آشنایی با قارچکش های مورد مصرف در باغات پسته کالیفرنیا

آشنایی با قارچکش های مورد مصرف در باغات پسته کالیفرنیا

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

نام معمول

نام تجاری

دوره کارنس

نام بیماری (قارچ عامل بیماری)

 

 Azoxystrobin

 

 Abound, Heritage

7 روز

 

 Botryosphaeria, Alternaria, Septoria

 

 Bacillus subtilis

 

 Serenade

0 روز

کنترل بیولوژیکی بیماری های مختلف قارچی

 

 Boscalid

 

 Pristine

14 روز

 

 Botryosphaeria, Alternaria

 

 Chlorothalonil

 

 Bravo Weatherstik

14 روز

 

 Botryosphaeria, Alternaria, Septoria, Botrytis

 

 Copper salts

 

 Kocide

-

 

 Botryosphaeria, Botrytis

 

 Cyprodinil

 

 Vangard

7 روز

 

 Alternaria

 

 Difenconazole/Cyprodonil

 

 Inspire Super

14 روز

 

 Alternaria

 

 Fenhexamid

 

 Elevate

-

 

 Botrytis

 

 Fludioxonil

 

 Switch

7 روز

 

 Alternaria

 

 Fluopyram

 

 Luna

14 روز

 

 Alternaria

 

 Mefenoxam

 

 Ridomil Gold GR

-

 

 Phytophthora, Pythium

 

 Metconazole

 

 Quash

25 روز

 

 Botryosphaeria

 

 Penthiopyrad

 

 Fontelis

14 روز

 

 Alternaria, Botryosphaeria

 

 Propiconazole

 

 Orbit, Bumper

60 روز

 

 Botryosphaeria

 

 Pyraclostrobin

 

 Pristine, Cabrio

14 روز

 

 Botryosphaeria, Alternaria

 

 Pyrimethanil

 

 Scala

14 روز

 

 Alternaria

 

 Tebuconazole

 

 Buzz

35 روز

 

 Botryosphaeria

 

 Thiophanate-methyl

 

 Topsin M

-

 

 Botrytis

 

 Trifloxystrobin

 

 Gem

60 روز

 

 Botryosphaeria, Alternaria, Septoria

 


 

 
  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٧
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED