وضعیت نامناسب باغداران پسته در سال زراعی 96-97

وضعیت نامناسب باغداران پسته در سال زراعی 96-97

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@gmail.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی از نویسنده باشد

پسته بعد از نفت در برخی سالها بعنوان دومین کالای صادراتی و ارزآور ایران محسوب میشود. هزاران نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در بخش تولید و باغداری پسته مشغول هستند و ممر درآمد دیگری ندارند. همچنین حجم زیاد اشتغال پایدار ایجاد شده در این وضعیت بیکاری بالا را نمی توان از نظر دور داشت. بهر روی اهمیت پسته بر هیچکش پوشیده نیست. در ایران متاسفانه ضربه پذیرترین قشر تولیدکنندگان هستند چون حمایت چندانی از تولید صورت نمی گیرد. در امریکا و سایر کشورهای پسته خیز دنیا مشوق های زیادی برای تولیدکنندگان از سوی دولت ایالتی یا فدارال برای کشاورز باغدار پسته وجود دارد و از آن سو کشاورز مالیات خود را نیز با کمال میل و رضایت می پردازد تا این سود دو طرفه و برد-برد باشد. با توجه به حجم زیاد بدهی دولت و سیاستهای اشتباه، تولید پسته و کلا کشاورزی ایران در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است. تقریبا هیچ پول یا ردیف بودجه ای دولتی برای حمایت موثر از تولیدکنندگان صنعت پسته وجود ندارد و همین بودجه های تخصیص داده شده هم صرف امورات جاری مانند پرداخت حقوق و ....کارمندان وزارت خانه میشود. کلا بخش پسته ایران مانند بسیاری از بخش ها به دلیل سیاستهای اشتباه بی صاحب مانده و هر وقت هم کسی صحبت می کند می گویند خصوصی سازی! خصوصی سازی که فونداسیون و بنا و زیرساخت نداشته باشد یک شاهی ارزش ندارد. برای خصوصی سازی باید ابتدا زیرساختها را مهیا کرد و امکانات و بودجه و از همه مهمتر شفافیت را! کشاورزان و باغداران پسته در امورات جاری خود وامانده اند و حتی نمی دانند راه حل مشکلات چیست؟ امسال حجم زیادی از محصول پسته پوک شد و باد هوا رفت و امید کشاورزان نا امید شد. امسال سال دشوار و سختی برای صنعت باغداری پسته ایران بود و هست. از یک طرف محصول پوک شد و از طرف دیگر پتک یا گره ای برای سال آینده در درختان نیست. محصول کم تولید شده امسال هم کیفیت چندانی ندارد و قیمتها هم کاملا نوسان دارند و کشاورزان بلاتکلیف مانده اند و منتظر هستند! که فرجی شود! بدهی کشاورزان هم زیاد است و توان پرداخت ندارند. واقعا دلیل اصلی پوکی بالای محصول امسال چیست؟ هر فردی یک نظریه ای دارد و هر محققی حرفی می زند. نظرات متناقض و دور از واقعیت هستند گاها. دلیل هر چه باشد مهم پیشگیری از وقوع برای سالهای بعدی است. متاسفانه هیپپچکس علت قطعی را نمی داند و هیچکس هم پاسخگو نیست! با توجه به رکود کلی در اوضاع اقتصادی ایران وضعیت برای باغداران سخت شده و واقعا توان اداره باغات خود را با این هزینه های سنگین ندارند. با توجه به شرایط بسیاری عطای باغداری را به لقایش می بخشند و از هزینه های باغداری بشدت می کاهند و این کاستن از هزینه های تولید قطعا روی مقدار تولید سال آینده و سال بعد تاثیر منفی دارد. پسته ما مشتری دست به نقد در دنیا زیاد دارد اما این خود ما هستیم که با سیاستهای غلط صنعت پسته را به سمت نابودی برده ایم. هیچکس هیچکس را قبول ندارد و همه با هم دعوا و بحث دارند و عده ای کم سواد از اختلافها سو استفاده می کنند و کشاورزان را می دوشند. در تلگرام یا فضاهای مجازی دیگر هم عده ای با جنجال و معرکه گیری و هیاهو و شعبده بازی بسیاری را می فریبند و جیبهای آنها را خالی می کنند به اسم محقق و دکتر!! متاسفانه کشاورزان هم به دنبال استفاده هستند و فکر می کنند میشود سو استفاده کرد و اگر کسی جنسی به آنها می دهد آن را یافته!! بهر روی این تعاملات اشتباه باخت- باخت است هم برای کشاورز و هم برای باغدار. کشاورزی که واقعا کشاورز است اولا فریب نخواهد خورد و ثانیا می فهمد بدون هزینه کردن و مداومت در کار نتیجه ملموسی نخواهد داشت و همه دنبال منافع هستند و این هم در تمام دنیا یک امر مسلم و مقبول است. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته

/ 0 نظر / 1139 بازدید