مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش سوم

مکانیزم و اهمیت فوق العاده تغذیه برگی (محلولپاشی) در درختان پسته-بخش سوم

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

محلولپاشی یک روش بسیار بصرفه و مفید است! بخصوص در شرایطی که خاک و آب برای جذب عناصر نامساعدند بویژه در شرایط خاک و آب باغات پسته در استان کرمان و بسیاری از استانهای پسته خیز دیگر!! بارها تاکید شده است که چیدن فرمول برای محلولپاشی کار هر کسی نیست!! دو مشکل عمده وجود دارد در زمانی که فرمول یک محلولپاشی نامناسب باشند اول عدم سازگاری محلولها و سم ها با هم و دومین مشکل ایجاد گیاهسوزی در اثر پاشش سم. البته در بسیاری از موارد هر دو مشکل باهم پیش می آید!! یعنی قوز بالا قوز!! در نظر بگیرد که مثلا صد هکتار باغی که دارای خوشه و برگ است با یک محلولپاشی اشتباه و دیمی میلیونها تومان پول بهدر می رود!! بسیاری از محلولها و کودهایی که در بازار مصرف ایران وجود دارند بسیار ضعیف و بی کیفیت هستند و پاشش آنها سود چندانی را در بر ندارد اما وجود دارند در بازار اجناس با کیفیت و قیمت مناسب. باید در نظر داشت که محلولهای مفید و با کیفیت سود چندانی برای فروشندگان در پی ندارند و برعکس اجناس بنجل را می توان با چندین برابر قیمت خرید فروخت!! نوشتن فرمول برای محلولپاشی باغات پسته بستگی به فاکتورها مختلفی دارد و نمی توان بر اساس تقویم محلولپاشی را انجام داد!! بسیاری از شرکت های تولید کننده و وارد کننده کودهای محلولپاشی برای مصرف کنندگان و مشتریان خود یک تقویم از محصولات خود دارند!! بعنوان مثال در برشور شرکت ایکس بیان شده در دوره تورم جوانه ایکس باد رو بپاشید یا در دوره پر شدن مغز ایکس فلان را بپاشید. بهر روی کودها طوری توصیه می شوند که همگی محصول یا پروداکت یک شرکت تولید کننده یا وارد کننده باشد. باید از میان پروداکتهای شرکتهای مختلف بهترین ها را در دوره های زمانی مشخص دست چین کرد و روی درختان پاشید مثلا شرکت ایکس کود مرحله پر شدن مغزش عالی است اما کود دوره تورم ضیعف است و بنابراین کود محلولپاشی دوره تورم را باید از شرکت ایگرگ تهیه کرد. محلولپاشی روی درختانی که بشدت ضعیف شده اند و سالهای سال در عدم رسیدگی و مدیریت بسر می برده اند محلوپاشی شرایط را در عرض حتی یک نوبت محلولپاشی بکلی دگرگون می کند اما حیف که مشتی کشاورز احمق پای هر درخت مشکل دار را یک فرغون کود دامی می ریزند و کلک درخت را می کنند!! محلولپاشی در بازه های زمانی مناسب بسیار اهمیت دارد!! بنظر من مهمترین و اساسی ترین زمان محلولپاشی در درختان پسته که می تواند مقدار محصول و عملکرد را تا حد شگفت آور افزایش دهد دوره تورم جوانه و دوره گلدهی در درختان پسته است. دوره تورم جوانه های زایشی در درختان پسته بسیار بسیار بسیار مهم است. اگر در دوره تورم جوانه ها در اواخر اسفندماه در محلولپاشی تعلل کنیم ضررها هنگفت خواهد بود!! متاسفانه تحقیقات جامع و علمی مناسبی راجع محلولپاشی در درختان پسته وجود ندارد. در ایالات متحده امریکا اساس کار بر اساس فرتیگیشن یا آبکود است. بعبارت ساده تر برای رساندن مواد غذایی از طریق سیستم های آبیاری کودها را در بازه های زمانی مناسب بهمراه آب آبیاری به درختان می رسانند. متاسفانه با توجه به سیستم آبیاری غرقابی در باغات پسته ایران امکان استفاده از این روش وجود ندارد! اما بنظر می رسد که استرالیا در زمینه تحقیقات و کاربرد روش محلولپاشی در دنیا بی رقیب است و حتی در برخی از باغات پسته استرالیا هر 10 روز یکبار محلولپاشی انجام می شود!! در ایران هیچ تحقیق مستدلی راجع به اثرات محلولپاشی در باغات پسته ایران وجود ندارد!! بجز موارد بسیار عدیده!! پسته مهمترین محصول صادراتی غیرنفتی ایران است و بهترین روش برای نجات باغات پسته روش محلولپاشی است پی بفهمیم که چقدر روش محلولپاشی چقدر مهم است. محلولپاشی نتنها اثر مستقیم روی محصول سال جاری دارد بلکه اثر غیر قابل انکاری روی محصول و تولید گره های زایشی سال بعد خواهد داشت. متاسفانه بیش از 90 درصد کشاورزان هیچ آشنایی با روش محلولپاشی ندارند!!


 

 
  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED