آشنایی و مبارزه با زنجره(شیره تر) پسته

آشنایی و مبارزه با زنجره(شیره تر) پسته

تهیه و تنظیم: محمد جمالیزاده

        دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی( بیماری شناسی گیاهی) دانشگاه تهران

Email:Jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

هشدار: هرگونه استفاده از این مطالب باید با اجازه نویسنده یا ذکر منبع باشد

زنجره پسته یا به اصطلاح کشاورزان شیره تر یکی از مهمترین آفات درختان پسته است که هم توسط پوره و هم توسط حشره کامل ایجاد خسارت می کند. حشره کامل در فروردین ماه در بهار و مقارن با باز شدن جوانه ها شروع به فعالیت می کند و توسط تخمریز خنجری شکل خود بافت خوشه، سرشاخه و قاعده دمبرگ را زخمی و از داخل آنها شروع به تخمریزی می کند. رفته رفته محل تخم ریزی تغییررنگ داده و و به تیرگی می گراید. در صورت بالا بودن جمعیت آفت جریان شیره گیاهی به خوشه ها دچار اختلال می شود و موجب کوتولگی و تغییر شکل خوشه ها می شود. بنابراین برای کنترل آفت و کاهش خسارت اقدام به سمپاشی علیه حشره کامل می شود. پوره ها در اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت پس از خروج از تخم به تعداد بسیار زیاد با فرو کردن خرطوم در بافت گیاه از شیره آن تغذیه می نمایند. تغذیه پوره ها موجب موجب ضعیف شدن درخت، پوکی میوه و تغییررنگ شاخه، برگ و خوشه می شود. در اثر تغذیه و دفع مواد قندی خوشه ها و شاخه ها خیس و چسبنده می شوند. در پاره ای از موارد نیز به دلیل ترشح آنزیم و انتقال عوامل بیماریزا تغییر شکل در اندامها مشاهده می شود. به صورت خلاصه خسارات حاصل از این آفت روی پسته عبارتند از

- تغییر شکل و کوتولگی خوشه ها و قطع جریان شیره گیاهی در اثر فعالیت حشره کامل

- تغییر رنگ و تیره شدن محل تخمریزی حشره کامل روی خوشه ها، سرشاخه ها و قاعده دمبرگ

- ضعف شدید درختان در اثر تغذیه پوره ها از شیره گیاهی

- تغییر رنگ خوشه، شاخه و برگ و پوکی شدید میوه در اثر تغذیه پوره ها

- شیره دهی روی خوشه، شاخه و برگ در اثر تغذیه پوره ها و دفع مواد قندی

- جلب گرد و غبار و قارچهای دوده ای و گاها ساپروفیت روی خوشه، شاخه و برگ

- تغییر شکل اندامها در اثر ترشح آنزیم و انتقال عوامل بیماریزا

مبارزه با آفت

- تقویت درختان با استفاده از کودهای دامی و مرغی به صورت چالکود

- آبیاری منظم

- هرس مناسب

- رعایت فواصل کاشت بین درختان

- استفاده از یخ آب زمستانه

- استفاده از تله های چسبناک زردرنگ در اوایل فروردین به منظور شکار حشرات بالغ

- مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم دارتون، زولون، اندوسولفان به نسبت 2 در هزار و استامی پراید به نسبت نیم کیلوگرم در هزار لیتر آب

بهترین زمان مبازره در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه همزمان با خروج اولین سن پوره ها از تخم است.  در صورت بالا بودن بیش از حد جمعیت آفت در فروردین ماه نیز سم پاشی باید انجام شود.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED