نکاتی در مورد آبیاری درختان پسته-بخش دوم

نکاتی در مورد آبیاری درختان پسته-بخش دوم

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

هر چه خاک بیشتر خلل و فرج داشته باشد ظرفیت نگهداری بیشتری از آب در هنگام آبیاری خواهد داشت. برای ایجاد خلل و فرج مناسب و مکفی در خاک شخم عمیق در زمستان بسیار قابل توصیه است. در مورد بسیاری از باغات خاک اینقدر سفت و بدون خلل و فرج است که تنها آبیاری راندمان بالایی ندارد بلکه هوای قابل قبولی نیز به ریشه ها نمی رسد. تهویه مناسب خاک تنها موجب افزایش نگهداری رطوبت در خاک میشود بلکه موجب انتقال بهتر آب در محیط خاک و افزایش راندمان آبیاری میشود. در خاکهای سفت که دارای خلل و فرج بسیار کم هستند آب نمی تواند نفوذ مناسبی داشته باشد. در درختان پسته بازه های زمانی بسیار حساس از نظر آبیاری عبارتند از دوره شکفتن جوانه ها یا blooming در بهار و مرحله تشکیل دانه ها و پر شدن مغز یا shell and kernel development در اوایل و اواسط تابستان. آبیاری سنگین در زمستان بخوبی موجب پر شدن فضای پایین و اطراف ریشه ها در درختان پسته شده و بعنوان ذخیره رطوبتی می تواند تا ماهها بعد مورد استفاده قرار بگیرد. این عملیات یعنی آبیاری سنگین در زمستان از سالیان دور با واژه هرواز کردن زمین شناخته شده است. هروازکردن توسط کشاورزان با سابقه پسته کار در استان کرمان رواج زیادی  داشته است. همانطور که در بخش اول اشاره شد مقدار آبیاری رابطه کاملا مستقیمی باید با میزان کانوپی یا حجم شاخ و برگ درختان پسته دارد. بعبارت بهتر هر چه درخت ما دارای وسعت بیشتری از شاخه و برگ و نهایتا سایه باشد به مقدار آب بیشتری  نیاز دارد نمی توان درختان پیر و پا به سن گذاشته را با همان الگویی آبیاری کرد یا با هم مقدار آبی آبیاری کرد که در سالهای جوانی آبیاری می شدند. مقدار نیاز آبی درختان مسن چندین برابر درختان جوان است. مقدار نیاز آبی درختان در دوره زمستان و زمانی که درختان در خواب هستند نسبت به دوره رشد و فعالیت رویشی بسیار کمتر است. استرس یا کم آبی بهاره در درختان پسته تاثیر بسیار سویی روی عملکرد درختان در آن سال خواهد گذاشت. آبیاری مکفی بهاره در افزایش راندمان و تولید شاخ و برگ و جوانه های زایشی و رویشی بسیار مهم ارزیابی می شود. اگر چه روش آبیاری غرقابی کمترین راندمان را در آبیاری درختان پسته دارد اما کارشناسان اعتقاد دارند که حتما حداقل 2 آبیاری در سال بویژه در فصل زمستان بصورت غرقابی باشد. آبیاری غرقابی در تابستان بدترین نوع آبیاری از نظر پرت آب و کاهش راندمان ارزیابی شده است. از میان روش های مختلف آبیاری در درختان پسته روش میکرو اسپرینکلر (microsprinkler) بعنوان بهترین روش آبیاری درختان پسته ارزیابی شده است. مطالعات نشان داده که ترکیب روش غرقابی (یک یا دو نوبت آبیاری غرقابی در زمستان) + آبیاری بروش میکرو اسپرینکلر (microsprinkler) بیشترین راندمان آبیاری را در درختان پسته دارد (بالای 80 درصد). بنابراین بر خلاف نظر و تصور بسیاری نمی توان روش آبیاری غرقابی را از چرخه آبیاری درختان پسته حذف کرد. روش غرقابی باغات پسته بیشترین میزان پرت آب را دارد. از اوایل بهار و مصادف با شکفتن جوانه ها و برگهای اولیه مقدار آب مورد نیاز درختان بصورت یکباره و فوق العاده بالا میرود و معمولا تا هنگام برداشت محصول روند یا مقدار ثابتی را طلب می کند. مطالعات مشخص کرده اند که از نظر نیاز آبی و مقدار مصرف آب از بهار تا دوره برداشت محصول پسته در مهرماه مقدار آب مورد نیاز در هر آبیاری تقریبا برابر ارزیابی شده است.  بهتر است کشاورزان از بهار تا هنگام برداشت محصول مقدار آب مورد نیاز برای آبیاری درختان در هر مرحله برابر باشد و مثلا نباید در دوره پر شدن مغز  آب سرازیر شده به کرتها را بیشتر کرد بلکه بهتر است تعداد آبیاری را افزایش داد و فاصله میان دو آبیاری در هنگام پر شدن مغز را کاهش داد. یک نکته بسیار مهم در مورد آبیاری در هنگام پر شدن مغز این است که قسمتی از باغ یا قطعه ای باغ که محصول خوبی دارد بهتر است  در هنگام پر شدن مغز که معمولا یک نوبت آبیاری میشود دو نوبت آبیاری شود و بهتر است درختانی که محصول خوبی ندارند یک نوبت از آبشان را زد و به قطعه یا ناحیه ای داد که دارای محصول خوبی است.


 

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٩
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED