تقابل عناصر غذایی در خاک

تقابل عناصر غذایی در خاک

برگرفته از http://baghban65.persianblog.ir/

انتخاب و تنظیم مطالب: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی

Email: jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

وقتی میزان عنصر فسفر (P) در خاک بالا باشد، میزان پتاسیم (K) ، کلسیم (Ca) ، مس (Cu)، آهن (Fe) و روی (Znقابل جذب در خاک کاهش می یابد ولی میزان منیزیم (Mg) قابل جذب در خاک برای گیاه افزایش می یابد.

 وقتی میزان عنصر پتاسیم (K) در خاک بالا باشد میزان  منیزیم (Mg)، بر (B)   قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد ولی میزان  آهن (Fe) و منگنز (Mn) قابل جذب در خاک برای گیاه افزایش می یابد.

  وقتی میزان عنصر کلسیم (Ca) در خاک بالا باشد میزان پتاسیم (K)، منیزیم (Mg)، بر (B)، آهن (Fe)، روی (Zn) و منگنز (Mnقابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

 وقتی میزان عنصر منیزیم (Mg) در خاک بالا باشد میزان پتاسیم (Kقابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.  

وقتی میزان عنصر گوگرد (S) در خاک بالا باشد میزان نیتروژن (N)، پتاسیم (K)، منیزیم (Mg) ، مس (Cu) و منگنز (Mn) قابل جذب در خاک برای گیاه افزایش می یابد.

وقتی میزان عنصر مس (Cu) در خاک بالا باشد میزان آهن (Fe) و منگنز (Mn) قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

 وقتی میزان عنصر روی (Zn) در خاک بالا باشد میزان آهن (Fe) قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

 وقتی میزان عنصر منگنز (Mn) در خاک بالا باشد میزان  آهن (Fe)   قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

 وقتی میزان عنصر مولیبدن (Mb) در خاک بالا باشد میزان مس (Cu) قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد. همچنین میزان نیتروژن (N) قابل جذب در خاک برای گیاه افزایش می یابد.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٥
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED