نتزریق مواد غذایی در تنه (TRUNK INJECTION ) درختان پسته

تزریق مواد غذایی در تنه (TRUNK INJECTION ) درختان پسته

مهندس محمد جمالیزاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران

روشهای معمول مصرف خاکی یا محلول پاشی عناصر کودی برای تغذیه مطلوب درختان پسته خصوصاً در مورد ریز مغزی‌هایی مانند آهن، روی و... همواره با محدودیتهایی مختلف روبرو بوده است. از محدودیتهای مصرف محلول پاشی جذب کمتر آن از طریق اندام های هوایی و از محدودیتهای روش مصرف خاکی تثبیت، شستشو و اثر متقابل بعضی از عناصر در جهت کاهش جذب می باشد. تزریق مواد غذایی یا فشار بالا روش جدیدی می باشد که در آن حجم کمتری از مواد غذایی با حداقل تلفات و خسارتهای زیست محیطی به کار رفته و کل مواد تزریق شده نیز وارد گیاه می شود. از جمله کاربردهای آن می تواند در رفع کلروز آهن در سیب، گلابی، به و سایر درختان و رفع کمبود Zn (روی) و B (بور) و نیز کنترل بعضی از بیماریهای آوندی و... می باشد. البته زمان تزریق نیز مهم می باشد به طور مثال تزریق مواد غذایی غیر متحرک مثل آهن (Fe) که کمبود آن در بین برگهای رویشی جدید دیده می شود بایستی در اوایل فصل قبل از شروع رشد رویش و یا در پاییز ( آخر فصل رشد رویش ) تزریق شود.

روش تزریق کود به تنه درختان یک روش نسبتا قدیمی بوده و از دیر باز مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است. متاسفانه در مورد درختان پسته تحقیق یا داده های قابل قبول یا گزارشی در مورد روش تزریق به تنه درختان پسته در دست نیست اما با توجه به محدودیتهای روشهای دیگر کوددهی می تواند موثر واقع شود. به نظر بنده این روش می تواند یکی از متدهای مناسب برای تغذیه درختان پسته مورد استفاده قرار گیرد.

کودهای استفاده شده به صورت زمینی برای تغذیه درختان پسته گاها تا جذب کامل توسط درخت ممکن است تا دو سال جذب عناصر موجود در کود طول بکشد اما در روش تزریق مواد بلافاصله وارد سیستم آوندی گیاه شده و مورد استفاده درختان قرار می گیرند.

در اوایل رشد درختان پسته در فصل بهار و زمانی که  در درختان جوانه های اولیه هویدا می شوند در بسیاری از درختان پسته به علت خشکی زمین عناصر اصلی مورد نیاز درختان توسط ریشه قابل جذب نیستند و یا جذب آنها به کندی صورت می گیرد. اما با استفاده از روش تزریق مواد در تنه یا trunk injection این مواد به خوبی در دسترس درختان قرار خواهند. انتقال یا transportation عناصر غذایی مورد نیاز درختان پسته درمراحل گلدهی و تشکیل میوه از اهمیت اساسی برخوردار است که با استفاده از روش trunk injection به خوبی در دسترس درختان قرار خواهد گرفت. مزیت بسیار مناسب روش تزریق تنه ای باعث خواهد شد که مواد غذایی به سهولت در تمام مراحل رشد درختان پسته در اختیار آنها قرار گیرد.

 

 

نحوه کاربرد (Application method)

kg 1 کود را در 10 لیتر آب حل می کنیم (ترجیحا کود حل شده به صورت مخلوطی از چند عنصر باشد مانند Biomix  یا Hit mix که حاوی عناصر میکرو هستند). کود که کامل در آب حل شد می توانیم آن را به درخت تزریق کنیم. این میزان برای یک هکتار زمین پسته یا 400 قصب زمین برای 1 ماه کفایت می کند. بنابر نیاز غذایی درختان در بازه های زمانی هر 1 ماه محلول حاوی ماده غذایی به درختان پسته تزریق خواهند شد.

می توان برای تزریق مواد به تنه درختان پسته از سرنگهای تزریقی دامپزشکی، سرنگ های فنر دار، تزریق کننده های با فشار باد،  تزریق کننده های هیدرولیک و گردش پمپ استفاده کرد. اما نکاتی که در روش تزریق باید استفاده کرد عبارتند از

-غلظت بالا و تزریق مقدار زیاد باعث ریزش برگ و میوه و گیاه سوزی می شود. بخصوص اگر تزریق در اواسط تابستان باشد.

- سوراخها را در تنه درخت برای تزریق به طور مایل ایجاد می کنیم.

- در مورد درختان میوه ای می توان از گلاب و اسانس های دیگر در هنگام نزدیک به رسیدن میوه استفاده کرد. در هنگام رسیدن میوه‌ها از سموم و آفت کشها و قارچ کشها استفاده نمی‌نماییم.

 

 

 

+


دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED