چرا مقدار پوکی محصول پسته امسال بالاست؟

چرا مقدار پوکی محصول پسته امسال بالاست؟

محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@gmail.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

پوکی پسته دلایل مختلفی دارد منجمله گرده افشانی نامناسب، کمبود برخی از عناصری که در تلقیح مناسب نقش دارند مانند B) بور)ُ، بحث آفات بخصوص پسیل و...... سال زراعی امسال سال عجیبی بود و درختان پسته بخصوص واریته فندقی پتک یا گره زایشی خوبی تولید نکردند. ترکه یا جست یا رشد رویشی سرشاخه ها گاها خوب بوده اما پتک یا جوانه زایشی روی سرشاخه ها یا ترکه های درخت نیست! دلیل این مساله هم معلوم نیست. بغیر از مساله نیاوردن پتکها یا جوانه های زایشی در درختان پسته بحث پوکی بالای محصول هم یکی از موارد مهم است. متاسفانه پوکی محصول هم در بسیاری از باغات بالاست و دلیل قاطعی هم نمی شود ذکر کرد. باغاتی هستند که تعمیرات زمستانه عالی بوده و از کودهای مختلف ماکرو، میکرو و دامی و.... به نسبت خوبی استفاده شده، بحث فروست هم کامل انجام شده و تقریبا مشکل کمبود عناصری که بتواند در ایجاد پوکی بالا کارساز باشند رفع شده است! اما متاسفانه باز پوکی بالاست. اینکه دقیقا عامل پوکی چه باشد در سالهای مختلف نمی شود بصورت قاطع گفت.بحث مبارزه با پسیل پسته مخصوصا در موعد پر شدن مغز در پوک شدن دانه ها اهمیت زیادی دارد. بخوبی واضح است اگر در زمان پر شدن مغز تراکم یا فشار آفت پسیل پسته بالا باشد درصد پوکی پسته بصورت فوق العاده ای بالا خواهد رفت. امسال باغاتی را داریم که مبارزه با پسیل پسته عالی بوده و باغدار نگذاشته که پسیل خسارتی به باغ و درختان ایجاد کند. در این طور مواردی بالا بودن پوکی در درختان پسته جای سوال و ابهام دارد. بنظر می رسد پوکی بالای محصول پسته و نیاوردن پتک  در درختان پسته در سال  زراعی اخیر بیشتر منشا فیزیولوژیکی داشته باشد تا تغذیه ای و مدیریتی. اینکه ارتباطی میان نیاوردن پتک و پوکی بالا در درختان پسته وجود داشته باشد باز هم جای سوال و بحث است که آیا میشود این دو را بهم ربط داد یا خیر. بهر روی بنظر می رسد ارتباطی معنی دار میان این دو وجود دارد. بهار امسال مقدار بارندگی ها و دفعات آنها بیشتر از حد معمول بود و کشاورزان خوشحال و راضی بنظر می رسیدند اما این بارندگی های بی موقع و نبود آفتاب و نور کافی در بسیاری از روزهای اوایل بهار امسال احتمالا سیکل طبیعی فیزیولوژیکی درختان پسته را بهم زد و ما شاهد پوکی بالای محصول و نیاوردن پتک در درختان هستیم. بهر روی بخوبی به اثبات رسیده که در هوای ابری و بارانی مقدار گرده افشانی و تلقیح افت کاهش محسوسی را نشان می دهد و متاسفانه اگر در بازه زمانی مناسب گرده افشانی و تلقح درستی صورت نگیرد پوکی بالا خواهد رفت. همچنین فشار آفت پسیل پسته بحدی بالا بود امسال که اگر آن را بعنوان عامل اصلی پوکی محصول بشمار نیاوریم حتما جزو عوامل کمک کننده به پوکی بالای محصول ارزیابی خواهد شد. مسلما کشاورزانی که هوشمندانه عمل کرده اند و از روی دستوالعمل و علمی، پوکی بسیار کمتری دارند نسبت به باغدارانی که غیر علمی و خودسرانه کار کرده اند. امسال سال خوبی برای پسته ایران در بسیاری از نقاط نیست بخاطر پوکی بالا و نیاوردن پتکهای زایشی تویط درختان. کیفیت سولوپتاس ها و زمان مصرف آنها نقش مهمی در پوکی محصول پسته امسال داشت. کودهای پتاس بالا مانند سولوپتاس ها بخوبی می توانند ضعف درختان را بپوشانند و مغز را پر کنند. متاسفانه در بازار پیدا می شد سولوپتاس های با کیفیت ضعیف و تبلیغات وسیع! سولوپتاس های با زرق و برق اما کیفیت پایین و بالعکس! در مورد پوکی و نیاوردن پتک واریته فندقی از سایر واریته ها وضعیت نامناسب تری دارد. یعنی در درختان فندقی امسال پتک یا گره زایشی خوبی دارند و همچنین درصد پوکی هم در فندقی بالاتر است و این ارتباط پوکی با نیاوردن جوانه های زایشی را تقویت می کند. بهر روی باید قبول کنیم یکسری از مسایل دست ما و کشاورزان نیستند و جزو رخدادهای طبیعی و خارج از اراده انسانها محسوب می شوند مانند بارندگی های بی موقع، تگرگ و و و. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

/ 0 نظر / 873 بازدید