ناسپاسی و منت گذاری برخی از باغداران، نومید شدن کارشناسان دلسوز

ناسپاسی و منت گذاری برخی از باغداران، نومید شدن کارشناسان دلسوز

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

کشاورزی و باغداری نوین و رضایتبخش بدون کمک کارشناسان کشاورزی خبره امری است محال!! همه باغداران پسته ای که از کمک کارشناسان بهره می گیرند بخوبی این مطلب را درک می کنند که دستورالعمل ها و دلسوزی هایی که کارشناسان در باغات پسته می کنند بسیار راهگشاست!! و حتی عملکرد را تا حد قابل قبولی افزایش خواهد داد. در برخی از مطالبی که بقلم من در این وبلاگ وجود دارد گاها برخی از کشاورزان نادان و از خودراضی معرفی شده اند و بارها بسیاری از خوانندگان به این دست از مطالب واکنش نشان داده اند و گلایه می کنند که چرا از این واژه ها برای توصیف کشاورزان استفاده می کنید!! البته من به همه مطالبی که در این وبلاگ قرار می دهم اطمینان کامل دارم و همه مطالب را قابل دفاع می دانم. متاسفانه درصد بالایی از کشاورزان و باغداران پسته کار در مناطق پسته کاری ایران از سطح سواد بسیار پایینی برخوردارند. بهر حال این ضرب المثل معروف را شنیده اید که می گویند "نرود میخ آهنین در سنگ"! واقعا در مورد بسیاری از کشاورزان مصداق دارد علاوه بر کم سوادی و بیسوادی بسیاری از کشاورزان بسیاری از باغداران بمعنای واقعی کلمه از خودراضی هستند!! به چشم و از نزدیک می بینند که باغی که تحت نظر کارشناس است با باغی که بصورت خودسرانه مدیریت می شود از نظر عملکرد و بسیاری از فاکتورها قابل مقایسه نیستند اما از روی نادانی و از خودراضی گری حاضر نیستند از علم کارشناسان بهره برداری کنند!! سیستم ارزشیابی و قدردانی زحماتی که توسط افراد دلسوز کشیده می شود برای بسیاری از کارشناسان در باغات پسته دلسرد کننده است علاه بر اینکه سیستم دولتی کمکی به ایندسته از زحمتکشان نمی کند کشاورزان و باغداران نیز آنچنان که باید قدردان زحمات کارشناسان نیستند!! کارشناسی از اول سال تا به آخر سال  و رسیدن محصول پسته بارها و بارها باغ و درختان را ویزیت می کند از نظر مالی تقریبا درآمد چندانی ندارد ولی یک دلال پسته بیسواد که اصلا نمی داند درخت پسته چیست در هنگام موعد برداشت با خرید پسته و از دست کشاورز با هزار کلاهبرداری و شیادی آن را به دلالان بالادستی در عرض 1 روز چند میلیون تومان پول بجیب می زند!! بسیاری از افراد از مسولیتهای یک کارشناس در باغات پسته بی خبرند و اطلاع چندانی ندارند. اینکه پسته های پوک نشوند، درصد خندانی بالا باشد، درختان از پانیفتد، پتک ها حفظ شوند تا حد امکان و بسیاری از پارامترهای دیگر. کار کارشناسان یک کار پرمسولیتی است و اگر خدای ناکرده اشتباهی از طرف کارشناس در دادن کودها، سموم و یا توصیه های دیگر صورت گیرد متاسفانه خسارت سنگین خواهد بود و کارشناس بیچاره به دردسر بزرگی خواهد افتاد مخصوصا طرف مقابل کشاورزانی باشند که از عقل و شعور چندانی برخوردار نباشند. بسیاری از باغداران توقع دارند که کارشناسان کشاورزی می توانند در باغات پسته معجزه از خود بروز دهند بصورتی که اصلا در هنگام برداشت محصول پسته پوکی وجود نداشته باشد!! همه پسته ها خندان باشند و حتی یک برگی از درخت نریزد!! و.... دوستی از کارشناسان دلسوز برای من تعریف می کرد که یکی از مشتریانش از روی 2 هکتار باغ پسته رقم فندقی 100 گونی پسته 60 کیلویی برداشت کرده بود که 30 گونی از این پسته ها پوک بودند و 70 گونی 60 کیلویی پسته از روی دو هکتار زمین بدست آورده بود و از دوست کارشناس ما گله می کرد که چرا این 30 گونی پوک شده اند!! چرا پوک ها مغز دار نیستند و بسیاری از این مزخرات دیگر که نشان دهنده ناسپاسی و حماقت برخی از کشاورزان است!! همین دوست کارشناس من می گفت که وقتی که من برج 5 از باغ ایشان بازدید کردم از بس درختان بار داشتند تعجب کردم و دیدم که در داخل دانه ها مغزها بسیار ریز هستند و اصلا فکر نمی کردم که این پسته ها پر کنند و حتی 20 تا گونی پسته از داخل این باغ برداشت شود اما با دادن فرمولها و توصیه های مختلف و بکار گرفتن انواع و اقسام روش های تغذیه ای و زحمات بسیار و دلسوزی های زیاد به این کشاورز کمک کردم اما آخر کار آقا آمده و می گوید که 70 گونی پسته کم است و چرا 30 گونی پوک دارم و تازه این پوک ها اصلا مغزی ندارند!! بسیاری از کشاورزان فکر می کنند که کارشناسان می توانند معجزه کنند که البته بنظر من می توانند معجزه بکنند اما نه در این حدی که اصلا پسته پوکی وجود نداشته باشد، انس همه پسته ها بالا باشد و برگی از درختان نریزد و از این دست مزخرفات!! از این موردها بسیارند. بسیاری از کشاورزان نادان توجه ندارند که محیط باغ یک محیط بسیار پیچیده و غیرقابل کنترل است و نمی شود که همه چیز 100 درصد باشد. حتی یک کارشناس بتواند تا 30 درصد هم مقدار محصول را افزایش بدهد کار بسیار مهمی انجام داده است. مقایسه درختان ما با درختان کالیفرنیا یک اشتباه محض است. درختان کالیفرنیا درختانی قوی و تنومند هستند و با بهترین روش های مدیریتی اداره می شوند و کشاورزان کالیفرنیا هزینه های بسیار سنگینی را در باغات خود انجام می دهند و روش های بروز دنیا را در باغ خود بکار می برند!! توقع بیجا کشاورزان از کارشناسان امر صحیحی نیست البته خوشبختانه بسیاری از کشاورزان قدیمی و کم سواد کم کم دارند از چرخه مدیریت باغات پسته کنار می روند و نسل نو و بچه های این کشاورزان انسانهای روشنی هستند و قدر زحمات کشاورزان را می دانند ولی مسلما کارشناسان کشاورزی که گرما و سرما و در خاک و بیابان و زحمات طاقت فرسا موجب افزایش مقدار عملکرد در باغات پسته می شوند قشر مظلومی هستند و واقعا نونی که در می آورند بمعنای واقعی حلال است!! اما دریغ و افسوس بسیاری از کشاورزان نمی فهمند!! با یکی از کارشناسان همکار در مورد گرده افشانی مصنوعی در اوایل بهار در باغات پسته بحث می کردم و پیشنهاد من این بود که با گرده افشانی مصنوعی استاندارد بتوانیم تعداد گلهای بیشتری در اوایل بهار در باغات پسته را رو ی درختان حفظ کنیم و مقدار عملکرد بیشتر شود و این یک کار عملی و تجربه شده در دنیاست اما این دوست کارشناس باریک بین ما بشدت مخالفت می کرد و می گفت این کار را انجام  ندهیم بهتر است!! گفتم چرا؟ گفت با این کار مقدار توقع کشاورزان را افزایش می دهیم و می گفت که اگر ما با استفاده از گرده افشانی مصنوعی مقدار گلها و دانه های تلقیح شده را افزایش بدهیم کشاورزان طلبکار ما می شوند چون با این شرایطی که درختان ما از بسیاری از جهات (تغذیه، آبیاری و..) دارند بسیاری از این دانه ها در انتهای فصل پوک خواهند شد و حالا بقول معروف قوز بالای قوز!! و دیگر نمی شود جواب کشاورزان را داد!! با همین گرده افشانی طبیعی ناقص هنگامی که بسیاری از پتک ها با استفاده از روش های تغذیه ای در اوایل بهار تبدیل به خوشه می شوند و مقدار دانه ها بشدت افزایش می یابد چون درختان ما توان اینکه همه دانه ها را پر کنند ندارند و بسیاری از دانه ها پوک می شوند!! وای بحال آن روزی که گرده افشانی مصنوعی را توصیه کنیم و تعداد دانه ها چند برابر شود و همه دانه ها پوک و حالا توجیه کردن کشاورزان!! دراین چنین مواقعی است که کشاورز شاکی می شود و منت گذاری می کند که آقای مهندس باغ ما خوشه زیاد داشته اما بیشتر دانه ها پوک شده اند اما دقت نمی کند که واقعا درختانی که ما در باغات ایران با آن شرایط خاک و آب و تغذیه داریم واقعا توان پر کردن همین دانه های بدون گرده افشانی مصنوعی را ندارند ولی بحال روزی که تعداد خوشه ها و  دانه ها بیشتر شوند!! درختانی که عملکرد 4 و 5 تن در هکتار دارند درختانی هستند بسیار تنومند با شرایط کنترل شده فوق العاده عالی و درختان این توانایی را  دارند که تمام دانه ها را تا آخر فصل بصورت رضایتبخش تحویل باغداران بدهند!! بحثها و گله ها در این مورد بسیارند و با همین مدیریت نسبی و دست و پا شکسته و این درختان ضعیف نمیشود زیاد کشارورزان را پرتوقع کرد و کشاورزان این طرز فکر را داشته باشند که کارشناس می تواند در باغ معجزه کند!! هیچ چیزی در طبیعت مطلق نیست و امکان  دارد اتفاقات زیادی در باغ بیفتد و بسیاری از این اتفاقات از دست کارشناسان خارج هستند مثلا همین گرمای فوق العاده امسال در برخی از استانها در هنگام پر شدن مغز یا بارش بی موقع باران در اوایل بهار که خسارت سنگینی را وارد کرد و گرده افشانی را دچار اختلال کرد. امید است این مطلب بعنوان توهین به برخی از کشاورزان تلقی نشود و همانطور که گفتم وجود دارند بسیاری از کشاورزان تحصیلکرده و روشنفکری که قدر کار کارشناسان دلسوز را می دانند و از آنها حمایت و قدردانی می کنند!! به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٥
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED