پژمردگی ورتیسیلیومی درختان پسته

پژمردگی ورتیسیلیومی درختان پسته

 

Verticillium wilt in pistachio trees

 

محمد جمالیزاده


Email: mojamalizadeh@gmail.com

 

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

 

بیماری ورتیسیلیومی درختان پسته یکی از بیماری های مهم درختان پسته در ایران و جهان است. در امریکا در طی چندین سال خسارت زیادی را ببار آورد. مخصوصا در اوایل سالهای توسعه پسته کاری در کالیفرنیا بین سالهای 1975 تا 1980 چندین هزار درخت پسته بخاطر بیماری ورتیسیلیوم از بین رفت و بسیاری از نقاط آلوده ریشه کنی انجام شد. پایه های آتلانتیکا و تربینتوس نسبت به ورتیسیلیوم حساسیت زیادی دارند. پایه اینتگریما بصورت ذاتی نسبت به ورتیسیلیوم مقاوم است. و بهمین خاطر در بسیاری از نقاط کالیفرنیا بدلیل ترس از ورتیسیلیوم پایه اینتگریما توسعه داده شده است. همچنین پایه کشت بافتی یو سی بی وان هم نسبت به بیماری ورتیسیلیوم کاملا مقاوم است. علایم ورتیسیلوم بصورت پژمردگی سریع و واضح اتفاق می افتد. برخی اوقات هم در ورتیسیلوم ما زوال تدریجی داریم و تا از پا درآمدن درختها سالها زمان می برد. بیماری ورتیسیلیوم یک بیماری خاکزاد است. عامل مقاوم بیماری یا اسکلروت یا مایه اولیه بیماری مدتهای زیادی در خاک دوام می آورد. میکرواسکلروتها توسط آب، باد و تجهیزات کشاورزی از درختان آلوده به درختان سالم منتقل میشوند. میکلرواسکلروتها در مجاورت ریشه های مویین درختان شروع به جوانه زنی می کنند و هیف ها یا رشته های میلسیومی قارچ ورتیسیلوم به داخل زایلم یا آوندهای چوبی نفوذ و گسترش می یابند. گسترش رشته های قارچی داخل آوندهای چوبی موجب مسدود شدن آوندها و اختلال در جذب آب و مواد غذایی و معدنی در درختان پسته میشود. همچنین این احتمال وجود دارد که قارچ با تولید زهرابه یا توکسین داخل آوندها موجب تغیر رنگ و قهوه ای شدن آوندها و بافتها شود. هنگامی که پژمردگی سریع رخ دهد در عرض 2 هفته درخت پسته بصورت کامل می خشکد. در حالت پژمردگی یا زوال تدریجی درخت ممکن است سالها درگیر قارچ ورتیسیلوم باشد و بمرور ضعیف و ضعیف تر شود. در برش سطح مقطع عرضی درختان آلوده حالت رینگ یا حلقه قهوه ای رنگ وجود دارد. شدت این رنگها و شکل رینگها نشان دهنده شدت و ضعف بیماری ورتیسیلوم است. بهترین راه پیشگیری از ورتیسلیوم در درختان پسته نکاشتن درختان پسته در اراضی است که قبلا پنبه کشت می شده است. همچنین استفاده از پایه های مقاوم به ورتیسیلیوم یک راه مهم پیشگیری از ورتیسیلیوم در درختان پسته محسوب می شود. استفاده از متیل بروماید و کلروپیکرین برای ضد عفونی خاک بسیار هزینه بر است و صرفه اقتصادی ندارد. یک روش خیلی خوب و ارزان در کنترل ورتیسیلوم که در اسراییل توسعه زیادی یافته است استفاده از سویل سولاریزاسیون یا آفتابدهی به خاک آلوده به ورتیسیلیوم است. در روش آفتابدهی روی سطح خاک را با رولهای پلاستیکی می پوشانند، حرارات خورشید زیر سطح پلاستیکها یا نوارهای پلاستیکی موجب ایجاد حرارت زیاد در خاک و نابودی قارچ میشود. ایجاد پوشش سراسری خاک در روش آفتابدهی ضرورتی ندارد و خواه ناخواه اطراف و نزدیک تنه های درختان رولهای پلاستیکی همپوشانی کامل ندارند. قبل از کشیدن پلاستیک یک آبیاری سنگین داده میشود و پلاستیکها حداقل به مدت 4 هفته روی سطح خاک باقی می مانند. حرارات گرمایی خورشیدی طیف زیادی از آفات و امراض مانند ورتیسیلیوم را از بین می برد. خوشبختانه گزارشی در مورد آسیب به درختان در روش آفتابدهی وجود ندارد. اگر چه استفاده از روش آفتابدهی هزینه بالایی دارد اما برای نجات درختان از بیماری ورتیسیلیومی یکی از بهترین راههاست. بیماری ورتسیلومی درختان پسته مدتهاست در امریکا به کنترل در آمده است مخصوصا در کتالیفرنیا و نیومکزیکو اما در ایران حتی گزارش تشخیص بیماری و جداسازی آن از درختان پسته موجود نیست! قارچی که به احتمال بسیاری قوی بسیاری از درختان پسته در ایران را آلوده کرده و در باغات پسته ایران بشدت خسارتزاست.   


/ 0 نظر / 2622 بازدید