افزودن زغال سنگ به باغهای پسته سود یا زیان؟

افزودن زغال سنگ به باغهای پسته سود یا زیان؟؟

تهیه و تنظیم: مهندس محمد جمالیزاده تاج آبادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

Email: Jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

زغال سنگ یا coal ماده ای ست سیاه رنگ متمایل به قهوه ای که طی سالیان بسیار طولانی در اثر تغییرات پیچیده زمین شناسی بوجود آمده است. از ابداعات و اختراعات بسیار جالب و گاها مضحک برخی کشاورزان پسته کار اضافه نمودن زغال سنگ به باغهای پسته می باشد. مطالعات و بررسی های شخصی بنده مشخص کرد که در هیچ کجای دنیا چنین کاری سابقه ندارد و بسیار بجاست که نام کشاورزان پسته کار زرندی را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد و کمی خوشبینانه جایزه نوبل کشاورزی را به آنها تقدیم کرد! !  افزودن زغال سنگ آن هم به صورت تریلی تریلی به زمین های پسته کاری نه تنها کاملا غیر کارشناسی و بی فایده است بلکه از نظر زیست محیطی و بهداشتی نیز خطرات زیادی دارد. در این مجال کوتاه بنده به صورت بسیار مختصر به مضرات اضافه نمودن زغال به باغهای پسته می پردازم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

1- زغال سنگ به صورت طبیعی در چرخه زیست کره تولید گاز سمی متان (CH4) در خاک و فضای اطراف درختان پسته می کند که علاوه بر اثرات زیانبار آلوده کننده موجب مرگ بسیاری از جمعیت میکروارگانیسم های مفید ریشه ای درختان پسته از جمله قارچهای Endomycorhize  همزیست با ریشه درختان پسته خواهد شد.

2- زغال سنگ حاوی ترکیبات معلق ناشناخته و غیرقابل حل درآب است که علاوه بر آلوده کردن محیط لایه فوقانی خاک (top soil)، در اثرآبشویی این ذرات به آبهای سطحی و زیر سطحی و نهایتا به سفره های آب زیرزمینی راه پیدا خواهند کرد و به شدت موجب آلودگی خواهند شد.

3- زغال سنگ به علت داشتن منشا گیاهی(Organic) حاوی عناصر کربن (C)، نیتروژن(N) و گوگرد(S) است که با اکسیده شدن به ترتیب تولید CO2 ، NOx و SO2 خواهند کرد که رها شدن این گازها در طبیعت باعث پدیده گلخانه ای و گرم شده غیر طبیعی آب و هوا و تولید بارانهای اسیدی خواهند شد.

4- زغال سنگ حاوی ترکیبات فلزات سنگین بسیار سمی و سرطانزا از جمله جیوه(Hg)، آرسنیک(As)، کادمیوم(Cd)، سرب(Pb)، سلنیوم(Se) و اورانیوم(U) است که خطرات زیست محیطی و بیماری زایی برای انسان و موجودات زنده دارند.

5- اضافه نمودن زغال سنگ به باغهای پسته بلاشک موجب آلودگی مغز پسته به فلزات سنگین خواهد شد و بهانه دیگری به دست کشورهای وارد کننده پسته از جمله کشورهای اروپایی که معیارهای بهداشتی بسیار سختگیرانه ای برای واردات پسته از ایران دارند خواهد داد.

6-مطالعات خاکشناسی نشان داده است که اضافه نمودن زغال سنگ در دراز مدت موجب تخریب بافت خاک و فرسایش شدید خاک می شود و این معضل اکنون در کشور هندوستان دردسرساز شده است.

 

References

1- Kundu, N. K and Ghose M, K. 1994. Studies on the topsoil of an underground coal-mining project. Environmental Conservation 21: 126-132.

 

2- Guither, H. D. 1986. The mine subsidence threat to soil. Journal Soil and Water Conservation. 41: 21-23.

 

3- Selman, P.H. 1986. Coal mining and agriculture: A study in environmental impact assessment. Journal Environmental Managemant. 22: 157-186.

 

 

+


دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED