نقش فسفیت پتاسیم در القای واکنشهای

نقش فسفیت پتاسیم در القای واکنشهای دفاعی گیاهان و کاهش امراض درختان پسته

محمد جمالیزاده

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

Email: mojamalizadeh@gmail.com

درختان پسته مانند بسیاری از نباتات دیگر درگیر امراض گیاهی هستند. مهمترین امراض در درختان پسته امراض قارچی هستند. بیماری سرخشکیدگی و گموز دو بیماری مهم در درختان پسته هستند که برای کنترل آنها از تیمارهای مختلفی استفاده می شود منجمله قارچکش ها. علاوه بر قارچکشها ترکیبات شیمیایی و گاها غیرشیمیایی وجود دارند که می توانند موجب القای مقاومت در گیاهان شوند یا بعبارت دیگر induce resistance ایجاد کنند چه بصورت local و چه بصورت .systemic مقاومت القایی یعنی تحریک گیاه به ایجاد واکنش های دفاعی در درون خود که منجر به تولید ترکیبات دفاعی خاص می شود. این ترکیبات دفاعی گاها می توانند جلو پیشرفت بیماری ها را در گیاه بگیرند و حتی خواص کنترل کننده داشته باشند. یکی از این مواد فسفیت پتاسیم است. فرمول شیمیایی فسفیت پتاسیم H2KO3P  است. فسفیت پتاسیم به تازگی به عنوان بهبود دهنده قدرت و سلامت گیاهان مطرح شده است. تحقیق و تجربه نشان داده است که این ماده موجب بهبود سلامت گیاه پس از استفاده میشود و افزایش مقاومت در برابر انواع پاتوژن های گیاهی را بدنبال دارد. همچنین فسفیت پتاسیم سبب تحمل در برابر بسیاری از تنش های محیطی از جمله تنش خشکی می شود. انواع محصولات حاوی فسفیت پتاسیم به عنوان کود برای رفع کمبود پتاسیم و یا به عنوان محصولات قارچ کش برای مدیریت بیماریهای گیاهی به فروش میرسد.  فسفیت پتاسیم دارای خاصیت منحصر به فرد در افزایش مقاومت در برابر بیماری های مختلف و تنشهای محیط با تقویت سرعت و شدت سیستم دفاعی موجود در گیاه است. استفاده از فسفیت پتاسیم سبب افزایش پاسخ های دفاعی موجود در گیاه میشود. که شامل ایجاد مناطق نکروتیک (مرگ برنامه ریزی شده سلول برای محدود کردن گسترش پاتوژن)، تولید هورمونهای گیاهی درگیر در دفاع، تولید آنزیم های دفاعی، ضخیم شدن دیواره سلول و تولید فیتوالکسین(آنتی بادی) در گیاهان است. جالب توجه است که در مورد فسفیت پتاسیم افزایش مقاومت گیاه حالت  سیستمیک دارد و در کل گیاه منتشر میشود. قسمتی از فسفیت که تحت تاثیر گیاهان در روشهای مختلف قرار میگیرد به صورت فسفر و فسفات درمیآید. در واقع ارائه فسفر در گیاه قابل ملاحظه نیست و مقدار آن جزیی است. فسفات یک منبع رایج آلودگی آبهاست که در اثر کاربرد بی رویه کودهای فسفاته است اما این ربطی به کودهای فسفیت ندارد. فسفیت پتاسیم میتوان به صورت اسپری  برگی، تزریق در خاک برای جذب ریشه و یا به صورت اسپری روی پوست درخت بسته به موقعیت و هدف خاص استفاده کرد. مهمترین کابردهای فسفیت پتاسیم در نباتات عبارتند از مدیریت بیماری های خاکزاد شامل بیماری فیتوفترا ریشه، پوسیدگی ریشه و ارمیلاریا ریشه، درمانگر مستقیم برای شانکر در تنه درخت از جمله آنهایی که توسط قارچ فیتوفترا و برخی از گونه های باکتریایی ایجاد می شوند، به عنوان مانعی برای افزایش مقاومت کلی در برابر بیماری های ثانویه و یا در ارتباط با تنش پاتوژنها، برای ارتقا عمر گیاهان و همچنین به منظور افزایش مقاومت در برابر تنش عواملی مانند خشکی یا کمبود آب در خاک. نتیجتا کاربرد فسفیت پتاسیم در باغات پسته حتما می تواند مفید باشد و موجب بهبود رشد و کاهش امراض در درختان پسته شود. آزمایشات و تجارب بدست آمده از کاربرد فسفیت پتاسیم مخصوصا بصورت محلولپاشی روی سرخشکیدگی ها در درختان پسته بازخورد مثبت زیادی داشته است و موجب بهبود عارضه شده است.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۳
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED