تغذیه درختان پسته در New Mexico

   

 تغذیه درختان پسته در New Mexico

ترجمه و تنظیم: مهندس محمد جمالیزاده

کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب با اجازه رسمی نویسنده یا ذکر منبع باشد

شناخت  دقیق نیازهای تغذیه ای درختان پسته کاری دشوار است. کوششهای زیادی در تعیین دقیق میزان عناصر غذایی مورد نیاز درختان  پسته صورت گرفته است. بیشتر این تحقیقات در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است و در ایران موسسه تحقیقات پسته تلاش هایی در این زمینه انجام داده که به هیچ وجه کافی به نظر نمی رسد. از نظر نیتروژن (N ) درختان پسته مانند سایر درختان در New Mexico نیاز اساسی به این عنصر دارند.  در سال اول کاشت درختان پسته در New Mexico (نهالهای پسته) کود نیتروژنه به درختان داده نمی شود اما از سال دوم به بعد به ازای هر درخت حدود 1 پوند (نیم کیلوگرم) سولفات آمونیوم به هر نهال داده می شود. نیم پوند در اسفندماه و نیم پوند باقیمانده را در تیرماه اضافه می کنند. در سال سوم اگر رشد و نمو درختان مناسب باشد  ا پوند در اسفندماه و 1 پوند نیز در تیرماه به درختان اضافه می شود. از سال سوم به بعد هر سال حدود یک و نیم پوند سولفات آمونیوم در قسمت سایه انداز درختان پسته ریخته می شود تا نیاز آنها به نیتروژن را برطرف کند. کودهای نیتروژنه بهتر است که  قبل از بیدار شدن کامل درختان در اسفندماه و همچنین در طول دوره رشد تا حداکثر شهریورماه استفاده شوند. استفاده از کودهای نیتروژنه از شهریورماه به بعد ریسک بزرگی محسوب می شود چون ممکن رشد درختان تسریع کرده و در نتیجه درختان دوره dormancy خود را دیر آغاز کنند و در نهایتا حداقل نیاز سرمایی درختان پسته و همچنین حداقل دوره dormancy درخت طی نشود. خطر دیگری که درختان را تهدید می کند این است که در اثر مصرف کوددهای نیتروژنه از شهریورماه به بعد درخت شروع به افزایش دادن بافت و رشد بی موقع می کند که اگر با سرما پاییزه مواجه شود به شدت آسیب خواهد دید. در New Mexico بر خلاف بسیاری از نقاط پسته خیز دیگر از جمله کشور عزیزمان ایران وحتی خود California کمبودی از نظر پتاسیم (K) احساس نمی شود و اضافه کردن پتاسیم به خاک تاثیر چندانی روی بازدهی درختان ندارد. خاک سنگین رسی در New Mexico به حد کافی پتاسیم برای رشد و نمو درختان دارد. در بسیاری از نقاط پسته خیز از جمله ایران خاک، sandy (شنی) یا sandy-loam (شنی-رسی) است که کمبود پتاسیم به وفور در چنین خاکهایی مشاهده می شود و هر سال باید کوددهی پتاسیمی به صورت منظم انجام شود. میزان دقیق کودهای پتاسیمی مورد نیاز درختان همیشه یک سوال اساسی بوده  است اما بهترین رنج 1 تا 2 کیلوگرم کلرید پتاسیم به ازای هر درخت است. مصرف کود کلرید پتاسیم(Kcl) در مورد باغات استان کرمان توصیه نمی شود چون باعث تنش شوری می شود. بهترین بازدهی زمانی حاصل می شود که از کلرید پتاسیم 12 درصد در قسمت سایه انداز درختان استفاده شود. کوددهای فسفره کاربرد وسیعی در New Mexico ندارند و توصیه چندانی به استفاده از آنها نمی شود. معمولترین کود فسفره مورد استفاده در باغهای پسته New Mexico سوپرفسفات است اما یک ایراد اساسی دارد و آن این است که سوپرفسفات بسیار نامحلول است و براحتی از اطراف ریشه درختان کنار نمی رود و باعث مسمومیت خاک می شود. سوپرفسفات به شدت باعث زوال درختان پسته می شود چون در جذب بسیاری از عناصر میکرو مورد نیاز درختان پسته مانند روی (Zn )، آهن (Fe ) و ... اختلال ایجاد کرده و موجب زردی و اضمحلال درختان می شود. در New Mexico قبل از کاشت درختان حدود 1 تا 2 کیلوگرم سوپرفسفات برای هر درخت به خاک اضافه می کنند که تا چندین سال پس از کاشت درختان پسته نیاز آنها به فسفر را تامین خواهد کرد. آمونیوم منو فسفات کود دیگری است که در پسته کاری های New Mexico مورد استفاده قرار می گیرد و مزیت آن نسبت به سوپرفسفات قابلیت حلالیت بالای آن است که می تواند به خوبی در دسترس ریشه درختان قرار گیرد و همچنین موجب عدم جذب عناصر میکرو و فیکس شدن آنها در زمین نیز نمی شود. سیستم تغذیه ای درختان پسته باید بسیار مناسب باشد تحقیقات نشان داده که کوددهی مناسب نیتروژن (N)، فسفر (P ) و پتاسیم (K ) علاوه بر تاثیرات بسیار مثبت روی بازدهی و عملکرد درختان پسته مقاومت آنها را نیز نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی ناشی از قارچ Verticillium spp. بالا خواهد برد. نکته بسیار اساسی و آموزنده این است که درختان پسته در New Mexico در طول یک فصل زراعی به منظور جبران کمبودهای ناشی از عناصر میکرو (Zn، Fe،Mn و ...) از آوریل تا جولای( فروردین تا تیرماه) 3 تا 4 بار محلول پاشی می شوند.  در New Mexico کمبود بور(B)، مس (Cu ) و روی (Zn ) به شدت احساس می شود مخصوصا تاکید بسیاری زیادی روی کودهای حاوی بور (B) می شود. مضرس شدن یا دندانه شدن برگها معمولا به کمبود بور نسبت داده می شود که امری بسیار شایع در باغهای New Mexico است. برخی از کشاورزان کل کود میکرو مورد نیاز درختان را از طریق سیستم آبیاری تحت فشار به درختان پسته می رسانند. آنالیز برگ هر ساله برای تهیه و تنظیم برنامه کوددهی مناسب مورد نیاز باغداران و کارشناسان امر می باشد. نمونه برداری از برگها تقریبا در آگوست (حدودا مردادماه) و یک ماه مانده به برداشت انجام می شود و بهتراست نمونه برداری از شاخه هایی انجام شود که دارای خوشه نیستند.

 رنج یا محدوده قابل قبول عناصر موجود در برگ درختان پسته

From Pistachio Production, University of California Leaflet 2279 ) ) 

25 تا  29  درصد

نیتروژن (N )- Nitrogen

 0.14تا  0.17 درصد

فسفر (P )-Phosphorus

 1تا 20 درصد

پتاسیم (K ) Potassium -

/ 1 نظر / 112 بازدید
مهدی کرامتی جمال

آقای مهندس خیلی ممنون بابت اطلاعاتی که در سایت گذاشتین