مدیریت کوددهی عناصر ماکرو درختان پسته در سالهای پربار و کم بار

 

جذب، توزیع و ذخیره سازی عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در سال های پربار و کم بار درختان بارور پسته

نوشته: مهدی کریمی زارچی - مرکز ملی تحقیقات شوری- پاییز1387

انتخاب و خلاصه شده توسط: مهندس محمد جمالیزاده

دانستن این مطالب به ما کمک می کند تا کودهای شیمیایی مورد استفاده در باغهای پسته را به مقدار مناسب و در زمان مناسب مصرف کنیم

1- میزان نیتروژنی که در سال های پربار وکم بار توسط درختان بارور پسته از خاک جذب می شود مشابه می باشد. بنابراین میزان کود نیتروژنی که در سالهای پربار مصرف می شود باید مشابه سالهای کم بار باشد.

2- درختان سال کم بار بخش قابل توجهی از نیتروژن مورد نیاز خود را در مرحله رشد بهاره جذب می کنند. بنابراین بهتراست بخش بیشتری از ازت مصرفی در درختان سال بار در اوایل بهار مصرف شود. با توجه به اینکه درختان سال پربار بخش زیادی از نیتروژن مورد نیاز خود را در مرحله پر شدن دانه جذب می کنند بهتر است بخش قابل توجهی از نیتروژن مورد نیاز درختان سال پربار در مرحله پرشدن دانه انجام پذیرد.

3- میزان فسفر جذب شده در درختان سال کم بار حدود 30 درصد بیش از فسفر جذب شده در سال پربار است. بنابراین کوددهی فسفری باید به نحوی باشد که کودهای فسفری در سالهای بی باری نیز برای گیاه قابل جذب باشد. مقدار فسفر برداشت شده در درختان سال پربار 6 برابر فسفر برداشت شده در درختان سال کم بار است.

4- بیشترین میزان جذب فسفر در مرحله پرشدن دانه اتفاق می افتد لیکن در سالهای کم بار سهم جذب بهاره فسفر افزایش می یابد. جذب فسفر در مرحله پس از برداشت کاملا متوقف می شود.

5- در سال کم بار 46 درصد محتوی فسفر گیاه به منابع ذخیره ای اختصاص می یابد. این درحالی است که بخش قابل توجهی از فسفر در درختان سال پربار از طریق برداشت میوه ها از سیستم تولید خارج می شود.

6- جذب پتاسیم در درختان سال پربار بیش از دو برابر پتاسیم جذب شده در درختان سال بار است. بنابراین شایسته است میزان مصرف پتاسیم در درختان سال پربار بیش از درختان سال کم بار باشد.

7- تقریبا تمام پتاسیم در مرحله پر شدن دانه جذب می گردد. بنابراین بهتر است مصرف کودهای پتاسه در زمانی انجام گیرد که در مرحله پرشدن دانه برای گیاه قابل جذب باشد.

8- میزان ذخیره نیتروژن و پتاسیم پس از سال کم بار به ترتیب 7 و 2 برابر میزان ذخیره آنها پس از سال پربار است. پتاسیم و نیتروژنی که در طول سال کم بار جذب گردیده اند در اندمهای چوبی تجمع یافته و جهت رشد میوه، برگ و ساقه ها در بهار مصرف می شود.

 

/ 2 نظر / 49 بازدید
مهرداد وکیل زاده

از مطلب فوق بهره خوبی میشود برد . متشکرم.

مهرداد وکیل زاده

با تشکر از مطلب فوق و عرض سلام خدمت آقای رضا . من 4 سال است که دارم پسته را بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیائی تولید میکنم . قصدم پز دادن نیست فقط خواستم بگم امکان تولید پسته ارگانیک در میان باغهای معمولی پسته میز وجود دارد.