بررسی بیماری پژمردگی ناشی از قارچ ورتیسیلیوم (Verticillium) دردرختان پسته

بررسی بیماری پژمردگی ناشی از قارچ ورتیسیلیوم (Verticillium)  دردرختان پسته

نوشته:  Natalie P. Goldberg

Extension Plant Pathologist, College of Agriculture and Home Economics, New Mexico State University

ترجمه و تنظیم: مهندس محمد جمالیزاده- کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

بیماری های پسته مخصوصا بیماری های ریشه ای دارای این نکته مثبت هستند که تعداد بیماری هایی که درختان پسته به آن دچار می شوند انگشت شمارند و نکته منفی بیماری های پسته این است که در صورت بروز شدیدا خسارت زا هستند. بیماری هایی که درختان پسته را درگیر می کنند اکثرا بیماری های خاکزاد (soil-born) هستند. بیماری های هوا زاد یا برگی بر خلاف سایر نقاط دیگر پسته خیز ایالات متحده مانند  California بندرت مشاهده می شوند چون اصولا این مناطق دارای اقلیمی بسیار خشک هستند درست مانند مناطق پسته کاری کشور عزیزمان ایران.

پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium Wilt)

بیماری ورتیسیلیومی پسته توسط قارچ خاکزی Verticillium dahlia ایجاد می شود. قارچ همه جا زی و در انواع خاکها مشاهده می شود. این قارچ در نواحی با اقلیم معتدل دارای خسارت بیشتری است. قارچ Verticillium dahlia دارای دامنه میزبانی بسیار وسیع بوده و به بیش از 200 نوع گیاه از جمله سبزیها، گلها وغلات حمله می کند. برخی از میزبانهای مهم این قارچ عبارتند از کتان، یونجه، درختان میوه و قلمستانهای مو. اندامهای باردهی قارچ یا همان میکرواسکلروتها (microsclerotia) در خاک تشکیل شده و موجب تولید مثل قارچ و همچنین دوام آن در طی سالهای متمادی می شوند. حدود 75 درصد از میکرواسکلروتها در قسمت بالایی خاک (top soil) مستقر بوده و برخی ممکن است حتی در 2 تا 3متری عمق خاک ممکن است وجود داشته باشند و موجب آلودگی ریشه درختان پسته شوند. در صورت مهیا شدن شرایط میکرواسکلروت ها در خاک جوانه می زنند و تولید هیف های آلوده کننده می کنند و باعث آلودگی ریشه درختان پسته می شوند. هیف قارچ در بافت ریشه شروع به پیشروی می کند تا اینکه به آوندهای چوبی (بافت انتقال دهنده آب) برسد. با رشد و توسعه قارچ در میان آوندهای چوبی، آوندها نمی توانند آب و مواد غذایی را در گیاه تراسپورت کنند و نهایتا بیماری موجب مرگ درختان می شوند. از طرف دیگر قارچ تولید توکسین در آوندها می کند که روند زوال درختان را تسریع می کند. Verticillium dahlia دارای race یا نژادهای مختلفی است که اختلاف زیادی از نظر virulence یا بیماری زایی،  دامنه میزبانی ((host range و علامت بروز ((symptom expression دارند. علایم بیماری به نژاد ملایم به صورت آهسته پدیدار می شود و اغلب به صورت chlorosis یا زردی در یک قسمت از درخت مشاهده می شود. نژادهای شدید به سرعت وارد بافت درخت شده و موجب زردی نامنظم، نکروزیس یا سیاه شدگی، پژمردگی و ریختن برگها می شوند. درختان آلوده کوتوله شده و آوندها تغییر رنگ پیدا می کنند. درختانی که به نژاد شدید آلوده می شوند نهایتا می میرند. کنترل بیماری باید قبل از کاشت درختان انجام شود. مکانی که قرار است پسته کاری شود باید کاملا از نظر وجود قارچ و جمعیت آن چک شوند. در زمین هایی که قبلا در آنها پنبه یا یونجه کشت می شده نباید پسته کاری انجام داد. انتخاب پایه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. انتخاب پایه درختان در نواحی مشکوک به آلودگی بر اساس عواملی همچون سرعت رشد و نمو، مقاومت در برابر سرما، قدرت شکوفه زایی و نهایتا مقاومت به Verticillium dahlia انجام می گیرد. سایر معیارها مانند بازدهی، درصد خندانی و پوکی دانه و سال های On و Off نیز در انتخاب پایه درختان پسته در ایالات متحده اهمیت دارند. مطالعات ابتدایی نشان داده اند که از نظر رشد و بازدهی Pistacia atlantica نسبت به  Pistacia terebinthusاز عملکرد بهتری برخوردار است اما هر دوی این پایه ها نسبت به بیماری ورتیسیلیومی حساس هستند اما پایه Pistacia integerrima یا Pioneer Gold از مقاومت بسیار زیادی نسبت به بیماری برخوردار است اما متاسفانه برخلاف سایر پایه های دیگر مقاومت کمی در برابر سرما از خود نشان می دهد. پایه Pioneer Gold II که حاصل تلاقی  Pistacia atlantica و Pistacia integerrima است پایه مناسبی تشخیص داده شده است که هم نسبت به سرما و هم نسبت به قارچ ورتیسیلیوم از خود مقاومت نشان داده است. یک پایه قدرتمند و مقاوم به بیماری ورتیسیلیوم نیز در دانشگاه California تولید شده است این پایه هیبرید در نتیجه تلاقی دوپایه P. integerrima و P. lentiscus به وجود آمده و مقاومت فوق العاده زیادی نسبت به بیماری ورتیسیلیومی دارد. نام این پایه هیبرید UCB1 گذاشته شده است. تقریبا تمام پایه های رایج در ایالات متحده نسبت به نماتد مولد غده و زخم مقاوم هستند و بیماری های نماتدی اهمیت چندانی در پسته کاری های ایالات متحده ندارند. هنگامی که درختان به بیماری ورتیسیلیومی دچار می شوند مبارزه بسیار مشکل می شود. هیچ قارچ کش اختصاصی به منظور کاربرد برای مبارزه با این بیماری وجود ندارد. در باغاتی که در مناطق گرم و دارای تابستانهای بسیار گرم بنا شده اند ضدعفونی توسط خاک یا soil solarization تا حدی می تواند مفید واقع شود. این پروسه شامل ابتدا آبیاری کامل باغها و پوشاندن کامل سطح خاک شخم خورده و آماده و آبیاری شده با استفاده از پلاستیکهای کاملا شفاف است که می تواند میکرواسکلروت ها را که تا حدودی در عمق خاک قرار دارند از بین ببرد. برای از بین رفتن کامل میکرواسکلروتها بهتر است soil solarization به مدت 4 هفته ادامه یابد. این روش هزینه زیادی در پی دارد اما در باغاتی که آلودگی شدید است و اکثر درختان علایم بیماری را نشان می دهند بهتر است استفاده شود. در نواحی که درختان کاملا از بین رفته اند برای کاشت مجدد و به منظور از بین بردن قارچ از روش fumigation توسط واپام (Vapam) یا sodium methyldithiocarbamate می شود. بعد از فومیگاسیون پایه هایی در زمین کشت می شوند که کاملا مقاوم به قارچ باشند. به صورت خلاصه مطالب بالا را یک جدول مرور می کنیم.

Verticillium wilt

Causal Agent

Soil-borne fungus, Verticillium dahliae

Symptoms

• Chlorosis or one-sided chlorosis (yellowing)

• Wilt

• Vascular discoloration

 • Defoliation (some Verticillium strains)

 •Death

Mode of Action

The fungus germinates in the soil and infects roots. Fungal hyphae move through the plant tissue to the xylem vessels (water-conducting tissue). Once in the xylem the fungus blocks the movement of water and nutrients. The fungus can produce toxins, which may contribute to the discoloration seen in the vascular tissue.

Control

• Avoid planting trees in old cotton and alfalfa fields

• Use Verticillium-tolerant rootstock: ‘UCB1’, Pioneer Gold II’

‘• Soil solarization

• Soil fumigation

 

 

                                                    

+


دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED