بررسی تاثیر پاشش برگی میکرونوترینتها در بهار روی تراکم جمعیت پسیل پسته در باغات

بررسی تاثیر پاشش برگی میکرونوترینتها در بهار روی تراکم جمعیت پسیل پسته در باغات پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

یکی از موارد بسیار مهمی که در کنترل موثر آفات و و بیماریها وجود دارد بحث اخیرا مقاله ای از سوی بخش حشره شناسی دانشگاه ولیعصر رفسنجان در ژورنال معتبر Plant protection research سال 2012 میلادی بچاپ رسیده است. با توجه به اهمیتی که آفت شیره خشک و مدیریت صحیح آن دارد خلاصه ای از آن را تقدیم علاقه مندان می کنم. بصورت تجربی باغداران از زمام قدیم می دانستند که دادن برخی از کودها مانند اوره در هنگام بروز شیره خشک در تابستان می تواند موجب طغیان آفت می شود یا دادن کودهای پتاسیمی می تواند از طغیان پسیل تا حدی جلوگیری کند. بحث مدیریت تغذیه امروزه نقش مهمی در مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها دارد. بسیاری از آفات و بیماریها ارتباط مستقیمی با نوع عناصری دارد که بعنوان تغذیه استفاده می شوند دارند. در این تحقیق اثر چند عنصر میکرو (پاشش بهاره) روی تراکم جمعیت پسیل در تابستان ارزیابی شده است. با توجه به مقاوم شدن پسیل پسته نسبت به بسیاری از سموم معمول، باید از روش مبارزه تلفیقی برای مدیریت بهتر آفت بهره جست. یکی از استراتژی های مهم مدیریت تلفیقی در مورد پسیل پسته مبحث تغذیه و آبیاری است. مطالعه گفته شده در باغات پسته رفسنجان انجام شده و نتایج آن بصورت خلاصه عبارتند از اینکه 1-کلسیم (Ca) موجب کاهش جمعیت آفت پسیل در باغ شد و این نتیجه کاملا منطقی بنظر می رسد چون عنصر کلسیم با سخت کردن دیواره سلولهای گیاهی موجب مقاومت بیشتر در برابر آفات می شود.2-پاشش عناصر روی (Zn) و نیتروژن (N) موجب افزایش تراکم آفت شدند. این نتیجه هم تایید کننده بسیاری از بررسی های قبلی است. همانطور که گفته شد کشاورزان از سالها قبل استفاده از کودهای ازته در اوج فشار شیره در تابستان را بایکوت می کرده اند چون دادن کودهای ازته موجب افزایش بافت ترد و تازه در گیاه و نتیجتا تغذیه بیشتر آفت و تولید مثل بیشتر آن خواهد شد. در مورد عنصر روی اگر چه در مورد پسیل موجب افزایش تراکم شده است اما پاشش روی در برخی دیگر از گیاهان موجب کاهش برخی از آفات شده است. اما در مورد عنصر نیتروژن در تقریبا همه بیماری های و آفات گیاهی (بجز موارد معدودی استثنا) موجب افزایش بیماری ها و آفات شده است. باید توجه داشت که بصرف مبارزه با آفت پسیل یا کاهش آن نمی توان استفاده از کودهای ازته را بایکوت کرد. در تابستان و در هنگام پر شدن مغز در تابستان نمی توان استفاده از کودهای ازته را بهانه مبارزه با پسیل پسته نادیده انگاشت. فاکتورهایی که بر اساس آن فرمولهای مختلف ارایه مختلف ارایه می شوند مختلف هستند و باید در هر مساله مجموعه ای از عوامل را با هم در نظر داشت تا بتوان یک تصمیم صحیح گرفت. در واقع بهترین تصمیم ها را باید گرفت. بارها اشاره شده که یک باغ پسته یا هر باغ دیگری دارای شرایط بسیار متفاوت در طول گذر زمان است و با توجه به شرایط باغ باید فرمول نویسی شود. محیط های طبیعی محیط هایی پیچیده هستند و فاکتورهای بسیار زیادی در یک تصمیم گیری صحیح دخالت دارند. استفاده از عناصر مختلف یک مبحث مهم در کنترل آفات و بیماریهاست و هنوز ناشناخته های بسیاری در این ارتباط وجود دارند. تقریبا اطلاعات ما در مورد اثرات تغذیه ای عناصر مختلف روی آفات و بیماریها و حتی علفهای هرز باغات پسته در حد صفر است. بطور قطع با کنکاش بیشتر و پروژه های کاربردی تر می توان مبحث تغذیه را در کنترل آفات و بیماریها در باغات پسته ملحوظ کرد و نتایج خوبی گرفت. متاسفانه در این بحث نیز مانند بسیاری از تحقیقات دیگر اندر خم یک کوچه ایم. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED