توصیه های مهم مرداد و شهریور در باغات پسته

توصیه های مهم مرداد و شهریور در باغات پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

-در این بازه زمانی مغز رشد و تکامل می یابد و بدلیل جذب کم ریشه محلولپاشی روی شاخ و برگ بسیار مهم است و موجب تسریع در تکامل مغز و فرونریختن گره های زایشی سال آینده خواهد شد!! در مورد محلولپاشی باید بسیار دقت کرد هر گونه استفاده از فرمولهای مندرآوردی برای محلولپاشی موجب آسیب جدی به مغز می شود!! مقدار غلظت مواد یا کودهای محلولپاشی نه باید به آن حد پایین باشد که تاثیری در پر شدن مغز نداشته باشد و نه باید آنقدر بالا باشد که موجب آسیب به مغزشود. باید محلولپاشی حتی الامکان در بعد از آبیاری انجام شود و اگر دوز کود مصرفی بالا باشد و زمین هم خشک باشد مسلما موجب آسیب به نطفه ها خواهد شد. بهیچ وجه مقدار غلظت کودهای مصرفی محلولپاشی که در هنگام اول فصل مصرف می شود نباید در دوره پر شدن مغز استفاده شود چون کوتیکول برگها ضخیم است  و مقدار جذب برگی کمتر از اول فصل است و احتمال آسیب به مغز یا جنین پسته بالاست. بهتر است از کودهای سولفات آمونیوم و اوره که بعنوان کود خاکی مصرف می شود بعنوان کود محلولپاشی استفاده نکرد چون خطر گیاهسوزی وجود دارد!! بسیاری از کشاورزان یا حتی کارشناسان توصیه به استفاده از کودهای سولفات آمونیوم و اوره بصورت ریختن در داخل تانکر و پاشش روی شاخ و برگ می کنند که بدلیل ریسک بالا قابل توصیه نیست!! کودهای نیتروژنه و پتاسه مخصوص محلولپاشی و با کیفیت بالا در بازار مصرف وجود دارند که کشاورزان می توانند بجای استفاده از اوره و یا سولفاتهای آمونیوم برای محلولپاشی روی شاخ و برگ از آنها استفاده کنند. بهتر است از کود سولفات آمونیوم بعنوان تامین کننده ازت در دوره پر شدن مغز و همچنین از سولوپتاس ها برای تامین کردن عنصر پتاسیم از طریق ریشه در اختیار درختان گذراده شوند.

-اگر چه مقدار جذب ریشه ای ممکن است در این برحه زمانی کم باشد اما همین مقدار کم جذبی از طریق ریشه نیز بسیار کمک کننده است. در مورد کودهای پتاسه مصرف سولوپتاس ها در خاک بسیار مفید ارزیابی می شود. در مورد کودهای نیتروژنه بهتر است اوره کلا از چرخه مصرف حذف شود و بجای آن از سولفات های آمونیوم بعنوان منبع ازت استفاده شود. اوره در خاک تولید نیترات می کند و در زمانی که درجه حرارت خاک بالا باشد و خاک خشک باشد نتنها نیتراتها جذب نمی شوند بلکه ممکن است نیتراتها موجب ایجاد آسیب به ریشه ها شوند!!  باید توجه داشت استفاده غیر ضرور و بیش از حد لازم کودهای نیتروژنه ممکن است موجب آسیب به نطفه یا مغز شود پس بهتر است بمقدار کافی و گاها کم از کودهای پتاسه و نیتروژنه استفاده کرد!! اگر چه مصرف بیش از حد سولوپتاس ها در دوره پر شدن مغز مشکل چندانی را ایجاد نمی کند اما بهتر است جانب احتیاط را رعایت کرد و سولوپتاس را هم بمقدار مورد نیاز بکار برد نه بیش از حد نیاز!!

-مبارزه با علفهای هرز در دوره پر شدن مغز در مرداد و شهریورماه اهمیت زیادی دارد. تقریبا همه علفهای هرز در جذب آب و مواد غذایی از خاک با ریشه های درختان پسته رقابت می کنند بخصوص در دوره پر شدن مغز که فشار روی درختان بالاست اگر عوامل مزاحمی مانند علفهای هرز هم در باغ بمقدار زیاد و در تراکم بالا وجود داشته باشند رسیدن آب و مواد غذایی به درختان در اثر وجود علفهای هرز دچار اختلال شده و گاها موجب تولید مغزهای ناسالم و نامرغوب می شود و کلا وجود علفهای هرز در این دوره زمانی موجب ایجاد فشار مضاعف به درختان می شود. از طرف دیگر اگر علفهای هرز به مقدار زیاد و تراکم بالا در دوره برداشت در باغ وجود داشته باشد برداشت محصول که تقریبا بصورت دستی و غیراتوماتیک است نیز دچار مشکل می شود و با وجود علفهای هرز در باغ نمی توان محصول پسته را براحتی از درختان چید! کی دیگر از مشکلات وجود علفهای هرز در این بازه زمانی پرت یا هدررفت کودهایی مانند سولوپتاس ها و سولفاتهای آمونیوم است که بجای اینکه بمصرف ریشه های درختان پسته برسند بمصرف علفهای هرز می رسند و متاسفانه رشد علفهای هرز را تسریع می کند!! توصیه بر این است در زمانی که علف هرز با تراکم بالا در باغ وجود داشته باشد از مصرف کودهای سولفات آمونیوم و سولوپتاس بصورت کاربرد در خاک پرهیز شود چون موجب کاهش راندمان کودها می شود و کودهای بجای مصرف برای درختان پسته بمصرف علفهای هرز می رسد!

-آبیاری مکفی در این بازه زمانی بخصوص در پر شدم مغز بسیار موثر است. باغاتی که دوره آبیاری آنها به 2 ماه می رسد بهتر است بهر طریق که شده یک نوبت آبیاری اضافه در این بازه زمانی فرآهم شود. بخوبی مشخص شده در باغاتی که دوره آبیاری بلند مدتی دارند مقدار پوکی و سقط جنین بسیار بیشتر خواهد بود!! در مورد آبیاری باید آبیاری بصورت سبک باشد، آبیاری سنگین در دوره پر شدن مغز نتنها سودی ندارد بلکه ممکن است مضر باشد!! در مورد باغاتی که آبیاری بصورت غرقابی است باید سعی شود مقدار آب وارد شده به هر کرت تقریبا مشابه سایر کرتها باشد و بدین صورت نباشد که یک یا چند کرت به مدت زمان زیاد آبیاری انجام شود. تجربه کشاورزان ثابت کرده که در تابستان کرت به کرت آب کردن بسیار مفیدتر از آبیاری چندین کرت بصورت همزمان است!! اگر در باغاتی که مقدار محصول در یک نقطه یا ناحیه بالاتر است کشاورزان باید از نظر آبیاری سعی کنند توجه بسیار بیشتری به نواحی داشته باشند که مقدار محصول بالاتر است و اینچنین نقاطی را نسبت به نقاطی که محصول کمتری دارند را از نظر نوبت آبیاری و حتی تعداد آبیاری در اولویت قرار دهند!!

-مبارزه با شیره خشک یا پسیل پسته در این برحه زمانی بسیار مهم است اگر در این دوره زمانی مبارزه ای مناسب با پسیل پسته نشود بلاشک پوکی بالا خواهد رفت ودرصد بالایی از گره های زایشی سال آینده فرو خواهند ریخت!! استفاده از سموم قوی بخصوص سموم پایروتیروییدی مانند دلتامترین و فن والریت اگر چه ممکن است تا یک بازه مناسب (مثلا 20 روزه) مشکل شیره خشک را حل کند و نیازی به مبارزه شیمیایی نباشد اما بعلت اثرات سو ایندسته از سموم ممک است عوارضی در درختان ایجاد شود از جمله ریختن برگها و حتی در مواردی گره های زایشی (علاوه بر این ایندسته از سموم اثرات بسیار کشنده و سوی روی دشمنان طبیعی آفات در باغات پسته دارند). درختانی که در این برحه حساس مقدار قابل توجهی از برگهای خود را به هر دلیلی از دست بدهد بلاشک درصد پوکی افزایش خواهد یافت بنابراین بخصوص در باغاتی که مقدار محصول بالاست حفظ برگها بسیار اهمیت دارد. انتخاب سم مناسب برای مبارزه با پسیل پسته در این بازه زمانی بسیار مهم است مخصوصا در اواخر فصل باید توجه کافی به دوره کارنس (دوره کارنس یک سم از روز سم پاشی تا مدت زمانی اطلاق می شود که محصول قابل مصرف باشد و مشکلی از نظر باقیمانده داخل محصول وجود نداشته باشد، دوره کارنس برای بسیاری از سموم دو هفته یا 14 روز است) محصول از نظر بهداشتی. انتخاب سم مناسب برای مبارزه با پسیل در این دوره زمانی مهم است. همانطور که اشاره شد حفظ برگها و استفاده از سموم ملایم تر که موجب حفظ برگها شود بسیار سودمند است. استفاده از مواد شوینده بهداشتی مانند تاید و ریکا و ...نیز اگر در این دوره زمانی برای مبارزه با پسیل استفاده شوند ممکن است مانند سموم قوی پایروتیروییدی امکان برگریزی را بالا می برد بنابراین از مصرف اینگونه از مواد برای کنترل پسیل پسته امری کاملا اشتباه ارزیابی می شود! علاوه بر پسیل پسته یا شیره خشک باید توجه کافی به سایر آفات در باغ انجام شود بخصوص در مورد سن های پسته. سن های پسته آفاتی خطرناک بخصوص در مرحله بمغز رفتن و  قبل از برداشت محصول می تواند خسارتزا باشد. علاوه بر سن های به سایر آفات نیز باید توجه شود و صرف مبارزه با پسیل پسته کشاورزان را از خسارت سایر آفات غافل نکند!

-بمرور که به فصل برداشت محصول نزدیک می شویم باید پیش بینی های لازم برای برداشت محصول مد نظر باشد مثلا تدارک نیروی انسانی لازم برای برداشت یا چک کردن دستگاهها و ادوات مربوط به برداشت محصول در ترمینال های فرآوری پسته. اگر نیاز به تعمیر دستگاهها و یا خرید ادوات نو باشد باید برنامه ریزی کافی بدین منظور انجام شود و همه کارها نباید به دقیقه 90 و هنگام برداشت محصول احاله شوند. تدارک محل دپو محصول و پیش بینی انبارهای استاندارد برای نگه داری محصول اهمیت فراوانی دارد.

-برداشت بموقع محصول باید مد نظر همه باغداران باشد. مطالعات مشخص کرده است که ارتباط مستقیمی میان شیوع افلاتوکسین در باغ و برداشت دیرهنگام محصول وجود دارد. هر چه محصول دیرتر برداشت شود شیوع آفلاتوکسین افزایش خواهد یافت. بسیاری از کشاورزان به بهانه افزایش کمی و کیفی محصول برداشت محصول را به عقب می اندازند که امر صحیحی نیست و بلافاصله بعد از مطمن شدن از رسیدن محصول برداشت باید آغاز شود. هر چه درخت زودتر از زیر بار محصول رها شود فشار کمتری بر درختان وارد خواهد شد. بخوبی مشخص شده که درختانی که برداشت بموقع انجام می شود درختان در سالهای بعد سالم تر می مانند. در مورد درختانی که پسته آنها بصورت مغز سبز برداشت می شود درختان بسیار سالم تر هستند و بخصوص در سالهای بعد بخصوص دچار سرخشکیدگی بمراتب کمتری می شوند در مقایسه با درختانی که برداشت پسته در آنها بسیار دیر انجام می شود

-رعایت بهداشت زراعی در محل های فرآوری و هنگام چیدن محصول بسیار اهمیت دارد. باید سعی شود در صورت آلودگی محل های فرآوری (مثلا حوضچه ها و یا فرغون ها و ...) از این محل ها رفع آلودگی کرد. این مساله بخصوص در مورد آفلاتوکسین بسیار اهمیت دارد. سم پاشی یا ضدعفونی محل های فرآوری با استفاده از قارچ کش ها در کاهش آلودگی به افلاتوکسین بسیار مهم و کارساز است بهتر است در باغ هنگام برداشت باید از ورود دانه ها و خوشه های آلوده به آفلاتوکسین (دانه های پسته مبتلا به آفلاتوکسین معمولا سیاه رنگ و یا زرد متمایل به سیاه است) به ترمینال های فرآوری پسته خودداری کرد. ضدعفونی کردن انیار و تمیز کردن انبارهای دپو پسته بهتر است در موقعیت قبل از برداشت و با فراغ بال انجام شود. جمع آوری و معدوم کردن بقایایی گیاهی بخصوص دانه های پسته احتمالی برجای مانده از سال قبل در نبار باید مد نظر باشد تا از شیوع و گسترش آفات انباری بخصوص شب پره هندی در مورد پسته هایی که دپو می شوند در ماههای آینده کاهش یابد. هر چه فاصله زمانی از بازه برداشت محصول در باغ تا شروع فرآوری آن در ترمینالهای ضبط پسته کمتر باشد خطر ابتلا به آفلاتوکسین کاهش خواهد یافت و بنابراین توصیه اکید به کشاورزان این است که بلافاصله بعد از چیدن محصول از درختان و یا در کوتاهترین زمان ممکن فرآوری و ضبط محصول پسته در ترمینالها آغاز شود و دپو محصول چیده شده از درختان (پسته تر) زیاد طولانی نشود!

/ 5 نظر / 117 بازدید
رضا عبداللهی

با سپاس از مطالب کامل و جامع شما جناب جمالیزاده یک سوال: در مورد سولوپتاس ها که روی لیبل آنها هم جهت محلولپاشی توصیه شده است عده ای محلولپاشی آن را غیر مفید و حتی مضر میدانند به نظر شما چه تفاوتی بین سولفات پتاسیم با پتاسیم مایع هست ؟ آیا وجود عنصرگوگرد در سولوپتاس یک نکته مثبت آن در مقابل پتاسیم نیست ؟ و آیا با رعایت دوز مصرفی بهتر از پتاسیم در سیستم درختان نیست؟

علوی-سیرجان

عرض ادب و احترام اقای مهندس جمالیزاده (قلم طلا) خسته نباشید. در مبحث محلول پاشی - کود S/5 کلسیم امریکا 3لیتر در هکتار بر روی لیبل ان محصول توصیه شده. سوال 1- در ایران تعداد 1500 اصله درخت در هکتاروجود دارد. اما در امریکا حدود 700 اصله درخت در هکتار- آیا دوز مصرف در ایران مطابق لیبل انها عمل میشود یا با توجه به تعداد درختان بیشتر در هکتار دوز مصرف دو برابر میشود تشکر از جواب اقای مهندس

مهرداد وکیل زاده

با سلام . بدلیل در دسترس نبودن کود ارگانیک مناسب همچنان از کود قبلی که مخلوط 3 نوع کلپ و شامل پتاسیم 13.2 و فسفات 0.1 و نیتروژن 0.7 درصد هستند استفاده میکنم . سوالم این است که دز تولید کننده یعنی 600 گرم در هکتار را مصرف کنم یا اینکه به میزان 1 کیلو افزایش بدم ؟ با تشکر.

میثم قاسمی نیا

با سلام جناب مهندس جاهای زیادی دیدم سولوپتاس وسولفات امونیوم دراین فصل بطور همزمان درخاک به مصرف میرسد،باید توجه کنیم که سولو پتاس وسولفات آمونیوم بدلیل داشتن یون های همنام اثر رقابتی بروی هم دارند..بهتر نیست در دو طرف درخت بصورت جدا استفاده گردند؟؟؟

علی ناصری

باسلام وتشکر از مطالب مفیدتان