خاموشی چاه های کشاورزی در مناطق پسته کاری

خاموشی چاه موتورهای کشاورزی در مناطق پسته کاری


محمد جمالیزاده

Email: mojamalizadeh@gmail.com


هشدار: هر گونه استفاده این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

 

خاموش کردن چاههای کشاورزی در مناطق کم آب پسته خیز مانند کرمان و رفسنجان و سیرجان و... یکی از امور بجا و پسندیده است و موجب صرفه جویی و کاهش برداشت آب از سفره های آبی زیر زمینی رو به نابودی مناطق پسته کاری می شود. متاسفانه ذهنیت ایجاد باغ پسته بدون برنامه ریزی و حساب و کتاب و بروش سنتی مشکل عجیبی را رقم زده است از طرفی ادامه دادن شرایط موجود مقدور نیست و از طرف دیگر نمی شود باغات پسته را رها کرد! شاید خاموش کردن چاههای کشاورزی یکی از راه حل هایی باشد که عمر باغات پسته را بیشتر کند! خاموش کردن چاه های کشاورزی فی النفسه چیز بدی نیست و باید از این کار استقبال کرد. تحقیقات محققین موسسات تحقیقاتی پسته هم ثابت کرده که از بعد برداشت یعنی مهرماه تا برج 11 درخت نیاز آبی یا مصرف آبی بالایی ندارد و بارندگیهای فصل زمستان میتواند تا حد زیادی نیاز درختان پسته به آب را تامین کند. در امر خاموش کردن چاههای کشاورزی علاوه بر ادارات جهاد کشاورزی و آبیاری دوایر دولتی دیگر هم دخالت دارند و مساله یک مساله هماهنگ شده باید باشد تا خاموشی چاهها انجام شود. در جلساتی که من تجربه حضور داشتم متاسفانه هماهنگی زیادی وجود ندارد و هر موسسه یا ارگانی در خاموشی چاهها منافع و شرایط خود را دارد و گاها جلسات به تنش منجر میشود! اینکه چه تایمی خاموشی چاهها وجود داشته باشد بحث مهمی است. برخی پیشنهادات بر این منوال است که دو بازه زمانی یکی از بعد برداشت تا برج 10 و یکی از اواخر اسفندماه هر سال تا اردیبهشت ماه. برخی معتقد به خاموشی در دو بازه 45 روزه یا 1 ماهه هستند. بنده شخصا مخالف خاموشی چاهها از اسفندماه به بعد هستم به دلایل مختلف که خودش بحثهای فراوانی را می طلبد که در این مجال نمی گنجد. بهر روی از بعد برداشت در زمستان بدلیل نیاز کم درختان به آب و بارندگی های احتمالی زمستانه بهترین بازه زمانی برای خاموش کردن چاههای کشاورزی است و این تایم بهترین موعد است و میشود تا 3 ماه کامل چاه موتورها خاموش باشند. خاموشی چاهها در اسفندماه بجز ضرر و زیان برای کشاورز و باغدار و خرابی پمپها و...سودی در بر ندارد. بحثهای علمی در مورد ضرورت آب نخوردن درختان تا 40 روز بعد سال مخصوصا درختانی که دارای زادآوری یا سال On هستند بحث مهم و درستی است اما باغاتی که سال Off خود را تجربه می کنند آبیاری نکردن در اسفندماه و فروردین زیان سنگینی را ایجاد می کند. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران


/ 0 نظر / 1082 بازدید