باغات پسته کرمان در حال نابودی هستند!

باغات پسته کرمان در حال نابودی هستند!

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

وضع باغداری پسته مهمترین محصول کشاورزی صادراتی ایران زیاد مساعد نیست. مشکلات زیادی گریبانگیر این صنعت مهم و استراتژیک شده است. از دست کشاورزان کار چندانی بر نمی آید. چاههای آب کشاورزی در حال کاهش آبدهی هستند و بسیاری شان کاملا خشکیده اند. باغات چند ده ساله که حاصل زحمات بسیار زیاد و رنجهای فراوان گذشتگان ما هستند رو به نابودی هستند. مدیریت غلط و غیر کارشناسانه ضربه سهمگینی به صنعت پسته ایران وارد کرده است. در چنین شرایطی دولت محترم و وزرات کشاورزی باید دست به کار شوند و بودجه های مکفی به این بخش تزریق شوند و گرنه با شرایط موجود پسته کاری و پسته داری توجیه اقتصادی ندارد. دخل کشاورزان به خرجشان واگو نمی کند. بسیاری از کشاورزان درختان را به حال خود رها کرده اند. هزینه های تولید پسته اینقدر زیاد شده که باغداری برای کشاورزان زیر 1 هکتار بصورت صد در صد زیان ده شده است. حتی برای کشاورزان چند ده هکتاری هم هزینه ها کمرشکن شده است. توزیع کودهای یارانه ای صحیح نیست. لطمات جبران ناپذیر به صنعت پسته در کرمان وارد شده است. درختان رنجور شده اند و از همه نوع کمبودها و مسمومیت ها رنج می برند. سرخشکیدگی ها بسیار شیوع یافته اند. آفات و امراض پسته را زمین گیر کرده است. شیره خشک سالیانه خسارت میلیاردی وارد می کند. کیفیت آب چاههای کشاورزی بشدت افت کرده است. شوری و اسیدیته آب و خاک بشدت افزایش یافته.  اوضاع کشاورزان پسته کار به مثابه غریقی شده که برای زنده ماندن در دریای پرتلاطم به هر خار و خاشاکی چنگ می زنند. روش های سنتی باغداری جوابگوی نیازها و مشکلات نیست. کشاورزانی که تا چند سال قبل حرفی از فروش باغ خود نمی زدند حاضرند به نصف قیمت باغ خود را بفروشند و آن را تبدیل به ملک مسکونی کنند. سم پاشی ها و استفاده از سموم برای کنترل آفات اوضاع اسفناکی را برای اکوسیستم طبیعی و حتی جان انسانها بوجود آورده است. بعلت سم پاشی های بی رویه تقریبا هیچ موجود مفیدی در بسیاری از باغات پسته ایران وجود ندارد. تقاضای خرید پسته از سوی کشورهای خارجی بالاست اما تولید ما اینقدر افت کرده که جوابگوی مشتری ها نیست. پیوندهایی که سالهای گذشته به صورت بسیار گسترده روی درختان پیوند شده اند پیوندهای خوبی نبوده اند و سازگاری با شرایط اقلیمی مناطق پسته کاری نداشته اند. باید فکری اساسی برای کیفیت آب کرد. بنظر می رسد مهمترین مشکل صنعت پسته کیفیت آب چاههای کشاورزی باشد. بحث تحقیقات پسته بحثی بسیار مهم است که باید بخش خصوصی وارد آن شوند چون عدم کارآیی تحقیقات دولتی بر همگان به اثبات رسیده است. خیل نیروهای جوان باسواد و دانش آموخته کشاورزی به جای وارد شدن و گشودن مشکل وارد مشاغلی نامربوط و برخی به ترک وطن و نوکری خارجیها می پردازند. براستی چرا محیط رشد و تحقیقات برای محقیقن دلسوز صنعت پسته فرآهم نیست. پاسخگوی مشکلات درگیر صنعت پسته ایران کدام نهاد و ارگان است؟ پر واضح است که سیستم اداره فعلی باغات پسته سیستمی فرسوده و غیرکارا است. وزنه و حامی صنعت پسته ایران در شرایط فعلی انجمن پسته ایران است که به همت و پشتکار عده ای از دلسوزان این صنعت مهم پایه گذاری شده است اما متاسفانه این انجمن از کمبود منابع و بودجه کافی رنج می برد. صدها و هزاران ردیف بودجه ای دولت در بخش کشاورزی در امورغیر ضرور مصرف می شوند. باید انجمن پسته حداقل بخشی از این بودجه دولتی را به هر طریقی که شده جذب کند و به دولتمردان فشار آورد که حداقل بودجه ای را برای این نهاد نوپا اختصاص دهند. بخش تحقیقات انجمن پسته ایران باید هر چه سریعتر راه اندازی شود. ترجمه و تفسیر مطالب هر چند مفید است اما ما باید یاد بگیریم مشکلات خودمان را خودمان حل کنیم. فروشگاههای مرجع نهاده های کشاورزی باید در هر استان زیر نظر کیمته تحقیقات انجمن پسته ایران فعال شوند. موسسه بررسی کیفیت کودها و سموم کشاورزی زیر نظر کمیته تحقیقات انجمن پسته ایران باید هر چه سریعتر راه اندازی شود. باید بفهمیم که هیچ کس بفکر مشکلات باغات پسته خودمان نیست و ما خودمان باید فکری به حال مشکلات خودمان بکنیم. هزینه های گزاف و عمر گرانمایه ای که صرف ایجاد باغات پسته شده نباید با خشکیدن باغات پسته بهدر روند. دست روی دست گذاشتن مشکلی را حل نمی کند. رنجها و مرارتهای بسیار زیادی شده تا درختان پسته این مرحله و بازدهی رسیده اند. همکاری و تشریک مساعی دلسوزان این بخش در پیشرفت طرح های انجمن پسته بسیار مهم است. یاد بگیریم همدیگر را تحمل کنیم و اگر کسی حرفی بهتر می زند استقبال کنیم و به تخریب نپردازیم. افراد باسواد و محقق را شکار کنیم و به همکاری دعوت کنیم. یک نفر بتنهایی کاری از پیش نمی برد اما اگر همه با هم باشیم و به نهادهای دولتی فشار وارد کنیم مسولان هم مجبور می شوند بودجه به انجمن پسته اختصاص دهند. 


 

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱۳
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED