وضعیت امسال باغات پسته-بهار 94

وضعیت امسال باغات پسته- بهار 94

 محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

با توجه به اینکه در بسیاری از باغات امسال سال On یا سال آور بوده اما خوشه ها در بسیاری از موارد خوب نبسته اند و بسیار تنک هستند! بنظر بنده در برخی از مناطق افت تولید پسته شدید است!! شخصا نقاط مختلفی را در استانهای مختلف بازدید کردم!! بخصوص در مورد درختان واریته احمدآقایی که اصلا دانه بندی مناسبی نداشتند! البته برخی از نقاط و باغات را باید استثنا دانست. یعنی این نیست که بتوان حکم کلی در مورد خرابی واریته احمدآقایی در تمام مناطق صادر کرد. در مورد واریته های دیگر نیز در برخی از مناطق وضعیت دانه بندی و خوشه بندی مناسب و در برخی از مناطق نامناسب است!! واریته فندقی هم که بیشترین سطح زیر کشت را در ایران دارد وضعیت مناسبی از نظر خوشه بندی و دانه بندی ندارد. تعداد دانه ها در خوشه بسیار کمتر از حد انتظار است و بندرت باغاتی یکدست و پردانه امسال ما داریم. بوده اند کشاورزانی که با تیمارهای خاص مثل روغن پاشی زمستانه یا استفاده از محلولهای موثر دیگر تا حدی وضعیت دانه بندی را بهتر کرده اند اما باز هم بنظر بنده خوشه های امسال خوشه های سالهای قبل در درختان پسته نیستند. وضعیت تنکی خوشه ها از هنگام ارزنی شدن به بعد رخ داد و فاصله رشدی میان دانه ها در خوشه ها بمرور هویدا شد (شتر گربه، خر کره و اصطلاحات دیگری که در مورد عدم ناهمگونی دانه ها در خوشه در مناطق مختلف پسته خیز از سوی کشاورزان کاربرد دارد!!). شتر گربه یعنی چند دانه در خوش رشد خوبی دارند و سریعا بزرگ می شوند و دانه های ریز دیگر کند رشد بوده و بمرور خشکیده و می ریزند!! هنوز هم در بسیاری از باغات دانه ها و برگها بدون دلیل خاص می ریزند!! بهر روی بحثها در مورد تنکی بیش از حد خوشه های امسال زیاد است و نظریات متفاوت!! بسیاری از کشاورزان عامی و تجربی بادزدگی و آفات را مقصر اصلی وضعیت خوشه ها قلمداد می کنند و برخی نیز تغذیه نامناسب و آبیاری در فروردین ماه و... که البته بنظر می رسد موارد ذکر شده همگی در یک سال عادی و نرمال در بهار می تواند ایجاد خسارت کند اما وضعیت خوشه های امسال وضعیت دیگریست و جای بحث و کنکاش بسیار دارد!!. چرا برخی از تیمار ها مانند استفاده از روغن های ولک تا حدی توانسته جبران مافات کند!! البته نه در حد مکفی! آیا در تامین مناسب نیاز سرمایی مشکلی بوجود آمده و یا مساله دیگری در کار است!! از نظر نیاز سرمایی آمار و اطلاعات که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شد و روی سایتها قرار گرفت حکایت از آن داشت که نیاز سرمایی در مورد اکثر واریته ها تامین شده و فقط تعداد کمی از واریته ها مثل اکبری نیاز سرمایی شان تامین نشده!! اما باز هم مشاهده شد که واریته احمدآقایی که نیاز سرمایی متوسطی هم دارد و در بر اساس مدلهای سرمایی نیاز سرمایی آن هم تامین شده بود دچار خسارت و خرابی بود!! حتی در مورد درختان کله قوچی و اوحدی یا فندقی نیز نیاز سرمایی بر اساس مدلهای معمولی مانند مدل یوتا تامین شده بود اما باز هم خسارت و خرابی در برخی از نقاط گسترده بود!! بهر روی در تامین نیاز سرمایی امسال بر اساس مدلهای دمایی مشکلی وجود نداشت و حتی در برخی از باغات با وجود استفاد از روغن ولک به نسبت 30 در هزار هم تنکی خوشه ها وجود داشت (مخصوصا درختان احمدآقایی). بهر روی همانطور که گفتم وضعیت باغاتی که روغن پاشی شده بودند یا از تیمارهای مناسب دیگر در موعد مناسب استفاده کرده بودند وضعیت بهتر بود اما مشکل بصورت کامل رفع نشد!! بهر روی علایمی که روی خوشه ها بروز پیدا کرد علایم عدم رفع نیاز سرمایی بود!! بهر روی با پارادوکس عجیبی در امسال در باغات پسته رو برو شدیم و خرابی و خسارت در بسیاری از باغات بالاست و خوشه های تک دانه و دو دانه ای زیادند!! انتهای بند خوشه ها سست است و تغییر رنگ داده و بسیاری از علایم گیج کننده دیگر که بنوعی کمبود کلسیم را در موجب شده در بافت گیاه! علاوه بر بحث تنکی خوشه ها که در بسیاری از استانهای پسته خیز (کرمان، یزد، خراسان، قزوین، فارس و....) وجود داشت مسایل  حاد دیگری هم در باغات و در درختان پسته خودنمایی می کرد از جمله آنها کچلی درختان، بصورتی که با وجود تغذیه و آبیاری و مراقبتهای باغبانی مناسب بسیاری از درختان برگ و شاخه خوبی در بهار امسال تولید نکردند و در بسیاری از درختان منظره کچلی یا کم برگی یا کم پشتی مشاهده می شود و این در مورد اکثر واریته ها وجود دارد باشدت و ضعف در مناطق مختلف!! برخی از دوستان و سروران کمبود روی یا عدم جذب روی در اوایل رشد درخت در بهار را مقصر می دانند و برخی سرمازدگی اما بارهم بنظر می رسد نوسانات دمایی سبب باشد!! بعد از بحث کچلی درختان بحث مهم دیگر در باغات پسته فراوانی شاخه های بی برگ یا قابل هرس کردن است که معمولا کچل و بدون برگ هستند و کشاورزان به آنها خشکال می گویند در کرمان!! بهر روی خشکال یا شاخه های خشک و تر بدون برگ امسال در باغات غوغا می کند و این در حالی است که قبلا فقط در یک نوبت ما خشکال چینی در زمستان داشتیم!! و امسال بسیاری از کشاورزان شاخه های کچل را از نو و بصورت نادرست و بی موقع می چینند یا هرس می کنند که بنظر من بهتر است هرس را در این موقع از سال انجام ندهند!! یک بخش جالب و مشکل دیگری که در برخی از باغات بویژه در واریته های فندقی قابل مشاهد بود نبودن پتک یا گره زایشی روی شاخه های نورسته یا جستها بود (البته برخی از جستها) یا پتکها یا گره ها بسیار ریز و ضعیف بودند!! و این در حالی بود که مدیریت باغ بخصوص از نظر تغذیه ای مناسب بوده است. حتی هم اکنون هم در برخی از باغات ریزش میوه ها را داریم و تنک شدن بیشتر خوشه ها به علت نامعلوم (بحث آفات و ...نیست) بعلاوه در برخی باغات نیز برگ ریزی های بی دلیل مشاهده می شود!!. هیچ کس قطعا نمی داند مشکل در کجاست و چرا پسته ایران امسال به این روز ناخوش افتاده است. بنظر بنده و برخی از دوستان عامل اصلی در مشکل تنک شدن خوشه ها و مشکلات دیگر امسال نوسانات شدید دمایی بوده است که در تقریبا اکثر استانهای کشور وجود داشته است. مطالعه آمارهای بیشینه و کمینه روزهای فصل زمستان پارسال و زمستان دو سال قبل و حتی سالهای ماقبل تفاوت های فاحشی را نشان می دهند!! با توجه به جمع بندی های مختلف نتیجه این بوده که نوسانات دمایی موجب بروز این عارضه شده است!! در زمستان امسال دما بحدی بالا رفته بود که گره ها در برخی از درختان نر متورم شده بودند!! و همین حرکت بی موقع موجب شد تا سرما و بارش برفی که در اسفندماه اتفاق افتاده به درخت آسیب زیادی برساند. متاسفانه تغییرات اقلیمی مسایلی هستند خارج از اختیار کشاورز و باغدار و کار زیادی نمی شود در این مورد انجام داد و اقدامات فقط کاهش دهنده خسارت هستند نه بتوانند مشکل را کلا حل کنند!! من حیث المجموع باز هم بنظر می رسد تولید پسته امسال هم بسیار کمتر از حد انتظار باشد و این از پیچیدگی های درختان پسته است. آمریکاییها هم با آنهمه امکانات و محقق در برخی از مسایل درخت پسته گیج و مبهوت مانده اند و پیش بینی های آنها هم در تولید بالای 500 هزار تنی در سال 2017 بعید است به حقیقت بپیوندد!!

/ 15 نظر / 128 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دادمند (بیمه خراسان رضوی)

متاسفانه در مورد رقم احمد اقایی صحنه هایی رو دیدم که در 12 سال کار در باغات تاکنون ندیده بودم .تنکی فوقالعاده شدید و وسیع در تمام باع.....نظرات بسیار گوناگون هست ولی نکته مهم و اساسی کاهش طول دوره گلدهی در امسال و افزایش دمای هوا مقارن با زمان گلدهی بوده است. لیکن چرا فقط روی رقم احمد اقایی انقد واکنش نشون داده خدا عالم است و بس......تشکر

محمد کریمی

مهندس جمالیزاده عزیز باید بگویم این مشکل متاسفانه در خراسان جنوبی شهرستان سرایان هم وجود دارد . در بررسی هایی که انجام شده است متاسفانه علائم عدم تامین نیاز سرمایی در برگها خصوصا در برگهای ارقام سفید وجود دارد و نمی توان این مساله را تکذیب کرد. شاید دلیل به قول شما افزایش دما در بهمن ماه و کاهش شدید در اسفند ماه باشد که باعث شده است تاثیر منفی داشته باشد. تفاوت دمای شب و روز در فروردین ماه درست در زمان دانه بستن پسته یکی دیگر از دلایل سیاه شدن و ریختن دانه های پسته است. سرد شدن هوا در فروردین امسال باعث کاهش جذب کلسیم و کمبود شدید آن نیز در باغات گردیده است.

اکانت سه ماهه فيلترشکن فقط هزار تومان

اکانت سه ماهه فليترشکن پرسرعت فقط 1000 تومان www.gazvini.in خريد آنلاين و تحويل آني بدون محدوديت در اتصال بدون افت سرعت و کيفيت قابل استفاده در گوشيهاي اندرويدي و ايفون و کامپيوتر با خريد يک اکانت. از 5 سرويس ما استفاده کنيد Https - Ssl vpn - Inet - Socks www.gazvini.in

زینلی

با سلام وخسته نباشید بنده هم با نظر جنابعالی در مورد نوسانات دمایی موافقم

دادمند (بیمه خراسان رضوی)

کمبود کلسیم در ریزش این گلهای تلقیح شده کوچکترین تاثیری نداشته و عامل ریزش چیز دیگریست ......اگر با سرد شدن هوا کلسیم جذبش مختل شده که قطعا نشده باید بقیه عناصر هم همین مشکل رو میداشتن . در ضمن کمبود نیاز سرمایی هم کلا رد میشه چون شاخص ترین علامت عدم تامین افزایش طول دوره گلدهیست .....در مورد ارفام پر نیاز ما خسارت زیادی نداریم و این یعنی خسارت عدم تامین نداشتیم

سرويس وبلاگدهي پيشرو بلاگ

با سلام سرويس وبلاگدهي پيشرو بلاگ با امکانات فوق العاده شامل هر وبلاگ داراي يک فروشگاه و يک انجمن و يک چت روم اختصاصي در خدمت شماست. (بدون هيچ گونه تبليغات بر روي وبلاگها) http://pishroblog.ir پيشرو بلاگ

سرويس وبلاگدهي پيشرو بلاگ

با سلام سرويس وبلاگدهي پيشرو بلاگ با امکانات فوق العاده شامل هر وبلاگ داراي يک فروشگاه و يک انجمن و يک چت روم اختصاصي در خدمت شماست. (بدون هيچ گونه تبليغات بر روي وبلاگها) http://pishroblog.ir پيشرو بلاگ

میثم

با سلام جناب مهندس از صحبت های شما چنین برداشت می شود که روغن ولک اثر خوبی روی درختان گذاشته در صورتیکه شما در مقالات قبلی ان را نفی کرده اید.

حامد

سلام چرا چیدن خشکالها و حرص کردن در این موقع سال به صلاح نیست ؟

باقری

با عرض سلام به نظر میرسه در رقم کله قوچی باغاتی که سال اورشان نبوده و درختان خوشه های کمتری داشته اند خوشه بندی مناسبی دارند در مورد رقم فندقی و اکبری درختانی که در مرحلهوبیدمشکی و تورم جوانه ها محلول پاشی روی و بر انجام شده خوشه ها دانه بندی بسیار مناسبی دارند انشاالله در اولین فرصت عکس های مربوطه را به شما ارسال خواهم نمود