اثرات کودهای حاوی اسید آمینه روی باردهی درختان پسته

 

 

اثرات کودهای حاوی اسید آمینه روی باردهی درختان پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی دانشگاه

تهران

هشدار: هرگونه استفاده از این مطالب باید با اجازه نویسنده یا ذکر منبع باشد

مهمترین ترکیبات سلولی در سلولهای گیاهی و جانوری پروتویین ها هستند. و پروتویین ها تشکیل شده اند از اسیدهای آمینه مختلف. به بیان دیگر اسیدهای آمینه سازنده پروتویین ها در سلول های گیاهی هستند. گیاهان با پدیده فتوسنتز آب و مواد غذایی(عمدتا هیدراتهای کربن) را با استفاده از واکنش های نسبتا پیچیده تبدیل به اسیدهای آمینه و نهایتا پروتویین ها می کنند. آزمایشات زیادی نشان داده اند که بازدهی و میزان محصول دهی در گیاهان مختلف بستگی بسیار زیادی به میزان و کیفیت اسیدهای آمینه موجود در گیاهان دارد. افزایش کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی، افزایش جوانه‌، شکوفه و بزرگ شدن میوه، افزایش مقاومت گیاه به خشکی، افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک، قابلیت کلات کنندگی عناصرریزمغذی مانند آهن ودرنتیجه افزایش قابلیت جذب آنها توسط گیاه، افزایش جذب کودهای شیمیائی در صورت استفاده همزمان با آنها، افزایش مقاومت گیاه به شوری و کم‌آبی و تسهیل تعریق و تعرق گیاهی و تقویت سیستم ریشه از مزایای استفاده از کودهای حاوی آمینواسید می باشد. کودهای مایع اسید آمینه ای شامل ترکیبات ترکیبات آلی شامل اسید هیومیک (Humic acid ) و اسید فالویک (Fulvic acid) و ترکیبات مفید دیگر بوده که از بهترین مواد قابل جذب و مفید برای رشد گیاه و افزایش محصول می باشد. اسید هیومیک مخلوطی ازمولکولهائی بسیار بزرگ با قابلیت کلات کنندگی عناصر فلزی میباشد. مواد هــومیک عبارتند از برخی ترکیبات موجود در ساختار بعضی از خاک ها که به آن خاک غنا می دهند، این مواد در اثر یکسری واکنش های مینرالینزه شدن(mineralization) تدریجی به وجود می آیند و مواد هـیومیکی در اصل 90 – 85 درصد ساختار آلی خاک های با قدرت زراعی بالا را تشکیل می دهند. این مواد در اثر فعل و انفعالات صورت گرفته بر روی باقی مانده بدن حیوانات و یا گیاهان متلاشی شده در خاک تشکیل می شوند. در این میان تاثیر مواد و جانوران زنده ای که درون خاک زندگی می کنند، من جمله برخی کرم های حلقوی بعد از هر بارندگی نیز به تعداد زیاد در خاک مشاهده می گردند، در تشکیل این مواد هـیومینی غیر قابل انکار است چنانچه چارلز داروین ( نظریه پرداز معروف تکامل تدریجی ) قبلا به تاثیر این جانداران بسیار مفید در بارور کردن خاک اشاره کرده بود. زیرا مواد هیومینی براحتی هضم نمی شوند دانشمند معروف پریا نیشنیکوف، بر تاثیرات گیاهان و درختان بر ساخت مواد هیـومین در خاک اشاره کرده است. برای گیاهان و درختان، شکسته شدن ساختار مواد هو موسی بر اثر وجود میکرو ارگانیزم های همزیست است. مواد هیومین موجود طبیعی، بسیار کم در طبیعت از لحاظ بیولوژیکی و شیمیایی فعال هستند زیرا در ترکیب ساختار آنها فلزات موجود درخاکها که مانع آزادی عمل آنها به صورت طبیعی می شوند و جذب آنها را به خودی خود برای گیاهان و درختان غیر ممکن می کنند، لذا برای جذب بیشتر آنها توسط گیاهان و درختان، این مواد را به روش های بیوشیمیایی فعال می کنند تا قابلیت انحلال آنها در آب بیشتر شود و در نهایت به راحتی جذب گیاه گردند. مواد فعال کننده که برای شکستن ساختار مولکولی بزرگ این مواد و تبدیل آنها به مولکول های ریز قابل استفاده می شوند، بعد از اضافه کردن محلولی، از مولکول شکسته شده، و جدا می گردند و بنابراین، این مواد کودی می توانند از طریق روزنه های گیاه و غشاء نازک آنها جذب و مورد استفاده گیاه واقع گردند.

محلول پاشی درختان پسته با استفاده ازکودهای حاوی اسیدهای آمینه در بازه های زمانی مشخص تاثیرات زیادی در افزایش عملکرد درختان پسته دارد. به نظر می رسد که اسیدهای هیومیک ترکیبات آلی باعث کاهش خشک شدن سریع قطرات محلول غذایی در سطح برگ شده که نهایتا می تواند در جذب بیشتر عناصر غذایی نقش داشته باشد. از طرفی، محلول پاشی اسیدهای هیومیک در دراز مدت، تجمع بیشتر مواد فتوسنتزی را ترغیب و کارایی بیشتر آنها را از محلول پاشی پنجم به بعد باعث می گردد که از طریق افزایش مقدارقند و کاهش پوسیدگی، نقش مثبتی در کیفیت محصول تولید شده دارد (http://www.civilica.com/Paper-SSCI09-SSCI09_109.html ). میزان مصرف بسته به کاتالوگ شرکت سازنده کود مایع حاوی اسید آمینه می باشد ولی معمولا محلولپاشی برگی به نسبت 1 تا 2 در1000 (تکرار بفاصله حد اقل دو هفته) توصیه می شود. این مقدار می تواند به 2-3 مرحله در طول دوره تقسیم شود . اولین زمان مصرف بهتر است در اواخر زمستان در هنگامی که شکوفه دهی آغاز میشود انجام شود، سومین مرحله استفاده در تابستان است. تجربیات شخصی بنده اثبات کرده که کودهای حاوی اسید آمینه بالای 20 درصد در صورت تکرار محلول پاشی اثرات بسیار شگرفی روی بازدهی درختان پسته دارند. اسیدهای هیـومیک برای مناطق نسبتا خشک مانند مناطق پسته کاری مهم می باشند چون در فعال کردن میکروارگانیسم های موجود در خاک کمک زیادی می کنند. میکرو هیـومات ها در مناطق کم آب و نسبتا خشک به گیاه کمک می کنند تا طول دوران رشد زیادی را داشته باشد. متاسفانه به دلیل آشنایی کم کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی به ویژه پسته کاران با کودهای آلی هنوز استفاده رایج از این نوع کودها، در مناطق روستایی متداول نشده است. امروزه استفاده از کودهای شیمیایی به دلیل آثار مخرب و زیانبار آنها بر روی محیط زیست در حال منسوخ شدن است. به صورت اجمال فواید استفاده از کودهای حاوی آمینو اسیدها در باغهای پسته عبارتند از:

1- افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک از جمله Acrobacter sp.  Pseudomonas sp. ،Bacillus. Azomonas sp. , Agrabacterium sp..

2- افزایش جذب عناصر غذایی میکرو و ماکرو برای گیاه در انواع خاک و شرایط محیطی

3- آزاد کردن ترکیبات معدنی فیکس شده در خاک

4- افزایش ظرفیت تبادلات کاتیونی خاک و افزایش جمعیت توده میکروبی خاک

5- افزایش توسعه ریشه گیاه و رشد و تکامل

6- افزایش قابلیت سنتز(پروتین وکربن هیدرات) گیاه و متابولیسم

7- افزایش قابلیت زراعی خاک و مقاومت آن در برابر باکتری ها و قارچ های بیماریزا و علف های هرز

8- کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED