/ 2 نظر / 116 بازدید
javad

خسته نباشی مهندس جان میشه یه توضیح بدین چطوری میشه گوگرد کشاورزی گیر آورد؟

نیرومنش

با سلام N2+3H2 -> 2NH3 2NH3+CO2+H2O -> (NH4)2CO3 (soil) (NH4)2CO3 + CaSO4 -> (NH4)2SO4 + CaCO3 Ca(H2PO4)2+CaCO3 -> Ca2H2(PO4)2 (Dicalcium phosphate)+ H2O+CO2 Ca2H2(PO4)2+ CaCO3 -> Ca3(PO4)2 + CO2+ H2O استفاده از گچ باعث افزایش تثبیت فسفر میشود. ضمنا گچ به میزان دو گرم در یک لیتر آب به فرم دی هیدرات حل میشود. این میزان از اسدیته و دما و عمق خاک اثر نمیپذیرد. لطفا بررسی مجدد فرمایید. استفاده از گوگر جهت محلول پاشی حتما باید با رقت کافی و پ اچ بالای 5 انجام شود. تیو سولفات آمونیوم کود مناسبی برای این منظور است لطفا توجه کافی را مبذول فرمایید. با تشکر و ارادتمند شما