تولید پسته ارگانیک در ایران،دورنما، مزایا، مشکلات-بخش دوم

تولید پسته ارگانیک در ایران،دورنما، مزایا، مشکلات-بخش دوم

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

مزایای تولید پسته ارگانیک در ایران بصورت فشرده عبارتند از 1-کاهش استفاده از سموم: همه به مضرات استفاده بی رویه از سموم آگاهی دارند از سرطانها بگیر تا اختلالات نقص عضوی و مسمومیت های حاد و مزمن و ..همانطور که می دانیم هر سال باغداران مجبورند برای کنترل آفات پسته هزاران تن از سموم شیمیایی را برای کنترل آفات و بیماریها در باغات بمصرف برسانند که با روش ارگانیک مقدار استفاده از سموم بسیار کم خواهد شد و ممکن است به صفر برسد 2-صرفه جویی در هزینه کشاورزان و سود بیشتر از حاصل از فروش پسته ارگانیک: زمانی که کشاورز  مجبور باشد از سموم و کودها شیمیایی استفاده کند بالاجبار باید هزینه های زیادی را برای خرید کود و سموم کشاورزی و مصرف آنها در باغات پسته صرف کند و این در صورتی است که تولید پسته با روش ارگانیک هزینه های کشاورز را خواهد کاشت و از طرف دیگر چون محصول پسته تولید شده بروش ارگانیک از نظر قیمت فروش بسیار بالاتر از پسته ای است که بروش غیر ارگانیک تولید می شود از این حیث نیز روش ارگانیک موجب افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد 3-آلودگی کمتر محیط زیست و نهایتا سلامتی بیشتر انسانها: بخوبی واضح است که استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بشدت موجب آلودگی اکوسیستم طبیعی باغات پسته و نواحی اطراف آنها و حتی روستاها و شهرهایی می شود که در نزدیکی باغات پسته قرار دارند! استفاده کمتر از سموم و کودهای شیمیایی و حتی عدم استفاده موجب حفاظت بیشتر از محیط زیست و گرفتاریهایی می شود که برخی از آنها اکنون گریبانگیر محیط طبیعی باغات پسته شده است مانند آلودگی آب و خاک به انواع و اقسام سموم، فلزات سنگین و ....4-کمک به افزایش جمعیت آنتاگونیست ها یا دشمنان طبیعی آفات و بیماریها در باغات پسته: سم پاشی های بی رویه در سالیان اخیر موجب کاهش دشمنان طبیعی آفات و بیماریها در باغات پسته ایران شده است. هر موجود زنده ای در طبیعت دارای دشمنانی است که بصورت نرمال موجب کنترل جمعیت آفات و بیماریها می شوند و سم پاشی های بی رویه موجب کاهش جمعیت دشمنان طبیعی و نهایتا طغیان آفات در باغات پسته شده است. در مورد پسیل پسته یا شیره خشک سم پاشی های بی رویه و با سموم غیرانتخابی موجب کاهش شدید جمعیت زنبور پسیلوفاگوس و بالتوری سبز و کفشدوزک و سایر موجودات مفیدی شده است که در باغات پسته در گذشته وجود داشته اند و موجب پایین نگه داشتن جمعیت طبیعی آفات می شده اند!! 5-طعم بهتر محصول پسته تولید شده: در مورد همه محصولات کشاورزی ارگانیک منجمله پسته مزه و طعم محصول تولید شده بسیار بهتر از محصولاتی است که بروش غیر ارگانیک تولید شده اند!! همین طعم بهتر محصول تولید شده یکی از عامل های مهمی است که موجب می شود مشتریان و مصرف کنندگان اقبال بیشتری برای خرید ایندسته از محصولات نشان بدهند!! 6-ایجاد شغل و کمک به اشتغال: بخوبی واضح است زمانی که از روش ارگانیک برای تولید یک محصول استفاده می شود یکسری از مشاغل جدید ایجاد می شود تا نیازهای استفاده از روش ارگانیک را برطرف کند. مثلا در مورد تحقیقات بسیاری از نیروهای متخصص امر کنترل بیولوژِیک و غیرشیمیایی را می توان برای حل کردن مشکلات بکار گرفته شوند و برای آنها اشتغال ایجاد کرد. حتی ایجاد و رونق کارخانجاتی که نهاده هایی تولید می کنند که جنبه ارگانیک و غیرشیمیایی دارند و بسیاری از مشاغل دیگر! 7-کاهش تغییرات آب و هوایی: امروزه یکی از مشکلات مهم در دنیا تغییرات نامناسب و مضر آب و هوایی بخصوص گرم شدن کره زمین است!! استفاده از کودهای شیمیای و سموم شیمیایی بصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش دمای کره زمین شده است. بسیاری از کارخانجات تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی در کل دنیا مجبورند برای بدست آوردن انرژی و تامین آنها از سوختهای فسیلی استفاده کننده که خود این امر موجب افزایش دمای کره زمین شده است. 8-کمک به افزایش صادرات پسته و عدم بهانه گیری خریدارن خارجی: هر قدر استفاده از سموم در باغات پسته ایران کمتر شود و از روش های غیر شیمیای برای تولید پسته استفاده شود خریداران خارجی بیشتری خواهیم داشت بخصوص در مورد کشورهای پیشرفته!! معظلی که اخیرا برای پسته ایران در مورد باقیمانده سم استامی پرید در داخل مغز پسته پیش آمده بهیچ وجه نمی تواند در مورد پسته ارگانیک نمی تواند متصور باشد!! هر چقدر محصول تولید شده سالم تر باشد خریدارن بیشتری خواهد داشت و نهایتا صاردات محصول پسته افزایش خواهد یافت. اگر دقت کنیم و ریزتر به مسایل فکر کنیم مزایایی بیشتری در مورد تولید پسته ارگانیک خواهیم یافت و جای دارد مسولین و برنامه ریزان حمایت بیشتری از تولیدکنندگان پسته بروش ارگانیک در ایران انجام دهند!! در مورد معایب و مشکلات استفاده از روش تولید پسته بروش ارگانیک به موارد زیر می توان بصورت فشرده اشاره کرد 1-عدم حمایت یا حمایت بسیار جزیی از تولید کنندگان پسته بروش ارگانیک: تولید پسته بروش ارگانیک روش ساده و بدون دردسری نیست و اگر بنا باشد کشاورزی پسته را بدون استفاده از هیچ گونه سم و کودی تولید کند همتی بزرگ می خواهد و کاری است کارستان!! بسیاری از برنامه ریزان و مسولین هیچ گونه آشنایی با تولید پسته بروش ارگانیک ندارند و بالطبع هیچ گونه حمایتی هم اکثرا بعلت ضعف آگاهی و اطلاعات نمی توانند انجام بدهند. باید از تولید کنندگان پسته بروش ارگانیک حمایت شود حتی حمایت های معنوی!! واقعا کشاورزی و باغدرای ایران بخش بسیار مظلومی است و کشاورزان و زحمتکشان بخش تولید کشاورزی و پسته کاری در ایران بدلایل مختلف و گاها افکار غیر واقعی و غلط بسیاری از مسولین در نهایت عجز بسر می برند. زمانی به عمق فاجعه پی بره می شود که از نزدیک به درد دل تولید کنندگان پسته در ایران بخصوص تولید کنندگان پسته بروش ارگانیک گوش فرا داده شود!! 2-عدم حمایت از کارخانجاتی که محصولات ارگانیک تولید می کنند. خوشبختانه در سالیان اخیر و بدلیل آگاه شدن برخی از مسولین و کشاورزان از مضرات استفاده از نهاده های شیمیای کارخانجات مختلفی در کشور عزیزمان ایران تاسیس شده اند که نهاده هایی را تولید می کنند که جنبه ارگانیک دارند از سموم ارگانیک بگیر تا کودهای ارگانیک. اگر چه متاسفانه برخی از کارخانجات اگر چه ادعا می کنند که محصول تولید شده آنها ارگانیک است اما آزمایشات دقیق بخصوص توسط آزمایشگاههای خارج از ایران ثابت می کند که محصول تولیدی آنها ارگانیک نیست و بهمین دلیل است که مجوز استفاده در باغات پسته از طرف برخی از کارشناسان خارجی که برای بازدید باغات پسته بروش ارگانیک در ایران از اروپا می آیند قابل توصیه نیستند!! یکی از دوستان عزیز و وارسته بنده که پسته بروش ارگانیک در کرمان تولید می کند برایم نقل می کرد که محصول ارگانیک تولید شده یکی از کارخانجات ایرانی که ادعای ارگانیک بودن را می کند مورد تایید کارشناسان اروپایی که برای نظارت باغات پسته ارگانیک به ایران می آیند قرار نگرفته است. بهر روی کارخانجات تولید کننده سموم و کودهای شیمیایی در ایران که بسیار قدرتمند هستند مجالی برای کارخانجاتی که محصولات ارگانیک تولید می کنند باقی نمی گذارند و این سیاستهای تشویقی دولت است که می تواند تا حد زیادی این کارخانجات و تولید کنندگان را سرپا نگه دارد که متاسفانه این حمایتها بهیچ وجه کافی و وافی نیستند!! و جای کار بسیار زیاد است!! 3-عدم حمایت از محققینی که بروش ارگانیک کار می کنند. خوشبختانه در ایران و در مراکز تحقیقاتی همگام با سایر کشورها محققین کارهای در خورد توجهی بمنظور دست یازیدن بروش هایی انجام شده که حتی الامکان از نهاده های شیمیای کمتر استفاده کنند. بسیاری از محققین بخصوص در مورد استفاده از روش های کنترل بیولوژیک برای کنترل آفات و بیماریها تحقیقات وسیعی انجام داده اند تا حداقل بتوان بخشی از معظل را بتوان با استفاده از روش های غیر شیمیایی حل کرد اما باز هم جای برای کار بسیار است باید از محققینی که روی روش های کنترل غیر شیمیایی آفات و بیماریها حمایت کافی بعمل آورد. باید یادآور شد ارزش کار تحقیقاتی به کاربردی بودن تحقیق در باغ و مزرعه است. پرداختن به روش های غیرشیمیایی که ارزش کاربردی در باغ بمنظور حل مشکلات ندارند کاری است عبث و بیهوده و ارزش صرف کردن وقت و پول بیت المال را ندارد. متاسفانه بسیاری از تحقیقاتی که توسط محققین پسته ما انجام شده (روش های غیر شیمیایی) هیچ گونه ارزش کاربردی در باغات پسته بمنظور رفع مشکلات (کنترل آفات و بیماریها، بحث تغذیه درختان پسته) ندارند!! 4-نبود فرهنگ تولید پسته بروش ارگانیک: همانطور که گفته شد تولید پسته بروش ارگانیک کار راحتی نیست و بارها سخت تر از تولید پسته بروش غیر ارگانیک است و محدودیتهای خاص خود را دارد. متاسفانه فرهنگ صحیحی برای توسعه و حمایت از تولیدکنندگان پسته بروش ارگانیک در ایران وجود ندارد و حتی بسیاری از افراد کج اندیش و کم اطلاع تولید کنندگان پسته بروش ارگانیک را مورد تمسخر و استهزا قرار می دهند که عجیب است!! کلا فرهنگ رایج در برخی از مناطق پسته خیز فرهنگ ضعیفی است بخصوص در مورد تولید کنندگان پسته بروش ارگانیک. بسیاری از افراد کم اطلاع بجای تشویق کشاورزان و تولید کنندگان پسته بروش ارگانیک نتنها تشویق نمی کنند بلکه به انواع و اقسام روش ها تولید کننده پسته بروش ارگانیک را دلسرد می کنند و آیه یاس می خوانند 5- وجود مشکلات زیاد در تولید محصولات ارگانیک: بخوبی واضح است که تولید کننده پسته بروش ارگانیک اجازه مصرف سموم معمول و کودهای شیمیایی معمول را برای تولید پسته ندارد. کسی که دستی در تولید پسته دارد بخوبی درک می کند که تولید پسته بدون استفاده از کودهای شیمیای و سموم چقدر دشوار است. کافی است تصور کنید هنگام طغیان پسیل پسته اجازه مصرف سموم را نداشته باشید!! یا هنگامی که درختان کمبودهای شدید عناصر غذایی را نشان می دهند نتوانید هیچ گونه کودی را برای رفع کمبودها استفاده نکنید!! همیشه باید در مصرف نهاده ها دقت کنید که محصول تولید شده ارگانیک باشد!! 6-سنگ اندازی تولید کنندگان و فروشندگان نهاده های شیمیایی: مسلما هنگامی که اجازه مصرف کودها و سموم شیمیایی را نداشته باشید این کار اصلا به مذاق تولید کنندگان و فروشندگان نهاده های شیمیایی خوش نخواهد آمد و ایندسته از افراد هر قدر که بتوانند به اصطلاح موش می دوانند چون بصورت مستقیم روی فروش آنها تاثیرگذار است و مساله مساله پول است!! در پایان باید یادآوری کرد که در دنیا و در تولیدات کشاورزی اقبال به استفاده از روش های ارگانیک و غیر شیمیایی است. در مورد پسته ایران که نقش مهمی در صاردات غیرنفتی ایران دارد باید رویکرد به استفاده از روش های غیرشیمیایی باشد و حمایت کافی از تولیدکنندگان باید در سرلوحه سیاستها و برنامه ریزیها باشد. باید کشاورزانی که تمایل به تولید پسته ارگانیک دارند را تشویق کرد و حداقل کاری که می توان کرد این است که آنها را تشویق کرد و روش های موثر و نوین را به آنها معرفی کرد!! به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

/ 1 نظر / 32 بازدید
مهرداد وکیل زاده

جناب مهندس جمالیزاده از بابت مطلب بسیار مفید و کارآمدی که در خصوص تولید پسته ارگانیک در اختیار من و دیگر دوستان خود قرار دادید بسیار سپاسگذارم . در تائید مطلب شما به اطلاع خواننده های این وبلاگ میرسانم چنانچه تصمیم به تولید محصول ارگانیک ( پسته یا هر محصول دیگری ) گرفتند باید ابتدا بدانند که بعد از سپری شدن مدت زمان 3 سال میتوانند محصول خود را با گواهی ارگانیک عرضه کنند . بعد از گذشت این مدت با آزمایش بر روی محصول تولیدی باقیمانده سموم و فلزات سنگین آن مشخص و چنانچه در حد مجاز ( عدد 0 ) باشد میتوانند گواهی مربوطه را دریافت کنند. اینها را گفتم که دوستان بدانند و نه اینکه از تولید محصول ارگانیک صرف نظر کنند و نخواستم شما دوستان را از انجام این کار سخت ولی در عین حال جالب پشیمان کنم. در این خصوص چنانچه بتوانم راهنمای خوبی باشم در خدمت گذاری به شما کوتاهی نخواهم کرد. به امید آن روز که در هیچ باغ پسته ای دیگر سم استفاده نشود.