بررسی علل تنک شدن بهاره خوشه ها در درختان پسته

بررسی علل تنک شدن بهاره خوشه ها در درختان پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

تنک شدن خوشه ها در درختان پسته بصورت خلاصه عبارتست از کم شدن تعداد دانه ها در خوشه ها و نهایتا عدم خوشه بندی مناسب. خوشه بندی مناسب زمانی حاصل می شود که تعداد دانه ها در خوشه زیاد باشد. در برخی از سالها خوشه ها اگر چه در اوایل ظهور پردانه و خوب بنظر می رسند اما بمرور در اواسط فصل بهار دانه ها می خشکند و می ریزند. تنک شدن خوشه ها در درختان پسته چند علت عمده دارد که به اختصار عبارت است از 1-بازدگی: بادزدگی بهاره یکی از علل اصلی تنک شده خوشه ها در بهار است. بادهای شدید می تواند گاها بسیار خسارتزا باشد چون که در اوایل رشد دانه ها دانه ها ظریف و حساس هستند و باد می تواند براحتی موجب تخریب بافت و خشکیدن دانه ها شود یکی از راهکارهای جلوگیری از خسارت بادزدگی ایجاد بادشکن ها بخصوص در جهت های مناسب است این بادشکن ها معمولا درختان زود رشدی هستند که می توانند تا حدی جلو بادهای شدید را سد کنند. تقویت درختان بصورت غیر مستقیم می تواند موجب مقاومت درختان نسبت به بادزدگی شود. بهر روی درختی که قوی باشد مقاومت بیشتر در برابر همه عوامل نامساعد محیطی از جمله بادزگی دارد. درخت قوی خوشه های قویتری هم تولید می کند. 2-عدم گرده افشانی و یا گرده افشانی نامناسب: یکی از مشکلات اصلی باغات پسته ایران کم بودن تعداد درختان نر باغات پسته ایران است در کالیفرنیا به ازای هر 5 درخت ماده یک درخت نر وجود دارد. درختان نر در باغات پسته ایران بعلت عدم اورلب یا همپوشانی مناسب با گلهای ماده و درختان ماده نرهای مناسبی نیستند. باید سعی شود از نرهای دیرگل بمنظور افزودن تعداد درختان نر سود جست. یکی از روشهای بسیار موثر روش گرده افشانی مصنوعی است که می تواند عملکرد را چندین برابر کند. پرواضح است که بسیاری از دانه های بعلت گرده افشانی نامناسب و عدم تشکیل نطفه در مغز بمرور در طول فصا بهار می خشکند از طرف دیگر بارندگی بهاره اگر در هنگام گرده افشانی حادث شود متاسفانه گرده افشانی نامناسب خواهد بود. اخیرا از ترکیه گرده های درختان نر پسته وارد ایران شده اند و در بازار مصرف وجود دارند که می توانند بسیار کارساز باشند البته باید گرده ها را در زمان مناسب و بر اساس پروتوکل مخصوص روی درختان اسپری کرد و مسلما عملکرد را افزایش خواهند یافت. 3-عدم توجه به عناصری که در گرده افشانی و لقاح دخیل هستند از جمله بور (B) و کلسیم (Ca) است. علاوه بر این دو عنصر عناصر دیگر از جمله روی (Zn) هم در گرده افشانی مناسب بسیار اهمیت دارند. اگر در دوره گلدهی از این عناصر بصورت محلولپاشی روی درختان استفاده شود در تلقیح مناسب و نهایتا تنک نشدن خوشه ها اهمیت دارد. علاوه براین عناصر سایر عناصر ماکرو و میکر هم اگر بمقدار مناسب در اختیار درختان گذارده شوند در گرده افشانی مناسب و نهایتا تنک نشدن خوشه ها موثر ارزیابی می شود. 4-بارندگی بهاره: بارندگی شدید در فصل بهاره اگر چه برای درختان بسیار مفید است اما موجب تنک شدن خوشه ها و از بین بردن دانه ها در درختان پسته می شود. امسال مشکل اصلی و علت اصلی تنک شدن خوشه ها در درختان پسته بخصوص در رقم اوحدی بارش شدید و دراز مدت باران در طول بهار بوده است. چندین ساعت بارندگی مداوم و شدید روی خوشه های جدید تازه روییده و تازه تلقیح شده موجب خرابی در دانه ها و از بین رفتن دانه های ریز در خوشه ها شد. متاسفانه بارندگی بی موقع بهاره بشدت موجب تخریب دانه ها در خوشه ها می شود از طرف دیگر بارندگی طولانی مدت در دوره گرده افشانی راندمان گرده افشانی را بشدت کاهش خواهد داد!! اگر دقت کنیم خوشه هایی که در وسط درختان و لابلای برگها بوده اند بدلیل داشتن حفاظ در مقابل بارندگی و بازدگی مقاوم بوده اند و تنکی در خوشه ها زیاد وجود ندارد و خوشه ها سالم می مانند.


 

 
  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٦
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED