تاثیر کود دهی پتاسیم روی بازدهی درختان پسته در کالیفرنیا

تاثیر کود دهی پتاسیم روی بازدهی درختان پسته در کالیفرنیا

نوشته: :David Q, Zeng; Patrick H, Brown, and Brent A, Holtz

بخش Pomology دانشگاه کالیفرنیا Davis

ترجمه و تنظیم: مهندس محمد جمالیزاده- کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی

هشدار:هر گونه استفاده از این مطالب باید با اجازه رسمی نویسنده یا ذکر منبع باشد

کود دهی یکی از رایج ترین و موثرترین روش ها در افزایش راندمان مناطق پسته کاری  ایالات متحده به ویژه در کالیفرنیا است. اما متاسفانه  به کود دهی عنصر پتاسیم مانند کشور عزیزمان ایران اهمیت در خور توجهی داده نمی شود. مورد غفلت واقع شدن کود دهی پتاسیم دو علت اساسی در کالیفرنیا دارد اول اینکه کشاورزان به خوبی آگاه نیستند که کوددهی پتاسیم چه تاثیرات شگرفی روی کیفیت و کمیت محصول خواهد گذاشت و دوم اینکه اغلب کشاورزان فکر می کنند که زمین به قدر کافی پتاسیم مورد نیاز درختان را دارد و گاها میزان کود پتاسیمی که به درختان می دهند  ناچیز است و در نتیجه کوددهی ناکافی پتاسیم کفاف نیاز شدید درختان به این عنصر را در طول فصل را نخواهد داد. مطالعات نشان داده که عدم استفاده از کودهای پتاسیمی در طول فصل رشد به شدت موجب کاهش دادن میزان پتاسیم خاک شده و کمبود شدید پتاسیم را به همراه خواهد  داشت. مطالعاتی که طی سالهای 1996 تا 1998 در کالیفرنیا و روی رقم کرمان (گسترده ترین رقم کشت شده درایالات متحده)انجام شد و نتایج جالبی را به دنبال داشته است از جمله اینکه میزان یا درصد عنصر پتاسیم در برگ در طی ماههای مختلف سال دچار تغییرات جالبی است. با توجه به نمودارها مشخص می شود که بیشینه میزان پتاسیم در برگ در شهریورماه مقارن با به مفز رفتن یا به ثمر رسیدن محصول است و همچنین افزودن اکسید پتاسیم به خاک به صورت کاملا واضح روی میزان عنصر پتاسیم در برگ اثر می گذارد و موجب افزایش آن می شود. نمودار مشخص می کند که میزان جذب پتاسیم در اردیبهشت نسبتا پایین است و میزان جذب پتاسیم از خاک در پایین ترین سطح خود قرار دارد. میزان غلظت پتاسیم در برگهای درختان پسته در بهار زیر یک درصد برآورد می شود. در طی رشد و توسعه میوه میزان یا غلظت پتاسیم در برگ به صورت شگفت انگیزی افزایش می یابد به خصوص در ماههای جولای تا سپتامبر(تیر تا شهریور). در نهایت در زمان بلوغ یا پایان تشکیل پوست و مغز و نهایتا اتمام دوره رشد یعنی تقریبا  یعنی سپتامبر(شهریور) ماکزیمم جذب پتاسیم از ریشه های پسته را خواهیم داشت. غلظت پتاسیم در برگها در مهرماه یعنی دوره پس از برداشت (postharvesting ) به طور ناگهانی کاهش پیدا می کند. کوددهی پتاسیم باعث افزایش قابل توجه عملکرد در سه نقطه مورد آزمایش (Madera, Orland, Yolo) در کالیفرنیا شد. کوددهی پتاسیم موجب افزایش یافتن وزن صد  دانه، افزایش درصد خندانی و کاهش یافتن درصد دانه های پوک در پسته شد. کوددهی با استفاده از کود پتاسیمی(K2O) موجب کاهش چشمگیر میزان لکه و خال زدگی روی دانه های پسته شد و در نتیجه میزان یا درصد حمله قارچهای Botroyspheria sp. و َAlternaria spp. را به دانه های پسته به شدت کاهش داد مخصوصا در باغهایی که میزان رطوبت نسبی برای رشد و نمو قارچ بالا بود. کوددهی با استفاده از کودهای پتاسیمی موجب افزایش دادن مقاومت درختان پسته به تنش های مختلف شامل تنش شوری و کم آبی و سرمازدگی و همچنین افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماریهای مختلف در پسته خواهد شد. نتیجه بسیار جالب حاصل از این تحقیق این بود که همبستگی یا رابطه مستقیمی میان غلظت پتاسیم در برگ درختان پسته و میزان عملکرد یا تعداد دانه در خوشه وجود داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که حد بحرانی غلظت پتاسیم در برگ درختان پسته 1 درصد است و اگر میزان غلظت پتاسیم در برگها به زیر 1 درصد سقوط کند علایم کمبود پتاسیم به صورت سوختگی یا نکروز حاشیه برگها بروز پیدا خواهد کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان  پتاسیم در برگها در رنج 1.6 تا 2 درصد باشد ماکزیمم یا بیشینه عملکرد را در پسته شاهد خواهیم بود. میزان مصرف کود K2O  برای بیشترین بازدهی 135   تا 270 کیلوگرم در هکتار(400 قصب) برآورد شد.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED