اطلاعیه شماره 25 مورخ 17/02/90 ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی

اطلاعیه  شماره 25 مورخ 17/02/90 ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی رفسنجان و موسسه تحقیقات پسته کشور

اطلاعیه شماره25                                      مورخه 14/2/1390 

باغداران محترم شهرستان رفسنجان

 

از آنجایی که کاربرد بعضی سمومِ عرضه شده در فروشگاههای سم این شهرستان، ظاهراً باعث از بین رفتن آفت شده ولی در نهایت باعث عواقب زیانبار گوناگون خصوصاً طغیان بعضی آفات میشود، بر این اساس جهت انجام رسالت اطلاعرسانی و هشدار، ستاد شبکه مراقبت و پیشآگاهی موارد ذیل را به آگاهی میرساند:

 1 - سم کلرپیریفوس(دورسبان)، به استناد آزمایشات رسمی انجام شده توسط مراجع ذیصلاح، دارای خاصیت کشندگی قوی برای حشرات مفید بوده و کاربرد آن علیه آفات موجود در باغات پسته توصیه نمیشود.

 2 - سموم فنوالریت (سومیسیدین) دلتامترین (دسیس) پرمترین (آمبوش) فنپروپاترین) دانیتول از گروه پایروتیروئیدها بوده و مصرف آنها موجب از بین رفتن گسترده حشرات مفید شده و طغیان احتمالی آفات بهخصوص شپشکها و در بعضی موارد کنهها را باعث میشود.

 3 - سم دیمتوات از گروه سموم خطرناک برای انسان بوده و بدلیل تجمع در بافت چربی موارد استفاده آن محدود میباشد، لذا مصرف آن در باغات پسته توصیه نمیشود.

باردیگرمتذکرمی شود که ارزان بودن یک سم دلیل موجهی برای کاربرد آن در باغات نمی باشد  بنابراین از مصرف سموم فوق اکیداً خودداری فرمایید وبارعایت اصول صحیح سمپاشی امکان کنترل آفات وجلوگیری ازخسارت را مهیا سازید

ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED