اهمیت آمار صحیح در برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت صنعت پسته ایران

اهمیت آمار صحیح در برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت صنعت پسته ایران

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

آمار و داشتن ارقام صحیح اساس برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت در همه صنایع مولد منجمله صنعت پسته ایران است. در دسترس بودن آمار صحیح بسیار مهم است. متاسفانه در کشور ما بسیاری از آمارها بدور از واقعیت هستند و این بدور بودن آمارها و ارقام از واقعیت موجود کار را تنها بسمت بهتر شدن سوق نمی دهد بلکه موجب ایجاد خسران و زیان فوق العاده در دراز مدت خواهد شد. در همه جوانب جامعه امروزی علوم آماری اساس همه برنامه ریزی هاست. بخوبی مشاهده می کنیم که در واقع قویترین کشورها از نظر صنعتی و کشاورزی دارای قویترین سازمان های آمارگیری و تجزیه و تحلیل آماری هستند! زمانی که ما آمار صحیحی از وضعیت موجود نداشته باشیم بطور قطع به بمبست خواهیم خورد! مقایسه صنعت پسته در ایران و ایالات متحده در بخش آماری بخوبی به اثبات می رساند که در سالهای نچندان دور ایران سرآمد تولید و صادرات پسته در دنیا بوده است و متاسفانه بمرور ایران جایگاه خود در تولید و صادرات پسته را به امریکا واگذار کرده است. دلایل اصلی این واگذاری صنعت پسته دنیا به امریکا دو دلیل اصلی داشته است اول مدیریت بسیار قوی شرکت های قدرتمند تولید و صادرات پسته در کالیفرنیا (پارامونت و ...) و دوم اهمیت فوق العاده به تحقیقات پسته و کاربردی کردن این تحقیقات! بهر روی خوشبختانه انجمن پسته ایران در سالهای کوتاهی که از عمرش می گذرد خدمت بزرگی به صنعت پسته ایران کرده است و بجد می توان گفت اگر انجمن پسته ایران نبود وضعیت پسته بمراتب بدتر از وضعیتی بود که اکنون هست! خوشبختانه انجمن پسته ایران توجه زیادی به استفاده از شیوه های جدید و بروز ان جی او ها در دنیا کرده است و می کند و محیط انجمن یک محیط دانشگرا و روشنفکرانه است که جای بسیار خوشبختی و مسرت دارد! یکی از پوینت های بسیار مثبتی که در انجمن پسته ایران در طول این چند ساله جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و دیتاهای مختلف مربوط به صنعت پسته ایران بوده است. بطور قطع آمارهایی که از سوی انجمن پسته ایران منتشر می شود شاید معتبرترین آمارهای مربوط به صنعت پسته ایران باشند! جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به صنعت پسته کار ساده و راحتی نیست و ساعتها زمان و انرژی و علاقه را می طلبد که خوشبختانه با عنایت ویژه ای که دبیر کل محترم انجمن پسته دارند این آمارها به بهترین شکل ممکن جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نهایتا منتشر می شوند. آمارهای همچون مقایسه استان های مختلف پسته خیز از نظر تولید، تخمین های مربوط به مقدار محصول سالهای آتی و درج مقدار دقیق محصول سالهای گذشته، مقایسه روند صادرات ماهانه پسته کشور، مقدار صادرات پسته به کشورهای مختلف دنیا، قیمت های پسته در برحه های زمانی مختلف و سالهای گذشته و ...، مقدار مصرف داخلی پسته و دهها آمار و گراف و نمودار آماری که واقعا جای تقدیر و تشکر دارد! اینکه یک نهاد غیر دولتی که بر اساس توجه و پشتیبانی اعضای خود بتواند چنین آمار و نمودارهایی را در کتاب سال خود بیاورد جای بسی خوشحالی است. بودجه کلی که انجمن پسته ایران بر اساس آن می چرخد بارها کمتر از بودجه هایی است که بسیاری از نهادهای دولتی دارند اما عملکردها و بازدهی اصلا قابل مقایسه نیست. برای گفته هایم بنده دلایل بسیار زیادی دارم که بسیاری از آنها بر همگان واضح و آشکار است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد! مسلما  هر چه آمارها در یک مجموعه ای بیشتر و دقیق تر باشند برنامه ریزی ها دقیق تر و پیشرفت و توسعه بمراتب بهتر خواهد بود. همانطور که گفتم اینکه کتاب سال پسته ایران پر باشد از آمار و گرافهای مختلف از دیدگاه شخص بنده مایه بسی خوشحالی و خوشبختی است! وجود بیش از 30 گراف، جدول و نمودار آمار در کتاب سال انجمن پسته ایران نشانه همت عالی اعضای محترم و دبیر کل و هیات امناست و جای خوشبختی بسیار دارد. همانطور که گفتم هر چه آمار دقیق تر باشد برنامه ریزی ها دقیق تر و هر چه برنامه ریزی های دقیق تر باشد دست یابی به اهداف سهل الوصولتر و توسعه در هر امری چند برابر خواهد شد. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران!

/ 0 نظر / 53 بازدید