اثرات مخرب کارخانه قطران زرند بر اکوسیستم مناطق پسته کاری شهرستان

اثرات مخرب کارخانه قطران زرند بر اکوسیستم مناطق پسته کاری شهرستان

 

تهیه وتنظیم: مهندس محمد جمالیزاده

 

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه نویسنده باشد

 

کارخانه قطران شهرستان زرند واقع در 10 کیلومتری حاشیه زرند کرمان چند سالی است که شروع به فعالیت نموده و بگفته مسولین باعث اشتغالزایی افراد بیکار منطقه شده است. تکنولوژی بکار گرفته شده در این کارخانه به اعتراف بسیاری از افراد مطلع و بیطرف بسیار قدیمی و فاقد هر گونه استاندارد زیست محیطی قابل قبول می باشد. گازها و بخارات سمی و غبارهای  خطرناک خارج شده از این کارخانه بارها موجبات ناراحتی وآزردگی خاطر ساکنین مجاور این کارخانه شده است. علاوه بر مشکلات ایجاد شده برای انسانها، این کارخانه تهدیدی بسیار جدی برای اکوسیستم کشاورزی و پسته کاری منطقه و شهرستان است. به بهانه این موضوع نگاهی کلی و ساده به اثرات مخرب این کارخانه روی اکوسیستم کشاورزی(پسته کاری) منطقه می اندازیم.  در این مجال فقط اثرات سو آلایندگی و گازهای خروجی از این کارخانه( تکنولوژی 50 سال پیش چین) مورد بحث قرار گرفته است. امیدوارم مورد عنایت خوانندگان محترم قرار گیرد. از مهم‌ترین این آلاینده‌های این کارخانه، فلزات سنگین می‌باشند (Heavy metals) که برای درختان پسته ایجاد مسمومیت می‌کنند. فلزات سنگین در تغذیه گیاه عناصری نامطلوب شناخته می شود.

آلودگی سرب(pb )

یکی از مهم‌ترین فلزات سنگین عنصر سرب است. که مسمومیت آن برای حیوان، انسان و گیاه کاملا شناخته شده است. این مسمومیت در اثر احتراق بوجود می‌آید. سرب موجود در مواد اولیه مورد استفاده از کارخانه قطران پس از احتراق بصورت سرب معدنی خارج شده و آلودگی زیادی ایجاد می‌کند. سرب از طریق آلودگی هوا در سطح خاک تجمع پیدا می‌کند.  به دلیل وجود ذرات سرب در هوا سرعت و جهت باد می‌تواند در انتقال سرب و آلوده کردن اراضی آی پایین دستی به خصوص مناطق پسته خیز منطقه بهشت وحدت  خیلی مؤثر باشد.

آلودگی کادمیوم(cd)

عنصر دیگری که مسمومیت آن مطرح بوده کادمیوم است که همانند سرب برای گیاه، انسان و حیوان زیان‌آور است. مشکل آلودگی کادمیوم ناشی از همان مصرف سوخت است. نکته اساسی در پساب کارخانه قطران است که متاسفانه به صورت مستقیم در محیط رها می شود و یکی از مواد بسیار خطرناک حاصل از پساب کارخانه قطران عنصر کادمیوم که به شدت آبهای زیر زمینی مورد استفاده در آبیاری درختان پسته را دچار آلودگی می کند و نهایتا عنصر کادمیوم توسط درخت جذب شده و وارد مغز پسته می شود. کادمیوم از نظر شیمیایی خیلی شبیه عنصر روی (Zn) است. روی بعنوان یک عنصر کم مصرف و ضروری در تغذیه گیاه پسته شناخته شده است و نقش بسیار مهم و سودمندی در تغذیه گیاه و در کمیت و کیفیت محصول دارد. کادمیوم به دلیل تشابه شیمیایی با روی جذب و وظایف متابولیسمی روی را در گیاه تقلید می‌کند. یعنی جایگزین عنصر روی در فیزیولوژی و متابولیسم گیاه (پسته) است.  علائم مسمومیت کادمیوم در پسته به صورت اختصار عبارت است از 1- کلروز یازردی 2- کاهش کلروفیل 3- کاهش فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی درختان پسته

آلودگی حاصل از گاز  SO2

بوی بسیار زننده ناشی از کارخانه قطران به مقادیر بسیار زیادی دارای گاز خطرناک SO2 است که علاوه بر اثرات مخرب روی بدن انسان روی درختان پسته نیز دارای تاثیرات سو روی درختان پسته به خصوص برگها است. غلظت آسیب رساننده این گاز به گیاهان 3/0 تا 5/0پی پی ام است که به نظر می رسد گازمیزان SO2 خارج شده از دودکشهای کارخانه قطران بسیار بیش از این رنج باشد و این یعنی نابودی درختان پسته در دراز مدت. مسمومیت به این گاز موجب ایجاد نقاط برنزه یا سفید کم رنگ و به مرور کلروز و نکروز را در درختان پسته خواهد شد.

گاز HF

بلاشک یکی از گازهای خروجی از کارخانه قطران فلورور هیدروژن (HF) است. انتشار این گاز توسط باد به راحتی امکان پذیر است. این گاز بسیار سمی است و حتی در غلظت های 1/0 تا 2/0 قسمت در بیلیون موجب آسیبهای اساسی به درختان پسته می شود. علایم مسمومیت به این گاز کلروز و نهایتا نکروز برگها در درختان پسته است. علاوه بر گازهای SO2 و HF برخی از گازهای خطرناک دیگر از جمله NO2 و نیتراتهای پراکسی اسیل(Peroxyacyl Nitrates) نیز از کارخانه قطران به بیرون فرستاده می شوند که اثرات مخرب خود را روی درختان پسته خواهند گذاشت.

 

 

+


دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED