ناسازگاری سموم و کودهای محلولپاشی-بخش اول

ناسازگاری سموم و کودهای محلولپاشی-بخش اول

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ناسازگاری و سازگاری کودها و سمومی که بمنظور کنترل آفات و همچنین تغذیه درختان پسته مورد استفاده هستند بسیار مهم است. سازگاری یا compatibility عبارتست از زمانی که سموم و کودهایی که داخل تانکر با هم ریخته می شوند مشکل ایجاد نکنند. بعبارت واضحتر زمانی که یک یا چند آفت کش یا کود محلولپاشی با هم روی درختان اسپری می شوند هیچ عوارض سویی روی درختان بر جای نگذارند و در ضمن روی خود هم اثر منفی یا آنتاگونیستی نداشته باشند. این احتمال وجود دارد که اختلاط یک یا چند سم با یک یا چند کود محلولپاشی روی درختان عوارض ایجاد نکنند اما زمانی که با هم مخلوط شوند اثرات هم را کاهش دهند!! بصورت استاندارد باید سموم را جداگانه روی درختان اسپری کرد و همچنین کودهای مایع را نیز بصورت جداگانه روی درختان اسپری کرد اما بعلت صرفه جویی اقتصادی و بسیاری از ملاحظات دیگر در بسیاری از موارد مجبوریم که کودها و سمومی کشاورزی را با هم مخلوط کنیم و روی درختان بپاشیم. درختان پسته ای را در نظر بگیرید که هم از نظر پتاسیم دچار کمبود شدید است و هم آفت پسیل پسته حالت طغیانی با برگ  دارد در اینچنین مواردی می توانیم کودهای پتاسیمی را با سمومی که در کنترل پسیل مورد مصرف هستند را با هم مخلط کنیم و روی درختان بپاشیم!! اختلاط سموم و کودهای کشاورزی خیلی کار ساده ای نیست و متاسفانه اکثر پروتوکل هایی که در بازار وجود دارند کاملا غیرکاربردی هستند چون کیفیت کودها و سموم کشاورزی سال به سال در حال دگرگونی است و هر سال با توجه به تجربه ای که حاصل می شود می توان بصورت مطمن فرمول اختلاط را داد. متاسفانه اطلاعات کاربردی در مورد اختلاط سموم و کودهای محلولپاشی در باغات پسته ایران وجود ندارد و هیچ گونه کار علمی و تحقیق مستدلی نیز در این رابطه وجود ندارد!! بسیاری از محققین بجای کار روی پروژه های کاربردی و قابل لمس روی پروژه هایی کار می کنند که ارزش اقتصادی و کاربردی ندارند! بنظر می رسد اگر حداقل طرحهای تحقیقاتی که نوشته می شوند بهتر است اثرات 2 یا چند سم و محلول موجود در بازار را روی درختان پسته تست کنند تا مثلا پزوژه های غیر کاربردی و بسیار بلندپزوازانه ای که در شرایط ایران حرف زدن و عمل شدن به آنها به مضحکه می مانند تا به تحقیق کاربردی. در اثر ضعف مفرط مراکز تحقیقاتی کشاورزی بسیاری از کشاورزان خوش ذوق خودشان دست به عمل زده اند و در کنار مزرعه یا باغ خود به تست و آزمون و خطا می پردازند تا فرمول قابل قبول خود را که جنبه کاربردی دارد را برای خود تهیه کنند!! کشاورزی را می شناسم که در کنار باغ خود آزمایشگاهی کوچک درست کرده و انواع کودها و سموم موجود در بازار را تست می کند و بعدا در سطح وسیع مورد استفاده در باغ خود قرار می دهد که متاسفانه رد شرایط فعلی این تنها راه برخی از باغداران است. تعداد افراد معدودی در ایران وجود دارند که واقعا تجربه و دانش اختلاط سموم در برحه های زمانی مختلف رشدی درختان پسته را دارند. خوشبختانه ترکیبات زیادی در بازار مصرف وجود دارند که اثرات بسیار مثبت روی رشد و کارآیی درختان پسته دارند از ترکیبات هیومیکی و فالویکی بگیر تا اسیدهای آمینه و کودهای ریزمغذی و بسیاری از موارد دیگر. خوشبختانه علم محلولپاشی یا تغذیه نباتات از طریق شاخ و برگ در دنیا رو به توسعه است و هر زوز ترکیبات مفیدتر و جدیدتری با فرمولاسیون های بهتر و موثزتز و جدیدتر وارد بازار نهاده های کشاورزی ایران می شوند اما بسیاری از این ترکیبات اطلاعی ندارند و فقط به آت و اشغالهایی که برخی از ارگانها به عنوان کود کشاورزی به کشاورزان تحمیل می کنند را منجی درختان می برطرف کننده نیازهای غذایی درختان می دانند که باعث تاسف است. ترکیباتی مانند هورمونها اگر در مواقع مناسب و دوز مناسب برای درختان پسته تجویز شوند اثرات بسیار مثبت خواهد بود البته برخی از افراد ترکیبات بی کیفیت چینی را بعنوان ترکیبات هورمونه وارد بازار مصرف کرده اند که نتنها سودی در پی نداشته بلکه بشدت مشکل ساز بوده است. تفکر قدیمی و منسوخ کشاورزان یکی از مشکلات مهم است و باید استفاده از روش های نوین برای آگاه سازی کشاورزان مد نظر باشد. برخی از تر کیبات با کیفیت بخصوص کودهای محلولپاشی که در بازار ایران وجود دارند بسیار موثر و مفید هستند و از علم روی دنیا بهر می برند اما افسوس که بسیاری اطلاعات ندارند و حاضر نیستند بخاطر دریافت اطلاعات هزینه کنند. مطمنا هیچ کارشناسی فی سبیل ا...کار نمی کند و اگر کار کند بنظرم از نظر مغزی مشکل دارد!! البته هستند کارشناسانی که فقط اسم کارشناس را یدک می کشند و کوچکترین اطلاعاتی را ندارند. شکی نیست که درختان پسته دچار مشکل هستند و راه حل مشکلات استفاده از روش های جدید و روی آوردن به تکنولوژی های جدید است. مشکلات باغات پسته بصورت ماهانه و سالانه در حال تغییر هستند و هر روز مشکلی نو و حتی در برخی از موارد بدون کوچکترین سابقه قبلی بوجود می آیند که باید با استفاده از روش های جدید به حل آنها پرداخت. یکی از همین مسایل اختلاط سموم و کودهای کشاورزی است که در بازدهی درختان پسته دارای اهمیت بسیار زیادی است و یک فرمول محلولپاشی می تواند تا حتی 50 درصد یک درخت را به بهبودی بازگرداند و برعکس یک دستور نادرست حتی موجب خشکیدن خوشه ها و برگها شود.


 

 
  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۱
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED