اندر حکایت فوجی مایت (Fujimite®)

اندر حکایت فوجی مایت (Fujimite®)

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی

Email: jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطاب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

فوجی مایت سم ایست با دبدبه و کبکبه زیاد که بسیاری می پندارند که مشکل شیره خشک این آفت بسیار خطرناک را حل میکند. اما بقول قدیمی ها آواز دهل شنیدن از دور خوش است. باعث تاسف است که شایعات بجای واقعیات در بین کشاورزان ریشه دوانده و بقولی خدا نکند چیزی توسط کسی یا نهادی معرفی و تمجید شود. بسیاری از دوستان و کارشناسان اینگونه می پندارند که فوجی مایت یعنی کنترل صد در صد شیره خشک که بنظرم کاملا اشتباده فکر می کنند. شیره خشک اینقدر نسبت به آفت کشها مقاوم شده که تقریبا هیچ سمی روی آن کارساز نیست. بسیار بعید است یک کنه کش روی پسیل پسته تاثیر قابل قبولی داشته باشد. برخی فکر می کنند که یکی از شرکت های سازنده سموم شاهکاری جدید خلق کرده و بقولی فلک را شکافته اما نمی دانند که فوجی مایت همان فن پروکسیمیت است. Fenpyroximate سمی است از گروه کنه کش ها و در واقع فوجی مایت یا فن پروکسیمیت نوعی کنه کش بحساب می آید. فن پروکسیمیت را سالیان سال است که کارخانجات سموم در داخل ایران تولید می کنند و چیز تازه ای نیست که بخواهد تحت لیسانس ژاپن تولید شود و نام آن را بخواهند فوجی مایت بگذارند. نامهای تجاری فن پروکسیمیت Ortus® و Danitoron® است. فوجی مایت یا فن پیروکسیمیت کنه کشی است از گروه پیرازولها که از انتقال الکترون در میتوکندریهای بدن حشرات جلوگیری می کند. این سم در سال 1990 میلادی معرفی و به بازار مصرف آمد و سم جدیدی نیست. فوجی مایت یا فن پروکسیمیت یا ارتوس روی کنه های اریوفیده و تترانیخیده و بسیاری از خانواده های دیگر از کنه ها اثر کنترل کنندگی دارد. فوجی مایت کنه کشی تماسی و بصورت کمی گوارشی است و دارای اثر ضربه ای شدید بر کنه ها و آفات. این سم هنوز بصورت رسمی از طرف موسسه تحقیقات مربوط به پسته به ثبت نرسیده اگر چه فرق زیادی هم نمی کند. بهر روی فوجی مایت یک اختراع جدید نیست. فوجی مایت بدلیل خاصیت عدم پارازیت کشی می تواند دوام خوبی داشته باشد و شاید تنها مزیت فوجی مایت همین خاصیت حفظ حشرات مفید باشد. از دید من بعید است در زمان اوج فشار آفت شیره خشک در اواسط تابستان این سم به اندازه میتاک یا سمومی مانند کونفیدور کارآیی داشته باشد اما نباید به دلایلی که عرض شد فکر کنیم که فوجی مایت باید بایکوت شود و بهیچ وجه از آن استفاده نشود. بهترین زمان برای مصرف فوجی مایت در اواسط بهار و در ماههای شروع شیره خشک است چون بخوبی می تواند جمعیت مفید حشرات مفید را حفظ کند. در این برحه زمانی بجای اینکه از سمومی مانند استامی پرید که بشدت پارازیت کش است استفاده کنیم می توانیم از فوجی مایت استفاده کنیم.

/ 3 نظر / 97 بازدید
زهرا

با سلام از این سم در باغات منطقه شما استفاده شده و آیا کارایی لازم را دارد و بررسی شده است .جدیدا سم فروشی های منطقه ما هم از این سم تبلغات زیادی میکند.لطفا راهنمایی کنید

زینب

من خودم کلینیک گیاهپزشکی دارم این سم خیلی عالی جواب داده است.

زینب

طبق تماسهایی که با دوستان داشتم در کرمان شاهرود و مشهد(در مشهد تا 35 روز دوام داشته است ) جواب داده