نقش ارزشمند سولوپتاس ها SOP در بهبود خصوصیات کمی و کیفی در درختان پسته

نقش ارزشمند سولوپتاس ها SOP  در بهبود خصوصیات کمی و کیفی در درختان پسته

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

عنصر پتاسیم (K) یکی از عناصر مهم و کلیدی و سرنوشت ساز در تغذیه درختان پسته بحساب می آید! کمتر نقطه یا باغ پسته ای را می توان یافت که درختان از کمبود پتاسیم در رنج نباشند! طیف گسترده اقلیم پسته کاری در ایران و انواع و اقسام خاکهای مختلف نشان دهنده کمبود پتاسیم در بسیاری از خاکها و اقلیم های پسته کاری در ایران است. متاسفانه کود پتاسیم کودی نسبتا گران است و از نظر مقدار برداشت پتاسیم از خاک نیز چون برداشت پتاسیم از خاک بالاست بنابراین دادن کودهای پتاسیمی یک ضرورت عمده در باغات پسته محسوب می شود. استفاده از روش محلولپاشی عنصر پتاسیم بتنهایی پاسخگوی تامین نیاز پتاسیم در درختان پسته نیست! بطور قطع بخصوص در سال های آور نمی توان فقط با استفاده از روش محلولپاشی پتاسیم کمبود پتاسیم را در درختان پسته جبران کرد! از نظر کودهای پتاسیمی مورد مصرف در باغات پسته می توان به موارد زیر اشاره کرد از جمله سولفاتهای پتاسیم و کلرور پتاسیم و.... برای بسیاری از نقاط پسته خیز ایران که قلیایت خاک یک مشکل عمده محسوب می شود استفاده از کلرور پتاسیم بعنوان کود پتاسه یک اشتباه است چون خود کلرور پتاسیم (KCL) دارای کلر بالاست و بنابراین اگر چه ممکن است مشکل کمبود پتاسیم را در باغات پسته رفع کند اما موجب تشدید مساله شوری در درختان پسته خواهد شد. بنظر می رسد سولفاتهای پتاسیم بهترین نوع کودهای پتاسیمی برای مصرف در خاک در باغات پسته ایران باشند!! یکی از کودهای سولفاته که از سالها قبل کشاورزان با آن آشنا هستند سولفاتهای پتاسیم یا کودهای کشکی هستند که معمولا بهمراه کودهای حیوانی در فصل زمستان و اوایل رشد درختان به درختان داده می شدند. اگر چه سولفاتهای پتاسیم قدیمی از کیفیت خوبی برخوردار بودند اما در سالیان اخیر کودهای سولفات پتاسیم کشکی از کیفیت چندانی برخوردار نیستند که این امر دلایل زیادی دارد!! از جمله کودهای دیگر سولفاته سولفاتهای پتاسیم بشکل سولوپتاس یا SOP هستند. SOP ها کودهایی بسیار با کیفیت اند و در مقادیر کم به ازای هر درخت بازدهی مناسبی از خود نشان می دهند!! متاسفانه در سالیان اخیر هم بدلیل رونق مصرف سولوپتاس ها سولوپتاس های بی کیفیت و تقلبی نیز بوفور در بازار مصرف کشاورزی ایران وجود دارند و باید در مورد خریدن سولوپتاس با کیفیت دقت زیادی کرد. سولوپتاس بخصوص از کشورهای اروپایی مانند بلژیک، فرانسه، هلند و آلمان وارد می شوند و بطور قطع می توان گفت که از نظر کیفیت در کل دنیا جزو برترین برندها هستند. یک عیب بزرگ سولوپتاس ها یا SOP قیمت فوق بالای آنهاست که با توجه به تاثیراتی که دارند بصرفه هستند!! مطالعات نشان داده اند که کمبود پتاسیم اثرات منفی زیادی روی خصوصیات کمی و کیفی در درختان پسته دارد و با توجه به تهی شدن خاک در طول زمان از عنصر پتاسیم (K) بطور قطع استفاده از سولوپتاس ها بصورت کاربرد در خاک چه بصورت ریختن سطحی (کپه ای یا نواری) و چه بصورت آبکود (Fertigation) و حتی بصورت محلولپاشی اهمیت بسیار زیادی دارد!! در مورد کاربرد سولوپتاس ها در خاک مطالعات نشان داده چون ماندگاری سولوپتاس ها در محیط ریشه نسبتا بالاست عنصر پتاسیم (حدود 50 درصد K2O) حتی بعد از دوره آبیاری در درختان پسته نیز در استخرهای خاص که همان خلل و فرج خاکها باشند ذخیره می شوند و ریشه ها می توانند بخوبی از این استخرها یا پولها استفاده کنند!! هر مقدار و تعداد پولهای پتاسمی در خاک باغات پست بیشتر باشد بازدهی کمی و بخصوص کیفی در درختان پسته بالاتر خواهد بود!! مطالعات خوبی در مورد تاثیرات بسیار مثبت کودهای SOP در درختان پسته انجام شده است. از جمله افزایش خصوصیات مثبت کیفی (خندانی، وزن و...) و کاهش خصوصیات منفی (پوکی، دهن بست و....). مطالعات نشان می دهند که تاثیرات افزایش دهندگی غلظت پتاسیم در برگ (K leaf concentration) در صورت افزودن کودهای SOP بسیار فوری و بالای حد تصور است!! این مساله بخصوص در بازه پر شدن مغز در درختان پسته اهمیت فوق العاده ای دارد! شاید در دوره پر شدن مغز در اواسط تابستان هیچ کودی شگفت آور تر از SOP ها نباشد!! حد بحرانی پتاسیم در برگها در درختان پسته بر اساس مطالعات آمریکاییها حدود 1ممیز 7 دهم درصد است و اگر مقدار غلظت پتاسیم در برگها به زیر این حد سقوط کند تاثیرات منفی روی بازدهی درختان پسته خواهد داشت. یکی از علایم برگی مهم تشخیص کمبود پتاسیم در برگها در درختان پسته سوختن یا نکروزه شدن حاشیه برگهاست اما همیشه این یک علامت مشخص نیست. علایم برگی کمبودهای ماکرو و میکرو در درختان پسته هیچگاه قطعی نیستند به صورتی که ممکن است در یک برگ مقدار پتاسیم به زیر 1 و 7 دهم درصد سقوط کند ولی برگها حالت حاشیه سوختگی را نداشته باشند!! بنطر می رسد توجه به علایم برگی کمبودها در درختان پسته یک اطمینان صد در صد برای تشخیص کمبودها و بیش بودها ایجاد نخواهد کرد و حتما باید در مورد تشخیص کمبودها آزمایشات برگ و خاک را بدقت بررسی کرد!! سولوپتاس ها یا SOP ها برای کشاورزان California هم بسیار شناخته شده هستند و شاید مصرف سولوپتاس ها در باغات پسته کالیفرنیا در جزو سه رتبه اول مصرف کودهای کشاورزی باشد!! فروش سولوپتاس ها در کالیفرنیا بسیار بالاست!! سولوپتاس ها علاوه بر جبران کمبود پتاسیم در باغات پسته نقش های متعدد دیگری هم دارند از جمله 1-افزایش کیفیت دانه ها 2-افزایش وزن دانه های پسته 3- افزایش درصد خندان شدن دانه ها 4-کاهش مقدار پوکی و افزایش کمیت مغز پسته 5- کاستن از بیماریهای برگی و حتی آفات (پتاسیم نقش مهمی در افزایش مقاومت گیاهان به آفات و امراض مختلف دارد) 6- کمک به سالم ماندن درختان رشد بهینه درختان (درختانی که از کمبود پتاسیم در رنج هستند درختانی رنجور و ضعیف هستند) 7-کاهش دادن مقدار شوری در خاک (سولوپتاس ها بدلیل داشتن بنیان سولفاته نقش مهمی در کاهش شوری و اسیدی کردن خاکهای شور و قلیایی دارند). همانطور که بارها در مقالات مختلف اشاره شده نقش بسیار مهم عنصر پتاسیم (K) در تشکیل دانه ها و پر شدن مغز در درختان پسته است اگر چه در مورد رشد بهینه سرشاخه ها نیز پتاسیم اهمیت زیادی دارد!! دادن سولوپتاس ها در دوره خواب درختان در پاییز و زمستان و حتی در دوره بعد از برداشت کار عاقلانه ای بنظر نمی رسد!! و بهترین زمان دادن سولوپتاس ها در دوره رشد و نمو میوه و بخصوص در دوره پر شدن مغز است! یک مشکل عمده در درختان رقم فندقی در ایران وجود مقدار بالا یا درصد بالایی از پسته های معیوب و کج و معوج و ریز است و مشخص شده که دادن سولوپتاس ها می توان از مقدار پسته های ریز کج و معوج در درختان فندقی بکاهد!! اگر چه دادن کودهای پتاسه بخصوص sop ها در سال on یا آور بسیار مهمتر از سال نیاور یا off در درختان پسته است اما بسیاری بر این عقیده هستند که در سالهای OFF هم دادن سولوپتاس به درختان پسته تاثیرات خوبی برای سال بعدی که ON باش دارد!! یکی دیگر از مزایایی سولوپتاس ها وجود حدود 17 درصد گوگرد (S) در ترکیب کودهای SOP است!! که از این حیث نیز می تواند کمک زیادی به رفع کمبود گوگرد در درختان پسته بکند!! عنصر گوگرد S نیز یکی از عناصر مهم در درختان پسته است و مقالات مفصلی در مورد آن در این وبلاگ وجود دارد که خوانندگان می توانند مراجعه داشته باشند!! تقریبا با شرایط موجود بخصوص از نظر شاخص یا ایندکس شوری در بسیاری از کودهای پتاسیمی سولوپتاس ها را می توان بهترین کودهای پتاسیمی برای مصرف در باغات پسته دانست!! مقدار مصرف سولوپتاس ها به ازای هر درخت می تواند متغییر باشد و نمی توان رقم دقیقی برای آن مشخص کرد. این احتمال وجود دارد که برای یک درخت پر بار در دوره پر شدن مغز در تابستان حتی به مقدار 2 کیلوگرم SOP را توصیه کرد!! در پایان باید خاطر نشان کرد که بازار پر است از کودهای سولوپتاس تقلبی با بسته بندی های شکیل که شاید از بسته بندی جنس اصلی بهتر باشد اما آنالیز نتایج آزمایشگاه نبود پتاسیم در این کودهای تقلبی را بهتر نشان خواهد داد و نتیجه می گیریم که جنس اصل را باید از انسان اصل (باوجدان) خریداری کرد! به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٩
تگ ها :

از فرش تا عرش با پول دزدی!!

از فرش تا عرش با پول دزدی!!

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

نگاهی گذرا به زندگی برخی از افراد برای انسان تعجب و شگفتی زیادی را بدنبال خواهد داشت. افرادی که تا چند سال پیش سوار موتور می شدند و به این و آن التماس می کردند تا کاری برایشان جور کنند تا درآمدی داشته باشند. بقول معرف از کف زندگی و بدبختی مطلق به پادشاهی می رسند!! کار بعد از چند سال به جایی می رسد که این طرف و آن طرف ویلا می خرند و تجدید فراش می کنند! جالب آنجاست که در کشور ما یک کارمند یا کارگر یا هر شخص با وجدان دیگر بعد از 30 سال زحمت و رنج دل خوردن وقتی به زندگی آنها نگاهی بیاندازیم می بینیم که دارایی آنها یک خانه معمولی، یک خودرو و تعدادی فرزند است!! ولی بر عکس عده ای از صفر در عرض چند سال به ثروتهای میلیاردی می رسند. آیا افرادی که در عرض چندین سال به ثروتهای هنگفت می رسند از روی تلاش و کوشش است یا کاسه ای زیر نیم کاسه است!! با اوضاع اقتصادی فعلی که بسیاری از افراد زیر خط فقر بسر می برند میلیاردر شدن در عرض چند سال برای بسیاری از افراد بلاشک از طریق غیر مشروع است. این طرق غیر مشروع بسیارند از جمله قاچاق و دزدی اموال بیت المال و هزاران راه دیگر!! دزدی راههای زیادی دارد!! چقدر باید فردی زرنگ باشد تا بتواند از صفر به مرحله ای برسد که خدم و حشم داشته باشد و دفتر و دستک های مختلف برای خود درست کند!! افرادی که باید بفهمند می فهمند که رسیدن به اینچنین پولهایی از طریق مشروع امکان پذیر نیست مگر در موارد بسیار معدود و خاص!! متاسفانه فرهنگ دزدی و سرقت و اختلاس بعنوان زرنگی و جمع کردن پول برای بسیاری از افراد مورد تمجید قرار می گیرد اما افراد زیادی هستند که می توانند دزدی کنند و نمی کنند!! هستند افراد با وجدان زیادی که می توانند براحتی دزدی کنند طوری که آب از آب تکان نخورد ولی این کار را نمی کنند چون وجدان و شرف خود را زیر پا نمی گذارند. بقول معروف "خشت اول چون معمار نهد کج تا ثریا می رود دیوار کج" یک فردی که از سطح سواد چندانی برخوردار نیست و هیچ تخصصی ندارد و فقط با دادن رشوه و دستکاری دفتر و دستک ها بدون کوچکترین زحمتی میلیون ها میلیون تومان اموال بیت المال را بالا کشیده!! یا از طریق خرید و فروش مواد مخدر یا روش های غیر مشروع دیگر ره صد ساله را یک شبه می پیماید!! بهر حال متاسفانه آخر خط دزدی و کلاهبرداری و خوردن مال این و آن عاقبتی شوم است!! فردی را می شناسم که تا 4 سال پیش با موتور رفت و آمد می کرد و در عرض 4 سال سوار ماشین 300 میلیونی لگسوز می شود و برای خانم هم سانتافه خریده با پول دزدی و اختلاس!! و حالا گند قضیه درآمده که آقا اختلاس کرده است!! و بهمین جرم دستگیر شده و آب خنک می خورد. خوشبختانه خدایی هست و همه چیز را می بیند!! فردی که از صبح تا شب دنبال یک لقمه نان حلال زحمت می کشد و تازه هشتش گرو نهش هست با فردی که دزدی می کند آیا باید مشابه هم باشند!! آیا عدالت خداوندی همین است!! البته که چنین چیزی نیست و عاقبتی بسیار شوم برای افرادی که مال این و آن را بالا می کشند در کمین خواهد بود!! هستند افرادی که سواد بالایی دارند و بدون هیچ گونه زحمتی می توانند به ثروتهای هنگفت برسند اما این کار را نمی کنند چون اعتقادی به پول دزدی ندارند!! افرادی که کتابهای 700 و 800 صفحه ای را می خوانند و واحدهای درسی سخت و کتابهای بسیار سنگین و لاتین را می خوانند و بهترین نمرات و امتیازات را می آورند و در همه دنیا معروف و مشهور هستند و معادلات پیچیده علمی را حل می کنند آیا نمی توانند با دستکاری دفتر و دستک ها پول های هنگفت را بحساب خود سرآزیر کنند!! البته که می توانند اما نمی کنند!! کلاهبرداری و دادن رشوه به این و آن صدها بار آسانتر از حل کردن معادلات علمی و روش های پیچیده علمی و ذهنی است!! جالب اینجاست که برخی از افراد کم اطلاع که از سطح سواد چندانی برخوردار نیستند افراد دزد را زرنگ می پندارند و افرادی که دنبال دزدی نیستند را افرادی تنبل می پندارند و افرادی که مال و منالی ندارند و آس و پاسند!! روزنه ها و راههای دزدی در هر صنف و قشری زیاد است و فقط باید از خدا ترسید و وجدان داشت وگر نه اموال دزدی و نامشروع براحتی قابل دستیابی هستند!! متاسفانه ارزشها در جامعه ما در برخی از موارد رنگ باخته اند. پر کردن استخر آب و شنا در آن در خانه ییلاقی با پول دزدی چه فایده ای دارد. سوار ماشین آنچنانی شدن و خرید املاک و ویلا در شمال و جنوب ایران با پول مواد مخدر و قاچاق چه فایده ای دارد!! افرادی که این کارها را می کنند بلاشک قیمت زیادی بابت کار خود خواهند پرداخت و هر جا که باشد پول نامشروع گریبان خود و فرزندان آنها را خواهد گرفت!! این حرفها حرفهایی است که هیچ ربطی به پسته و درختان پسته ندارد و بعنوان یک وبلاگ شخصی بنده این مطالب را در وبلاگ خود قرار می هم تا مخاطبان بخوانند و نتیجه گیری کنند!! این حرفها بیشتر به نصیحت می ماند ولی بنده فقط نظرات خودم را در این وبلاگ قرار می دهم و مخاطبان و خوانندگان هستند که می توانند برداشت های مختلف خود را داشته باشند و همه برداشتها و نقطه نظرات هم از نظر من قابل احترامند!! همیشه خداوندی هست و بقول انگلیسی ها omnipresence یا ا... متعال همه جا حاضر و ناظر است!! افراد متقلب و دزد و کلاهبردار در جاهایی دستشان رو می شود که اصلا انتظار و توقع ندارند و خداوند اینقدر فرصت به آنها می دهد تا وقتی که کاملا فربه و چاق شدند خفت آنها را می گیرد!! بهر حال هر ذره ای از خیر و شر بفرموده قرآن دارای حساب و کتاب است!! ولی حیف که گوشهای بسیاری سنگین است و چشمهای بسیاری کور هستند و نمی بینند عاقبت چه خواهد شد و چند روزی با مال نامشروع سوار بهترین ماشین ها می شوند و بهترین املاک را با خوردن مال این و آن و مال بیت المال برای خود درست می کنند ولی متاسفانه عاقبت خوشی در انتظار آنها نیست و ایندسته از افراد به نقطه ای می رسند که بارها از کاری هایی که کرده اند احساس پشیمانی می کنند اما دیگر پشیمانی سود و فایده ای ندارد. همانطور که گفتم وجود دارند افراد با وجدان و درستکاری که بارها وبارها می توانند و می توانسته اند دزدی کنند اما نکرده اند و این چند روزه عمر را بخدمت به خلق خدا و درستکاری سپری می کنند!! مسلما دزدی و بدست آوردن مال غیر مشروع و دزدی بسیار راحتتر از کسب روزی حلال است. بارها و بارها شده که شخصا به برخی از افرادی که واقعا انسان هستند حسودی کرده ام. هستند افراد با وجدانی که در تمام ارگانها و جاها که بخلق خدمت می کنند و از حق خود می گذرند برای خدمت شایسته به خلق گرفتار!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٦
تگ ها :

سم فروشی یا بقالی!!

سم فروشی یا بقالی!!

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

حکایت فروش سموم آفت کش در ایران حکایتی غمبار است و هر روز در هر گوشه و کناری تابلویی با مضامین مختلف در جهت فروش سموم و کودهای کشاورزی می بینیم!! علاوه بر افراد به اصطلاح متخصص هستند افراد زیادی که بدون شناخت و داشتن تخصص مبادرت به فروش سموم می کنند! فروش انواع سموم ایرانی و خارجی!! فروش انواع کودها و بسیاری دیگر از این چرندیات!! جای سوال است که چرا رشد اینگونه فروشگاهها اینقدر زیاد است و هر روز فروشگاهی تازه بنا می شود و جالب اینجاست که بیش از 70 درصد این فروشگاهها در دو سال اول تاسیس از دور خارج می شوند. متاسفانه در کشور ما فرق سم فروشی با بقالی زیاد مشخص نیست!! در هر مغازه ای سوپرمارکتی اجناس مختلف مورد مصرف ملت توسط مدیر فروشگاه خریداری شده و پس از در نظر گرفتن سود فروش به متقاضیان عرضه می شود و نیازی به تخصص چندانی هم نیست!! هنوز در کشور ما فرهنگ صحیح مصرف سموم و کودهای کشاورزی و سایر نهاده ها کشاورزی جانیفتاده است و بسیاری از فروشندگان سموم سواد آکادمیکی ندارند و حتی بسیاری از اینها که سواد آکادمیکی دارند اصلا واحد سم شناسی و آفت نخوانده اند. ماشین های کشاورزی یا آبیاری چه ارتباطی به سموم دارد و حتی مهندسین فنی مانند عمران و مکانیک هم از روی ناچاری به فروش سموم روی آورده اند!! روزانه هزاران تن از سموم مختلف آفتکش خطرناک در محیط اکوسیستم طبیعی باغات پسته رها می شود و بخش بزرگی از این سموم وارد منابع آبهای زیر زمینی می شود و بلاشک روزهایی فرا خواهد رسید که سمومی که ما برای کنترل آفات درختان پسته پاشیده ایم گریبان نسلهای آینده بعد از ما را خواهد گرفت. تجربیات بسیاری از کشاورزان در ارتباط با استفاده بی رویه از سموم آفت کش بسیار دردآور است یک نمونه عینی آن کشور هندوستان است!! متاسفانه نظارتها روی تولید، توزیع و مصرف سموم آفتکش در ایران چندان رضایت بخش نیست و مانند نقل و نبات سم می فروشند!! تفکر مبارزه صحیح با آفات متاسفانه در کشور ما تفکر درستی نیست!! گاها مشاهده می شود در جاهایی که اصلا نیاز به مبارزه شیمیایی نیست از سموم با دوزهای بالا استفاده می شود و در برخی از موارد در موقعیت هایی که باید مبارزه شیمیایی صورت گیرد درختان به حال خود رها می شوند و آفت درختان را از بین می برد!! متاسفانه سم فروشی برای بسیاری از افراد بعنوان یک سرگرمی در دوران بازنشستگی محسوب می شود و هستند بسیاری از افراد با روابطی که دارند براحتی مجوز فروش سموم را از مراجع مربوطه اخذ می کنند و سم می فروشند انگار که سموم آفتکش مانند پفک نمکی و شکلات هستند و در واقع بسیاری از افراد سم فروشی را با بقالی اشتباه گرفته اند!! مسلما هر فردی که اطلاع داشته باشد و از مضرات سموم آگاه باشد واقعا بحال بسیاری از کشاورزان و محیط زندگی افسوس خواهد خورد!! بسیاری از مسمومیت های حاد و مزمن ناشی از مصرف بی رویه سموم بخصوص در مورد افرادی که شغلشان داشتن تراکتور سم پاش است بوفور قابل مشاهده است. کافی است که به اطلاعات اورژانس بیمارستانها رجوع شود تا ببینیم که نسبت به بسیاری از بیماری های دیگر شایع مسمومیت با سموم آفت کش در مناطق پسته خیز یکی از موارد شایع و فراوان مراجعه به بیمارستانها در مناطق پسته خیز است!! متاسفانه خریدن سموم و تجارت سموم یکی از پرسود ترین تجارتهاست و عده بیشماری به ثروتهای هنگفتی از طریق فروش سموم کشاورزی دست یافته اند!! بسیاری می پندارند که فروختن سموم آفت کش آنهم به تناژ بالا کار مشکلی است ولی باید خاطرنشان کرد هستند افراد بسیار زیادی که می توانند این کار را بکنند ولی وجدان اجازه این کار را نمی دهد!! بهر روی نبود کنترل و نظارت روی توزیع و تولید و مصرف سموم آفت کش در ایران بحث بسیار مهمی است و جای برای کار بسیار دارد!! علاوه بر مقدار بالای مصرف سموم آفت کش کیفیت سموم آفت کش هم بحث مهمی است و بسیاری از سموم آفت کش در ایران کیفیت چندانی ندارند و حتی در فرمولاسیون انها از موادی استفاده می شود که فوق العاده مضر و سرطانزا هستند!! افزودنی هایی که در فرمولاسیون سموم آفت کش بعنوان کارییر یا حلال استفاده می شوند بلاشک دارای مشکل هستند و کیفیت چندانی ندارند!! متاسفانه برای بسیاری از سموم وارداتی از کشورهای مختلف از جمله چین و ....توجه چندانی به مشکلات بهداشتی و زیست محیطی موادی که در فرمولاسیون سموم استفاده می شود نمی شود!! با کمال تاسف هدف اصلی بسیاری از کارخانجات و تجار فقط کاهش دادن هزینه های تولید و افزایش فروش است!! زمانی که یک نگاه کلی به مقدار مصرف سموم آفت کش در ایران شود عمق فاجعه بهتر مشخص خواهد شد!! مصرف سموم آفتکش در باغات پسته ایران آنقدر بالاست که اگر مصرف کنندگان بفهمند که چقدر سموم برای کنترل آفات در درختان پسته بمصرف می رسد هرگز علاقه چندانی به خرید پسته از خود نشان نخواهند داد. مصرف سموم و قوطی های باقیمانده سموم آنقدر بالاست که بسیاری از افراد با جمع آوری و فروش قوطی های خالی سموم شغل پر درآمدی برای خود درست کرده اند!! مشکل اصلی کشور ما این است که بسیاری از بهره برداران و باغداران ایرانی از سطح سواد چندانی برخوردار نیستند و از مضرات استفاده از سموم ناآگاهند!! فرهنگ سازی و استفاده از روش غیرشیمیایی برای مبارزه با آفات مختلف در باغات پسته مساله ای بسیار مهم و جدی است. اگر کشاورزان بدانند که استفاده غیرصحیح و بی رویه از سموم کشاورزی چقدر خطرناک است بلاشک از مقدار مصرف سموم در باغات خود خواهند کاست!! متاسفانه کشاورزان بجای استفاده از روش های تغذیه برگی (محلولپاشی) برای تقویت درختان وبازدهی بیشتر تاکید روی پاشیدن سم روی شاخ و برگها می کنند که این تاسف بار است!! بسیاری از سمومی که اصلا برای کنترل آفات پسته بثبت نرسیده اند براحتی توسط کارشناسان و کشاورزان توصیه و تجویز می شوند و افرادی که با هزارن خون دل پسته را بروش ارگانیک تولید می کنند حمایت چندانی از آنها صورت نمی گیرد و حتی بسیاری افراد کم اطلاع و مغرض به مسخره کردن افرادی می پردازند که با هزاران دردسر پسته بدون سم و کودهای شیمیایی تولید می کنند و این درد بزرگی است!! نبود نیروی کافی برای نظارت روی استفاده و توزیع سموم آفت کش یکی از مسایل بغرنج است و باید فکری جدی در این مورد صورت گیرد! مساله محیط زیست و سلامتی انسانها مساله ای بسیار جدی است و حتی در بسیاری از کشورها قوانین و قدرتی که سازمانهای زیست محیطی و بهداشتی دارند آنقدر است که تقریبا هیچ سازمانی قدرت سازمان های محیط زیستی و نظارتی را ندارند و این درحالی است که در کشور ما توجه کافی به مشکلات زیست محیطی و سالم ماندن محیط زندگی انسانها نمی شود. در کشور فرانسه و حتی بسیاری دیگر از کشورهای پیشرو حتی برای ریختن مقداری زباله به محیطهای شهری و محلل تردد افراد مجازات و جریمه های سختی در نظر گرفته می شود و این درحالی است که در کشور ما مانند نقل و نبات سموم آفت کش خرید و فروش می شود و هر فردی که از هر جا ناامید شود مجوزی می گیرد و سم فروشی براه می اندازد!! دلالی سموم آنقدر گسترده و رایج است که براحتی سموم از این دست به آن دست با کمترین زحمتی مبادله می شوند و سود خوبی هم برای دلالان دارند!! برای خرید یک قرص مسکن و یک شربت اکسپکتورانت یا قرص ضد حساسیت باید یک دکتر داروساز در داروخانه حضور داشته باشد و بدون مجوز نمی شود حتی یک شربت سرماخوردگی فروخت ولی متاسفانه در مورد سموم آفت کش که بمراتب و هزاران بار خطرناک تر هستند هیچ مجوزی لازم نیست و فردی که ده سال پیش فوت کرده و مجوز سم فروشی داشته است هنوز با مجوز آن دیگران مشغول خرید و فروش سموم یا اکسیرهای مرگ هستند!! با توجه به نبودن شغل برای فارغ التحصیلان بیشمار رشته کشاورزی تنها راه اشتغال دادن مجوز فروش سموم و خرید و فروش سموم است که جای تاسف و شگفتی دارد!! بلاشک فرزندان ما و نسلهای بعدی ما نخواهند بخشید چون ما اینقدر خودخواه هستیم که منافع کوتاه مدت را بر منافع بلند مدت ترجیح می دهیم. بحث مصرف سموم مثنوی هفتاد من است و چندین کتاب در مورد آن می توان نوشت از مضرات مصرف سموم بگیر تا عوارض زیست محیطی، باقیمانده سموم، و ....به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٤
تگ ها :

ورمی کمپوست ها و کمک به بهبود شرایط فیزیکو شیمیایی خاک در باغات پسته

ورمی کمپوست ها و کمک به بهبود شرایط فیزیکو شیمیایی خاک در باغات پسته

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ورمی کمپوست ها جزو آندسته از کودهایی هستند که پایه دامی دارند و معمولا از کودهای گاوی بعنوان بستر کشت استفاده می شود و برای پوساندن بستر کشت کرمهای خاصی را اضافه می کنند و بعد از مدت زمانی کودهای دامی کاملا پوسیده و تیره می شوند و کود ورمی برای مصرف آماده است! تبلیغات در مورد خرید و فروش کودهای ورمی کمپوست بسیار زیاد است و حتی متاسفانه بسیاری از این تبلیغات جنبه واقعیت ندارند. تجربیات و آزمایشاتی که ظرف امسال توسط خود بنده انجام شد مطابق بیش بینی های مورد انتظار من بود. بسیاری از فروشندگان کودهای ورمی ادعا می کنند که با دادن کودهای ورمی بصورت تنها درخت پسته نیاز به هیچ کود دیگری در هنگام استارت بهاره ندارد و حتی توصیه به استفاده از 10 کیلوگرم کود ورمی بصورت چالکود در اطراف ریشه و سایه انداز می کنند و این در حالی است که آزمایشات شخصی بنده نشان داد حتی با وجود دادن کودهای ورمی کمپوست بصورت 10 کیلو به ازای هر درخت بصورت جداگانه  تاثیرات چشمگیری روی درختان ایجاد نشد!! و کودهای پلت مرغی با کیفیت بسیار بهتر جواب دادند!! اما استفاده از ورمی کمپوست ها را در باغات پسته نمی توان بهیچ وجه رد کرد!! بدلیل حاصلخیزی ضعیف خاک در بسیاری از مناطق پسته خیز استفاده از ورمی کمپوست ها می تواند مفید فایده باشد. در آزمایشاتی که توسط شخص بنده و در باغ شخصی خودم انجام شد مشخص شد بهترین درختان از نظر بازدهی درختانی بودند که از کودهای پلت مرغی و ورمی کمپوست ها بصورت توامان استفاده شده بود. تیمارها در این این آزمایشات عبارت بودند از 1-استفاده از ورمی کمپوست بصورت 10 کیلو به ازای هر درخت بصورت چالکود 2-استفاده از پلت مرغی با کیفیت بصورت 5 کیلو به ازای هر درخت بصورت چالکود 3-استفاده از 5 کیلو کود پلت مرغی+1 کیلو گرم کود ورمی کمپوست به ازای هر درخت بصورت چالکود. نتایج همانطور که پیش بینی می کردم مشخص کردند که بهترین درختان از نظر رشدی، طراوت، برگ و سبزینه و حتی خوشه ها درختانی بودند که با تیمار سوم تغذیه شده بودند یعنی استفاده از 5 کیلو کود پلت مرغی+1 کیلو گرم کود ورمی کمپوست!! ورمی کمپوست ها از نظر ارزش تغذیه ای بخصوص عناصر ماکرو مانند N, P, K دارای ارزش فوق العاده ای نیستند و آنالیز نشان می دهد که گاها درصد عناصر ماکرو به نیم درصد هم نمی رسد و بهمین دلیل است که اضافه کردن کودهای ورمی کمپوست بصورت جداگانه تاثیر چندان و قابل تمایزی روی  درختان ندارد حتی با وجود دادن 10 کیلوگرم کود ورمی به ازای هر درخت! همانطور که انتظار می رفت کودهای پلت شده مرغی تاثیرات بسیار بهتری در مقایسه با ورمی کمپوست ها از خود نشان دادند و جالب اینجاست که تلفیق ورمی کمپوست ها یا کودهای پلت شده مرغی به نسبت 1 به 5 تاثیرات بسیار بهتری داشت. حتی در اینچنین درختانی خسارت برخی از آفات از جمله زنجره ها و سنک ها هم کمتر بود و این ثابت می کند که بدلیل غنای میکروبی و آنزیمی فوق العاده ورمی کمپوست ها این احتمال وجود دارد که متابولیت ها از طریق ریشه ها جذب شده و موجب بی میلی برخی از آفات به خسارت به دانه ها شوند. مهمترین مزیت ورمی کمپوست ها افزودن به غنای میکروبی خاک است چیزی که در بسیاری از خاکهای مناطق پسته خیز یک مشکل بزرگ است. بنظر می رسد که ورمی کمپوست ها فقط در صورت اختلاط با کودهای پلت شده مرغی ارزش اقتصادی داشته باشند و با توجه به قیمت نسبتا بالای ورمی کمپوست ها استفاده از 10 کیلو ورمی کمپوست به ازای هر درخت نتنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه بازخورد مناسب و در خورد انتظاری هم نمی تواند داشته باشد. آزمایشات در مورد ورمی کمپوست ها نشان داد که استفاده از هر گونه کودهای شیمیایی مانند اوره یا سولفات آمونیوم و حتی کودهای میکرویی که بیس اسیدی دارند می تواند روی جوابدهی کودهای ورمی حتی در صورت اختلاط با کودهای مرغی پلت شده تاثیر منفی داشته باشد و این هم به این جهت است که کودهای شیمیایی چون منشا شیمیایی دارند می تواند بشدت برای میکروارگانیسم ها مضر باشند!! بهر روی اینکه ورمی کمپوست ها بصورت جداگانه بتوانند روی درختان بازخورد مثبتی داشته باشند احتمالا بچشم نخواهد آمد اما وقتی که بحث اختلاط کودهای مرغی با ورمی کمپوست ها پیش می آید بحث فرق می کند!! باید خاطر نشان کرد در خاکهایی که از نظر عناصر ماکرو بخصوص قوی باشند استفاده از ورمی می تواند بصورت تنها کارساز باشد اما در درختانی که سن بالای 10 سال دارند بدلیل تهی بودن خاک از عناصر ماکر و میکر استفاده از ورمی کمپوست ها نمی تواند نتیجه آنچنانی داشته باشد!! یکی دیگر از موارد مهم این است که آزمایشات شخصی بنده نشان داد که اختلاط ورمی کمپوست ها با کودهای فله ای مرغی و گوسفندی نمی تواند جواب چندانی داشته باشد و این در حالی است که در مورد کودهای پلت شده مرغی جواب بسیار مناسب خواهد بود بنابراین استفاده از ورمی کمپوست ها بهمراه کودهای فله ای مرغی و گاوی و گوسفندی نه توجیه اقتصادی دارد و نه توجیه فنی!! بهر روی به توجه به مصرف گستره کودهای پلت شده مرغی در اواخر زمستان برای استارت مناسب درختان پسته بهترین روش این است که کودهای بهمراه کودهای پلت شده مرغی در چالکود مقدار 1 کیلوگرم ورمی کمپوست ها به ازای هر درخت اضافه شود تا نتیجه مشخص شود. برخی از باغداران اعتقاد بر این دارند که کودهای پلت شده مرغی را باید روی زمین ریخت و بعدا تیلر کرد و در اینچنین شرایطی اضافه کردن ورمی کمپوست نمی تواند مفید فایده باشد چون ورمی کمپوست ها باید حتما در چاله قرار گیرند و اضافه کردن آنها به سطح زمین می تواند غنای میکروبی و آنزیمی آنها را کاهش بدهد. بخوبی مشخص است که اگر آزمایشات میکروبیولوژی روی ورمی کمپوست ها انجام شود هزاران هزار موجود مفید در ورمی کمپوست ها وجود خواهد داشت و بهمین دلیل فروشندگان کود می توانند توصیه به استفاده از ورمی کمپوست ها بصورت اختلاط با کودهای پلت مرغی با کیفیت بکنند آنهم بصورت چالکود، به مقدار مناسب، در وقت مناسب و با توجه به نظرات کارشناسان!! به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱۸
تگ ها :

خوشه هایی که نبستند!!

خوشه هایی که نبستند!!

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

امسال یعنی سال 1393 سالی نسبتا نادر و عجیب و غریب در مورد درختان پسته در بسیاری از مناطق بحساب می آید. حکایت خوشه های درختان پسته در مورد واریته های بادامی حکایت غمباری است و پیش بینی ها در مورد باردهی بهتر و مناسب تر درختان بادامی را معکوس کرده است. درختان احمدآقایی و اکبری در بسیاری از نقاط خوشه هایی بسیار تنک و کم دانه دارند و این اصلا مساله جالبی نیست!! حتی بسیاری درختان فندقی را بریدند و درختان اکبری و احمدآقایی را توسعه دادند اما امسال حکایت درختان فندقی حکایت دیگری است و درختان فندقی بسیار شادابتر بنظر می رسند. همانطور که در جستار پیش عرض شد اگر وضعیت بارندگی ها بهمین منوال باشد به احتمال زیاد درختان فندقی و کله قوچی به روزهای اوج خود باز خواهند گشت و کشاورزانی که اکبری و احمدآقایی را توسعه می دهند ضرر می کنند. بهر روی اینها همه حدس و گمان است و ممکن است سال به سال وضعیت فرق کند. حتی در مورد درختان فندقی که امسال شادابی و طراوت خاصی دارند در برخی از نقاط سرمازدگی بهاره بسیاری از دانه های ریز را نابود کرده است. بهر روی خسارت نبستن خوشه ها به اندازه ای که انتظار می رفت افسوس بسیاری از کشاورزان را بهمراه داشته است. بسیاری از کشاورزان می پندارند که مشکل اصلی مربوط به بازدگی است در صورتی که مساله بازدگی مساله ای فرعی بوده است و بنظر می رسد عامل اصلی نبستن خوشه ها بخصوص در درختان فندقی و کله قوچی بعلت سرمازدگی بهاره بوده است. مقدار سرمازدگی در نقاط مختلف بسیار متغییر بوده است اما مقدار خسارت بر اساس گفته های  محترم جهاد کشاورزی شهرستان زرند در شهرستان زرند بین 30 تا 35 درصد برآورد شده است اما بنظر می رسد در برخی از باغات بالای 70 درصد گره ها اصلا باز نشده اند و در برخی از باغات نیز بالای 50 درصد از خوشه هایی که در مراحل اولیه رشدی بودند در اثر سرمازدگی از بین رفتند. بهر روی اگر چه رشد رویشی و شاخ و برگ و رنگ درختان امسال بعلت بارندگی ها بهتر ارزیابی می شود اما خوشه ها وضعیت مناسبی ندارند. باید توجه کرد شرایط باغات پسته بسیار متغییر است و هیچ جیز بصورت قطعی قابل پیش بینی نیست.  هر سال مشکل جدیدی در باغات پسته حادث می شود و یک سال پر محصول سالی است که تغییرات اقلیمی ناگهانی در حداقل مقدار ممکن باشد. بهر روی با توجه به رشد رویشی درختان اگر اتفاق خاصی نیفتد سال آینده سال بسیار پرباری برای درختان فندقی و احتمالا احمدآقایی و اکبری خواهد بود. یکی دیگر از مشکلات امسال مربوط به خوشه ها در درختان پسته عدم هماهنگی رشد خوشه ها در برخی از باغات بود بصورتی که در یک درخت برخی از خوشه ها از نظر رشدی بسیار خوب و جلوتر بودند و ایندسته از خوشه ها دانه های خوبی دارند و از سرما نجات یافته اند و برخی دیگر از خوشه ها از نظر رشدی بسیار عقب تر بودند و در مواجهه با سرمای بهاره متاسفانه از بین رفتند. بهر روی یکی از اثرات بسیار مهم محلولپاشی و تقویت ریشه ای در درختان پسته در زمستان جلو افتادن رشد خوشه ها و درختان است و موجب می شود که از نظر برخورد با سرما مقاومت بسیار بهتری  داشته باشند! بر خلاف نظرات بسیاری از کارشناسان بنده بر این اعتقاد هستم که هر چه رشد درختان در بهار زودتر آغاز شود خطراتی که برای خوشه ها از نظر سرما و بادزدگی و حتی برخی از آفات خطرناک مانند سن ها پیش می آید بسیار کمتر خواهد بود. استفاده از کودهای کلسیمی نقش مهمی در افزایش مقاومت دانه ها در خوشه ها و نریختن دانه ها دارد. برند کود کلسیمی موجود در بازار، قابلیت اختلاط با سموم و دوز مصرف همگی اهمیت زیادی دارند و نمی توان بصورت خودسرانه محلول را استفاده کرد. بسیاری از دانه هایی که از نظر رشدی عقب تر هستند اگر محلولی که روی آنها پاشیده می شود قویتر از حد معمول باشد دانه های ریز بسرعت خواهند خشکید هر چند که دانه های قوی باقیمانده بهتر می شوند. بهر روی در توصیه به محلولپاشی و حتی دادن کودهای خاکی و آبکود باید دقت زیادی مبذول شود!! هر گونه استفاده ناصحیح و خودسرانه می تواند خطرناک باشد و درصد بالایی از دانه ها در خوشه ها را بخشکاند. متاسفانه علاوه بر بادزگی و سرمازدگی امسال که بشدت موجب تنک شدن خوشه ها شده خسارت شدید برخی از آفات از جمله سن ها نیز در برخی از نقاط کار را بدتر و سخت تر کرده است. سن ها آفاتی بسیار مقاوم و سمج هستند و سموم معمول از جمله فنتیون و فنتریتیون تاثیر چندانی با دوزهای پایین ندارند و اگر هم دوز سم را بالا ببریم موجب خشکیدگی دانه ها در خوشه ها خواهد شد. بهر روی توصیه اکید به کشاورزان و باغداران این است که حتما از توان علمی کارشناسان بهره برداری کنند و استفاده خودسرانه از سموم و کودهای محلولپاشی را فراموش کنند!! بهر روی بنظر می رسد با توجه به سرمازدگی و خسارت شدید برخی از آفات باز هم تولید پسته امسال هم تقریبا در حد سال گذشته باشد و قیمت آن نیز روند صعودی داشته باشد اما باز هم برای نتیجه گیری زود است و باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بحث پسیل پسته یا شیره خشک نیز امسال بنظر می رسد نسبت به پارسال بهتر باشد و فشار آفت بدلیل بارندگی ها کمتر باشد!! تا همین وقت از سال نیز حداقل نسبت به پارسال یک نوبت سم پاشی بر علیه پسیل پسته کمتر بوده است!! باغاتی که از نظر کارشناسان بهره می گیرند بمراتب وضعیت درختان و حتی خسارت آفات و سرمازدگی کمتر است و این ثابت می کند که برای موفقیت باید علمی کار کرد و حداقل وضع را از همین وضعیت فعلی موجود بدتر نکرد. در پایان از برخی از خوانندگان مطالب وبلاگ پوزش می طلبم چون وقت چندانی برای پرداختن به سوالات و جواب دادن سوالات آنها ندارم. از بسیاری از افرادی که از مناطق مختلف پسته خیز به بنده امیل می دهند برای مشاوره پوزش می طلبم چون وقت کافی برای دادن مشاوره موثر ندارم. همیشه برای شخص بنده کیفیت کار بسیار مهمتر از کمیت است و بهمین دلیل بیش از این حد توان کار ندارم. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٦
تگ ها :

نقش مهم تغییرات اقلیمی و آب و هوایی روی درختان پسته

نقش مهم تغییرات اقلیمی و آب و هوایی روی درختان پسته

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

بحث تغییرات آب  و هوایی و بخصوص گرم شدن زمین بحث داغ و بروزی است. هشدارها در مورد تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین این روزها بسیار بگوش می رسد. بار اصلی تغییرات اقلیمی و آب و هوایی بعلت دخالتهای انسانها و تولید بسیار زیاد گازهای مضر بخصوص CO2 بر دوش کارخانجات صنعتی است! خشکسالی های پی در پی و کاهش بارندگی ها، آب شدن یخ ها در قطب های شمال و جنوب کره زمین و بالا آمدن سطح آب در بسیاری از اقیانوس ها خطرات جدی را بوجود آورده است و پیش بینی ها بر این نظر متفق هستند که ممکن است حتی برخی از جزیره های اقیانوسی و حتی برخی از کشورها در سالیان آتی به زیر آب بروند و اثری از آثار آنها نباشد. کشاورزی و پسته کاری هم بلاشک از تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در امان نخواهد بود و در همین امسال یعنی سال 2013-2014 باغات پسته  در ایالات متحده با کم آبی و خشکسالی های بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کنند. بررسی تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین روی درختان پسته بحث بسیار جالبی است و مقالاتی هم در این مورد در مورد محققین پسته ایران نیز وجود دارند که خوانندگان می توانند به آنها رجوع کنند! علاوه بر گرم شدن زمین اقلیم نیز در باردهی و رشد درختان پسته در مناطق مختلف بسیار تاثیرگذار است. تجربه چندین و چند ساله بنده و سفر به بسیاری از نقاط پسته خیز ایران این مطلب را بخوبی واضح می کند که برخی از مناطق ایران استعداد بسیار بیشتری در مقایسه با سایر نقاط از نظر پسته خیزی دارند. حتی در یک شهرستان نیز ممکن است از یک منطقه به منطقه دیگر وضعیت درختان پسته بسیار متفاوت باشد حتی با شرایط مدیریتی برابر و رقم یکسان!!. بسیار جالب است که در دو نقطه به فاصله 20 کیلومتر از هم در یک شهرستان پسته خیز شرایط درختان بسیار متفاوت است! علاوه بر فرق داشتن آب و خاک و نوع پایه و پیوند خود اقلیم و آب و هوا نیز در راندمان درختان پسته بسیار مهم است. گرما، سرما، بارندگی ها، بادزدگی ها و....همگی روی راندمان درختان پسته تاثیرگذار است. حتی در دو سال متوالی ممکن است سرما و بارندگی ها و حتی برف وضعیت درختان را دگرگون کند. محیطی که درختان پسته در آن رشد و نمو دارند محیطی کاملا طبیعی و خارج از اراده انسانهاست و هر گونه تغییرات آب و هوایی و اقلیمی روی درختان پسته بصورت بسیار واضحی  روی عملکرد درختان پسته تاثیرگذار است. نمونه ها و مثالها بسیار زیاد است. مثلا در سال گذشته در برخی از مناطق پسته خیز نیاز سرمایی در مورد برخی از درختان تامین نشد و خوشه ها در درختان بسیار تنک شدند. یا مثلا ممکن است بارندگی شدید بهاره بشدت روی تعداد دانه ها و تنکی خوشه ها تاثیرگذار باشد. گرمای شدید امسال در برخی از باغات پسته در برخی از نواحی پسته خیز موجب شد بالای 70 درصد محصول و حتی بیشتر نابود شوند. در مورد تغییرات آب و هوایی و اقلیمی متاسفانه کارهای زیادی نمی توان انجام داد. چند سال پیش سرمازدگی بهاره در باغات پسته سیرجان صد در صد محصول را در برخی از نقاط نابود کرد. حتی در خود کالیفرنیا هم با آن همه امکانات و پیشرفتها گاها در مورد تغییرات اقلیمی ناگهانی نمی توان کاری کرد! پوکی محصول در کالیفرنیا در سال پیش در اثر گرمای شدید و خشکسالی ها موجب شد درصد قابل توجهی از محصول پسته بر باد رود!! حتی در مورد آفات و امراض هم بارندگی ها و یخبندانهای شدید می تواند مقدار خسارت را بصورت چشمگیری کاهش بدهد. در مورد آفت پروانه چوبخوار پسته یا کرمانیا در سال جاری 1393 بعلت سرمای شدید زمستانه و یخبندان شدید مقدار آفت بصورت چشمگیری کاهش پیدا کرد! حتی نکته بسیار جالب امسال در مورد درختان رقم کله قوچی اتفاق افتاد. در استان کرمان در چند سال اخیر درختان رقم کله قوچی افت بسیار زیادی داشتند و حتی بسیاری از کشاورزان درختان کله قوچی را بریدند تا از نو پیوند کنند و حتی بسیاری از درختان رقم کله قوچی از نو پیوند شدند! ولی در سال زراعی اخیر درختان کله قوچی که از بریدن و اصلاح شدن نجات یافته بودند محصول بسیار خوبی دارند و این نکته جالبی است و توفیق اجباری نصیب برخی از باغداران شده است!! در مورد درختان احمد آقایی که رقم بسیار خوبی است و طرفداران زیادی دارد و حتی بسیاری از کشاورزان درختان فندقی و کله قوچی خود را بریدند و با احمدآقایی پیوند کردند حکایت خوشه های امسال حکایت جالبی نیست و خوشه ها بسیار تنک و کم دانه هستند و حتی در برخی از نقاط رفسنجان رقم احمد آقایی بسیاری از کشاورزان را نومید کرده است. حتی در مورد درختان رقم اوحدی یا فندقی نیز می رود که با بارندگی ها و یخبندانهای چند سال اخیر دوباره درختان فندقی به دوره اوج خود باز گردند. مشاهدات نشان می دهد که درختان رقم فندقی امسال وضعیت بسیار بهتری در برخی از نقاط نسبت به سالهای قبل دارند و این بیشتر مربوط به بارندگی ها و برف می شود. بارندگی ها و برف و یخبندان اثرات بسیار خوبی در بهبود درختان فندقی دارند و متاسفانه بنظر می رسد در مورد درختان احمدآقایی این نکته مثبتی نیست!! اما در مورد رقم اکبری بنظر می رسد تغییرات آب و هوایی و اقلیمی اثرات سو بمراتب کمتری در مقایسه با برخی ارقام از جمله احمدآقایی دارد!! باید دنبال ارقامی بود که کمترین تغییرات و واکنش ها نسبت به تغییرات اقلیمی داشته باشند و از این حیث نیز درختان رقم اکبری درختانی بسیار مثبت هستند. بنده در هر نقطه ای از ایران که پسته خیز بود رفتم رقم اکبری را رقمی بسیار مناسب یافتم از فیض آباد مشهد بگیر تا زفسنجان و قزوین و یزد و اردکان و فارس و....همانطور که گفت متاسفانه کار زیادی نمی توان در مورد تغییرات اقلیمی و آب و هوایی کرد و پیش بینی بنده این است که اگر شرایط بارندگی ها به همین نحو در استان کرمان پا برجا باشد شاید درختان فندقی به روزهای درخشان خود باز گردند و نیازی به اصلاح درختان و تغییر پیوند نباشد!! بهر روی کارهای تحقیقاتی در مورد تغییرات آب و هوایی اقلیمی بر درختان پسته بسیار فراوان هستند و نیاز به توجه بیشتر!! بنظر می رسد استفاده از پیوندهای بومی هر منطقه راه حل بسیار خوبی برای باغدارانی باشد که می خواند باغریزی کنند! چون پیوندهای بومی نسبت به تغیبرات اقلیمی هر منطقه بسیار مقاوم تر و سازگار تر هستند! به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۸
تگ ها :

حکایت غم بار پیر دخترانی که تا آخر عمر بدون شوهر می مانند !! و والدینی که با دخت

حکایت غم بار پیر دخترانی که تا آخر عمر بدون شوهر می مانند !! و والدینی که با دختران خود کاسبی می کنند!!

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از ضروریات مهم برای هر مرد و زنی است. هر فرد بر اساس ایده هایی که در ذهن دارد و معیارهایی که برای خود دارد دست به انتخاب می زند و شریک زندگی خود را انتخاب می کند. البته ماجرای عشق و عاشقی برای دو جنس مخالف خود دارای بحث های داغ و فراوان است و بسیاری نیز ناکامی ها و موفقیت ها در رسیدن دو نفر به هم را قسمت می پندارند و بقول معروف هر چه قسمت باشد همان اتفاق خواهد افتاد. بهر روی با ورود دخترها به دانشگاهها و تلاش آنها برای رسیدن به جایگاه اجتماعی و استقلال مالی و کسب درآمد مشکلات زیادی نیز برای دختران بهمراه داشته است از جمله وسواس فوق العاده در انتخاب شوهر و رسیدن به فردی که در رویاهای خود دنبال آن می گشتند! بهر روی مشارکت زنان در پیشرفت اجتماع و فعالیتهای اقتصادی و تحصیلی امری است مقبول و پر فایده اما هر چه که دختر از نظر تحصیلی و مالی بالاتر برود انتخاب شوهر مورد نظر برایش سخت تر خواهد شد و متاسفانه برای بسیاری از این دسته از افراد هیچ گاه شوهری باب میل آنها پیدا نمی شود. حکایت ایندسته از پیردختران حکایت غمباری است. سن مناسب برای ازدواج دختران و تشکیل زندگی بین 20 و 30 سال است و اگر سن دختری به بالای 30 سال صعود کند مشکلات بسیار زیادی را بهمراه خواهد داشت از جمله چین و چروک صورت، ضعف شدید اعصاب، کم حوصلگی، خستگی مفرط و افسردگی و اضطراب و مشکلات روحی و جسمی دیگر! برای پسران هم سن بالا برای ازدواج مانند دختران مشکلاتی را در بر خواهد داشت اما مسلما بالا رفتن سن برای دختران مجرد بسیار خطرناکتر از پسران است. پدر و مادر این پیر دختران هم ممکن است مقصر باشند و بجای تشویق کردن دخترانشان برای ازدواج و تشکیل زندگی چوب لای چرخ خواستگاران می گذارند و حتی متاسفانه بسیاری از آنها با زندگی دختران خود دست به معامله می زنند و دنبال لقمه های چرب و نرم می گردند و گذاشتن مهریه های سنگین برای قربانیان! بعد هم پس از مدتی مهریه دخترشان را به اجرا گذاشته و مرد بیچاره پول را می دهد و خودش را از دست شیطان راحت می کند. بعد دوباره روز از نو و روزی از نو. دوباره دامی برای فرد پولدار دیگری می اندازند و دوباره آن را سر کیسه می کنند!! نقش والدین در خوشبختی یا بدبختی دختران زیاد است و متاسفانه اینچنین شیاطینی از سنین پایین روی مغز دختران خود کار می کنند تا طعمه ای را شکار کنند و پولی بجیب بزنند و در حقیقت زندگی و آینده دختران خود را تباه می کنند. متاسفانه بسیاری از این پیردختران تا آخر عمر مجرد می مانند و هرگز ازدواج نمی کنند. حتی برخی از این پیردختران با افرادی ازدواج می کنند که اصلا در شان آنها نیستند! یک خانم دندانپزشک سن بالا را می شناسم که با شاگرد مکانیکی ازدواج کرده است و تازه شانس بسیار بزرگی داشته تا بتواند ازدواج کند. بهر روی جوانی و شادابی مخصوصا در مورد خانمها از نظر سنی محدود است و اگر سن از یک حدی بالاتر برود بقول معروف ترشیدگی شروع خواهد شد! بنظر می رسد سختگیری های بیش از حد در مورد خواستگاران اصلا نتیجه مطلوبی را برای دختران بهمراه ندارد و موجب پشیمانی زیاد خواهد شد. متاسفانه آمار پیر دختران بشدت در حال افزایش است و بسیاری از پسران نوجوان به روش های مختلف به سو استفاده های بخصوص مالی از ایندسته از پیر دختران می پردازند. دختران پیر زیادی هستند که خواستگاران بسیار خوبی داشته اند از همه نظر. در طول دوره تحصیل و محل کار و اقوام و ...اما متاسفانه به دلایل مختلف از جمله تصورات باطل و اشتباه و معیارهای غلط قافیه را باخته اند و تا آخر عمر مجرد مانده اند و یا متاسفانه با فردی ازدواج کرده اند که مایه تاسف است و در شان آنها نیست و مایه مضحکه این و آن است. بهر روی خیلی از وقتها خود انسان درهای خوشبختی را روی خود می بندد متاسفانه. بهر روی همه مردان و خواستگاران با فرد دیگری ازدواج خواهند کرد اما این پیردختران هستند که دریچه خوشبختی را روی خود می بندند و در حالا حالا ها باید در خانه پدری باشند تا فردی پیدا شود. فرصت های خوب گاها ممکن است فقط یکبار و در یک روز به انسان رو کنند و اگر از این فرصت ها استفاده نشود متاسفانه ضررها جدی خواهد بود. البته این نوشته قصد توهین و جسارت به دختران را ندارد و از سر دلسوزی نگاشته شده است. متاسفانه در رویای بسیاری از دختران خواستگار یک شاهزاده تلقی می شود که با اسب سفید و رویایی در خانه آنها را می زند و آنها را با هزار ناز و نعمت به خانه خود می برد. داشتن حسن اخلاق و مغرور نبودن موجب جذب پسران به دختران خواهد  شد و بر عکس بد اخلاقی و غرور بیش از حد دریچه ها به سوی یک زندگی خوب را خواهد بست! مسلما خواستگاری که شاهزاده باشد هرگز وجود ندارد و همه پسران و دختران دارای عیبها و حسن های خود هستند! یک مورد مناسب برای ازدواج موردی است که موردهای خوب آن بسیار بیشتر از موردهای بد آن باشد. بهر روی هر فردی دارای یکسری نکات منفی است اما خواستگار خوب آن است که خوبیهایش بر بدی هایش بچربد!! بهر روی با وضعیت اقتصادی فعلی اجرا گذاشتن مهریه برای عده ای به یک کاسبی بی دردسر و پولساز تبدیل شده است. البته همه افراد مانند هم نیستند و چه بسیارند خانواده هایی که بر سر آینده فرزند خودشان معامله نمی کنند و دنبال طعمه نیستند!!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED