ورمی کمپوست ها و کمک به بهبود شرایط فیزیکو شیمیایی خاک در باغات پسته

ورمی کمپوست ها و کمک به بهبود شرایط فیزیکو شیمیایی خاک در باغات پسته

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

ورمی کمپوست ها جزو آندسته از کودهایی هستند که پایه دامی دارند و معمولا از کودهای گاوی بعنوان بستر کشت استفاده می شود و برای پوساندن بستر کشت کرمهای خاصی را اضافه می کنند و بعد از مدت زمانی کودهای دامی کاملا پوسیده و تیره می شوند و کود ورمی برای مصرف آماده است! تبلیغات در مورد خرید و فروش کودهای ورمی کمپوست بسیار زیاد است و حتی متاسفانه بسیاری از این تبلیغات جنبه واقعیت ندارند. تجربیات و آزمایشاتی که ظرف امسال توسط خود بنده انجام شد مطابق بیش بینی های مورد انتظار من بود. بسیاری از فروشندگان کودهای ورمی ادعا می کنند که با دادن کودهای ورمی بصورت تنها درخت پسته نیاز به هیچ کود دیگری در هنگام استارت بهاره ندارد و حتی توصیه به استفاده از 10 کیلوگرم کود ورمی بصورت چالکود در اطراف ریشه و سایه انداز می کنند و این در حالی است که آزمایشات شخصی بنده نشان داد حتی با وجود دادن کودهای ورمی کمپوست بصورت 10 کیلو به ازای هر درخت بصورت جداگانه  تاثیرات چشمگیری روی درختان ایجاد نشد!! و کودهای پلت مرغی با کیفیت بسیار بهتر جواب دادند!! اما استفاده از ورمی کمپوست ها را در باغات پسته نمی توان بهیچ وجه رد کرد!! بدلیل حاصلخیزی ضعیف خاک در بسیاری از مناطق پسته خیز استفاده از ورمی کمپوست ها می تواند مفید فایده باشد. در آزمایشاتی که توسط شخص بنده و در باغ شخصی خودم انجام شد مشخص شد بهترین درختان از نظر بازدهی درختانی بودند که از کودهای پلت مرغی و ورمی کمپوست ها بصورت توامان استفاده شده بود. تیمارها در این این آزمایشات عبارت بودند از 1-استفاده از ورمی کمپوست بصورت 10 کیلو به ازای هر درخت بصورت چالکود 2-استفاده از پلت مرغی با کیفیت بصورت 5 کیلو به ازای هر درخت بصورت چالکود 3-استفاده از 5 کیلو کود پلت مرغی+1 کیلو گرم کود ورمی کمپوست به ازای هر درخت بصورت چالکود. نتایج همانطور که پیش بینی می کردم مشخص کردند که بهترین درختان از نظر رشدی، طراوت، برگ و سبزینه و حتی خوشه ها درختانی بودند که با تیمار سوم تغذیه شده بودند یعنی استفاده از 5 کیلو کود پلت مرغی+1 کیلو گرم کود ورمی کمپوست!! ورمی کمپوست ها از نظر ارزش تغذیه ای بخصوص عناصر ماکرو مانند N, P, K دارای ارزش فوق العاده ای نیستند و آنالیز نشان می دهد که گاها درصد عناصر ماکرو به نیم درصد هم نمی رسد و بهمین دلیل است که اضافه کردن کودهای ورمی کمپوست بصورت جداگانه تاثیر چندان و قابل تمایزی روی  درختان ندارد حتی با وجود دادن 10 کیلوگرم کود ورمی به ازای هر درخت! همانطور که انتظار می رفت کودهای پلت شده مرغی تاثیرات بسیار بهتری در مقایسه با ورمی کمپوست ها از خود نشان دادند و جالب اینجاست که تلفیق ورمی کمپوست ها یا کودهای پلت شده مرغی به نسبت 1 به 5 تاثیرات بسیار بهتری داشت. حتی در اینچنین درختانی خسارت برخی از آفات از جمله زنجره ها و سنک ها هم کمتر بود و این ثابت می کند که بدلیل غنای میکروبی و آنزیمی فوق العاده ورمی کمپوست ها این احتمال وجود دارد که متابولیت ها از طریق ریشه ها جذب شده و موجب بی میلی برخی از آفات به خسارت به دانه ها شوند. مهمترین مزیت ورمی کمپوست ها افزودن به غنای میکروبی خاک است چیزی که در بسیاری از خاکهای مناطق پسته خیز یک مشکل بزرگ است. بنظر می رسد که ورمی کمپوست ها فقط در صورت اختلاط با کودهای پلت شده مرغی ارزش اقتصادی داشته باشند و با توجه به قیمت نسبتا بالای ورمی کمپوست ها استفاده از 10 کیلو ورمی کمپوست به ازای هر درخت نتنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه بازخورد مناسب و در خورد انتظاری هم نمی تواند داشته باشد. آزمایشات در مورد ورمی کمپوست ها نشان داد که استفاده از هر گونه کودهای شیمیایی مانند اوره یا سولفات آمونیوم و حتی کودهای میکرویی که بیس اسیدی دارند می تواند روی جوابدهی کودهای ورمی حتی در صورت اختلاط با کودهای مرغی پلت شده تاثیر منفی داشته باشد و این هم به این جهت است که کودهای شیمیایی چون منشا شیمیایی دارند می تواند بشدت برای میکروارگانیسم ها مضر باشند!! بهر روی اینکه ورمی کمپوست ها بصورت جداگانه بتوانند روی درختان بازخورد مثبتی داشته باشند احتمالا بچشم نخواهد آمد اما وقتی که بحث اختلاط کودهای مرغی با ورمی کمپوست ها پیش می آید بحث فرق می کند!! باید خاطر نشان کرد در خاکهایی که از نظر عناصر ماکرو بخصوص قوی باشند استفاده از ورمی می تواند بصورت تنها کارساز باشد اما در درختانی که سن بالای 10 سال دارند بدلیل تهی بودن خاک از عناصر ماکر و میکر استفاده از ورمی کمپوست ها نمی تواند نتیجه آنچنانی داشته باشد!! یکی دیگر از موارد مهم این است که آزمایشات شخصی بنده نشان داد که اختلاط ورمی کمپوست ها با کودهای فله ای مرغی و گوسفندی نمی تواند جواب چندانی داشته باشد و این در حالی است که در مورد کودهای پلت شده مرغی جواب بسیار مناسب خواهد بود بنابراین استفاده از ورمی کمپوست ها بهمراه کودهای فله ای مرغی و گاوی و گوسفندی نه توجیه اقتصادی دارد و نه توجیه فنی!! بهر روی به توجه به مصرف گستره کودهای پلت شده مرغی در اواخر زمستان برای استارت مناسب درختان پسته بهترین روش این است که کودهای بهمراه کودهای پلت شده مرغی در چالکود مقدار 1 کیلوگرم ورمی کمپوست ها به ازای هر درخت اضافه شود تا نتیجه مشخص شود. برخی از باغداران اعتقاد بر این دارند که کودهای پلت شده مرغی را باید روی زمین ریخت و بعدا تیلر کرد و در اینچنین شرایطی اضافه کردن ورمی کمپوست نمی تواند مفید فایده باشد چون ورمی کمپوست ها باید حتما در چاله قرار گیرند و اضافه کردن آنها به سطح زمین می تواند غنای میکروبی و آنزیمی آنها را کاهش بدهد. بخوبی مشخص است که اگر آزمایشات میکروبیولوژی روی ورمی کمپوست ها انجام شود هزاران هزار موجود مفید در ورمی کمپوست ها وجود خواهد داشت و بهمین دلیل فروشندگان کود می توانند توصیه به استفاده از ورمی کمپوست ها بصورت اختلاط با کودهای پلت مرغی با کیفیت بکنند آنهم بصورت چالکود، به مقدار مناسب، در وقت مناسب و با توجه به نظرات کارشناسان!! به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران!!

/ 4 نظر / 77 بازدید

با سلام من امسال از کود بلیت شده مرغی استفاده کردم و یک جو رو به عنوان شاهد نگه داشتم اما مقدار رشدی که این جو داشت با بقیه هیچ فرقی نداشت .

حمیده

با سلام اقای مهندس با توجه به اینکه مارکهای بسیار زیادی از کودهای پلیت مرغی وجود داره طبق چه ایتم و معیاری باید کود پلیت مرغیو مرغوب را شناسایی کرد؟باسپاس

محسن جمشیدی

زمانی تهیه ورمی کمپوست مقدار زیادی آب روی بستر ریخته میشه این کار حتی در طول دوره کمپوست سازی هم انجام میشه و بسیاری از عناصر محلول و قابل جذب کود خام از بین میره خیلی جالبه که ببینید کودی که آنالیز خامش 3.5 پتاس نشان میدهد بعد از تبدیل به ورمی به زیر 1 میرسد کمپوست در همه دنیا برای اصلاح ساختار خاک و نه به عنوان کود مورد استفاده قرار میگیرد بنابر این ورمی و یا هر نوع کمپوست دیگر با دلیل بالابردن جمعیت مفید میکروارگانیسمها و شاید افزایش ماده آلی خاک عملا خصوصیات فیزیکی و زیستی خاک را بهبود میبخشند که نتیجه آن بهبود عملکرد است ..........

سید احمد

می خواستم بدونم برای درختهای که برگ وشاخه های باریک و بلندی دارن وپسته های پوک وریزی میدهن بایدچکار کرد