نگاهی به واریته های برتر پسته معرفی شده از طرف دانشگاه

نگاهی به واریته های برتر پسته معرفی شده از طرف دانشگاه کالیفرنیا برای صنعت پسته ایالات متحده

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

مطالب علمی و کاربردی را در این کانال دنبال کنید

IRAN PISTACHIO NETWORK

Telegram.me/mojamalizadeh

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع و یا اجازه رسمی نویسنده باشد

اصلاح نباتات یا گیاهان بعنوان یک شاخه مهم از علوم کشاورزی از دیرباز مورد توجه محققین بوده است!  زیربنای اصلاح نباتات و حتی اصلاح حیوانات علم ژنتیک است. علم ژنتیک زیربنای بسیاری از علوم زیستی است و اهمیت فوق العاده ای در حیوانات و نباتات دارد! در واقع ما زمانی که از اصلاح نباتات صحبت می کنیم هدف نهایی رسیدن به گیاهانی است که دارای بهترین خصوصیات ژنتیکی باشند. مجموعه روش ها و اعمالی که در علم اصلاح نژاد بکار می روند موجب می شوند که گیاهانی تولید شوند که بر اساس نیازهای مناطق مختلف برترین صفات را در خود داشته باشند. مهمترین صفتی که در اصلاح نباتات دنبال می شود رسیدن به گیاهانی است که دارای بیشترین عملکرد در واحد سطح باشند!! اصلاح نژاد در واقع نوعی دستکاری انسانها در طبیعت است برای بدست آوردن گیاهان برتر!! دخالت انسانها در طبیعت با استفاده از روش های پیچیده ژنتیکی بخصوص در مورد حیوانات و حتی انسانها دارای مخالفان بسیاری است که البته این مخالفتها در مورد گیاهان بسیار کمتر است. البته در این مجال ما سعی نداریم به دلایل مخالفت یا موافقت با دستکاری های انسانها در طبیعت بپردازیم!! اصلاح نباتات از دید ما یعنی بهبود دادن گیاهان به سمت خصوصیات دلخواه ما و حذف کردن خصوصیات منفی از گیاهان!! اصلاح نباتات در گیاهان زراعی یکساله بسیار آسانتر از درختان میوه دایمی است! اصلاح درختان میوه علمی است پرسابقه که در حال تکامل است. پسته هم مانند بسیاری از نباتات بعنوان یک محصول مهم و استراتژیک بخصوص برای کشور ما این پتانسیل را دارد که بتوان روی آن اصلاح نژاد انجام داد اما متاسفانه در ایران به دلایل مختلف این مساله مهم تحقیقاتی به فراموشی سپرده شده است هر چند که کارهایی ابتدایی در مورد آن انجام شده است. در میان درختان پسته مانند هر گیاه دیگری واریته هایی وجود دارند که نسبت به سایر واریته ها دارای خصوصیات مثبت بارزی هستند. هنر اصلاح نژاد در درختان پسته این است که بتوان خصوصیات مثبت در واریته های مختلف را شناسایی و ردیابی کرد و به واریته هایی رسید که با توجه به شرایط مناطق مختلف و معذوریتهای هر منطقه بهترین واریته را معرفی و توسعه داد!! البته این پروژه یک پروژه بلندپروازانه است و بودجه، محققین و امکانات خاص خود را می طلبد!! حداقل کاری که می توان کرد این است که با انتخاب نژادهای برتر در درختان پسته بتوان از ضررها و زیان های احتمالی کشاورزان در سالهای بعد کاست!! یکی از مشکلات باغات پسته در ایران این است که هنوز ما برای مناطق مختلف پسته کاری در ایران یک واریته مطمن قابل توصیه نداریم بعنوان مثال واریته اوحدی مثلا در مناطق استان مرکزی یک واریته خوب است اما برای کرمان و یزد واریته مناسبی نیست!! یا واریته احمدآقایی در یک منطقه خوب است در یک منطقه عالی و در یک منطقه ضعیف!! سلکسیون یا انتخاب خصوصیات برتر در واریته های مختلف یک گیاه بسیار مهم است و یکی از مشکلات بسیار اساسی و مهم که بسیاری از محققین توجه ندانی به آن ندارند گستردگی اقلیم کاشت پسته درایران است!! استان قزوین با استان خراسان و حتی کرمان و فارس و یزد از نظر شرایط اقلیمی و آب و هوایی اختلافات بسیار زیادی با هم دارند و مسلما برای هر منطقه باید واریته مناسب آن منطقه شناسایی و معرفی شود!! در مورد پسته کالیفرنیا چون تقریبا مناطق کاشت پسته زیاد از نظر اقلیم تفاوت چندانی با هم ندارد رسیدن به واریته های برتر کار بسیار راحت تر بوده است!! محققین بخش تحقیقات پسته در دانشگاه کالیفرنیا پس از تحقیقات چندین ساله به 2 واریته ماده پربازده و یک واریته نر برتر رسیده اند که جالب و در خور تامل است و سعی می شود به طور خلاصه در مورد خصوصیات این رقم ها صحبت شود. لازم به تذکر است که فهم جزییات این پروژه و موشکافی در روش ها و متدها مستلزم آگاهی از اصطلاحات علمی و پیچیده علم ژنتیک است که در این مجال نمی گنجد!! برای اصلاح نژاد در درختان پسته 2 فاکتور مهم و اصلی عبارت بودند از 1-خصوصیات زراعی مناسب (کمی) و 2-خصوصیات کیفی. خصوصیات کمی خصوصیاتی زراعی هستند مانند مقاومت به شوری، کم آبی، تنش های محیطی (گرمازدگی، سرمازدگی و....)، ریشه دوانی بهتر، مقاومت نسبت به آفات و بیماریها، و...خصوصیات کیفی بیشتر مربوط به کیفیت پسته یا دانه های تولید شده است مانند درصد خندانی، پوکی، انس، شکافتگی پوسته، زود رس شدن یا دیررس شدن و...مرحله نخست این مطالعه شناسایی و جمع آوری واریته های مختلف از درختان پسته در کالیفرنیا بود!! در مورد هر واریته خصوصیات مثبت بدقت باید شناسایی می شد و اطلاعات این آزمایشات دقیقا بررسی شدند!! در آزمایشات اولیه بذرهای مختلف از واریته های مختلف درختان پسته کشت شد و از نظر سرعت رشد و توسعه واریته های برتر شناسایی شدند!! از واریته هایی که رشد بهتر و بیشتری داشتند پیوند تهیه شد و روی پایه های مختلف پیوند انجام شد (در طی آزمایشات حساب شده و علمی!). باید توجه داشت که این مطالعه یک مطالعه چندین ساله بوده است. واریته های انتخاب شده برای بررسی های بیشتر کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند این بررسی های کیفی شامل اندازه دانه، دوره گلدهی و مقدار آن و تاریخ رسیدن میوه ها بود!! برای اینکه آزمایشات اصلاح نژاد دقیق تر باشند درختان انتخاب شده در شرایط باغ و برخی از مناطق پسته خیز کالیفرنیا در طی آزمایشات مختلف و پیچیده مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعد از گذشت چند سال 2 واریته Golden Hills و Lost Hills بعنوان بهترین درختان ماده و از میان واریته های نر هم واریته Randy بعنوان بهترین پایه نر انتخاب شدند. این دو واریته بعنوان جدیدترین واریته های تجاری در کالیفرنیا از طرف بزرگترین شرکت کشت و تولید پسته در دنیا یعنی پارامونت مورد تایید قرار گرفته اند. همکاری شرکت پارامونت، کشاورزان و محققین دانشکده دیوویس در کالیفرنیا در رسیدن به این واریته ها بسیار تنگاتنگ بوده است. یک نکته بسیار مهم بنظر من این است که نمی شود الزاما واریته ای که در شرایط کالیفرنیا بهترین بوده در کشور ما و با شرایط باغات ما نیز کارآمد باشند!! ولی این احتمال ممکن است وجود داشته باشد! بنابراین صرف آوردن بذر یا پایه پسته از امریکا نمی تواند الزاما برای ما مشکل گشا باشد! ما باید تحقیقات بومی خودمان را داشته باشیم و بر اساس شرایط کشور خودمان و باغات خودمان و محدودیتهایی که داریم عمل کنیم! هر چند که تحقیقات پسته در ایران روند مطلوبی ندارد اما بنظر من همین تحقیقات دست و پا شکسته بومی بهتر از تحقیقات آمریکایی هاست!! می پردازیم به برخی از خصوصیات این دو رقم معرفی شده و مقایسه آن با رقم کرمان Kerman.

خصوصیات رقم های ماده گلدن هیلز (Golden Hills) و لاست هیلز (Lost Hills)

1) گلدهی: گلدهی هر دو رقم از نظر زمانی مشابه است، گلدهی این دو رقم معمولا 3 الی 10 روز زودتر از رقم کرمان (Kerman) حادث می شود. رقم نر رندی (Randy) انتخاب شده برای گرده افشانی این دو رقم ماده تقریبا هم پوشانی کاملی وجود دارد (شکل شماره 1) یکی از مشکلات مهم گرده افشانی در باغات پسته در ایران و بسیاری از کشورها عدم همپوشانی گلهای نر و ماده از نظر زمانی است بصورتی که باز شدن گل های نر و تولید گرده بسیار زودتر از موعدی انجام می شود که باید انجام شود! بهمین علت است که باید رقم های از درختان نر در باغات پسته ایران معرفی و تکثیر شوند که تا حد امکان دیرگل تر باشند! در شکل شماره 2 بخوبی مشخص می شود که همپوشانی کاملی از نظر گرده افشانی میان رقم ماده گلدن هیلز و رقم نر رندی وجود دارد!! از این شکل مشخص می شود رقم نر پیترز (Peters) از هم پوشانی کمتری نسبت به رقم رندی در بارورسازی رقم ماده گلدن هیلز برخوردار است!!

2) مقایسه رقم های نر Randy و Peters: همانطور که در شکل شماره 2 مشخص است گلدهی رقم نر رندی حدود 10 الی 15 روز زودتر از رقم پیترز اتفاق می افتد و به همین دلیل گرده های تولید شده توسط این رقم علاوه بر همپوشانی مناسب تر با درختان ماده گلدن هیلز از کیفیت بسیار بهتری برای بارورسازی گلهای ماده گلدن هیلز برخوردارند!! آزمایشات مشخص می کنند که با وجود رقم رندی نیازی به وجود درختان پیترز در باغ وجود ندارد!! و رندی می تواند از نظر گرده افشانی بخوبی رقم های گلدن هیلز و لاست هیلز را پوشش دهد (شکل شماره 3)!

3) مقایسه اندازه یا دیمانسیون دانه ها در سه رقم ماده گلدن هیلز، لاست هیلز و کرمان (Kerman): همانطور از شکل شماره 4 مشخص است ابعاد دانه ها اندازه گیری شد. متوسط ابعاد دانه ها در سه رقم ماده عبارت بودند از الف-رقم کرمان: طول دانه 6/18 میلی متر، عرض دانه  3/13 میلی متر، بلندی دانه 5/12میلی متر ب- گلدن هیلز: طول دانه 5/19 میلی متر، عرض دانه  5/13 میلی متر، بلندی دانه 1/13میلی متر پ- لاست هیلز: طول دانه 2/21 میلی متر، عرض دانه 14 میلی متر، بلندی دانه 9/12میلی متر. همانطور که اندازه ها نشان می دهد رقم ماده کرمان (Kerman) از نظر ابعاد دانه از دو رقم معرفی شده کمی برتر است اما تفاوت خیلی زیاد نیست!

4) مقایسه موعد برداشت محصول: معمولا واریته های گلدن هیلز و لاست هیلز حدود 10 الی 2 هفته قبل از رقم کرمان می رسند و چیدن محصول آغاز می شود! رقم گلدن هیلز از نظر یکدست بودن از نظر رسیدن دانه ها در موعد برداشت یکنواخت است اما در مورد لاست هیلز از نظر یکنواخت بودن دانه ها از نظر رسیدن در موعد برداشت یکنواختی کمتری وجود دارد. یک عیب دیگر رقم لاست هیلز زود شکافته شدن پوسته دانه ها (early splits) است!

5) مقایسه واریته های گلدن هیلز، لاست هیلز و کرمان از نظر سال آور و نیاور (alternate bearing): آمارهای جمع آوری شده از سال 2002 تا 2009 از نظر مقدار عملکرد نشان می دهد که در رقم لاست هیلز مقدار عملکرد تقریبا روند ثابتی را طی کرده است و این در صورتی است که تغییرات عملکرد در مورد رقم کرمان بسیار شدید بوده است بصورتی که از یک سال به سال دیگر مقدار تولید بالا و پایین زیادی داشته است و البته این مساله  یعنی تغییرات در عملکرد در مورد رقم گلدن هیلز کمتر از رقم کرمان بوده است. همانطور که می دانیم مقدار عملکرد در درختان پسته رابطه مستقیمی با سال آور و نیاور دارد! بعبارت ساده تر هر قدر شدت سال آور و نیاور کمتر باشد مقدار تغییرات در عملکرد از یک سال به سال بعدی  کمتر خواهد بود!! این قضیه به خوبی ثابت می کند که در رقم لاست هیلز سال آور و سال نیاور بدان معنایی که در رقم کرمان وجود دارد وجود ندارد و این یک مورد بسیار مثبت در مورد این واریته است!! یک نکته جالب در مورد عملکرد رقم های لاست هیلز و گلدن هیلز این است که مقدارعملکرد این واریته از درختان ماده در کالیفرنیا چه روی پایه PG1 و چه روی پایه UCB1 بیشتر از واریته کرمان (Kerman) بوده است!

6) مرفولوژی (ریخت شناسی) شاخه ها: همانطور که از شکل شماره 5 مشخص است واریته گلدن هیلز از نظر سرعت رشد کمی کندتر رشد تر از رقم کرمان در اوایل بهار است. از نظر شکل ظاهری درختان گلدن هیلز نسبت به درختان رقم کرمان کشیده تر بنظر می رسند! درختان گلدن درختانی رو به بالا از نظر شکل ظاهری و تاج درختان هستند (شکل شماره 5). شاخه و سرشاخه های درختان گلدن هیلز کلفت تر و همچنین کوتاهتر از درختان رقم کرمان بنظر می رسند. چون شاخه ها رشد طولی کمتری در رقم گلدن هیلز دارند و کوتاهترند احتمالا نیاز به هرس کمتری دارند که البته این مورد می تواند یک حسن بنظر بیاید!

7) مقایسه 3 واریته ماده از نظر وزن دانه ها به گرم: بررسی ها نشان می دهد که وزن دانه ها در رقم لاست هیلز نسبت به دو رقم کرمان و گلدن هیلز بیشتر است. متوسط وزن دانه ها در دو ناحیه Madera و NW Kern County بترتیب عبارتند از الف- لاست هیلز 44/1 و 47/1 گرم ، ب- گلدن هیلز 26/1 و 29/1 گرم، پ- کرمان 38/1 و 25/1 گرم.

8) مقایسه 3 واریته از نظر حساسیت نسبت به آفات و بیماریها: از نظر حساسیت به آفات موجود در دو منطقه Madera و NW Kern County در میان سه رقم کرمان، گلدن هیلز و لاست هیلز تفاوت چندانی وجود ندارد! از نظر وجود بیماری در باغات پسته کالیفرنیا 2 بیماری مهم در این مناطق وجود دارند شامل بیماری لکه برگی ناشی از قارچ Alternaria sp و سرخشکیدگی حاصل از قارچ Botryosphaeria sp. از نظر مقاومت نسبت به این دو بیماری مطالعات بیشتر در حال بررسی است اما مشخص شده که دو رقم لاست هیلز و گلدن هیلز نسبت به این دو بیماری دارای مقاومت نسبی هستند!! در پایان باید یادآوری کرد که بررسی ها و تحقیقات در زمینه رسیدن به واریته های با عملکرد بیشتر در حال انجام است و محققین در دانشگاه کالیفرنیا در حال تحقیق و توسعه و معرفی واریته های برتر با استفاده از روش های مختلف هستند.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED