گزارش عملکرد کودهای Agri Humic، Zn-Mn Amino و Fertigrain شرکت Agri Tecno اسپانیا

 

 

 

گزارش عملکرد کودهای Agri Humic، Zn-MnAmino و Fertigrain شرکت Agri Tecno اسپانیا در سال زراعی 1390 روی درختان پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده- کارشناس ارشد گیاهپزشکی

Email:jmlzdh_mhmmd@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی از نویسنده باشد

کودهای تقویتی مختلفی به اشکال گرانولهٰ، پودری، مایع با برندهای گوناگون در بازار مصرف و در دسترس کشاورزان پسته کار استان کرمان قرار دارند که بعضا اثردهی مطلوبی روی درختان پسته دارند. در سال زراعی 90 که هم اکنون در اوسط آن بسر می بریم. کودهای Agri Humic، Zn-Mn Amino و Fertigrain شرکت Agri Tecno اسپانیا را بصورت محلول پاشی با سم در اوایل بهار و در  ادامه فصل بکار گرفتیم تا نتایج را بصورت چشمی وظاهری بررسی کنیم تا ببینیم که این کودها چه اثراتی روی بازدهی درختان پسته دارند. در این گفتار همانطور که قبلا گفته شد مبنای نتیجه گیری فقط مقایسه چشمی و ظاهری بود با زمین هایی که اصلا در آنها محلول پاشی صورت نگرفته و در مجاورت زمین محلول پاشی شده با این کودها قرار دارند.

کود Agri-Humic: این کود به صورت مایع و در ظرفهای 5 لیتری از سوی شرکت سازنده یعنی Agri Tecno اسپانیا فرموله شده است. روی برچسب اگر دقت شود توصیه به استفاده از طریق خاک(for soil application) و سیستم آبیاری تحت فشار است. یعنی کود را به مخزن اضافه شود و از طریق سیستم و لوله های آبیاری به درختان یا سایر گیاهان از جمله گیاهای گلخانه ای داده شود. با توجه به غرقآبی بودن سیستم آبیاری در مناطق پسته کاری استان کرمان از جمله زرند تصمیم بر این گرفته شده با توجه به وجود 15 درصد اسید هیومیک و هیومیک اکستراکت (15% Humic acid و Humic-extract) و همچنین 9 درصد K2O این کود به تانکرهای سم پاش اضافه شده و از طریق شاخ و برگ روی درختان محلول پاشی شود. در 2 قطعه زمین واقع در منطقه عبدل آباد زرند  و تاج آباد زرند از این کود (Agri-Humic) در زمان باز شدن گره های درختان در بهار تقریبا در 12 و 13 فروردین به نسبت 1 تا 1 و نیم در 1000 بعلاوه سم دیازینون به نسبت 1 در 1000 روی  درختان پاشیده شد. و باید خاطر نشان شود که محلول پاشی بعد از آبیاری زمین و نم بودن زمین انجام شد. نتایج بسیار شگفت انگیز بود. به نحوی که در 2 قطعه نمونه یاد شده که محلول و سم با هم و در زمان نم بودن زمین بکارگرفته شد از نظر افزایش تعداد خوشه ها بسیار موثر عمل کرد بنحوی که میزان عملکرد حداقل 15 کیلوگرم در هر قصب و حتی بیشتر برآورد می شود. با توجه به مشاهدات شخصی بنده و تایید کشاورزان مالک این کود بیشتر روی تعداد خوشه ها تاثیر گذار بوده و بشدت تعداد خوشه ها را افزایش می دهد به شرطی که در زمان مناسب یعنی باز شدن گره ها استفاده شود. اما  در اواسط فصل بهار و در اردیبهشت و خرداد نیز که برگها تقریبا بصورت کامل هویدا شده بودند نیز این کود موجب شادابی بیشتر، قویتر شدن و افزایش سطح برگها شد. مشاهدات در اواسط فصل بهار نشان داد که Agri-Humic با غلظت بیش از 1 و نیم در 1000 در بعضی مواقع باعث ایجاد لکه روی برگها می شود که زیاد اهمیتی ندارد. نتیجه گیری اینکه کود Agri-Humic بهتر است در زمان باز شدن گره های درختان در اوایل فصل بهار بهنگام سم پاشی بهاره درختان پسته با نسبت 1 و نیم در 1000 بکار به صورت پاشش روی درختان بکار برده شود. از نظر قیمت نیز این کود قابل رقابت با نمونه های مشابه خود در مارکت کودهای تقویتی است.

Zn-MnAmino: این کود همانطور که از اسم آن پیداست دارای 2 عنصر روی و منگنز بعلاوه مقداری آمینو اسید است و روی برچسب محصول نیز بیان شده که باید بصورت برگی یا Foliar استفاده شود. با توجه به این که در اکثر زمین های پسته کاری استان کرمان کمبود تمام عناصر میکرو از جمله روی و منگنز بشدت احساس می شود این کود می تواند تا حدی جلوی کمبودهای منگنز و روی را بگیرد و آن را مرتفع سازد. محلول پاشی این کود در چند نقطه از شهرستان زرند کرمان انجام شد و نتایج رضایتبخش بود مخصوصا روی بهبود دادن زردی درختان پسته. نقطه قوت این کود قیمت مناسب آن و نکته منفی این کود جامع نبودن یا کامل نبودن این کود از این نظر که کودی باشد که تمام عناصر میکرو را دربر داشته باشد است. چون مشکل عناصر میکرو در پسته کاری های کرمان بشدت وجود دارد و در تمام این عناصر بخصوص آهن بشدت کمبود احساس می شود و بهتر است کودی که عرضه می شود دارای تمام عناصر میکرو باشد و ملغمه ای از تمام عناصر میکرو باشد نه فقط روی و منگنز.

کود Fertigrain: این کود در سال زراعی 1390 در چندین نقطه از شهرستان زرند بکار گرفته شد و دوز مصرف نیم تا 1 در 1000 بصورت جداگانه و مخلوط با سم استفاده شد. نتیجه رضایت بخش بود چون کود دارای L-aminoacid است و مخصوصا در دوره پس از آبیاری و نم بودن زمین تاثیر قابل قبولی از خود بروز داد. این کود موجب پررنگ شدن، شاداب شدن و محکم شده گره های درختان پسته می شود. بنظر می رسد که کود فرتی گرین در تمام مراحل رشد و نمو برگی و حتی هنگام رسیدن محصول می تواند مورد توصیه باشد اگر چه رقبای سرسختی برای آن در بازار کودهای تقویتی وجود دارد. در دوزهای بالاتر از 1 در 1000 نیز کود تولید لکه روی برگها کرد که علت دقیق آن مشخص نیست.

/ 0 نظر / 61 بازدید