دادن کود اوره در اوج فصل گرما در تابستان امری غیر صحیح و حتی مضر است!!

 

دادن کود اوره در اوج فصل گرما در تابستان امری غیر صحیح و حتی مضر است!!

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده- کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی- عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ازت پرمصرفترین و مهمترین عنصر برای رشد و نمو هر گیاهی است که پسته نیز از این امر مستثنی نیست. یکی از بازه های بسیار اساسی در مقدار جذب ازت و مصرف آن توسط درختان پسته در دوره پر شدن مغز در تابستان است. اهمیت دادن کودهای ازته در دوره پر شدن مغز در تابستان بسیار بسیار حیاتی است و نتنها روی محصول سال جاری تاثیرگذار است بلکه روی محصول سال بعد نیز اثر مستقیم دارد. تحقیقات نشان داده که بیشترین فرو ریختن گره های زایشی در درختان پسته در دوره پر شدن مغز صورت می گیرد. دوره پر شدن مغز پرفشارترین دوره روی درختان پسته است و درختانی که از نظر تغذیه دچار مشکل باشند هم پسته امسال پر نخواهد شد و هم گره های زایشی سال بعد در اثر اهمال فرو می افتند. بنابراین دادن کودهای ازته در دوره پر شدن مغز اهمیت بسیار زیادی دارد. کودهای شیمیایی معمولی که در دوره پر شدن مغز استفاده می شوند عبارتند از اوره، سولفات آمونیوم و نیتراتهای آمونیوم. یکی از مشکلات دادن کودهای ازته طغیان آفت پسیل در اواسط فصل تابستان است. بصورت علمی به اثبات رسیده است که دادن کودهای ازته قوی بخصوص اوره می تواند موجب طغیان پسیل در تابستان شود. بهمین دلیل است که به کشاورزان توصیه می شود بجای اوره از سولفاتهای آمونیوم استفاده کنند. استفاده از اوره در دوره پر شدن مغز امری غیر صحیح است چون تنتها موجب طغیان شیره می شود بلکه مشکلات زیر را نیز در بر دارد 1-طغیان پسیل پسته در اوج گرما و تولید مثل آفت 2- خطر نابودی یا سوختن نطفه-بخوبی مشخص شده که دادن کود اوره بمقدار زیاد موجب سوختن نطفه های حساس در تابستان می شود 3-چون در خاک نهایتا اوره تبدیل به نیترات می شود و این نیترات است که توسط ریشه ها جذب می شود و مطالعات مشخص کرده که با افزایش دما در تابستان مقدار جذب نیتراتها در خاک کاهش خواهد یافت به عبارت ساده تر گرمای فوق العاده خاک در تابستان موجب عدم جذب نیترات توسط ریشه ها شده و حتی ممکن است غلظت بالای نیترات در خاک موجب آسیب به ریشه ها شود. بنظر می رسد کودهای سولفات آمونیوم بهترین کود برای مصرف برای پرشدن مغز در درختان پسته در اوج گرما می شود و هیچگاه اوره نمی تواند کارآیی سولفاتهای آمونیوم را برای پر شدن مغز داشته باشد. دلایل ترجیح سولفات آمونیوم نسبت به اوره در اوج گرما و پر شدن مغز به صورت خلاصه عبارتست از 1-عدم طغیان پسیل یا شدت طغیان کم پسیل در مقایسه با اوره-مشخص شده که سولفاتهای آمونیوم در مقایسه با اوره باعث طغیان وشدت کمتر پسیل پسته می شود 2- سولفاتهای آمونیوم بدلیل مقدار کمتر نیتروژن (حدود 21 درصد) فشار کمتری به نطفه ها و مغز میشود و بنابراین بسیار کاربردی تر از اوره است همانطور که اشاره شد اوره با حدود 44 درصد نیتروژن می تواند موجی خسارت به نطفه ها و سوختن آنها می شود و گرمای فوق العاده هوا و کمبود آب و رطوبت خاک می تواند این امر را تشدید کند. 3-سولفاتهای آمونیوم در خاک نهایتا تبدیل به آمونیوم و آمونیاک می شوند و مطالعات مشخص کرده که گرمای خاک تاثیر چندانی در جذب آمونیوم ندارد و علاوه بر این یون آمونیوم در مقایسه به نیترات حاصله از اوره خطر بسیار کمتری برای ریشه ها دارد!! باید توجه داشت که مصرف بی رویه و بیش از اندازه سولفاتهای آمونیم می تواند موجب خسارت در تابستان شود. علاوه بر سولفاتهای آمونیوم سولوپتاس ها یا سولفاتهای پتاسیم نیز باید برای پرشدن مغز مد نظر باشند. بصورت خلاصه نکات کلیدی زیر را برای پر شدن مغز در درختان پسته در تابستان باید در نظر داشت1-بهتر است اوره در اوایل فصل رشد و در فصل بهار و برای استارت درختان بمصرف برسد و همچنین در دوره پس از برداشت در زمانی که مقدار دمای هوا زیا بالا نیست 2-سولفاتهای آمونیوم بهمراه سولوپتاس ها می توانند در دوره پر شدن مغز بسیار کارساز باشند 3-بهتر آن است در زمانی که نطفه ها بسیار کوچک هستند بخصوص در اوج گرمای هوا از کودهای ازته قوی مانند اوره استفاده نشود و در صورت نیاز از سولفاتهای آمونیوم بقدار کم استفاده شود4- محلولپاشی با کودهای ازته و پتاسه در دوره گرمای فوق العاده هوا نسبت به کاربرد خاکی آنها بسیار کارساز تر است و اگر چه در این دوره کوتیکول برگها در درختان پسته ضمخت شده اند و مقدار جذب کمتری در مقایسه در اوایل فصل دارند اما همین مقدار جذب کم هم نسبت به کاربرد خاکی کودهای ازته قوی ارجحیت دارد و مشخص شده که محلولپاشی در دوره پرشدن مغز نتنها موجب سوختگی و اشکال در نطفه ها و مغز نمی شود بلکه در پر شدن مغز بسیار تاثیرگذار است 5-بهتر است مصرف کودهای ازته را در اواسط دوره پر شدن مغز و در زمانی که دمای هوا پایین تر است با خیال راحت بمصرف برسند تا اوج گرمای هوا و دمای بالای خاک و اوایل تشکیل نطفه در دانه ها.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٤
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED