بی صاحبی پسته در ایران، لزوم تاسیس وزارت پسته در ایران

بی صاحبی پسته در ایران، لزوم تاسیس وزارت پسته در ایران

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

پسته گیاهی است اقتصادی و سطح بسیار وسیعی از مهین ما به کشت و تولید پسته اختصاص دارد. تولید پسته در ایران و سطح زیر کشت آن بر خلاف نظر بسیاری سال به سال افزوده می شود و هر ساله هکتارها هکتار زمین از اراضی کشور ایران به زیر کشت پسته رفته است از استان فارس بگیر تا تهران و لرستان به کشت پسته روی آورده اند. امسال حدود 2 میلیارد دلار حاصل فروش و صاردات پسته نصیب ایران شده است. اوضاع باغداران و کشاورزان بخصوص خره مالکان نامساعد است. تورم روزافزون در مورد نهاده های کشاورزی یکی از مشکلات مهم است. کیفیت نهاده های کشاورزی و نظارت موثر بروی بسیاری از فروشندگان نهاده های کشاورزی وجود ندارد. ضعف بسیار مشخص تحقیقات پسته در ایران بر همه مشخص و مبرهن شده است. هزاران هزار هکتار باغ پسته در ایران فقط یک مرکز تحقیقات پسته در رفسنجان  داریم انهم با هیات علمی ثابت و قدیمی. مشکلات درختان پسته در ایران روزانه و ماهانه شده است. هر سال آفات جدید در مناطق جدید نمایان می شوند. بیماری سرخشکیدگی را نتوانستیم درمان کنیم. در استان کرمان بسیاری از باغداران دست از پسته شسته از بس که باغات پسته دچار مشکل شده اند. مدیران دولتی کارآیی لازم در حل مسایل مربوط به باغات پسته در ایران را ندارند. مناطقی در ایران وجود دارند که با بالای 2000 هکتار باغ از وجود یک کارشناس خبره کشاورزی محروم اند. چرا وزارت نیرو در مورد چاههای کشاورزی مربوط به باغات پسته سنگ اندازی می کند. محصولی که اینقدر اقتصادی است چرا همتی برای فرآهم شدن آب باغات پسته و کاشت اراضی و باغات جدید نمی شود. میلیونها لیتر آبهای زیر زمینی بدون استفاده بخصوص در دشتهای پرآب بهدر می روند و یا در زمین بصورت لایتغیر باقی می مانند اما ورزات نیرو اجازه استحصال این آبها را نمی دهد. آیا نباید تمام ظرفیتهای کشور در جهت تولید پسته و افزایش بهروری در باغات پسته بسیج شوند؟ چرا اینقدر پسته مظلوم است؟! آیا محصولی که سود میلیارد دلاری دارد و از قبل آن بسیاری شغل ایجاد می شود نباید دارای وزارت خانه ای جداگانه باشد. مسلما تاسیس وزارت پسته می تواند بسیار مشکل گشا باشد. بهتر است تمام مسایل مربوط به باغات پسته از تامین آب بگیر تا تحقیقات همگی زیر چتر یک وزارت خانه بنام وزارت پسته ایران باشد. پسته اینقدر مظلوم است از نظر دولتمردان که نتنها اهمیت چندانی به این محصول نمی دهند بلکه هر کاسه کوزه ای رو سر باغداران و پسته داران می شکنند. شایعات زیادی برای باغداران و تولید کنندگان این محصول منتشر می کنند که اصلا جنبه حقیقت ندارد. آیا واقعا یک باغدار پسته غیر از زحمت و عرق ریختن کاری دیگری انجام می دهد؟ بسیاری از باغات پسته ایران در نقاطی دورافتاده هستند که بسیاری راضی نیستند حتی لحظه ای در این باغات سپری کنند اما شما کشاورزی را بگیرید که هر سال و هر روز به باغ خود سر می زند و زحمت می کشد و عرق می ریزد. شایعه پولدار بودن باغداران پسته در مورد بسیاری از خرده مالکان اصطلاح درستی نیست و اگر هم پولی بدست می آید از رنج و مشقت فراوان است. تو کنار آبی و قدر آب ندانی!! هنوز بسیاری از دشتهای حاصلخیز و  مستعد برای پسته کاری زیر کاشت محصولات صیفی و جالیزی هستند که درآمد چندانی برای کشاورزان ندارند. علاوه براین بسیار از اراضی بکر در دشتهای پرآب وجود دارند که می توانند زیر کشت پسته بروند. باید در مورد همه مسایل مربوط به پسته وزرات خانه ای با بودجه مناسب وجود داشته باشد تا بتواند برای این محصول استراتژیک برنامه ریزی کند. بطور قطع اگر یک محصولی سالانه میلیارد دلار ارز وارد یک کشور دیگر می کرد دارای وزارتخانه بود. علاوه بر وزارتخانه مدیران لایق هم باید به این بخش تزریق شوند با مدیران و کارمندان فعلی مسلما راهی از پیش نخواهیم برد. قشر تازه فارغ التحصیل کشاورزی و علاقه مند به پسته می تواند سریعا توسط این وزارت خانه جذب شوند و بتوانند گره ای از گره ها باز کنند. مشکل مدیرتی در پسته ایران بیداد می کند. وظیفه من گفتن بود و بس. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

/ 1 نظر / 27 بازدید
حسین

با سلام صبح تا شب بحث تحریم پسته رو مطرح می کنند که حالا چرا گرون شده مردم نمی تونند بخرند.مگه نون شب مردمه. ما را به خیر آنها امیدی نیست شر نرسانند.