اطلاعیه شماره 36 مورخه 28/06/1390 ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاو

اطلاعیه شماره  36 مورخه 28/06/1390 ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان

باغداران محترم شهرستان رفسنجان

با توجه به همزمانی مرحله برداشت محصول پسته و مشاهده جمعیت قابل توجه آفت پسیل پسته شیره خشک در بعضی مناطق، فقط در صورت اطمینان از وجود کلیه شرایط زیر مبارزه بعد از برداشت توصیه میگردد:

الف-  مشاهده جمعیت بالای پوره روی برگها

ب-  اتصال محکم دمبرگها به شاخه

ج-  برگهای شاداب و دارای سبزینه بالا

توجه:  ارقام اکبری و کله قوچی بیشتر در معرض خسارت هستند 

لازم به ذکراست به دلیل جمعیت بالای دشمنان طبیعی بخصوص زنبورهای پارازیتوئید و کفشدوزکها دراین محدوده زمانی ازسموم کم خطراستفاده نمایید

نکته:  درخصوص استفاده ازهرگونه افزودنی مانند صابون محلولپاشی ومایع ظرفشویی مانند ریکا با کارشناسان ذیربط مشورت فرمائید

 

ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان

  
نویسنده : محمد جمالیزاده تاج آبادی ; ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱۱
تگ ها :

دریافت کد وضعيت آب و هوا


  FEED