بیماریهای پسته شایع شده در دوره خشکسالی اخیر کالیفرنیا

بیماریهای پسته شایع شده در دوره خشکسالی اخیر کالیفرنیا

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ایالت کالیفرنیای آمریکا قطب اصلی تولید پسته در ایالات متحده است. کالیفرنیا در سالهای 2015 و 2016 شاهد خشکسالی های کم سابقه در باغات پسته بوده است. علاوه بر خشکسالی در سال 2015 پوکی بالای محصول تولید شده امریکا هم مشکل جدی بود. بهر روی  این خشکسالی ها موجب بروز و شیوع بیماریهای جدیدی در درختان پسته شده شد. این امراض قارچی بودند. در طی تحقیقی که در یو سی دیویس روی این امراض انجام شد از سال 2015 تعداد 40 باغ پسته و 2000 درخت در منطقه سان خواکین کالفیرنیا که علایم بیماری را نشان می دادند مورد بررسی قرار گرفتند. شانکر یا زخم در تنه ها و شاخه های درختان پسته در درختان پسته بین 15 تا 20 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. علایم بیماری ها بصورت قهوه ای شدن و سیاه شدن پوست تنه درختان، تغییر رنگ در آوندها، نکروزیس چوب و سرخشکیدگی بودند. پاتوژن های قارچی مختلفی از محل شانکرها و زخم ها و ...جداسازی شد از جمله قارچهای Neofusicoccum mediterraneum، Diaporthe ambigua ، Schizophyllum commune، Phaeoacremonium mortoniae ، Colletotrichum gloeosporioides، . Neofusicoccum mediterraneum و قارچ Cytospora .  قارچ فوما Phoma که در کالیفرنیا جداسازی شد در Arizona هم از محل شانکرها در درختان پسته بعنوان عامل بیماری جداسازی شده بود. در درختانی که دچار پوسیدگی یقه یا طوقه بودند از محل زخم ها صمغ به بیرون تراوش می کرد. در پاره ای از موارد خشک شدن و مرگ درختان نیز گزارش شد. در بررسی های بعدی از محل شانکرها قارچ   Phytophthora niederhauserii  و گونه های مختلفی از قارچ Fusarium نیز جداسازی شدند. در این تحقیق قارچ  Phytophthora niederhauserii  برای اولین بار بعنوان عامل پوسیدگی طوقه در درختان پسته از کالیفرنیا معرفی و گزارش شد. بررسی ها در طی بهار و تابستان 2015 در منطقه سان خواکین کالیفرنیا انجام شد و نشان داد این منظقه پتانسیل خوبی برای بروز بیماریهای جدید در درختان پسته بخصوص در دوره های خشکسالی را داراست. در طی این بررسی ساقه، ریشه، شاخه، برگها و حتی میوه های مشکوک به بیماری مورد بازرسی قرار گرفتند. بررسی ها بصورت تصادفی و از روی علایمی همچون سرخشکیدگی- dieback، شانکر یا زخم- cankers، پوسیدگی طوقه و ریشه- root and crown rots، برگریزی- defoliation، پژمردگی- wilting، لکه برگی و لکه روی میوه- fruit and leaf spots، زردی- chlorosis، زخم- lesions، دفرمیش برگها و ..... انجام شد. نمونه ها برای ارزیابی به آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی منتقل شدند. ابتدا از حد فاصل بافت سالم و بافت آلوده برشهایی زده شد و برای ضد عفونی نمونه ها در محلول 10 درصد ضد عفونی کننده به مدت 2 دقیقه قرار داده شدند. از قطعات نکروزه هم باید روی محیط کشت Acidified Potato Dextrose Aga یا APDA هم کشت صورت می گرفت که ابتدا باید قطعات نکروزه ضد عفونی و خشک می شدند و بعد داخل محیط کشت یا پتری دیش به مدت 4 الی 7 روز در دمای 24 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. بهر روی اگر آلودگی در نمونه ها موجود باشد کلنی قارچ بعد از چند روز بخوبی روی محیط کشت رشد پیدا خواهد کرد. بعد از رشد کلنی قارچ باید پروسه تک اسپور کردن انجام شود تا از خلوص استوک اطمنیان حاصل شود. نمونه های تک اسپوره و خالص شده از قارچها می بایست مورد بررسی های مولکولی قرار می گرفتند و اولین قدم استخراج DNA از قارچها است. از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز یا PCR نمونه ها تکثیر شدند تا مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل از طریق نرم افزارها قرار بگیرند- University of California, Davis- در مورد تست اثبات بیماریزایی هم مطالعاتی صورت گرفت در مورد قارچهای جداساری شده از محل شانکرها 6 ایزوله قارچی شناسایی شد. برای تلقیح ایزوله های قارچی برای اثبات بیماریزایی اقدام شد. این مطالعه نشان داد که درختان پسته استعداد ابتلا به انواع امراض قارچی را در کالیفرنیا دارا هستند. بخصوص در دوره های خشکسالی و کم آبی که موجب ضعف درخت میشود شانس ابتلا به بیماریهای قارچی مهیا میشود. در این مطالعه قارچهایی روی درختان پسته اثبات بیماری زایی و جداسازی شد که قبلا جداسازی و مطالعه نشده بودند.  برخی از قارچهای ایجاد کننده امراض در نباتات مختلف بشدت گرما دوست هستند. گاها دما و خشکی موجب پیشرفت برخی از امراض قارچی در درختان پسته میشود در مورد درختان پسته در ایران هم متاسفانه شدت خسارت در مورد سرخشکیدگی ها و شانکرها بالاست و مسلما با قارچهایی درگیر هستیم که بیشتر گرما دوست هستند مانند ناتراسیا.

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED