر کننده نیستند. اگر چه بنظر می رسد که مقادیر کم مثلا در حد میکروگرم و میلی گرم از یک سم نمی تواند خطر چندانی ایجاد کند اما بهر حال زمانی که یک سم خاصیت تجمعی (دپو شدن و غیرقابل تجزیه بودن سم در داخل بدن یک جاندار) داشته باشد همین مقادیر کم ممکن است در نسلهای بعدی انسانها و حتی حیوانات و جاندارن موجب مسمومیت شود. بهر روی کشاورزان باید در انتخاب آفت کش ها تمرکز بیشتری بخرج بدهند و فقط ملاک ارزان بودن و موثر بودن یک سم نباشد بلکه یک فاکتور مهم در انتخاب یک سم می تواند خاصیت یا ریسک وجود بالای  باقیمانده سم در داخل میوه باشد. متاسفانه سالانه هزاران تن سموم مختلف و خطرناک برای مبارزه با آفات مختلف پسته وارد چرخه زیست محیطی می شود و کسی هم بفکر نیست و نمی تواند پیش بینی کند آینده چه مشکلاتی را سموم مختلف برای اقلیم و اکوسیستم طبیعی باغات پسته و شهرها و حواشی باغات پسته بوجود خواهد آورد. ایجاد مراکز تحقیقاتی سم شناسی در مناطق پسته کاری امر مهمی است که باید به آن توجه شود. مسلما و قطعا بازگرداندن محموله صادراتی پسته ایران توسط اتحادیه اروپا بدلیل وجود مقادیر بالای سم استامی پرید در داخل مغز پسته شاید هشدار مهمی باشد اما باید در نظر داشت که بازگشت پسته آلوده به سم در مقایسه با خطرات و آلودگی های زیست محیطی ( حاصل استفاده بی رویه از سموم برای مبارزه با آفات پسته) در اکوسیستم طبیعی باغات پسته ایران شاید مطلب مهمی نباشد!! متاسفانه سالانه هزاران هزار لیتر از سموم مختلف برای مبارزه با آفات پسته بمصرف می رسد و نظارت قابل قبولی بر تولید، توزیع و مصرف سموم کشاورزی در ایران وجود ندارد. وقتی که در صدور مجوز فروش سموم وسواس زیادی صورت نمی گیرد یکی از نتایج آن باقی مانده بالای سم استامی پرید در داخل مغز پسته است. برای خرید یک قرص استامینوفن یا یک شربت سرماخوردگی که هزاران بار کم خطر از سمومی مانند استامی پرید هستند باید به داروخانه مراجعه کرد و مجوز داروخانه را به دکتر داروساز می دهند آنهم نه بلافاصله پس از فارغ التحصیلی!! بلکه باید حداقل چندین سال پس از فارغ التحصیلی تجربه کسب کند تا با توجه به ضوابط مجوز داروخانه را اخذ کند اما متاسفانه در مورد سمومی که هزاران بار خطرناک است داروهای معمول پزشکی هستند اینچنین روالی وجود ندارد!! و بسیاری از افرادی که اصلا راجع سم و سم شناسی اطلاعات و تجربه ندارند شروع به فروش گسترده و با تناژ بالای سموم مختلف می کنند که یکی از نتایج ملموس آن را می بینیم (باقیمانده بالای سم استامی پرید در مغز پسته و برگشت خوردن محموله صادراتی پسته ایران به کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورهای پیشرفته). در واقع فروشندگان سموم کشاورزی دلالان مرگ هستند نه ناجیان درختان پسته!! حد مجاز سم استامی پرید در پسته صادارتی ایران به اتحادیه اروپا یک صدم میلی گرم در کیلوگرم بود که اخیرا (اسفندماه 1391) خوشبختانه به 6 صدم میلی گرم در کیلوگرم افزایش یافته است. بصورت خلاصه در مورد کاهش باقیمانده سموم کشاورزی در داخل مغز پسته (مهمترین کالای صادراتی کشاورزی ایران) اقدامات زیر را می توان انجام داد 1-پرهیز از استفاده بی رویه و نامناسب از سموم بویژه استامی پرید 2-عدم استفاده مداوم از یک سم خاص مانند استامی پرید (گاها کشاورزان از اول فصل تا آخر فصل برای مبارزه با آفات فقط از استامی پرید استفاده می کنند) 3- توسعه و استفاده از روش های غیرشیمیایی مانند مبارزه زراعی و مبارزه بیولوژیک و...4-استفاده از سموم کم خطرتر و استفاده از سمومی که منشا غیر شیمیایی (گیاهی) دارند 5-استفاده از تجربه و نظریات کارشناسان کشاورزی و عدم استفاده خودسرانه از سموم کشاورزی 6- سروسامان دادن و سخت کردن قوانین برای تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کننده سموم کشاورزی توسط مراجع مسول

ادامه مطلب   
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱۸
تگ ها :

"ترکیدن دانه های پسته در فصل بهار" مشکل فیزیولوژیکی جدید در درختان پست

"ترکیدن دانه های پسته در فصل بهار" مشکل فیزیولوژیکی جدید در درختان پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

شرایط اقلیمی باغات پسته شرایطی متغییر است و بستگی به فاکتورهای زیادی دارد. متاسفانه برای مشکلات اقلیمی و آب و هوایی تاثیرگذار در درختان پسته کار چندانی نمی توان انجام داد اما شاید با انجام برخی از اعمال بتوان از شدت خسارت کاست! همانطور که قبلا بیان شد فیزیولوژی نباتات مبحث مهم و جالب و تعیین کننده در مقدار عملکرد است. فیزیولوژی گیاهی بصورت خلاصه عبارتست علم مطالعه  پدیده‌های حیاتی در گیاهان. این علم به مراحل و اعمال متابولیکی و به عکس العمل‌های گیاهان نسبت به تغییرات محیط و رشد و نمو در گیاهان است. اصطلاح مراحل متابولیکی به مفهوم سلسله ای پیوسته از وقایع طبیعی است نمونه‌هایی از این اعمال متابولیکی عبارتند از : فتوسنتز, تنفس, جذب, یونها, انتقال مواد, باز و بسته شدن روزنه‌ها, تثبیت, تعرق, گلدهی و تشکیل بذر از این دسته ‌می‌باشند. همانطور که در تعریف مشخص است هر گونه تغییرات اقلیمی مانند سرما، گرما، باد، نور و ...می تواند بصورت مستقیم در فیزیولوژی گیاه موثر باشد. در درختان پسته یکی از مشکلات همیشگی کشاورزان ریختن دانه ها بخصوص در اوایل بهار است که می تواند دلایل متعددی داشته باشد از جمله 1-بادزدگی 2-عدم تلقیح یا تلقیح نامناسب گلهای ماده توسط گرده های درختان نر 3-کمبود برخی از عناصر موثر در عمل گرده افشانی بخصوص عنصر بور (B) 4-هجوم آفات به دانه های تازه تشکیل شده و نورس 5- مشکلات فیزیولوژیکی داخلی!! در مورد مشکلات فیزیولوژیکی داخلی متاسفانه اطلاعات بسیار کم و ناقص هستند و در برخی از سالها حتی پس از گذر از مرحله ارزنی شدن و بزرگ شدن دانه ها، دانه های بدون دلیل خاصی ریزش می کنند و اصطلاحا خوشه تنک می شود!! خوشه ای که مثلا در 10 روز پیش 70 دانه ریز داشته الان بصورت غیرقابل قبول و باوری 20 دانه و حتی بیشتر را از دست داده!! هنوز متاسفانه دلایل این امر ناشناخته اند و حدس و گمان ها بسیارند!! امسال یک مشکل دیگر هم اضافه شده است و آن این است که "دانه های پسته بخصوص در مورد درختان اوحدی وقتی که حدودا به حدود 75 درصد اندازه اصلی خود می رسند (به اندازه فندق و حتی بزرگتر) دانه ها بصورت شگفت انگیزی از وسط ترک برمی دارند و یک شکاف طولی در دانه مشاهده می شوند دقیقا مثل اینکه دانه ها ترکیده اند"!! خسارت این مشکل عجیب در موارد و باغاتی که بازدید شد تقریبا نگران کننده بود. این مشکل بنحوی است که در ابتدا بنظر می رسد که ناشی از خسارت مخصوصا سن ها و حتی کرم هلیوتیس در پسته باشد اما خبری از هیچ آفتی نیست و ضمنا از محل شکاف طولی قطره ای شفاف مانند جای نیش یا خرطوم آفت وجود دارد که البته ربطی به آفت ندارد!! بنظر می رسد با توجه به شرایط آب و هوایی بهاره در سال زراعی 92-93 تغییرات اقلیمی و آب و هوایی تاثیر شگفت آوری روی دانه ها و ترکیدگی دانه ها در رقم اوحدی داشته است. اختلاف دمایی شب روز در برخی از روزهای بهار امسال بشدت بالا رفته و اختلاف دما بین شب و روز موجب انقباض و انبساط دانه های با پوست نازک (رقم اوحدی یا فندقی) شده و متاسفانه دانه ها می ترکند (در هر خوشه 4 الی 5 دانه و حتی بیشتر). در مورد برخی از رقم ها که پوست دانه کلفت تر است یا از نظر رشدی دارای رشد بیشتری در بهار بوده (دانه های با پوست کلفت تر) این مشکل وجود ندارد!! در مورد این چنین درختانی و این چنین مشکلی بهتر آن است که آبیاری انجام نشود چون آبیاری کردن موجب افزایش مقدار رطوبت در دانه های و نهایتا حساس شدن دانه های به ترکیدگی می شود از طرف دیگر استفاده از کودهای کلسیمی توام با کودهای اسید آمینه ای تا حدی (حدود 20 درصد) می تواند حالت پیشگیری کننده داشته باشد! دریغ و افسوس که هیچ بودجه ای در بخش تحقیقات پسته خرج نمی شود و درختان ول معطلند!! مشکلات فیزیولوژیکی و تاثیرپذیری آنها از شرایط اقلیمی و آب و هوایی جزو تحقیقاتی هستند که تقریبا هیچ گونه کاری در مورد آنها در ایران انجام نشده!! البته هر ترکیدگی در دانه ها را نمی توان بحساب این مشکل گذاشت و باید کارشناس خبره مشکل را دقیقا تشخیص دهد نه افراد بیسواد فارغ التحصیل از دانشگاههای معلوم الحال!! به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٦
تگ ها :

تمامی محصولات مصرفی مردم سمی است/تولید محصولات ارگانیکی در کشور کذب محض است

تمامی محصولات مصرفی مردم سمی است/تولید محصولات ارگانیکی در کشور کذب محض است

کشاورزی - ایران نیوز24: مدیر عامل تعاونی سایه گستر زندگی ایرانیان با انتقاد از بی توجهی متولیان به تولید محصولات ارگانیک در کشور،گفت:بر اساس بی توجهی دولتمردان از یک میلیون تن محصولات ارگانیک پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه تنها 15 هزار تن آن محقق شده است. به گزارش خبرنگار ایران نیوز24 ، دکتر امیر شریفی با اشاره به اینکه عمده دلیل عدم امکان صادرات محصولات کشاورزی و حتی دامی ایران، آلوده بودن این محصولات به سموم و مواد شیمیایی است تصریح کرد: علیرغم ادعای دست اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر سالم بودن 95 درصدی محصولات تولیدی کشاورزی ودامی،متاسفانه باید اذعان کرد که تمامی محصولات مصرفی مردم آغشته به سم است.وی دلیل شیوع بسیاری از بیماری‌ها در کشور را ناشی از استفاده مردم از محصولات و تولیدات دامی غیر ارگانیک عنوان و تأکید کرد:در خصوص عدم بهره وری از انواع ضایعات در کشور، شیوع بیمار‌ها و تبعات ناشی از امحاء صحیح ضایعات، عدم تحقق سقف تولید یک میلیون تن محصولات ارگانیک در کشور تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه و تحمیل هزینه‌های ناشی از عدم مدیریت‌ها در این زمینه سازمان جهاد کشاورزی و دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های متولی و نظارتی باید جوابگو باشند. مدیر عامل تعاونی سایه گستر زندگی ایرانیان بااشاره به خدمات صورت گرفته در عمر 14 ماهه این شرکت،افزود: طی ۱۴ ماهی که شرکت در زمینه تولید ورمی کمپوست فعالیت دارد، زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ هزار نفر در ۱۲ استان و نیز سرمایه گذاری ۱۵ هزار نفر، شکل گیری و فعال سازی کارخانجات و شرکت‌های کوچک فعال در زمینه صنعت پلاستیک و احیاء بالغ بر احیاء ۷۲ کارخانه را فراهم کرده است. وی ضمن تأکید بر اینکه مواد اولیه این صنعت در واقع از تولیدات پتروشیمی در داخل کشور تامین می‌شود، خاطرنشان کرد: در پرورش کرم و تبدیل به کود آلی از ضایعات کشاورزی، دامی، پوب، قارچ، شیرین بیان و... می‌توان بهره برد که در ایران بیش از حد تصور یافت می‌شود که البته به هیچ وجه مدیریت نمی‌شود. شریفی گفت: این کرم در آمریکا و کشورهای شرق آسیا استفاده خوراکی دارد چرا که از پروتئین و خواص آلی برخوردار است تا جایی قیمت گوشت قرمز در آمریکا پایین‌تر از قیمت کرم برآورد می‌شود. وی در رابطه با اهداف و برنامه‌های مجموعه تعاونی سایه گستر زندگی ایرانیان اظهار داشت: طی سال جاری سیاست‌ها منطبق بر شعار سال «حماسه اقتصادی» تبیین و طراحی شده است. وی ادامه داد: با عنایت به سرازیر شدن سرمایه گذاران غیردولتی جهت مشارکت در این اجرای طرح ظرفیت بالقوه و البته فرا‌تر از ظرفیت و توان داریم که بالطبع می‌تواند هم تهدید باشد و هم فرصت. و لذا تبدیل این تهدید به فرصت اولین سیاستی است که در دستور کار متولیان قرار دارد.وی افزود: تربیت نیروی انسانی کارآزموده و متبحر در زمینه تولید ورمی کمپوست و هدایت و مدیریت سرمایه توأم با تضمین از جمله اهدافی است که طی سال جاری در سطوح داخلی و خارجی به دنبال آن هستیم.مدیر عامل تعاونی سایه گستر زندگی ایرانیان تأکید کرد: ایران در زمینه تولید، باروری و صادرات محصولات کشاورزی با مشکل جدی مواجه است به عبارتی عملاً هیچ گونه صادرات کشاورزی به دیگر کشور‌ها به دلیل سمی بودن تولیدات، نداریم بنابراین تنها راه گذر از این مشکل تولید محصولات ارگانیک است که عاری از هر گونه سموم و مواد شیمیایی هستند.وی تلاش در جهت دستیابی به سقف تولید ۱۰۰ هزار تن و حرکت به سمت تحقق هدف تولید یک میلیون تن محصولات ارگانیک در کشور را از جمله اهداف پیشروی این تعاونی عنوان و افزود: احیاء و تکمیل زنجیره تولیدات کشاورزی و دامی و حرکت به سمت صادرات این محصولات در گرو حرکت به سمت تولید کود آلی و محصولات سالم و ارگانیک مورد تأیید کشورهای هدف و جامعه استاندارد جهانی است. شریفی تقابل برخی سازمان‌ها و مجموعه‌های متولی به جهت ادامه فعالیت این شرکت را درخور ایران رو به توسعه ندانست و تأکید کرد: اینکه مردم علاقه‌مند به سرمایه گذاری در این حوزه هستند نباید به دغدغه‌ای برای مسئولان تبدیل شود بلکه باید از ظرفیت‌های ایجاد شده در جهت مدیریت سرمایه، تضمین و بیمه سرمایه مردمی و جذب واقعی مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در حوزه تولید بهره برد.مدیر عامل تعاونی سایه گستر زندگی ایرانیان تصریح کرد: این مجموعه هیچ نیازی به تسهیلات بانکی یا حمایت‌های سرمایه‌ای دولتی ندارد بلکه بر پایه منابع مردم شکل گرفته و مدیریت می‌شود اما انتظار بر این است که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه متولیان امر به عناوین واهی سد راه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی نشوند.وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که ۸۰ درصد صنعت کشور بیمار است و نمی‌توان از ظرفیت ۱۰۰ درصدی آن‌ها در تولید و خدمات بهره برد بهترین گزینه فعال سازی و احیاء ظرفیت‌های تولید در قالب مشاغل خانگی و جذب مشارکت عموم مردم در فعالیت‌های اقتصادی تحت نظارت دولت است. نباید دولت بر سیاست‌های تصدی گرایانه به روال گذشته اصرار داشته باشد.وی درپایان ضمن انتقاد از متولیان برگزارکننده نمایشگاههای تولیدات محصولات ارگانیک در کشور،تصریح کرد:تمامی محصولات عرضه شده در این نمایشگاهها که به نام محصولات ارگانیک به مردم ارایه می شود قلابی بوده و ادعای متولیان برگزارکننده این نمایشگاههانیز کذب محض است.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٠
تگ ها :

بازدید از باغات احمدآباد اردکان یزد

بازدید از باغات احمدآباد اردکان یزد

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

در پی دعوت یکی از دوستان بازدیدی کوتاه از باغات پسته شهر احمد آباد در شهرستان اردکان استان یزد صورت پذیرفت که نکات زیر را می توان به اختصار در مورد این بازدید بیان می شود!

-بسیاری از باغات پسته این منطقه از سابقه ای زیاد برخوردارند و حتی درختان 100 ساله و بالاتر در این منطقه مشاهده شد البته در اطراف و حواشی شهر باغات تازه تاسیس پسته نیز مشاهده شد!!

-نوع پیوند انجام شده روی این درختان خوشبختانه کله قوچی و اوحدی نیست و بیشتر پیوندها در درختان قدیمی بادامی ریز هستند و در درختان با سن کم نوع پیوند پیوندی است بنام حاج عبدالهی که از رفسنجان به این محل آورده شده است خوشبختانه رشد این درختان در اکثر نقاط کشور عالی بوده است و کمبود خاصی و همچنین تنش شوری در این درختان (پیوند حاج عبدالهی مشاهده نشد)

-پیوند حاج عبدالهی احتمالا همان پیوندی است که در بسیاری از نقاط بنام پیوند یا پسته چروک معروف است!! پسته چروک پسته ای تقریبا کشیده و از نظر اندازه کمی بزرگتر از پسته اوحدی است. کلا پسته چروک جزو خانواده پسته بادامیها طبقه بندی می شود. رشد این درختان بسیار عالی است و هر ساله ترکه ها تازه و شاخه های پر از جوانه زایشی توسط این درختان تولید می شود. رش رویشی درختان برخلاف باغات رفسنجان و زرند آنقدر زیاد است که کشاورزان مجبورند هر سال هرس شدید انجام دهند

-بافت خاک در نقاط مختلف و باغات مختلف متغییر بود اما خوشبختانه در بسیاری از باغات تازه تاسیس خاک حاوی مقادیر بسیار بالایی از گچ است که به رشد و توسعه ریشه کمک فراوانی کرده است و حتی عدم تنش شوری در این درختان را در سالهای بعد تضمین می کند. در باغهای با سابقه بالا بافت خاک نسبتا سنگین ارزیابی شد اما در باغات تازه تاسیس بافت خاک سبک و مملو از گچ بود!!

-دو مشکل اصلی در باغات پسته این منطقه وجود دارد اول اینکه سم پاشی چندانی بر علیه آفات مختلف بخصوص افات بهاره انجام نمی شود و فقط یک الی دو بار در طول سال بر علیه پسیل سم پاشی انجام می شود. متاسفانه بسیاری از کشاورزان آشنایی چندانی با آفات پسته ندارند و آفات هر سال بیش از نیمی از دانه های پسته و حتی گره های زایشی را نابود می کنند-فرهنگ مبارزه با آفات در این منطقه برخلاف کرمان چندان جاافتاده نیست و بنظر می رسد دلیل اصلی زایل شدن محصول در این منطقه عدم سم پاشی و سم پاشی با ادوات بسیار معمولی و تانکرهای 300 و 500 لیتری باشد و این درحالی است که برای سم پاشی اینچنین درختانی باید سم پاش های بزرگ 3000 و بیشتر لیتری با تراکتورهای قوی سم پاشی های را انجام دهند و نه به این صورت بسیار ابتدایی

-آفات اصلی در این منطقه شیره خشک، سن ها، سنکها و زنجره هستند اما برخی از آفات بخصوص آفت سفید رنگی و چسبناکی روی برگها مشاهده شد که برای بنده کاملا ناشناخته و جدید بود و متاسفانه هیچ راهنمایی از طرف مراکز مسول وزرات جهاد کشاورزی در این منطقه وجود ندارد و با این همه محصول هیچ کارشناس خبره ای بخصوص در مورد مبارزه با آفات وجود ندارد

-روش تغذیه برگی یا محلولپاشی روشی بسیار موثر بخصوص در مورد درختان پیر این منطقه ارزیابی شد کودهای مختلفی را می توان بهمراه سم روی این درختان پاشید روش محلولپاشی بخصوص در مورد حفظ و تقویت گره های زایشی سال آینده بسیار مهم ارزیابی شد ولی متاسفانه کشاورزان هیچ آشنایی و حتی اعتقادی به روش محلولپاشی نداشته و ندارند و فرهنگ محلولپاشی  تغذیه برگی مانند فرهنگ سم پاشی در این منطقه جا افتاده نیست

-باغات این منطقه کلکسیونی از آفات مختلف هستند و همه نوع آفتی در این درختان مشاهده شد اما متاسفانه هیچ گونه مبارزه ای انجام نمی شود و حتی بسیاری از کشاورزان زمانی که آفت به درختان هجوم می کند درختان را کلا ول می کنند و به ضایع شدن محصول تن در می دهند که باعث تاسف و شگفتی است سالیانه میلیونها و حتی میلیارد تومان پول پسته بعلت عدم سم پاشی ضایع می شود و کشاورزان متاسفانه فقط نظاره گر هستند و کسی هم وجود ندارد که آگاه سازی کند

-استفاده از کودهای دامی بصورت گستره ای در این منطقه وجود دارد که یکی از نکات مثبت ارزیابی می شود اما باید توجه داشت که فقط با استفاده از کودهای دامی نمی توان نیاز غذایی درختان پسته را تامین کرد و درختان قطعا بخصوص در برحه های زمانی حساس دچار مشکل می شوند و حتما باید استفاده از کودهای شیمیایی بهمراه کودهای دامی مد نظر باشد!!

-افراد بومی منطقه افرادی سخت گوش و زحمت کش هستند و هر روز زحمات زیادی را در باغات متحمل می شوند اما بدلیل عدم آشنایی با سم پاشی و روش های تغذیه ای دچار ضررهای هنگفنتی می شوند باید فرهنگ استفاده از روش های جدید و سم پاشی رواج یابد تا از ضررهای هنگفت اقتصادی جلوگیری شود همانطور که اشاره شد نقش افراد مسول در این منطقه کمرنگ است و حتی در حد صفر است که باید وزارت جهاد کشاورزی فکری اساسی برای اینچنین باغات و نقاطی بکند!!

ادامه مطلب   
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٩
تگ ها :

مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش چهارم

مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش چهارم

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

اساس روش محلولپاشی قابل حل بودن عناصر در آب است. بنابراین هر چه حلالیت یک کود محلولپاشی بالاتر باشد کیفیت و کارایی کود بسیار بیشتر است!! آب حاوی عناصر از طریق روزنه های برگها  و کوتیکول مستقیما به داخل سیستم آوندی گیاه تزریق می شود. لایه کوتیکول خارجی ترین لایه برگهاست و متاسفانه در پسته کمی ضخیم تر از حد معمول است. کوتیکول لایه ای هیدروفیلیک یا آبدوست است!! کوتیکول دو نقش مهم در گیاهان دارد اول کاهش تبخیر و تعرق و دوم  نقش حفاظتی در گیاهان. یکی از دلایلی که سفارش می شود که محلولپاشی بعد از آبیاری انجام شود این است که ضخامت کوتیکول بعد از آبیاری کاهش محسوسی می یابد. مطالعات نشان داده در برخی از گیاهان در هنگام خشکی خاک و برگها تا حدود 33 درصد ممکن است بر ضخامت کوتیکول افزوده شود و این برابر است با کاهش راندمان محلولپاشی!! زمین ها یا باغاتی که دچار تنش آبی هستند و دوره های آبیاری طولانی مدت است فقط اندکی بعد از آبیاری فرصت محلولپاشی دارند. باغاتی که خشک هستند و از مدت زمان آبیاری زمان طولانی گذشته محلولپاشی نتنها اثر مثبتی ندارند بلکه ممکن است اثرات سو مانند گیاهسوزی داشته باشد. همانطور که می دانیم دو راه جذبی اصلی برای موادی که روی شاخ و برگها پاشیده می شوند وجود دارد اول از طریق کوتیکول برگها و دوم روزنه ها یا استوماتاها!! یکی از نکات اساسی در محلولپاشی یکنواخت بودن و پودر شدن محلول توسط سم پاش هاست! هر چه که شدت پودر شدن محلول بیشتر باشد راندمان جذب عناصر توسط برگ در محلولپاشی افزایش می یابد. با توجه اینکه بسیاری از سم پاش هایی که در باغات پسته استفاده می شوند تعلق به عهد دقیانوس دارند پرت محلولپاشی و سم پاشی بالاست. یک محلولپاشی خوب در واقع پودر شدن محلول است!! همچنین بدلیل اینکه سم پاش های ما استاندارد نیستند و ما در واقع آبپاشی داریم حلالیت کودی که بعنوان محلول استفاده می کنیم بسیار مهم است اگر حلالیت کود محلولپاشی پایین باشد نتنها راندمان محلولپاشی پایین می آید بلکه احتمال گیاهسوزی و خسارت وجود دارد. بهترین برنامه برای محلولپاشی یک باغ پسته این است که ابتدا متخصص محلولپاشی باغ را ویزیت کند و بعد بر اساس شرایط موجود و کمبودها ی عناصر و احتمالا آفات مورد نظر محلول و سم لازمه را تجویز نماید!! یک نکته مهم در محلولپاشی باغات پسته این است که محلولپاشی باید پیوسته باشد و در طول فصل بر اساس شرایط موجود محلول مورد نظر در اختیار درختان گذارده شود!! مسلما با یک نوبت محلولپاشی نتیجه 100 درصد حاصل نمی شود محلولپاشی عناصر مختلف باید در طول فصل رشد با توجه به پارامترهای مختلف یک باغ ادامه داشته باشد!! در مورد جذب عناصر از طریق روزنه های برگ مطالعات مشخص کرده که جذب بصورت دفعی و کاملا سریع صورت می گیرد اما در مورد جذب کوتیکولی ممکن است جذب بتدریج در طی چندین ساعت اتفاق بیفتد. یک تصور اشتباه در مورد محلولپاشی این است که زمانی که محلولپاشی انجام شد و سطح برگ کاملا خشک شد جذبی توسط برگ صورت نمی گیرد که این تصور اشتباهی است چون مطالعات نشان داده حتی در دوره ای که سطح برگ خشک می شود هم احتمال جذب عناصر توسط روزنه ها وجود دارد اما مسلما مقدار جذب کمتر از زمانی است که سطح برگ خیس است!! بخوبی مشخص شده که سریعترین راه رساندن عناصر به درختان در برحه های حساس بخصوص در هنگام پر شدن مغز روش محلولپاشی است!! مطالعات زیادی انجام شده و یا در دست انجام است که قبل از محلولپاشی برخی از مواد روی برگها اسپری شوند تا برگ آمادگی بیشتری برای جذب عناصر پیدا کند!! حتی برخی از ترکیباتی تست شده اند که حالت محافظ برای محلولها دارند و می تواند محلولها را بویژه از خطر خشک شدن سریع روی برگها نجات دهد. در واقع تغذیه نباتات از طریق برگها یک علم نسبتا نوپاست و سرآمد همه محققین روش محلولپاشی بلاشک آمریکایی ها هستند اما در پسته در ایالات متحده سرمایه گذاری چندانی روی آن نشده است شاید دلیل اصلی آن استفاده از روش آبکود یا فرتیگشن در باغات پسته کالیفرنیا باشد!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢
تگ ها :

مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش سوم

مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش سوم

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

محلولپاشی یک روش بسیار بصرفه و مفید است! بخصوص در شرایطی که خاک و آب برای جذب عناصر نامساعدند بویژه در شرایط خاک و آب باغات پسته در استان کرمان و بسیاری از استانهای پسته خیز دیگر!! بارها تاکید شده است که چیدن فرمول برای محلولپاشی کار هر کسی نیست!! دو مشکل عمده وجود دارد در زمانی که فرمول یک محلولپاشی نامناسب باشند اول عدم سازگاری محلولها و سم ها با هم و دومین مشکل ایجاد گیاهسوزی در اثر پاشش سم. البته در بسیاری از موارد هر دو مشکل باهم پیش می آید!! یعنی قوز بالا قوز!! در نظر بگیرد که مثلا صد هکتار باغی که دارای خوشه و برگ است با یک محلولپاشی اشتباه و دیمی میلیونها تومان پول بهدر می رود!! بسیاری از محلولها و کودهایی که در بازار مصرف ایران وجود دارند بسیار ضعیف و بی کیفیت هستند و پاشش آنها سود چندانی را در بر ندارد اما وجود دارند در بازار اجناس با کیفیت و قیمت مناسب. باید در نظر داشت که محلولهای مفید و با کیفیت سود چندانی برای فروشندگان در پی ندارند و برعکس اجناس بنجل را می توان با چندین برابر قیمت خرید فروخت!! نوشتن فرمول برای محلولپاشی باغات پسته بستگی به فاکتورها مختلفی دارد و نمی توان بر اساس تقویم محلولپاشی را انجام داد!! بسیاری از شرکت های تولید کننده و وارد کننده کودهای محلولپاشی برای مصرف کنندگان و مشتریان خود یک تقویم از محصولات خود دارند!! بعنوان مثال در برشور شرکت ایکس بیان شده در دوره تورم جوانه ایکس باد رو بپاشید یا در دوره پر شدن مغز ایکس فلان را بپاشید. بهر روی کودها طوری توصیه می شوند که همگی محصول یا پروداکت یک شرکت تولید کننده یا وارد کننده باشد. باید از میان پروداکتهای شرکتهای مختلف بهترین ها را در دوره های زمانی مشخص دست چین کرد و روی درختان پاشید مثلا شرکت ایکس کود مرحله پر شدن مغزش عالی است اما کود دوره تورم ضیعف است و بنابراین کود محلولپاشی دوره تورم را باید از شرکت ایگرگ تهیه کرد. محلولپاشی روی درختانی که بشدت ضعیف شده اند و سالهای سال در عدم رسیدگی و مدیریت بسر می برده اند محلوپاشی شرایط را در عرض حتی یک نوبت محلولپاشی بکلی دگرگون می کند اما حیف که مشتی کشاورز احمق پای هر درخت مشکل دار را یک فرغون کود دامی می ریزند و کلک درخت را می کنند!! محلولپاشی در بازه های زمانی مناسب بسیار اهمیت دارد!! بنظر من مهمترین و اساسی ترین زمان محلولپاشی در درختان پسته که می تواند مقدار محصول و عملکرد را تا حد شگفت آور افزایش دهد دوره تورم جوانه و دوره گلدهی در درختان پسته است. دوره تورم جوانه های زایشی در درختان پسته بسیار بسیار بسیار مهم است. اگر در دوره تورم جوانه ها در اواخر اسفندماه در محلولپاشی تعلل کنیم ضررها هنگفت خواهد بود!! متاسفانه تحقیقات جامع و علمی مناسبی راجع محلولپاشی در درختان پسته وجود ندارد. در ایالات متحده امریکا اساس کار بر اساس فرتیگیشن یا آبکود است. بعبارت ساده تر برای رساندن مواد غذایی از طریق سیستم های آبیاری کودها را در بازه های زمانی مناسب بهمراه آب آبیاری به درختان می رسانند. متاسفانه با توجه به سیستم آبیاری غرقابی در باغات پسته ایران امکان استفاده از این روش وجود ندارد! اما بنظر می رسد که استرالیا در زمینه تحقیقات و کاربرد روش محلولپاشی در دنیا بی رقیب است و حتی در برخی از باغات پسته استرالیا هر 10 روز یکبار محلولپاشی انجام می شود!! در ایران هیچ تحقیق مستدلی راجع به اثرات محلولپاشی در باغات پسته ایران وجود ندارد!! بجز موارد بسیار عدیده!! پسته مهمترین محصول صادراتی غیرنفتی ایران است و بهترین روش برای نجات باغات پسته روش محلولپاشی است پی بفهمیم که چقدر روش محلولپاشی چقدر مهم است. محلولپاشی نتنها اثر مستقیم روی محصول سال جاری دارد بلکه اثر غیر قابل انکاری روی محصول و تولید گره های زایشی سال بعد خواهد داشت. متاسفانه بیش از 90 درصد کشاورزان هیچ آشنایی با روش محلولپاشی ندارند!!

ادامه مطلب   
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED