پارازیتوییدهای شب پره پوستخوار میوه پسته

پارازیتوییدهای شب پره پوستخوار میوه پسته

نوشته: دکتر محمد رضا مهرنژاد-موسسه تحقیقات پسته ایران-رفسنجان- مجله آفات و بیماری های گیاهی-جلد 78 شماره 1-شهریوماه 1389

Email: mehrnezhad@pri.ir

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

شب پره پوستخوار میوه Arimania komaroffiاز تیره پروانه سانان یا lepidoptera و خانواد پیرالیده (Pyrallidea) در استان کرمان بنام محلی کراش معروف است. بر اساس منابع موجود این آفت در سال 1351 از روی خوشه های پسته در حومه رفسنجان توسط صامت جمع آوری شد. این حشره تا اوایل دهه 1380 اهمیت اقتصادی نداشت زیرا جمعیت آن در باغات پسته در حد پایین بود. خسارت آفت کراش پسته بتدریج در باغ های پسته رفسنجان افزایش یافت در حال حاضر در باغ های پسته زرند و سیرجان نیز بصورت محدود فعالیت دارد. این حشره قبلا از مناطق پسته کاری یزد، اصفهان و فارس نیز گزارش شده است. در عین حال در شرایط فعلی آفت عمده ای در آن مناطق نیست. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشان داد که این آفت حداقل 3 نسل در سال تولید می کند. لاروهای شب پره پوستخوار میوه از پوست میوه پسته تغذیه می کنند. اما در ابتدای بهار خسارت انها شبیه آفت میوه خوار پسته Recurvaria pistaciicola می باشد. لاروهای حشره قادرند از برگ درختان پسته و همچنین درختان بنه و کسور نیز بخوبی تغذیه کنند. بررسی های صحرایی نشان می دهد حداقل 3 گونه زنبور پارازیتویید به لاروهای کراش حمله می کنند. جمعیت این پارازیتوییدها در سالهای اخیر رو به افزایش است و بیشترین فعالیت آنها در از ماه تیر تا اوایل مهرماه مشاهده می شو. زنبور Iconella myeloenta یک پارازیتویید انفرادی است که به لارو شب پره پوستخوار میوه پسته حمله می کند. این زنبور جمعیت نسبتا مناسب و پراکنش وسیعی در باغهای رفسنجان و رویشگاههای پسته وحشی (بنه و کسور) در سیرجان دارد. زنبور Habrobracon telengai یک زنبور پارازیتویید طبیعی است که به لاور شب پره پوستخوار میوه حمله می کند. جمعیت این گونه در شرایط فعلی در باغهای پسته رفسنجان محدود است. زنبور Elasmus sp. پارازیتویید گروهی است که به لارو کامل کراش قبل از ورود به مرحله شفیرگی حمله می کند. این زنبور روی خوشه های آلوده پسته به آفت میوه خوار پسته فعال است و بصورت پارازیتویید ثانویه اختیاری (Facultative hyperparasitoid) به شب پره پوستخوار میوه پسته و پارازیتویید اولیه آن Iconella myeloenta حمله می کند. این اولین گزارش از زندگی زنبورهای یاد شده روی A. komaroffi می باشد. بر اساس منابع موجود دو گونه اول تا کنون از ایران گزارش نشده اند. گونه های معرفی شده در این گزارش در مراکز علمی بشرح زیر مورد بررسی قرار گرفت و کلکسیون های آن مراکز نگهداری می شود. زنبورهای Braconidea در موزه پوداپست در مجارستان و زنبور Eulophidea در روسیه.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱۱
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED