حذف سو پسیدهای دولتی کود ضرورت فوری در مناطق پسته کاری

حذف سوپسیدهای دولتی کود ضرورت فوری در مناطق پسته کاری

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

هر سال باغداران مجبورند که برای رفع نیازهای غذایی درختان پسته حجم نسبتا قابل ملاحظه ای از کودهای شیمیایی به باغات اضافه کنند. سالهای سال است که باغدارن به کودهای سوپسیدی که از طرف سازمانهای دولتی داده می شود عادت کرده اند. در اوایل کار حجم نسبتا قابل قبولی از کودهای سوپسیدی مانند اوره، سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم بدست کشاورزان می رسید و بخش مهمی از نیازهای آنها را تامین می کرد. در مورد سموم نیز حذف یارانه سموم کار بسیار صحیح و منطقی صورت پذیرفت. از یک طرف با ورود فرمولاتورهای جدید و رقابتی تر شدن بازار کیفیت سموم تا حد زیادی بهبود پیدا کرد و از سوی دیگر با گران شدن سم مصرف بی رویه سم تا حد زیادی افت کرد. بهر روی حذف سوپسیدها در مورد سموم کار بسیار بجا و منطقی بوده است اما در مورد کودهای شیمیایی این کار اتفاق نیفتاده است و هر سال به سال بعد موکول می شود. بهتر است هر چه سریعتر سوپسید کودهای کشاورزی حذف شوند تا کیفیت ایندسته کودها افزایش یابد و مهمتر از آن دست مافیای کودی ایران از غارت پول بیت المال کوتاه شود. در ایران مافیای بسیار قدرتمند کودی وجود دارد که نمی خواهد کود آزاد شود. جای بسی تعجب است که کشاورز با مراجعه به سازمانهای مربوطه توزیع کننده کود با هزار منت و تمنا 1 کیسه کود تهیه می کند در حالیکه در بازار آزاد همین کود دولتی با قیمت آزاد به هر تعداد که بخواهند قابل تهیه است! ! براستی چرا سوپسیدهای دولتی کودهای کشاورزی قطع نمی شود تا غارتگران جیب تهی کشاورزان زحمت کش پسته کار کمتر بچاپند چون سوپسید کود بدست کشاورزان مستحق نمی رسد. مدیریت توزیع کودهای سوپسیدی یک مدیریت غلط است و واقعا در حق کشاورزان خرده پا اجحاف زیادی صورت می گیرد. ظلم است کشاورزی که صدها هکتار باغ پسته مثمر دارد بیشترین مقدار کود سوپسیدی دولتی را به بهانه بالا بودن سطح زیر کشت دریافت کند و کشاورز نیم هکتاری و 100 قصبی قرار باشد کود خود را در بازار آزاد و به قیمت گزاف تهیه کند.  براستی مگر روی کیسه های کود یارانه ای ننوشته" فروش به صورت آزاد جرم است" پس چرا کسی توجهی نمی کند! کودهای سولفاته مثلا سولفات پتاسیم و سولفات آمونیوم سالهای سال است که در مناطق پسته کاری توزیع نشده اند و کودهایی هستند که تا حدی می توانند در شرایط فعلی رفع مشکل کنند اما کودهایی مانند سوپرفسفات و کودهای فسفاته که هیچ سودی برای مناطق پسته خیز ندارند کامیون کامیون توزیع می شوند. براستی آیا در تهیه و سفارش کودهای سوپسیدی دولتی نظارت کافی وجود دارد. بحث کیفیت کودهای سوپسیدی هم بحثی در خور توجه است. بسیاری از کودهای سوپسیدی کیفیت ندارند. اوره سوپسیدی یکی از شرکت های تولید کننده داخلی اصلا در آب قابل حل نبود. برخی از کو دهای سوپسیدی فقط خاک هستند و برخی شان فقط نمک طعام خالص؟ افرادی که کودهای سوپسیدی را توزیع می کنند حداقل آنهایی که من می شناسم اصلا درس کشاورزی نخوانده اند و نمی دانند کود چیست؟؟ خصوصیات یک کود مناسب کدام است؟؟رسالت ما این است که تا حد امکان آگاه سازی کنیم و مشکلات را بیان کنیم. امید است با کمک و مدد از پروردگار یکتا گره ای هر چند کوچک از مشکلات کشاورزان زحمت کش پسته کار بگشاییم و رونق و آبادانی را به باغات پسته برگردانیم چون تولید و اشتغال اساس و مبنای هر اقتصاد موفقی است نه دلال بازی و بورس بازی. یکی از دوستان باغدار بعد از سالهای سال رنج و مرارت و زیر کشت بردن زمین بیابان چند ده هکتاری و تولید اشتغال برای 30 نفر اینقدر دلسرد بود که می گفت اگر تمام زمین های و باغات خودم را بفروشم می توانم یک آپارتمان 250 متری در شمال شهر تهران بخرم. آیا براستی یک ساختمان مسکونی 250 متری در تهران اینقدر ارزش دارد؟؟ در همه کشورهای پیشرو از نظر کشاورزی دولتمردان سوپسیدهای تشویقی و کنترل شده به کشاورزان می دهند تا کشاورز دلگرم باشد تا بتواند به تولید و اشتغالزایی بپردازد باید از روز حساب و رفتار و کردار خودمان بترسیم و از زیر پا نهادن حق دیگران خودداری کنیم چون دنیا دار مکافات است. اینقدر حق کشاورازن بیچاره زحمتکش و صبور پسته کار را نخوریم. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.


 

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٢
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED