Wonderful Pistachios & Almonds

Wonderful Pistachios & Almonds

Wonderful Pistachios & Almonds is the world’s largest vertically integrated pistachio and almond grower and processor. Located in California’s fertile San Joaquin Valley, Wonderful Pistachios & Almonds owns, cultivates and harvests more than 75,000 acres of pistachio and almond orchards and delivers more than 450 million pounds of nuts globally each year. Our world-class operation supplies both industrial and retail customers, offering high-quality, consistent supply and adherence to rigorous food safety standards. Our nuts can be found in stores nationwide under the flagship retail brands of Wonderful Pistachios and Wonderful Almonds. Our iconic Get Crackin’ campaign has inspired consumers to make healthy choices. Wonderful Pistachios & Almonds is part of The Wonderful Company, a successful, fast-growing privately held $4 billion company with 7,300 employees worldwide. We’ve made Wonderful Pistachios one of America’s top-selling salty snacks. We’ve turned pomegranates and POM Wonderful into a worldwide phenomenon. Wonderful Halos is the No. 1 mandarin orange in America. FIJI Water is the No. 1 premium bottled water in America. JUSTIN Wine produces California’s top-selling luxury Cabernet Sauvignon. And Teleflora is the world’s largest flower delivery service. The Wonderful Company has a long-standing commitment to corporate social responsibility, including more than $100 million invested in environmental technologies and sustainability research, nearly $50 million in charitable giving and education initiatives in 2015 alone, $30 million toward the construction of a new charter school campus in California’s Central Valley, and innovative health and wellness programs.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٥:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
تگ ها :

دانه های گرده در درختان پسته

دانه های گرده در درختان پسته

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

IRAN PISTACHIO NETWORK

Telegram.me/mojamalizadeh

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع و یا اجازه رسمی نویسنده باشد

گیاه پسته مانند برخی درختان میوه درختانی هستند که دارای درخت نر و درخت ماده هستند. گلهای نر روی یک درخت و گلهای ماده روی درختان دیگر تولید می شوند. در هنگام گرده افشانی درختان نر باید بمقدار کافی دانه گرده تولید کنند تا بتوانند گلهای ماده را تلقیح کنند. در کالیفرنیا رقم نر Peters همپوشانی خوبی از نظر تولید گرده مناسب برای درختان ماده رقم Kerman را دارد. اما باز هم در برخی سالها ممکن تولید گرده توسط رقم نر Peters زودنر از رقم باز شدن گلهای ماده در رقم Kerman حادث شود. بهمین علت پیشنهاد شده که گرده های رقم های نر مانند Peters و سایر واریته های نر بعنوان مثال واریته atlantica جمع آوری شوند و ذخیره شوند و بعدا در زمان مناسب روی درختان ماده پاشیده شوند. علاوه بر گرده پاشی دستی میتوان گرده ها را در زمان مناسب با دستگاه گرده پاش و سایر تجهیزات دیگر مناسب روی درختان ماده اسپری کرد-گرده افشانی مصنوعی. در گرده افشانی می توان توده ای ابر مانند از دانه های گرده به اضافه مواد افزودنی دیگر در محیط باغ ایجاد کرد. یکی از تحقیقات مهم و کاربردی در پسته این است که بفهمیم واقعا لانگیویتی یا مدت دوره حیات یا زنده مانده دانه گرده چقدر است. بعبارت ساده تر دانه گرده در درختان پسته تا چه مدت قدرت زنده ماندن و تلقیح گلهای ماده را دارد؟ آزمایش نخست برای ارزیابی قدرت زنده ماندن دانه های گرده در پسته قرار دادن دانه های گرده در غلظت های مختلف محیط  کشت شوگر آگار است. در طول سه سال غلظت های مختلف شوگر آگار و تاثیر آن بر جوانه زنی دانه های گرده یا germination و همچنین قدرت زنده ماندن یا viability مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات و دیتاها نشان داد که قدرت جوانه زنی دانه های گرده در پسته در محیط کشت با غلظت 10 درصد ساکارز و 1 درصد آگاروز دارای بالاترین مقدار germination بود. این غلظت سوکروز و آگاروز بعنوان پایه مطالعه مورد استناد قرار گرفت. دانه های گرده از درختان نر استحصال شد. بدین صورت که گلهای نر درختان در مرحله ای باشند که هنوز به مرحله رهاسازی دانه گرده نرسیده باشند و بتوان در محیط لابراتواری بعد از مدتی گرده ها را استحصال کرد-کمی قبل از باز شدن گلهای نر. درصد germination دانه های گرده پاشیده شده روی محیط ساکاروز-آگاروز 24 ساعت پس از پاشیدن مورد شمارش و محاسبه قرار گرفت. در مقایسه با این تیمار یعنی تیمار سوکروز-آگاروز تیمار دیگری بعنوان شاهد یا مورد مقایسه منظور شد. تیمار مورد مقایسه دوم viability  دانه های گرده ای بود که در محیط سوکروز-آگاروز قرار نمی گرفتند و یا اصطلاحا در شرایط باغ بودند. نتایج نشان داد که از نظر قدرت زنده مانده دانه های گرده اختلاف چندانی وجود ندارد در بین دیتاها viability  دانه های گرده در تیمار لابراتوار و باغ 55 و 52 درصد محاسبه شد! نتایج آزمایشات نشان داده اند در طول زمان قدرت زنده ماندن دانه های گرده در درختان پسته کاهش خواهد یافت و هر چه دانه گرده تازه تر باشد قدرت زنده ماندن وباروری آن بیشتر است. بعنوان مثال در یک تحقیق مشخص شده است که قدرت germination دانه های گرده بعد از گذشت 10 روز از 92 درصد به 51 درصد می رسد. مطالعات نشان داده قدرت ویابیلتی یا ماندگاری دانه های گرده در هفت گونه مختلف راسته pistacia مانند بسیاری از گیاهان دیگر در شرایط دماهای پایین و صفر درجه بسیار بیشتر از دماها یا شرایط محیط طبیعی است. بصورتی که قدرت باروری و جوانه زنی دانه گرده در پسته در دماهای اتاق یا room temperature در عرض سه الی چهار روز بسرعت افت می کند و این در حالیست که در دماهای پایین در یخچال یا فریزر یا رفیجستورها ممکن است ماهها ماندگاری داششته باشد. اگر شرایط دمایی یخچال و ....مساعد باشد دانه های گرده می توانند تا 52 ماه ماندگاری و قدرت باروری و تلقیح خود را داشته باشند. مطالعات مختلف نشان داده در قدرت ماندگاری دانه های گرده در درختان پسته در شرایط مختلف فاکتورهای مختلفی نقش دارند از جمله درصد رطوبت دانه گرده، محل نگهداری ودرصد طوبت نسبی محل نگهداری. یک مساله جالب این است که ممکن است از یک سال به سال دیگر درصد جرمینیشن دانه های گرده حتی در یک واریته با هم فرق کند و تفاوت داشته باشد و این موضوع غیرعادی نیست. حتی ممکن است درصد germination در میان دو sample مختلف هم با هم متفاوت باشد. در پاره ای از موارد پالن ها یا  دانه های گرده ای که از یخچال بیرون آورده شده بودند از نظر قدرت جوانه زنی وضعیت بهتری داشتند. بهر روی مطالعات نشان داده دانه های گرده در پسته بهتر است حتما در دماهای پایین و در یخچال نگه داری شوند تا بتوانند قدرت جوانه زنی خود را حفظ کنند.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
تگ ها :

فرمونها تکنیکی نوین برای کنترل آفات. بخش اول

فرمونها تکنیکی نوین برای کنترل آفات. بخش اول

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

IRAN PISTACHIO NETWORK

Telegram.me/mojamalizadeh

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع و یا اجازه رسمی نویسنده باشد

علل زیادی وجود درد برای استفاده از فرمونها و مبارزه فرمونی. درختان پسته دارای آفات پروانه ای مهمی هستند از جمله کرمانیا که میتوان برای مبارزه فرمونی برنامه ریزی و اقدام کرد.  فرمونها حقیقتا ابزارهایی مفید، موثر و سالم برای کنترل آفات هستند. در حقیقت استفاده از فرمونها در بین جمعیت های حشرات نر و ماده بنوعی فتنه انگیزی و اختلال در جفت گیری است. مبارزه فرمونی و تحقیقات مربوطه به آن سابقه ای 40 ساله و حتی بیشتر دارد در بحث کنترل آفات. بحث تولید هورمون برای حشرات بحث پیچیده ایست و محققان مختلف از گرایشهای مختلف علوم مختلف از جمله شیمی، بیولوژی و حشره شناس باید در کنار هم قرار بگیرند تا یک فرمون برای مبارزه با یک حشره بسازند!! ساختن فرمون برای مبارزه با حشرات آفت کار ساده ای نیست ولی عده ای از روی جهل و نادانی خود کار افرادی مانند دکتر داروغه را کوچک می شمارند!! نمی دانند که برای رسیدن به تولید فرمون پروانه چوبخوار و سایر آفات عمری وقت و انرژی و هزینه مصرف شده!! در ایران حتی به پله های اول تولید فرمونها هم دست پیدا نکرده ایم با این همه دکتر و محقق!! اما دکتر داروغه در کانادا و کاستاریکا و ...موفق به تولید فرمون برای پروانه چوبخوار پسته شد که کاری بزرگ انجام داد ولی متاسفانه کار بزرگ ایشان توسط عده ای نادان کم انگاشته میشود!! تولید فرمونهای موثر در ایران بدلیل تکنولوژی بالا بویژه نانوتکنولوژی یک حرف بیخود است مخصوصا در مورد کپسولها! تکنولوژی تولید کپسولهای فرمونی در ایران نیست! داخل هر کپسول هزاران هزار سوراخ بسیار ریز وجود دارد و از هر سوراخ فرمونها در هوا متصاعد می شود کجا دارند ایرانی ها این تکنولوژی را!! کجا می توانند سنتز کنند فرمونهای حشرات مختلف را؟!! هر نوع حشره یا آفت دارای فرمون شیمیایی خاص به خود است. این فرمون باید فرمول شیمیایی آن توسط شیمیست ها کشف و در شرایط مصنوعی بتوان آن را تولید کرد آنهم در سطح انبوه و تجاری! در مورد آفات پروانه ای یا راسته lepidoptera  تکنیک استفاده از فرمونها بدین صورت است که فرمونها یا بوی های خاصی توسط حشره ماده در اتمسفر هوا پخش می شود و این بوها یا فرمونها ترکیبات خاص شیمیایی هستند که موجب جذب پروانه های نر بسمت آنها و جفت گیری نرها با ماده ها می شود. در حقیقت در مبارزه فرمونی فرمونها یا مواد شیمیایی که توسط پروانه های ماده ایجاد می شوند بصورت مصنوعی سنتز و در داخل کپسولها قرار می گیرند و موجب جذب حشرات نر بسمت کپسولها می شود و چون کپسولها داخل تله ها هستند و داخل تله ها چسب، روغن و ....وجود دارد حشرات نر به اینها برخورد می کنند و از چرخه جفت گیری و تولید مثل خارج می شوند و در حقیقت نوعی مبارزه عقیم سازی در حشرات است یا در level پایین تر اختلال در جفت گیری یا mating disruption! مبارزه فرمونی بر خلاف تصور عده ای که فکر می کنند بی تاثیر یا کم تاثیر است در سطوح وسیعی برای کنترل آفات پروانه ای در اتحادیه اروپا مورد مصرف است از جمله سه آفت کرم سیب Cydia pomonella و کرمهای خوشه خوار انگور Eupoecilia ambiguella و Lobesia botrana. مسلما مبارزه فرمونی با آفات در حال تحقیق و توسعه و گسترش است. مبارزه فرمونی بهیچ وجه ایجاد آلودگی مانند استفاده از سموم را نمی کند.  مبارزه فرمونی در مورد کنترل حشرات آفت اگر چه در حال رشد است و جای امیدواری بسیار اما گاها یکسری بدبینی هایی هم وجود دارد. بدبینی اصلی اساسا در مورد هزینه های تحقیقات هنگفت برای رسیدن به فرمونهای مختلف در حشرات است. در طول زمان بر اساس انتخاب طبیعی و تکامل  یا نظریه چارلز داروین همه موجودات در حال تکامل و تنوع هستند و ممکن است در طول زمان گونه هایی از آفات پروانه ای در یک پاپولیشن یا جمعیت یک آفت بوجود آیند که فرمونهایی که تولید می کنند با فرمونهای اجدادشان متفاوت باشند!! اما این قضیه در دراز مدت است و در کوتاه مدت نیست و خوشبختانه پروانه چوبخوار پسته آفتی تک نسلی است و این یک پوینت مثبت است. مبارزه فرمونی یک مبارزه پیچیده و چند جانبه است. خصوصا در مورد تولید فرمونها دولت، محققین، بیولوژیستها، شیمیستها و ....باید در کنار هم بصورت تیمی تحقیق و کار کنند تا به تولید موثر یک فرمون برای مبارزه برسند. ریسکهای مبارزه شیمیایی توسط آفت کش ها بخصوص کانسر یا سرطان بسیار جدیست و سرطانزایی بسیار سموم بخوبی به اثبات رسیده است. در مورد محصولاتی که توسط مردم خورده یا نوشیده می شوند استفاده از سموم شیمیایی در کشورهای پیشرو بهیچ وجه پذیرفته نیست. بخصوص در مورد آفات کرم سیب و خوشه خوار انگور استفاده از فرمونها بسیار مورد اقبال واقع شده در اروپا. هم سیب و هم انگور در مورد صنایع تولید نوشیدنی و مشروبات استفاده های فراوانی دارند و نمی توان از سم استفاده کرد چون مستقیم نوشیده می شوند!! یکی از جایگاههای خیلی خوب استفاده از فرمونها در روش IPM است یا روش تلفیقی مبارزه با آفات است. خلاصه اینکه در کنار روش های مبارزه ای دیگر روش مبارزه فرمونی هم در نظر باشد و ملحوظ شود. همانطور که اشاره شد بخصوص کشورهای اروپایی مقررات سختی را بخصوص در مورد کاربرد حشره کش های داری مکانیسم اثر روی سیستم عصبی هستند برقرار کرده اند. بعنوان مثال در آلمان بسیاری از حشره کش های مورد استفاده در کنترل حشرات در طول چند ساله اخیر ممنوع و یا با کاهش الزامی مصرف روبرو شده اند بیش از 40 ترکیب شیمیایی!! بحث مقاومت یا Resistance در مورد بسیاری از حشره کش ها بحثی جدیست. مقاومت عبارتست از تغیییراتی که در طول زمان در بدن حشره ایجاد می شود و موجب می شود که حشره نسبت به آفت کش ها مقاوم شود یا بعبارت ساده تر سم جواب ندهد. بحث مقاومت بعنوان یک معظل جدی در مورد بسیاری از آفات مطرح است. جایگزینی حشره کش ها با فرمونها می تواند یک روش برای فرار یا شکستن مقاومت نسبت به سموم شیمیایی باشد. حشره کش ها بر خلاف تصور که بسیاری فکر می کنند حتما کارساز و موثر هستند واقعا نتوانسته اند در درازمدت جمعیت حشرات را به سطح قابل توقعی کنترل کنند حتی در یک گونه حشره آفت!! بر خلاف آن مطالعات نشان داده که اختلال در جفت گیری یا mating disruption در بسیاری از گونه های حشرات آفت با استفاده از مبارزه فرمونی می تواند تاثیرات خوبی در دراز مدت در کاهش جمعیت آفات داشته باشد. یکی از علل این امر احتمالا ریکاوری فون جمعیت حشرات آنتاگونیست یا پارازیت آفت است بعلت ضعیف شدن آفت یا Target. اسپری یا پاشش حشره کش ها مسلما روی حشرات مفید و پارازیتوییدها هم تاثیرات منفی و مخرب دارد و موجب کاهش فون جمعیت حشرات مفید می شود. این مساله در مورد حشره کش های IGR هم صادق است. حتی آی جی آر هایی که موجب اختلال در سنتز کیتین می شوند. امروزه بحث آلودگی های آبهای زیر زمینی بخصوص در مناطقی که دارای مصرف بالای آفت کش ها هستند مساله ای جدیست. حتی در بسیاری از مناطق کشاورزی مالکان مجبور به استفاده از روش های غیرشیمیایی برای کنترل آفات شده اند. مبارزه بیولوژیک با آفات مختلف هم دارای محدودیت های خاص خود است. پرورش زنبور خلنوس chelenus sp. بعنوان مهمترین دشمن طبیعی پروانه چوبخوار پسته دارای محدودیتهای بسیار زیادی است و عملا راه حلی غیر عملی بوده تا کنون. استفاده از روش های کنترل بیولوژیک با آفات بمراتب هزینه بر تر از روش مبارزه فرمونی با آفات مختلف است. تکنولوژی تولید فرمونها در حشرات بنحوی شده است که این امکان وجود دارد که بتوان فرمونهایی تولید کرد که بتوانند چندین نوع آفت را همزمان جذب کنند بخصوص در مورد آفات پروانه ای یا لپیدوپترا. اما برای میسر شدن این امر تلاشهای زیادی انجام شده بخصوص در ارتباط با داشتن دیتاباس قوی در مورد فرمونهای انواع گونه های حشرات. توسعه فرمونهای چند جانبه که می توانند چندین نوع حشره را در آن واحد جذب کنند مساله جالب و پیچیده ایست. بحث میوه های ارگانیک و میوه هایی که از سموم در آنها استفاده نشده یا گرین فروت بحثی داغ در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپایی است. از این حیث هم استفاده از مبارزه فرمونی می تواند جزو برنامه های بدون استفاده از سموم باشد. در کشور Swedish فروشگاهها یا سوپرمارکتهایی تاسیس شده که فقط محصولات ارگانیک تولید می کنند. البته من هم در برخی جاهای شمال تهران یکی دو تا از این فروشگاهها را دیدم. بکارگیری روش های کنترل سالم آفات مسلما کیفیت محصول را بالا خواهد برد. سیاستهای بسیاری از دولتها و کشاورزی رفتن بسمت حذف سموم و کاهش مصرف سموم است بخصوص در نواحی روستایی. یکی از بزرگترین پروژه های مبارزه فرمونی بمنظور اختلال در جفت گیری یا mating disruption مربوط به آفت پروانه سیب در اروپا بوده بالغ بر 30 هزار هکتار. یکی از دلایل مهم عدم موفقیت مبارزه فرمونی در حشرات استفاده ناهماهنگ و خرده مالکی است. مساله ای که در مورد پروانه چوبخوار پسته و بسیاری از آفات پروانه ای و غیر پروانه ای دیگر وجود دارد. در تاکستانهای سویس و آلمان بر علیه کرم خوشه خوار انگور مبارزه فرمونی انجام می شود اما در سطوح وسیع و هماهنگ. بنظر می رسد اگر مبارزه فرمونی بصورت وسیع و هماهنگ در مقیاس وسیع انجام شود حتما بعنوان یک روش کنترلی می تواند مورد استفاده باشد اما در باغات پسته در بسیاری از نقاط با توجه به خرده مالکی بودن بحث پیچیده و دشوار است. در تاکستانهای اروپایی بحث های اقتصادی، اقلیمی و ...هم برای تصمیم گیری در مورد مبارزه فرمونی حتما باید مد نظر باشد. بهر حال مبارزه فرمونی در اروپا یک روش جاافتاده بمنظور کنترل است نه صرفا یک روش مانیتورینگ!! روش استفاده از روش فرمونی بسرعت در حال گسترش و تشویق است و سوپسیدهای خوبی را وزاتخانه های جهاد کشاورزی به این امر اختصاص داده اند.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
تگ ها :

Arizona قطب جدید پسته کاری ایالات متحده

Arizona قطب جدید پسته کاری ایالات متحده

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

IRAN PISTACHIO NETWORK

Telegram.me/mojamalizadeh

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع و یا اجازه رسمی نویسنده باشد

آریزونا ششمین ایالت بزرگ و شانزدهمین ایالت پرجمعیت آمریکاست. شهر فینیکس پایتخت و پرجمعیت ‌ترین شهر آریزونا می‌باشد. آب و هوای بیابانی نیمهٔ جنوبی آریزونا با تابستان‌های گرم و زمستان‌های معتدل برای آمریکایی‌ها شناخته شده است. ایالت آریزونا با ایالت‌های نیومکزیکو، یوتا، نوادا، کالیفرنیا هم ‌مرز است. آریزونا در جنوب غریب آمریکا قرار دارد و ششمین ایالت بزرگ آمریکاست. پانزده درصد از مساحت ۲۹۵۰۰۰ کیلومترمربعی این ایالت را اراضی شخصی تشکیل می‌دهد. آریزونا به خاطر داشتن چشم اندازهای بیابانی و انواع گیاهان خشکی ‌زی مانند کاکتوس شناخته شده است. آب و هوای آریزونا نیز از نکات قابل توجه این ایالت است. تابستان‌های داغ و زمستان‌های معتدل آب و هوای معمول آریزوناست. هوای آریزونا بدلیل قرار داشتن در مجاورت با صحرای موهاوی دارای آب و هوایی گرم و خشک است و دما در فصل تابستان به ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد. در شمال این ایالت قبایل زیادی از سرخ‌ پوستان آمریکایی سکونت دارند. علاوه بر California که بیشترین باغات پسته آمریکا در آن قرار دارد و هر ساله هزاران هکتار بر وسعت باغات پسته آن افزوده می شود. ایالت آریزونا هم یک قطب پسته کاری در آمریکاست و سابقه نسبتا خوبی هم دارد در پسته کاری. اکثر باغریزی پسته در شرقی ترین ناحیه آریزونا انجام شده است. سال 2015 سال گذشته میلادی سال خوبی برای پسته کاران آریزونا بوده است. نکته جالب و قابل تامل این است که درختان واریته کرمان از سال 1980 در این منطقه کشت شده اند. یکی از دردسرهای بزرگ پسته کالیفرنیا طعم و مزه آن است. روی هم رفته مزه و طعم پسته کالیفرنیا بدلیل سطح ارتفاع کم آن از سطح دریا دارای مشتری پسندی پسته ایرانی نیست و این مساله ای است که خود آمریکاییها هم به آن اعتراف دارند. اما ایالت َArizona بدلیل اختلاف ارتفاع بالا از سطح دریا پسته ای با طعم فوق العاده عالی تولید می کند و می رود که آمریکاییها بحث طعم پسته را هم کاملا حل کنند و با توجه به ارتفاع اختلاف فوق العاده آریزونا از سطح دریا و مشرف به کوهستان بودن دشت Arizona پسته آریزونا طعم فوق العاده ای دارد. مشکل عمده آریزونا دو چیز است اول بادها یا طوفان های شدید و دوم بارندگیهای بی موقع که گاها کار را برای باغداران پسته سخت می کند. در مورد بارانهای فصلی و بی موقع که در اواسط سپتامبر می بارند آریزونا واقعا در تنگناست. البته سال به سال ممکن است علایم تخفیف و یا تشدید داشته باشند در مورد طوفانها و بارندگی های بی موقع. همانطور که گفته شد سال 2015 یک سال خوب از نظر محصول دهی و سود برای پسته کاران آریزونا بوده است. درختان پسته در Arizona هم مانند California دارای سال On و Off هستند. با توجه به نیاز سرمایی درختان و زمستان ملایمی که در سال 2015 در آریزونا وجود داشت محصول خوبی برداشت شد. در اوایل بهار 2015 در اوریل یک سرمایی در آریزونا وجود داشت که موجب نگرانی کشاورزان در مورد خطر سرمازدگی شد که خوشبختانه خسارتی اتفاق نیفتاد. در مورد گرده افشانی درختان پسته هم مورد خاصی اتفاق نیفتاد. شرایط Arizona از نظر شرایط اقلیمی و بیابانی شباهت زیادی به مناطق پسته کاری خودمان در کرمان و یزد و جاهای کویری دیگر ایران دارد. آب هم بر خلاف برخی نقاط California که از طریق رودخانه ها و سدها تامین می شود در Arizona مانند Kerman آب را از عمق های بالا مانند 300 متر استحصال می کنند و به باغات پسته می فرستند!! آریزونا یک اقلیم بیابانی و کم باران است و میانگین بارندگی سالانه پایین است شبیه کرمان!! در باغات پسته Arizona تقریبا آفت و یا بیماری مهمی نداریم. تنها بیماری های برگی هستند که گاها خسارتزا هستند بخصوص بیماری سپتوریوز Septoria leaf spot که یک بیماری برگی است.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
تگ ها :

بیماری بانچی تاپ PBTS نهالهای پسته در کالیفرنیا و آریزونا

بیماری بانچی تاپ PBTS نهالهای پسته در کالیفرنیا و آریزونا

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

IRAN PISTACHIO NETWORK

Telegram.me/mojamalizadeh

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع و یا اجازه رسمی نویسنده باشد

تحقیقات جدید انجام شده در مورد بیماری بانچی تاپ پسته در کالیفرنیا هشدارهای جدی را برای توسعه باغت پسته را در پی داشته است و نکته منفی ماجرا این است که این بیماری در خاکهای آلوده می تواند جولان و گسترش یابد و بسیاری مجبور به ریشه کنی و کاشت مجدد درختان پسته شده اند اما الزاما کاشت درختان جدید گارانتی در امان بودن از بیماری PBTS را نمی دهد. عامل این بیماری مهلک در پسته یک باکتری است بنام رادوکوکوس  Rhodococcus. متاسفانه عامل بیماری که باکتری باشد از طریق هرس و ادوات هرس مانند قیچی و ...قابلیت انتقال دارد. هزاران هزار درخت پسته بخاطر بیماری بانچی تاپ ایجاد شده توسط باکتری رادوکوکوس  Rhodococcus در منطقه سان خواکین California معدوم شده اند! درArizona  هم وضع بهمین منوال بوده است. این بیماری به اختصار PBTS نامگذاری شده است خلاصه شده pistachio bushy top syndrome. خاک آلوده می تواند منشا آلودگی دوباره باشد برای درختان پسته ای که تازه کشت می شوند. این صحبت خانم Elizabeth Fichtner است از دانشگاه California. همچنین در مورد آلودگی و انتقال بیماری بانچی تاپ هم ایشان تحقیقات مفصلی انجام داده اند. انتقال بیماری از درختان سالم به درختان آلوده از طریق اداوات هرس و سایر ادوات کشاورزی بحث مهمی در مورد بیماری بانچی تاپ است. ضد عفونی ادوات هرس بخصوص و ایجاد قرنطینه برای جلوگیری از ورود بیماری به مناطق سالم اهمیت اساسی دارد. این بیماری در مورد نهالها بخصوص رقم UCB1 اهمیت زیادی دارد و در مورد درختان بالغ پسته هنوز حرف و حدیث ها بسیار است. اگر این بیماری روی درختان تنومند پسته ایجاد علایم مشخص و خسارت کند مساله واقعا بغرنج و مشکل ساز خواهد شد. اداوات هرس و سایر اداوات باید حتما قبل از استفاده با محلولهای ضد عفونی کننده مانند ایزوپزوپیل الکل یا وایتکس ضد عفونی شوند. طبق مطالعات صورت گرفته توسط     Fichtnerو Jennifer Randall حشره شناسان دانشگاه دانشگاه نیومکزیکو New Mexico State University ضد عفونی ادوات آلوده در جلوگیری از گسترش بیماری مهم ارزیابی شدند. مطالعات فیشر و راندال نشان داد که در مورد هرس با ادوات آلوده درصد آلودگی به بانچی تاپ نسبت به تیمار شاهد کاملا معنی دار است. راندال و سایر محققان توصیه اکید به کشاورزان می کنند که حتما ادوات هرس را کاملا قبل از استفاده ضد عفونی کنند و تاکید می کنند که استفاده از ادوات هرس آلوده براحتی می تواند موجب شیوع بیماری در باغات سالم شود. نکته تاسف بار ماجرا این است که این بیماری روی پایه آمریکایی UCB1 شیوع فراوانی دارد همان پایه ای که ایرانیها برای آن سینه چاک هستند!! در سال 2011 نزدیک به 2 میلیون اصله نهال پایه UCB1 که در California و Arizona کشت شدند علایم بیماری یا سندرم بانچی تاپ را نشان دادند!! علایم بیماری عبارتند از کوتاه شدن فاصله اینترنودها یا میانگره ها، کوتولوگی و کم رشدی، توقف رشد، متورم شدن جوانه های جانبی، جارویی شدن نهال و کاهش رشد ریشه ها و توسعه ریشه هاست. در طول سال دوم و سوم رشد نهالهای آلوده به بانچی تاپ گالهای بزرگی روی ساقه ها ایجاد می شود که حالتی غیر طبیعی و متورم دارند و معمولا اطراف جوانه ها ایجاد می شوند و گاها موجب شکافتن ساقه می شوند. Randall  محقق دانشگاه نیومکزیکو سه سوال مهم در مورد بانچی تاپ مطرح کرده است که جالب هستند 1-چگونه باکتری Rhodococcus می تواند از طریق ادوات آلوده منتقل شود بخصوص در بحث هرس؟! قیچی یا پیوند؟! 2-آیا کاشت نهالهای سالم در زمین های آلوده می تواند مفید فایده باشد و خطر بروز بیماری در مورد نهالهای تازه کاشت شده وجود ندارد؟! 3-آیا میشود بیماری را درمان کرد در نهالهای آلوده؟ اگر چه برای دو سوال اول تا حدی به موفقیت نزدیک شده ایم اما در مورد درمان بیماری متاسفانه اطلاعات قابل استفاده ای در دسترس نیست! بعبارت ساده تر هنوز در مورد بانچی تاپ به درمان موفق نشده ایم. شاید بتوان از طریق تیمار خاک با روش  solarizationو حتی فومیگیشن با استفاده از فومیگانتها بتوانیم خاک آلوده را ضد عفونی کنیم که فوق العاده پر هزینه و غیرکاربردی است. شاید بتوان از روش بیوکنترل یا Biologica control هم استفاده کرد اما واقعا مطالعات و نتایج در حد نتایج آزمایشگاهی هستند. Rio Stamler دانشجوی پست دکترال دانشگاه نیومکزیکو به گروه تحقیقاتی فیشر و راندال پیوسته اند تا در نهالهایی که در مناطق آلوده کشت می شوند به تحقیقات بپردازد و ریسک آلودگی را بررسی کنند و احیانا روش های پیشگیری از بیماری. Craig Kallsen هم به تیم تحقیقاتی آنها اضافه شده است تا ارتباط باغات پسته درگیر را به بیماری با گروه لابراتوری فعال در دانشگاه را لینک کند. متاسفانه هنوز محققین جواب قاطعی در مورد سرنوشت نهالهایی که در در خاکهای آلوده کشت می شوند ندارند. زمین ها و مزارع زیادی در کالیفرنیا و آریزونا وجود دارند که بدلیل بانچی تاپ یا PBTS نهالها ریشه کن و از نوع درخت کاری شده است. توصیه به کشاورزان این است که حتی الامکان در مزارعی که ریسک آلودگی به بیماری وجود دارد و یا از قبلا وجود داشته از کاشت و باغریزی جدید خودداری شود یا حداقل برای تست و امتحان در سطح محدود باغریزی شود. شاید واضح ترین نشانه بیماری بانچی تاپ روی ساقه ایجاد نوت لت ها یا گره های واضح روی ساقه باشد. متاسفانه فیشر و استالمر مشخص کردند که قطعات ریشه های نهالهای یو سی بی وان آلوده به بیماری هم می توانند به عنوان زادمایه یا اینوکولوم بیماری در خاک باقی بمانند و موجب آلودگی های بعدی شوند. شناسایی باکتری Rhodococcus  با استفاده از روش PCR یا واکنش زنجیره ای پلیمراز در لابراتوار بیماری شناسی گیاهی انجام شده است. متاسفانه ابهامات زیادی در مورد بیماری بانچی تاپ نهالهای پسته در آریزونا و کالیفرنیا وجود دارد از جمله آیا اینکه بیماری بانچی تاپ دارای ناقل طبیعی در محیط است و اگر هست مکانیزم انتقال آن چگونه است؟ نحوه آلودگی به باکتری از طریق ریشه ها دقیقا چگونه است؟ و بسیاری از سوال های دیگر.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
تگ ها :

شاخص شوری salt index در مورد کودها

شاخص شوری salt index در مورد کودها

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

مطالب علمی و کاربردی را در این کانال دنبال کنید

IRAN PISTACHIO NETWORK

Telegram.me/mojamalizadeh

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع و یا اجازه رسمی نویسنده باشد

کود های شیمیایی به آندسته از کودهایی گفته می شود که منشا مصنوعی و صنعتی دارند و در کارخانجات تولید و فرآوری می شوند. بارها تاکید شده است که درختان پرمحصول پسته را نمی توان صرفا با دادن کودهای دامی مدیریت کرد. درختان پسته نیازمند مقادیر بالایی عناصر بخصوص در دوره های بحرانی هستند. بعنوان مثال کودهای دامی در بهترین حالت ممکن دارای 3 درصد پتاسیم K کل در خود هستند و این در حالی است که کود سولوپتاس SOP دارای بالای 50 درصد پتاسیم K در ترکیب خود است. بهر روی نمی شود در دوره پر شدن مغز از سولوپتاس استفاده نکرد و روی به کودهای دامی آورد! یک مساله مهم در مورد کودهای مختلف مورد استفاده در باغات پسته توجه به شاخص شوری کودهای شیمیایی است. در خاکها و آبهای شور و لب شور استفاده از کودهایی که دارای شاخص شوری یا salt index بالایی هستند صحیح نیست و موجب آسیب به درختان و خاک خواهد شد. در مصرف کودها حتما باید به شاخص شوری توجه کنیم. کودهای مختلف شیمیایی مرکب از نمکهای محلولی هستند که موجب افزایش غلظت یونی در محلول خاک می شوند. افزایش یافتن غلظت یونی در محلول خاک موجب افزایش فشار اسمزی محلول خاک میشود و در عین حال موجب موجب کاهش پتانسیل جذب آب می شود. کاهش پتانسیل جذب آب در محیط اطراف ریشه یا رایزوسفر موجب ظهور علایمی می شود که شباهت به کمبود یا استرس آبی دارند! یعنی در درختانی که از شوری رنج می برند شباهت به درختانی دارند که از کمبود آب رنج می برند و در این در حالیست است که بحد مکفی آبیاری انجام می شود! افزایش یافتن شاخص شوری در حقیقت عبارتست از افزایش یافتن فشار اسمزی محلول خاک در اثر افزودن کودهای مختلف شیمیایی. از میان کودهای شیمیایی مختلف کودهای نیتروژنه N، پتاسه K و گوگردی S دارای بالاترین شاخص شوری هستند. جالب اینجاست که کودهای فسفره P دارای کمترین شاخص شوری یا salt index هستند. طرز اندازه گیری شاخص شوری بدین نحو است که ابتدا کود را به خاک اضافه می کنند و 5 روز بعد مقدار فشار اسمزیک محلول خاک را می سنجند. ملاحظات و نکات زیادی در مورد اندازه گیری شاخص شوری باید ملحوظ شوند از جمله رقم یا واریته گیاه، نحوه مصرف کود یا پلیسمنت، زمان مصرف، بافت و شرایط خاک و مقدار رطوبت موجود در خاک. همه این عوامل روی شاخص شوری تاثیر گذار هستند. در مورد کودهای شیمیایی نیتروژنه N از نظر شاخص شوری یا salt index نتایج بدین صورت است. نیترات آمونیوم دارای شاخص شوری 101، نیترات سدیم  دارای شاخص شوری 100، اوره دارای شاخص شوری 72، سولفات آمونیوم دارای شاخص شوری 69. بصورت خلاصه از میان کودهای نیتروژنه مورد مصرف در باغات پسته نیترات آمونیوم دارای بالاترین و سولفات آمونیوم دارای کمترین شاخص شوری هستند. در مورد بررسی شاخص شوری یا salt index کودهای فسفره مورد استفاده در باغات پسته هم نتایج بدین شرح هستند دی آمونیوم فسفات شاخص شوری 29، مونو آمونیوم فسفات شاخص شوری 27، سوپرفسفات تریپل شاخص شوری 10. بخوبی مشخص می شود که بترتیب دی آمونیوم فسفات دارای بیشترین و سوپرفسفات دارای کمترین شاخص شوری هستند. در مورد کودهای شییمیایی پتاسه هم نتایج بدین شرح هستند کلرور پتاسیم دارای شاخص شوری 116، نیترات پتاسیم شاخص شوری 73، سولفات پتاسیم شاخص شوری 46، قطعا در زمین های با شوری بالا کلرور پتاسیم بدلیل شاخص شوری بالا قابل توصیه نیست همچنین بهترین کود پتاسه از نظر salt index سولفات پتاسیم است که به سه شکل گرانوله، کشکی یا سنگی و سولوپتاس یا sop در بازار مصرف وجود دارد. 

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED