تاثیر افزودنیها و سورفوکتانتها روی کارآیی علف کش های بعد از کاشت- قسمت دوم

تاثیر افزودنیها و سورفوکتانتها روی کارآیی علف کش های بعد از کاشت- قسمت دوم

            محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

آب بعنوان حلال اصلی در مورد بسیاری از علف کش ها و آفت کش ها محسوب می شود. آب یک ماده پولار یا قطبی است. آبی که بهمراه سموم مختلف شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد نقش مهمی در کارآیی آفت کش ها و علف کش ها دارد و کیفیت پایین آبی که برای درست کردن محلول سمی مورد استفاده قرار می گیرد بصورت مهمی موجب کاهش تاثیر آفت کش ها و یا علف کش ها می شود. آب بعنوان مایع حیات نقش اساسی در گیاهان و مبارزه با آفات و بیماریها و علفهای هرز بازی می کند. مولکولهای آب منظم هستند و این کوچک بودن و منظم بودن موجب شده که آب بعنوان حلال اصلی و یک حلال قطبی یا پولار بسیار مهم باشد. بر خلاف آب مولکولهای چربی دارای خواص آبگریزی یا نان پولار هستند. موادی که دارای زنجیره هیدروکربنی هستند دارای خواص آبگریزی هستند و بنابراین نمی توانند در آب حل شوند و اگر چه ممکن است بصورت مقطعی در آب مخلوط شوند اما هیچ گاه نمی توانند بصورت 100 درصد در آب محلول باشند! و در صورت اختلاط این مواد با آب ایندسته از مواد بصورت یک لایه مجزا روی آب قرار خواهند گرفت. حلال تقریبا تمام سموم علف کش های رایج در بازار آب است. آب بدلیل ارزان بودن و فراوان بودن تقریبا بعنوان حلال یا حامل اصلی سموم علف کش هیچ جایگزینی ندارد. یکی از خواص مهم آب قابلیت کشش سطحی یا surface tension آن است. قابلیت کشش سطحی آب موجب می شود تا مولکولهای آب دارای قدرت چسبندگی بالایی بهم باشند و براحتی ساختار پیوسته سطح آب گسیخته نشود. همین کشش سطحی بالای آب در مورد استفاده از آب بعنوان حلال در علف کش ها یک نقطه یا پوینت منفی در مبارزه با علفهای هرز محسوب می شود. هر چه کشش سطحی بالاتر باشد قدرت پخشندگی محلول سم روی برگهای علفهای هرز کاهش خواهد یافت. و بنابراین در مورد مبارزه موثر با علفهای هرز باید از موادی بعنوان افزودنی در محلول سم استفاده کنیم که کشش سطحی آب را کاهش دهند تا قدرت پخشندگی محلول علف کش روی علفهای هرز افزایش پیدا کند! و باالطبع بتواند کشش سطحی را کاهش بدهد. کشش سطحی بالای آبی که بهمراه علف کش ها که روی علفهای هرز پاشیده می شود موجب می شود تا پخشندگی مناسب محلول سم علف کش روی برگها در علفهای هرز صورت نگیرد. کاهش قدرت پخشندگی در محلول سم علف کش موجب می شود تا قطرات سم علف کشی که روی برگها پاشیده می شود بصورت قطره قطره دربیایند و از روی برگها بلغزند و نتنها تاثیر سم علف کش کاهش پیدا کند بلکه با فروافتادن قطرات از روی سطح برگها موجبات افزایش دریفت یا پرت علف کش را فرآهم می آورد. همانطور که قبلا اشاره شد برای استفاده از علف کش ها و گرفتن جواب مناسب از سم پاشی علف کش ها روی علف های هرز ما ناچاریم از افزودنیهای مناسب استفاده کنیم. افزودنیهای مختلفی در بازار مصرف وجود دارند که گاها از کیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند. انتخاب یک افزودنی استاندارد و مناسب بسیار مهم است و باید دقت کافی در این امر مهم از طرف کارشناسان و باغداران انجام شود.در مورد علف کش ها همانطور که در قسمت قبل بحث شد ماده افزودنی یا سینرژیست که بعنوان افزایش دهند تاثیر علف کش ها استفاده می شود تا به این جای بحث باید دارای 2 ویژگی مهم باشد 1-قدرت پس زدن یا نفوذ فوق العاده در کوتیکول برگهای علفهای هرز و 2-دارای قدرت پخشندگی فوق العاده و کاهش دهنده کشش سطحی یا surface tension. مطالعه کوتیکول و شناختن سطح برگ و فیزیولوژی علفهای هرز در گرفتن نتیجه صد در صد از استفاده از علف کش ها بسیار مهم ارزیابی می شود. علف های هرز مختلفی در باغات پسته ایران وجود دارند و هر ساله بخش بزرگی از هزینه های باغات پسته را به خود اختصاص می دهند و گاها تا 2 الی 3 نوبت باغداران مجبورند با استفاده از روش های مکانیکی و حتی شیمیایی با علفهای هرز موجود  در باغات پسته مبارزه کنند! یکی از ویژگی های مهم دیگر که مربوط به فیزیولوژی علف های هرز می شود بررسی سطوح برگها و روزنه ها در علفهای هرز مختلف است در مورد علفهای هرز مختلف مطالعات جالبی بخصوص در مورد بررسی سطوح برگها از طریق میکروسکوپ الکترونی انجام شده است تا این ویژگی های سطح برگها در علفهای هرز در مورد هر علف هرز موشکافی شوند. در مورد هر علف هرز سطح برگها دارای ویژگیهای خاص به همان علف هرز است. بعنوان مثال در مورد علف هرز سلمه تره ویژگی های سطح برگها ممکن است با علف هرز تاج خروس متفاوت باشد. تقریبا می توان گفت در مورد هر علف هرز که از خانواده های متفاوت گیاهی هستند سطوح برگها با هم متفاوت است. شناخت دقیق سطح برگها در علفهای هرز کمک زیادی به مبارزه شیمیایی موثرتر با علفهای هرز موجود در باغات پسته خواهد کرد. گاهی این پستی و بلندی های سطوح برگها در علفهای هرز آنچنان مهم می شوند که در مورد هر علف هرز زاویه قرار گرفتن قطرات پاشیده شده علف کش ها با سطح برگها متفاوت می شوند. مثلا در مورد علف هرز سلمه تره زاویه قرار گرفتن قطره علف کش روی سطح برگها 76 درجه ارزیابی شده است و این در حالی است که این زاویه ممکن است در علف هرز تاج خروس یا آمارنتوس 54 درجه و حتی در مورد علف هرز سورگوم یا قیاق 74 درجه باشد. در مورد علف هرز سایپروس این زاویه کمتر از 20 درجه گزارش شده است. منابع محدود کننده جذب علف کش ها توسط علف های هرز زیادند و همانطور که اشاره کردیم تا بحال کشش سطحی آب (کاهش قدرت پخشندگی)، کوتیکول برگها، زوایه قطرات علف کش با سطح برگ، کیفیت آبی که بهمراه علف کش استفاده می شود و ویژگیهای کوتیکول برگها در کاهش راندمان استفاده از علف کش ها در کنترل علف های هرز مهم هستند. در مورد آخر یعنی ویژگی های سطح برگها علاوه بر پستی و بلندی سطوح برگها در علف های هرز یکسری از زاوید دفاعی هم روی برگها وجود دارند که موجب کاهش جذب علف کش توسط برگها در علفهای هرز می شوند. یکی از این زواید موها یا تریکوم ها هستند. خود تریکومها که نقش های ویژه ای در برگها دارد در قسمت بعدی بهمراه موارد جالب تر دیگر بحث خواهد شد!

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٤
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED